(20.50 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Vy jste si vybral EET, já vím, že ho nemáte rád. Já to chápu. Už jsme o něm spolu namluvili dost. To není jediné systémové opatření pro správný výběr daní, protože i na ty důchody musí, musí prostě aparát vybrat. Samozřejmě je to práce našich zaměstnanců, podnikatelů, kteří platí řádně daně, ale je to i zavedení systémových opatření, právě aby to neplatili jenom někteří, ti poctiví. A tím nejzásadnějším systémovým opatřením není EET, ale je to kontrolní hlášení. To přineslo dvě třetiny z nárůstu daňových příjmů oproti EET, které přineslo třetinu. To bylo to systémové řešení. A tam v podstatě nepropadne dneska ani jehla, protože v podstatě se spojí, spárují se platby, karuselové podvody nebo řetězce vypadávají ze systému Finanční správy a ta je potom předává na různé finanční úřady podle toho, kde je nápad. Tím jsme vyřešili Prahu. Vyřešili jsme to, že Praha se neprovádí daňová kontrola jednou za 350 let a přestala být daňovým rájem.

Tak. A teď vaše oblíbené dividendy a vlastně vyvádění kapitálu mimo ČR - já jsem to měla i v projevu - že s tím nic neděláme, s daňovými úniky velkých korporací, zaměřujeme se a honíme pouze ty malé. My se ale zaměřujeme na velké ryby. Ministerstvo financí prostřednictvím legislativy a Finanční správa potom prostřednictvím aplikační praxe. Podívejte na doměrky, já jsem to tu říkala, které jsou rekordní. Za rok 2018 se podařilo snížit daňovou ztrátu, případně zvýšit základ daně těchto korporací o více než 18 mld. korun. A ten rok 2018 byl v tomto ohledu úspěšný jako předchozích pět let dohromady.

Přijali jsme celou řadu opatření, říkala jsem to tady, která boj s daňovými úniky velkých ryb zintenzivní. Omezení odečitatelnosti úroků od základu daně limitem 80 mil. korun nebo 30 procent ebitdy. Zdanění při přemístění majetku beze změny vlastnictví do zahraničí, zdanění ovládání zahraničních povinností, pravidla proti zneužívání nesouladu daňových systémů. Zavedli jsme letos do daňového balíčku 2019, mám pocit, že jste pro něj hlasovali, i pravicové spektrum, zavedli jsme speciální hlášení pro tyto velké firmy o odvedených dividendách, aby mohla Finanční správa lépe zaměřit - a už má jedno hlášení z roku 2016 - o převádění peněz mezi spojenými osobami, spřízněnými, tak aby se vlastně hlídalo to, že je to za cenu skutečně obvyklou v čase a místě. A toto je další, a to je vyvádění dividend. Ale prosím, nezapomínejme, nezapomínejme na to, že vyplacení dividendy je v pořádku. Je to v souladu se zákonem.

Jestliže ta firma tady vytvořila zisk, z toho zisku zaplatila řádně daně, tak má právo si odvézt dividendu. Těch dividend se skutečně vyvádí asi za 400 mld., ale - a teď budu citovat, protože neustále jsme za to naříkáni, jak to je, teď budu citovat z údajů České národní banky, že se vrací zpátky zhruba polovina. Asi 180 mld. ty firmy reinvestují zpět prostě na území ČR. A toto všechno je prosím legální. Pokud tu dividendu si vyplácejí právnické osoby, je tam dividendová směrnice EU, která to osvobozuje. Pokud fyzické - máme tam srážkovou daň 15 %, pokud do třetích zemí, máme tam 35. A samozřejmě od tohoto musíme odlišit velice striktně tzv. agresivní daňové plánování. To znamená, kdy to někdo zneužívá. Kdy si fakturují firmy služby nebo marketing. A proto zavádíme všechna tato opatření, abychom to vlastně mohli dát... A ty výsledky tady jasně jsou. Finanční správa je jasně má. Budeme muset asi o tom ještě více mluvit, aby to nezapadalo. Takže není to žádná marginální záležitost.

No, a ještě poslední douška k těm konstruktivním návrhům v rámci EET. Jestli máte na mysli třeba konstruktivní návrh typu vyjmout z EET kosmické lety, tak bych vás chtěla upozornit, že hromadná doprava je osvobozena už v původním zákoně o EET. Takže předpokládám, kosmické lety že bychom podsunuli pod hromadnou dopravu. A pokud by se vám jednalo např. o to, že byste chtěl na oběžnou dráhu vynést satelit a zaplatit v hotovosti, no tak holt musíte mít EET. Děkuji vám. (S úsměvem. Potlesk z lavic ANO a ČSSD.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Přečtu omluvu. Omlouvá se pan poslanec Dominik Feri do 22.00 z pracovních důvodů.

A co myslíte? Vystoupení paní ministryně vyvolalo šest faktických poznámek. Takže nejprve pan poslanec Ferjenčík, připraví se pan poslanec Skopeček.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jenom velmi stručně zareaguji.

Tak předně, Piráti využívají digitální technologie, takže Sněmovna provozuje stenoprotokoly, za což zapisovatelům velice děkuji. A v těch stenoprotokolech je možné si váš projev přečíst, paní ministryně, což jsem udělal předtím, než jsem měl svůj projev. Váš dnešní projev, ano, už je dávno na webu Poslanecké sněmovny, že i když člověk zrovna není v sále, si ho může v klidu přečíst. Výhoda je, že tam není hluk.

A druhá věc, co se týče těch reinvestic. Ne, paní ministryně, nemáte pravdu. Není to 180 mld., je to 120 mld. 180 mld. to bylo v roce 2017. V roce 2018 už to bylo jenom 120 mld. Na tento problém jsem si vás dovolil upozornit. Myslím si, že propad o 60 mld. v reinvesticích je daleko vážnější hospodářský problém než to, abychom skřípli nějakého živnostníka, jestli bude mít on-line kasu. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Další faktická poznámka, pan poslanec Skopeček, připraví se pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Jan Skopeček: Já děkuji pěkně. Já se chci zastat svého předřečníka. Paní ministryně, já jsem si vás doposud vážil, že naše polemiky byly věcné, možná tvrdé, ale nikdy jsme nesklouzli k osobním věcem a nikdy jsme nesklouzli k tomu argumentovat svým věkem. Mně to přijde absolutně nepřijatelné ve Sněmovně argument věku používat proti komukoliv z jakékoliv politické strany. A prosím vás, omluvte se za to, abych si vás mohl dál vážit. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak děkuji. Pan poslanec Výborný, připraví se pan předseda Bartoš.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl reagovat úplně stejně jako kolega Skopeček. Paní ministryně, můžeme spolu v mnoha věcech nesouhlasit. Můžeme spolu polemizovat, ale prosím, jsme ve Sněmovně, vy tady skutečně nejste v pozici nějaké kantorky, která tady školí nezbedného žáčka. Poukazovat na věk, hovořit o nějakém spaní apod. Prosím, nedělejme toto. A já bych opravdu považoval za správné, abyste vystoupila, jak řekl kolega Skopeček, a omluvila se, protože toto není přijatelné, aby se konalo na půdě této Sněmovny. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan předseda Bartoš.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Děkuji za slovo. Já bych chtěl také jenom krátce reagovat. To, že tady při projevu pana Ferjenčíka dělají někteří poslanci - nebudu jmenovat - z hnutí ANO různé opičky a posuňky, tak když jsem si tady stoupl na kraj, tak odešli, tak za to děkuji. A to jaksi toleruji. Ale skutečně se mi nelíbí, když tady paní ministryně sklouzává do nějaké žoviálnosti.

Já bych chtěl říct, že poslanec Ferjenčík a poslanci, kteří tady jsou, byli zvoleni hlasy občanů. Jsou to poslanci Poslanecké sněmovny, nejsou to úředníci, kteří se dostali na vlastně nějaké vlně třeba loajality i odbornosti na post ministra, a já bych neshazoval odbornost kohokoliv z těchto poslanců v Poslanecké sněmovně. Netýká se to jenom Mikuláše Ferjenčíka. Prostě ta pozice opoziční kontroly vlády je jasná. Hledá samozřejmě nesrovnalosti. A já si myslím, že bychom tu debatu měli vést ve věcné rovině a reagovat na ty argumenty.

To je styl pana Babiše, že tady říká poslancům chlapci. Někteří poslanci říkají děvče ženám v Poslanecké sněmovně. Já si myslím, že tohle by z pozice ministrů rozhodně směrem k poslancům zaznívat nemělo. Děkuji. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. A pro tuto chvíli poslední faktická poznámka - pan poslanec Benešík. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych se chtěl přidat. Prostě některé věci, které tady zazněly, nejsou hodné dámy, a já myslím, že paní ministryně dáma je, takže by na to měla adekvátně reagovat.

Pan poslanec Ferjenčík je řádně zvolený poslanec. Jeho mandát je úplně stejný jak mandát kohokoliv tady. Takže prosím, berme toto v potaz. To, že byl zvolený ve svém věku poslancem, je jeho plus, jeho šikovnost. Takže prosím, buďme... nebo berme na toto ohled. Mně to skutečně přišlo - a paní ministryně, nezlobte se, rozhodně to slovo stará, která teď použiji, nepatří vám. Je to obecně myšleno. Když jsem byla mladá, byla jsem domýšlivá. Teď už nemám chybu. (Potlesk z lavic Pirátů.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP