(20.40 hodin)
(pokračuje Ferjenčík)

Co je horší, že v dlouhodobém horizontu se na nás valí obrovské deficity způsobené tím, že půjdou do důchodu silné populační ročníky a naopak na trh práce slabé populační ročníky. A predikce je prostě schodek okolo 200 mld. korun ročně na důchodovém účtu a vláda nedělá vůbec nic pro to, aby tento problém řešila. My jsme zásadně proti strkání hlavy do písku v oblasti řešení udržitelnosti důchodů. Myslíme si, že není fér, aby celou tuhle částku hradily generace, které dneska teprve chodí do školy, a myslíme si, že je extrémně nezodpovědné nechat to pak spadnout na hlavu politikům za deset patnáct let. Proto si myslíme, že je potřeba udržitelnost důchodů řešit už dneska. Nesouhlasíme s privatizací důchodového systému, ale myslíme si, že jsou cesty, jak část těch peněz uspořit postupně. Jeden z příkladů je, že fond příjmů z privatizace a ze státních firem - je obrovská chyba udělat z něj běžný příjem rozpočtu místo toho, abychom ho mohli používat právě na stabilizaci důchodového systému.

Už se pomalu blížím ke konci. Co považuji za obrovskou chybu, že vláda neřeší největší současný ekonomický problém České republiky, a to je masivní odliv kapitálu. Jenom za minulý rok bylo na dividendách vyplaceno 293,5 mld. korun, a co je velmi varovné, z těch dividend bylo reinvestováno jenom 120 mld., což je nejnižší číslo od roku 2013. Takže z České republiky každý rok odejde jenom na dividendách skoro 300 mld., co je horší, dalších možná až 200 mld. odchází přes úrokové platby, přes transferové ceny a přes celou řadu dalších instrumentů. A pokud se nám nepodaří změnit tento trend, že odliv kapitálu neustále narůstá, prostě nemáme šanci nikdy západní Evropu dohnat. Vlastně jediné opatření, které vláda v této oblasti slibuje, je digitální daň, kterou vítáme, myslíme si, že je správné, aby Google a Facebook platily adekvátní daně tomu, jako platí české firmy, které podnikají ve stejné oblasti, nicméně bohužel to je zlomek toho problému a je potřeba řešit celou škálu opatření a já je ze strany vlády nevidím.

S tím souvisí i to, že je potřeba transformovat naši ekonomiku, připravit ji na období, kdy už i ta práce v České republice nebude schopna konkurovat robotizaci, zvyšovat podíl firem s vyšší přidanou hodnotou, dostávat naše podniky trochu na vyšší úroveň v tom výrobním potravním řetězci. Dneska jsme v zásadě subdodavatelé německého průmyslu a pracuje u nás několik set tisíc nekvalifikovaných cizinců, kteří, až třeba přijde krize, odejdou a najednou to způsobí obrovský propad příjmů státního rozpočtu. Takže je potřeba velmi intenzivně pracovat na tom, jak změnit naši ekonomiku, aby byla připravena na výzvy budoucnosti. Jeden z důležitých kroků k tomu je modernizace našeho vzdělávacího systému, kde se kromě zvyšování platů učitelů, což samozřejmě vítáme, neděje vůbec nic.

Takže tohle je nějaká řada opatření, kterou by bylo potřeba dělat. Vlastně jediné reálné opatření, které vláda dělá v ekonomické oblasti, je zavedení EET, což je z hlediska ekonomiky jako celku docela marginální otázka, která se týká jednotek miliard korun ročně, pokud si to vláda nevymýšlí. Já si myslím, že si to vymýšlí. Ale i pokud by měla pravdu, tak jsou to prostě jednotky miliard a v kontextu odlivu kapitálu, transformace ekonomiky, důchodového systému, daňové politiky je EET úplně marginální záležitost. Není marginální v tom, že několika statisícům lidí výrazně zkomplikuje život. V tomhle smyslu samozřejmě je to výrazný zákon, proto jsme se ho snažili zastavit, nebo alespoň výrazně změnit, bohužel paní ministryně, která se tady oháněla tím, jak strašně diskutuje s opozicí, všechny naše konstruktivní pozměňovacími návrhy zařízla, takže třeba papírová evidence zůstala v naprosto nepoužitelné formě, a to byl ten hlavní nástroj ekonomické politiky hnutí ANO. Já si myslím, že je to zoufale málo. Je to prostě čistě píárová věc, která nepomůže státnímu rozpočtu, jenom se bude moct Andrej Babiš tvářit, že stále je ten geniální výběrčí daní. A k tomu geniálnímu výběrčímu daní bych zopakoval, že výběr daní z příjmů právnických osob, to jsou ty velké agroholdingy, je o 30 % nižší, než by odpovídalo růstu ekonomiky za posledních 10 let. Tam jsou ty velké peníze, ale bohužel kapři si rybník sami nevypustí! I proto nemá vláda důvěru Pirátů. (Potlesk poslanců Pirátů.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a s přednostním právem paní ministryně financí.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, musím zareagovat na pana poslance Ferjenčíka. Vy jste tady nebyl, když jsem měla proslov. Já mám pocit, že jsem vás tam neviděla, anebo jste možná podřimoval zrovna v tu chvíli nebo se věnoval něčemu jinému, takže já bych ho tedy nejraději přečetla znovu, ale chci šetřit váš čas, takže jenom zareaguji na to, co jste tady řekl.

Vy máte takovou kouzelnou vlastnost, my spolu občas chodíme i do televizních pořadů, takže vždycky si vytáhnete něco, ale prostě ty věci je potřeba studovat v kontextu, doporučuji. Ale jste mladý, máte času ještě dost to dostudovat, takže já se toho nebojím a věřím, že se to prostě třeba za nějaká tři čtyři volební období zlepší. (Smích v řadách ANO 2011 a projevy nesouhlasu z lavic Pirátů.) Děkuji, ale to jsem nechtěla samozřejmě. To bylo jenom takové - víte, že já vás mám ráda v podstatě, že se tam vždycky zastavím u těch vašich lavic a debatujeme.

Tak. Veřejné finance. Já jsem to tu říkala ve svém projevu. Veřejné finance České republiky patří ke špičce. Před námi - a můžete si říkat, co chcete, dohledejte si poslední zprávu Evropské komise 14 dní starou, kdy hodnotila náš konvergenční program. Řekla, že plníme střednědobý strukturální cíl.

Co se týče přebytku veřejných financí, a letos budou ještě pořád přebytkové, příští rok budou téměř vyrovnané, tak jsou jenom dvě země, které jsou před námi. A může tady někdo těmi čísly točit, jak chce. Budeme-li se bavit o státním dluhu, tak vždy se poměřuje k růstu HDP, protože aby byl srovnatelný s jinými zeměmi EU. Když se budete bavit o nominálních číslech, tak samozřejmě to je nesrovnatelné, protože jiné HDP má ČR a jiné třeba Německo. Takže jenom tolik.

A tím odpovídám i na to, že my jsme připraveni na zpomalení ekonomiky. Nestrašte tady prosím recesí, ta vůbec ani zdaleka nehrozí v tuto chvíli. Je tady zpomalení ekonomiky a my máme vytvořen polštář a jsme na to připraveni. A vy jste tady některé i zmínil, a to je v podstatě, já jsem o tom mluvila i ve svém projevu, to je nejnižší nezaměstnanost, vedle toho zdraví veřejných financí, je to ještě nejnižší nezaměstnanost v EU.

Mluvil jste tu o důchodech. Já jsem o tom také mluvila ve svém projevu. Ano, je tam jakési valorizační schéma. Určitě jste správně připomněl, že to byla vláda, myslím, že ta první, Andreje Babiše, která připravila zvýšení propočtu z 9 % průměrné mzdy na 10. To, že tady to podpořilo i pravicové spektrum, to je chvályhodné. To je to, po čem jsem volala ve svém projevu. Místo tohoto mlácení prázdné slámy, které tady děláme od rána do večera, pojďme dělat společně na takovýchto zákonech pro lidi. Po tom jsem volala. Takže jestli jste to podpořili, tak vás za to chválím. Vidíte, jsem spravedlivá. Chválím vás. Tím pádem v podstatě se zvedl skutečně ten rámec valorizace důchodů a vláda ho navýšila a doplní ho do té částky 900 korun. Já jsem tady uváděla příklady, že chápu, že to není důchodová reforma, ale je to splacení starých dluhů, aspoň částečně. A děláme to dvakrát po sobě. A jenom pro vaši představu, to navýšení důchodů pro rok 2020 dělá 37 mld., což je v podstatě celý schodek. Takže jenom takové počty, když už to řešíme. Ale je to dobře, protože naši starobní důchodci si to prostě zaslouží. A pokud to podpoří tato Sněmovna jako celek, tak je to dvakrát dobře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP