(14.40 hodin)
(pokračuje Dostálová)

Jsme také úspěšní a lídři a k 1. červenci přebíráme předsednictví v rámci V4 na rok. To znamená, budeme mít skutečně velké slovo v tom, jak nastavovat pozice v rámci V4 pro vyjednávání právě těch evropských fondů.

V čem Česká republika opět patří mezi ty nejlepší a pilotní regiony v rámci celé osmadvacítky, jsou tzv. uhelné regiony neboli platforma pro uhelné regiony. Uspěli jsme hned s třemi regiony. To se opravdu nikomu z členských zemí nepodařilo. To znamená, zajistili jsme podporu pro Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj a tato podpora bude nad rámec kohezní obálky, tzn. ty peníze skutečně přijdou pro rozvoj regionů navíc.

Je jasné, že se nezabýváme na ministerstvu jen evropskými fondy, připravujeme novou strategii regionálního rozvoje do roku 2030, protože v České republice nemáme jen ty tři postižené regiony po těžbě uhlí, ale obrovský problém má Jesenicko, obrovský problém má Broumovsko a takto samozřejmě můžeme vytipovávat jednotlivé oblasti, kam bychom měli soustředit nejen ty evropské, ale i národní dotace.

Právě to, že ministerstvo tak intenzivně komunikuje se svými partnery, jako jsou města a obce, tak jsme vytvořili úplně nový systém národních dotačních programů. Jsou to programy, které ty obce skutečně potřebují, a ne že my v Praze si myslíme, že obce něco potřebují. Ony nám říkají, co potřebují. Proto nový program na brownfield, proto nový program na veřejné prostranství, proto nový program a rozšířený program na místní komunikace i pro větší obce, než jsou jenom do 3 tisíc obyvatel. Proto děláme nové výtahy do budov, které výtahy nemají, kvůli bytové politice, aby se senioři nemuseli vystěhovávat. Proto nová sportoviště, proto revitalizace veřejných budov. Takto bych mohla jmenovat jeden za druhým. Jsou to opravdu programy, které obce žádají, a naopak se dostávám do situace, že ta poptávka je obří a samozřejmě budeme hledat další a další zdroje.

Co se týká těch investic jako takových, naší ambicí není to k jednomu datu sečíst a máme splněno, odškrtnuto. Naopak. My musíme vybudovat systém řízení investic v České republice. Naši předci to uměli, opravdu od první republiky bylo plánování tím správným slovem. My jsme na to zapomněli, ale musíme se naučit plánovat. Slovo plánování rozhodně není sprostým slovem.

Co se týká bytové politiky, opravdu velmi intenzivně jsme do toho vstoupili, podpořili jsme bydlení mladých, podpořili jsme je zejména v malých městech a na venkově. Samozřejmě se ozývají velká města, ale tam je potřeba jít podporou dostupného a sociálního bydlení. I tady už jsme otevřeli programy, tzn. nečekáme na žádné zákony, na žádné další metodiky, okamžitě reagujeme na poptávku a dotační programy jsou samozřejmě k tomu velmi ideální.

Co se týká toho dostupného neboli nájemního bydlení ve velkých městech, tak je to přesně o tom, že když se vlastně budou chystat a obec si bude obnovovat svůj bytový fond, tak na ty sociální byty, kterých bude např. 20% z celého objemu, dostane až 100% dotaci. Pro města je to velmi zajímavé. Já jsem velmi ráda, že některá města k tomu přistupují velmi proaktivně, určitě s nimi budeme řešit i revitalizaci brownfieldů pro bytovou potřebu.

Také rozvíjíme družstevní bydlení. Je to určitý fenomén a je potřeba samozřejmě na tom zapracovat tak, aby opravdu se rozrostla poptávka po bydlení jako taková, ale i ta nabídka. Tím pádem samozřejmě pokud bude větší nabídka volných bytů nebo těch možností, tak samozřejmě v reálu ty ceny klesnou.

Když tady mluvím o bytové výstavbě, tak samozřejmě se nemohu zapomenout dotknout rekodifikace stavebního práva. Samozřejmě problém bytové výstavby se dává do souvislosti s tím, že máme nepružný stavební zákon. Ano, máme. Proto jsme samozřejmě přistoupili k tomu, že žádná další novela tomu nepomůže. Musí se skutečně revolučně do toho vstoupit a vybudovat nový stavební zákon tak, abychom se skutečně vyprostili z těch pastí, do kterých jsme se ale dostali sami. Zaplevelili jsme si legislativu, máme vlastně všechny ty související věci se stavebním právem v 89 zákonech. Ano, slyšíte dobře, 89. Vyrobili jsme si 49 kulatých razítek. Proti těmto razítkům samozřejmě je 49 možností odvolání, 49 možností přezkumů atd. atd. Není divu, že na těch světových žebřících jsme na 157 místě, což určitě není lichotivé. Já jsem velmi ráda, že vláda v pondělí schválila věcný záměr stavebního zákona, a opravdu velmi intenzivně začínáme pracovat na paragrafovém znění.

Samozřejmě součástí právě té rekodifikace stavebního práva je i digitalizace. A tady patří poděkování, a nebojím se to říci nahlas, opozičním poslancům, kteří s námi na tom pracují. Nesnažíme se v tom stavebním zákoně politikařit, protože jedině a pouze a tehdy, pokud budeme táhnout za jeden provaz, tak se skutečně můžeme všichni, všichni do jednoho, našim voličům podívat do obličeje a říci: konečně jsme s tím něco udělali a vracíme se opravdu mezi vyspělé státy Evropy.

Pokud se bavím o bydlení jako takovém, je také důležité možná zmínit další celou sérií a plejádu zákonů, které Ministerstvo pro místní rozvoj dělá, ať už je to bytové spoluvlastnictví, obrovské problémy samozřejmě společenství vlastníků jednotek. Připravili jsme zákon, který v podstatě řeší předkupní právo např. na garážová stání atd. To se dotkne více jak 4 300 000 bytových jednotek bytových družstvech a dalších zhruba 1,5 milionu bytových jednotek ve společenství vlastníků. To je obrovská plejáda lidí, kteří jsou samozřejmě zasaženi tím, že něco nebylo v pořádku, a my jsme to dali dohromady.

Také se můžeme pyšnit tím, a pořád je tady napadáno, že nemá Česká republika silný hlas v rámci EU. My jsme vyhráli a vyhráli jsme partnerství v rámci tzv. městské mobility. Proč jsme se za to tak brali, je jasné. Ovzduší ve městech nám opravdu není cizí a potřebujeme s tím něco udělat. Takže jsem moc ráda, že my vlastně v rámci iniciativy Evropské komise jsme jako Česká republika lídrem v rámci městské mobility.

Co se týká cestovního ruchu, já jsem moc ráda, že mohu dnes vystupovat. Začíná nám sezóna dovolených a právě Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo novelu zákona, kde dochází k podstatnému rozšíření práv zákazníků. Všichni lidé, pokud by cestovní kancelář měla nějaké problémy v zahraničí, budou mít jistotu, že mají nárok na sto procent oprávněných nákladů. Už se nikomu nestane, když za zájezd dá 15 tisíc, že se mu vrátí 3 500 korun. Dostane všechno, co do toho vložil.

Samozřejmě těch aktivit je celá plejáda, ale opravdu nechci uzurpovat prostor pro to, abych se tady bavila o každé detailní agendě Ministerstva pro místní rozvoj. Skutečně věřte, že kromě toho všeho, co jsem tady vyjmenovala, děláme i realitní věci, děláme dražby, děláme zákon o zadávání veřejných zakázek atd. atd.

Prosím, pojďme pracovat, pojďme pracovat pro lidi. Děkuji. (Potlesk poslanců koalice.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dále vystoupí pan předseda Vít Rakušan, po něm pan ministr Kremlík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji vám. Vážený pane předsedající, vážené členky a členové vlády České republiky, slyšeli jsme tady dnes mnoho slov, slyšeli jsme od pana premiéra, že je politikem evropským, že je politikem, který nás v Evropě dobře reprezentuje. Ale ta evropská politika má tradičně i jisté normy chování, ale jisté nároky, které klade na své politiky. Dovolte mi prosím několik příkladů toho, kdy a za jakých okolností evropští politici odstupovali ze svých funkcí.

Německý populární ministr obrany Karl Theodor zu Guttenberg v roce 2011 odstupuje při podezření z plagiátorství. Francouzský ministr životního prostředí, to je v našem prostředí asi něco zcela nemyslitelného, odstupuje z toho důvodu, že nemá dobrý pocit z toho, jak vláda plní své environmentální závazky. Abychom nebyli jenom daleko od našich hranic na západě, podívejme se i na východ. Ministr školství Peter Plavčan, slovenský ministr, v srpnu 2017 podává demisi z toho důvodu, že byl podezřelý z netransparentního rozdělování evropských peněz. Na jih od nás, Rakousko, vicepremiér Strache spouští vládní krizi v Rakousku, protože byl zaznamenán na kameře, že se sešel s domnělými oligarchy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP