(16.00 hodin)
(pokračuje Benešová)

Pak tam máme odvolání vedoucího státního zástupce, že bude možné pouze v kárném řízení u nezávislého kárného senátu Nejvyššího správního soudu.

Dále tam máme stanovení minimálních požadavků na vedoucího státního zástupce, kde je nutná praxe, zkušenosti atd., a garantuje se, že k výměně vedoucích státních zástupců nepřistoupí tato vláda. Já jsem krom toho, že to je zakomponováno v novele, dala i veřejný slib, že nikoho nebudu odvolávat, a protože jsem stará škola, tak ho také dodržím a hodlám dodržet.

Včera jsem jednala s Rekonstrukcí státu, už podruhé, a protože Rekonstrukce státu vycházela z nějakých špatných údajů, které bohužel naše objektivní média rozehrávají tak, že já jsem vlastně ovládla tu výběrovou komisi, protože tam mám tři lidi z Ministerstva spravedlnosti a dva státní zástupce. Ale není tomu tak, od začátku to bylo komponováno tak, že tam máme dva státní zástupce, dva lidi z Ministerstva spravedlnosti a jednoho nezávislého soudce. A já se ptám, jak to tedy se děje, nebo v čem je ta panika, když ten nezávislý soudce je nezávislý a snad nepřestává být nezávislý tím, že je ve výběrové komisi. To si myslím, že prostě nejde.

včera jsme si tedy dohodli s Rekonstrukcí státu, že aby to tedy bylo ještě důraznější, že tam máme toho soudce - a je to mimochodem prvek, budoucí prvek a takový náběh na justiční radu, po které se volá, protože soudci chtějí samosprávu, a já jim klidně vyhovím, ale musí to být postupně a metodou postupových cílů. A tohle je zárodek vlastně. Takže proto ten soudce. A včera jsme se dohodli s Rekonstrukcí státu, aby to tedy bylo ještě transparentnější, tak já požádám, když to bude příště třeba volba pana budoucího nejvyššího státního zástupce, až mu skončí mandát, tak požádám pana předsedu Nejvyššího soudu, aby toho soudce přidělil on, abych to tedy nebyla já a nebyla jsem zase v podezření.

Dále jsme se dohodli, že zkrátíme i tu lhůtu, protože já jsem dala záměrně lhůtu pro účinnost toho zákona tak, aby vlastně už ho nevybírala tato vláda, abych zase nebyla v podezření. Zase se to nelíbilo, protože je to příliš dlouhé, my to chceme teď rychle. Říkám, závodiště v Chuchli. Tak jsem se včera domluvila s Rekonstrukcí státu, že to tedy zkrátíme, ale pak tedy pan nejvyšší státní zástupce bohužel skončí dřív a to jsem nechtěla.

Takže je to takto, dámy a pánové. A já mám zájem, aby ta novela už konečně prošla, protože je to kabaret kolem té novely, a chtěla bych, abyste ji v budoucnu podpořili. Určitě tam vychytáme ještě nějaké drobnosti, jistě k tomu bude spousta připomínek. A myslím si, že to je novela správná, a proto byla předložena, a budu bojovat za to, aby tedy prošla.

Pak tam máme další rozdělávky. Já jsem zdědila po svých předchůdcích, zaplať pánbůh, výborný legislativní tým a ti lidé mají tah na branku, mají nadšení, elán a pracují rádi. Takže toho využiji. Myslím si, že jsem je i podchytila, že pracují i pro mě rádi, takže začneme jaksi na těch zákonech, které máme jako povinnost předložit, a mám na to vlastně už jenom dva roky, tak zkusíme zrychlit tempo, aby byly předloženy co nejdříve, protože oni je mají v podstatě už připravené a skutečně se na tom pracuje dnes a denně, ten tým tam skutečně maká. Máme tam novelou občanského soudního řádu, exekučního řádu, zákon o hromadných žalobách, spotřebitelskou novelu občanského zákoníku, pak tam máme nový zákon o evidenci skutečných majitelů, novelu trestního zákoníku týkající se zahraničních bojovníků, máme tam dětské dluhy, které podporuji, aby se tedy odbouraly, a viděli jsme tady v předchozích čteních, že jsem pro to udělala maximum, i jsem změnila původní stanovisko. Takže legislativa šlape a myslím si, že tomu bude i tak dál.

Pokud jde o rozpočet na příští rok, tak bohužel ho máme pokrácen o 10 %, ale slíbila jsem justici, že se to nedotkne justice, ta bude mít jenom minus 3 %. Spíš budou hledat úspory na vlastním ministerstvu a budeme je hledat ještě nepochybně v rejstříku trestů. Tam jsme se už domluvili, jak to uděláme, a tento závazek, který tedy nám byl naordinován, a já ho chápu, splním.

Pokud jde ještě o další zákony, které jsem nezmínila, tak samozřejmě tam pracujeme také na návrhu zákona o lobbování, návrhu zákona o ochraně oznamovatelů a máme připraven zákon o soudech a soudcích, kde bude podobná situace jako se státními zástupci. I tam bych chtěla mít výběrové komise a i tam to chceme namíchat tak, aby to bylo transparentní a opět to byl ten zárodek budoucí justiční rady.

To je asi tak k té práci, kterou tam teď zastávám, vše. Nechci vás zdržovat.

A pokud jde o stanovisko ke střetu zájmů, já jsem byla poslankyní v minulém volebním období a pamatuju si na to, když se rodil lex Babiš. Od začátku se mi to nelíbilo a měla jsem podezření, že to je nejenom diskriminační, ale je to i proti evropskému právu. V tomto duchu byla podána ústavní stížnost a ústavní stížnost dodnes není vyřízena. Tento zákon nabyl právní moci, pan premiér se podle toho zachoval, to znamená, že v podstatě postupoval po nabytí účinnosti zákona o střetu zájmů v souladu s tím zákonem a majetek převedl do svěřeneckých fondů. Dokonce nad rámec toho zákona omezil i své jinak občanským zákoníkem neomezené právo odvolávat svěřeneckého správce, pokud tedy špatně hospodaří. Mám za to, že učinil zadost českému právu a není co vlastně řešit.

Máme tady jakýsi zárodek auditu. Já viděla v životě hodně auditů a některé byly i špatné, museli je opravovat, takže já si počkám na výsledek, který přijde v té oficiální podobě a bude přeložen do češtiny, a pak k tomu budeme teprve vypracovávat stanovisko. Zdůrazňuji, že stanovisko budou vypracovávat úředníci, které jsem do toho úřadu nedávala já, ale které jsem zdědila, a já budu respektovat jejich závěr.

Co k tomu na závěr asi říci? Jedinou alternativou pro pana premiéra bylo asi prodat majetek, anebo odejít z politiky. Jinou možnost neměl. Tak klaďme si otázku, jestli je tedy skutečně naším záměrem, aby lidé, kteří se pohybují v politice, byli pouze nemajetní, anebo tedy jsme připustili i schopné manažery, kteří ten majetek mají. To je otázka pro vás. Já si myslím, že každý má právo se zúčastnit politického klání, i ti bohatí. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji pěkné odpoledne a jako další v pořadí s přednostním právem ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a připraví se ministr životního prostředí Richard Brabec. Pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP