(15.50 hodin)
(pokračuje Plaga)

To jsou všechno věci, které tady říkám, a tak to ve vzdělávání bývá, ponesou výsledky za řadu let. Přesto jsou nutné. Je nutné zafinancovat učitele. Je nutné zafinancovat pedagogické fakulty, lékařská povolání. A to zaprvé stojí nějaké peníze a zadruhé to potvrzuje to, co jsem řekl na začátku, že ne že se tady rok nebo rok a půl nic nedělá, ale udělala se řada velmi dobrých věcí v oblasti školství, které možná na první pohled nejsou vidět, ale pro tuto zemi jsou nesmírně důležité.

Na závěr mi dovolte, abych se zastavil u toho nosného, co provází, a já jsem za to rád, tady poděkuji všem, že téma podpory učitelského povolání, atraktivitu učitelského povolání, učitelských platů je trvalkou této Sněmovny bez ohledu na to, jestli tady zrovna zipujeme názorově, anebo se tady jedná o zákonech a o dalších věcech. Průměrné platy v regionálním školství skutečně rostou. A když vezmu teď schválený předběžný návrh rozpočtu, tak je zjevné, že do konce roku 2021 dojde k naplnění vládního prohlášení, že se během čtyř let zvedne průměrný plat v regionálním školství pedagogů i nepedagogů o 50 %. Nikdy v minulosti tomu tak nebylo. Toto téma je důležité. Věřím, že je nekonfliktní a že ta podpora bude trvalá. Ale toto je klíčový faktor. Je drahý, ale je nutný.

Co se týká dalších opatření, která souvisejí třeba s tím, že jsme se podívali na tvrdá data o nedostatku učitelů, kdy nekvalifikovaní učitelé zabezpečují v některých krajích přes 10 % výuky a je to na výjimku, což je velmi nekomfortní pro ředitele a není to určitě dobře, tak i tomuto se snažíme dát nějaká pravidla, a to je zákon o pedagogických pracovnících, který tady je, dává tomu pravidla, dává podporu učiteli prostřednictvím ředitele, který mu dá uvádějícího učitele, dva roky podpory přes adaptační období, a navíc ten nový člověk z praxe si musí do tří let dodělat doplňující pedagogické studium. To je další konkrétní opatření, které se projeví a musí projevit v kvalitě vzdělávací soustavy, ale ne okamžitě, ne jednorázově, ale v průběhu několika let.

Co se týká mateřských škol, zase i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy mělo přímo zacílený a má přímo zacílený dotační program na rozšíření provozu mateřských škol, to znamená, že 1,8 miliardy korun letošní rok navíc nad standardní financování mateřských škol jde do této oblasti právě proto, že tam je ten překryv učitele, a stát nejenom že to předtím přikázal, ale tentokrát to obracíme, abychom umožnili, a teď to umožňujeme financovat, to znamená, dáváme ty zdroje a necháváme na zřizovatelích, aby to uzpůsobili té nutnosti, která tam je.

Co nás čeká od 1. ledna 2020 a kde taky je odpracováno velmi mnoho, tak je to, o čem jsme se tady bavili před rokem, a to je změna financování regionálního školství tak, aby do budoucna bylo možné zvyšovat kvalitu vzdělávání, o které jste tady mnozí hovořili. Tento krok je nezbytný. A zase tak jako vše ve vzdělávací soustavě to není levné. Je dobře, že díky našim učitelům a ředitelům škol dokážeme být nejlepší, co se týká poměru cena - výkon. To znamená, že na to, co do vzdělávací soustavy dáváme, je úplně neuvěřitelné, jakých výsledků dosahujeme. Ale věřím, že je naším společným zájmem, aby vzdělávací soustava reagovala na moderní trendy a abychom se na tu špičku dostali.

Jak říkám, je to běh na dlouhou trať. Ale myslím si, že jsem tady v tom svém příspěvku ukázal, že tato vláda kroky činí, jsou promyšlené v oblasti vzdělávání, jsou v souladu s tím, že chceme, aby o budoucnosti českého školství byl i politický konsenzus. Proto i na tomto fóru a v tuto chvíli deklaruji, že jsem připraven, a také to myslím činím, se bavit otevřeně bez ohledu na politickou stranu či hnutí o strategii 2030 a o tom, kam má směřovat české vzdělávání v další době, protože tady opravdu není místo na to, aby se ze vzdělávání stalo ryzí politikum.

Na závěr bych vás chtěl požádat, abychom sice udrželi jako Sněmovna, nebo udrželi jste jako Sněmovna vzdělávání jako prioritu tohoto státu, protože to je velký přínos tohoto volebního období, jak ho vnímám já. Ale prosím, udržte rozvoj vzdělávání mimo tuto dnešní či případnou další přetahovanou a poměřování svalů.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Z dnešního jednání se v době od 15.40 do 16.00 omlouvá pan poslanec Jaroslav Dvořák a v době od 15.40 do 16.00 z pracovních důvodů pan poslanec Pavel Jelínek.

Pokračujeme ve vystoupení řečníků s přednostním právem. Na řadě je paní ministryně Marie Benešová. Připraví se pan ministr Vojtěch. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. I já chci trošku přispět tady se svým projevem, byť jsem ve vládě teprve druhý měsíc. Okamžitě, jak jsem nastoupila jako nováček do vlády, bylo na mě zaútočeno. Vlastně ještě den předtím, než jsem nastoupila, mi bylo vytýkáno, že jsem pracovala jako advokátka, ačkoli to nebylo vytýkáno mým předchůdcům. Bylo mi vytýkáno, že jsem dokonce rudá Marie, ačkoli jsem nikdy ve straně nebyla. A byly mi vytýkány další věci, protože nic pořádného na mě nemají. Asi tak.

Nicméně necítím se být ohýbačkou práva. Necítím se být člověkem, který by justici nějakým způsobem násilnil. Nikdy jsem to nedělala a ve svém pokročilém věku to nemám ani zapotřebí. Stejně tak se necítím být nemehlem, jak nás dneska pan poslanec Rakušan hezky onálepkoval. Nevím, jakou má praxi on, ale já jsem půl života pracovala ve státním zastupitelství a celý život pracuji v oblasti justice a myslím si, že mám hodně zkušeností. Stejně tak jak jsem pracovala v justici, tak mám tu zkušenost, že ti, kteří mě dneska nálepkují, tak sami mají problémy, protože si některé pamatuji z telefonních odposlechů. (Smích a potlesk poslanců hnutí ANO.) Ale nechci tady nějakým způsobem moralizovat. Já jsem ženská tvrdá a myslím si, že jsem to v životě mockrát dokázala. A také jsem starý válečník, takže to dotáhnu do konce, protože jsem nepřišla ohýbat právo, ale přišla jsem tu justici nějakým způsobem posílit, aby fungovala dobře. A vím o ní mnoho a vím, kde ty bolístky má.

Takže se budeme věnovat tomu, co bych chtěla. Já jsem už v životě předkládala vlastně třetí novelu zákona o státním zastupitelství. Minulý týden jsem tu poslední dávala do připomínkového řízení. A před mnoha lety první. V roce 2002 jsem předkládala prvou novelu z pozice nejvyšší státní zástupkyně a tehdy mi ji pravice smetla. Naprosto smetla. Pamatuji si, jak paní doktorka Dundáčková za ODS řekla, tu nepotřebujeme, naopak my potřebujeme, aby nejvyšší státní zástupce byl odvolatelný a okamžitě. Stejně tak reagovala tehdejší předsedkyně ústavněprávního výboru paní doktorka Parkanová. A ejhle, změnila se doba a najednou tu máme dostihy v Chuchli - doslova - kdo první radostněji a lépe předloží novelu, kdy nejvyšší státní zástupce bude nejen neodvolatelný, ale dokonce se mu dopřeje 20 let dalšího života ve funkci a dokonce se mu dopřeje i to, že bude nekritizovatelný. Takže co vlastně chceme?

Teď jsem předkládala třetí novelu, protože druhou jsem předkládala v Rusnokově vládě, ale ta už nebyla projednána, protože vláda končila, a pak nebyla adoptována. Tato novela, kterou jsem předložila a kterou považuji za jednu z nejdůležitějších, protože kvůli ní se vlastně demonstruje, tak ta obsahuje vlastně prvky, které nám vytklo GRECO, takže my vycházíme vstříc požadavkům GRECO, to je tam zakomponováno. Zavádíme pevná funkční období vedoucích státních zástupců na sedm let bez možnosti opakovat - to zdůrazňuji - protože s tím máme zkušenosti ze Slovenska, jak tam pan generální prokurátor Trnka málem přespával na prahu politiků, aby mohl funkci opakovat, a snažil se zavděčit. To si myslím, že není cílem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP