(21.00 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Faktické poznámky jsme vyčerpali, další se neobjevila. Takže slovo má paní poslankyně Balcarová.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, budu mluvit o krocích vlády Andreje Babiše v oblasti ochrany životního prostředí a soustředím se na témata, kterými jsou sucho, odpady, ochrana ovzduší a ochrana klimatu.

Tak k vodě. (Hlasy ze sálu, včetně ministra Brabce: Tak jdeme. Smích.) Současná vláda nedělá dostatečně silné kroky pro ochranu krajiny před suchem. Pan ministr se dal slyšet, že jde, ale mě by to moc mrzelo. Protože se dal před pár hodinami slyšet, že vláda má vizi v oblasti ochrany české krajiny před suchem a že on se cítí být dokonce vizionářem. Což je možná špatně doložitelné. A já bych tady chtěla na to reagovat, jak ta vize vypadá.

V tuto chvíli nám vláda předkládá, nebo vláda podporuje zákon, který se jmenuje malé vodní stavby. Je to zákon, který umožňuje další nekontrolovatelné betonování české krajiny v zájmu zadržení vody. Pan ministr dopravy dále pracuje směrem k realizaci kanálu Dunaj - Odra - Labe. Další projekt, který podle vizionářů naší vlády řeší sucho v krajině. Realitou ovšem je, že kanál Dunaj - Odra - Labe bude vodu z české krajiny pouze odvádět, nebude ji zadržovat.

Další věcí je, že česká vláda řeší pouze následky sucha, neřeší její příčiny. Cpe dotace do následků sucha pro zemědělce, cpe dotace do trubek pro vodní infrastrukturu, které mají vlastně řešit to, že v krajině je sucho, že vysychají podzemní vody, že jsou obce, které už dneska jsou bez vody.

Takže já bych ráda, aby mi pan ministr coby vizionář v oblasti zadržování vody v krajině pomohl komentovat obrázek, který teď ukážu. (Ukazuje obrázek vyschlé krajiny s nápisem Moravská poušť 2018.) Je to Morava, léto, rok 2018. Takto vypadá výsledek vize našeho pana ministra vizionáře. (Poslanci z levé strany sálu si stěžují, že nevidí.) Já vám ten obrázek ukážu, i panu ministrovi. A abyste se mohli podívat všichni dostatečně, můžu nechat kolovat. Ale já vám to položím na stolek a můžete se potom podívat. Pan ministr viděl dostatečně obrázek? (Ministr Brabec: Strašný.) Výborně.

Já bych teď ráda přečetla... Tento obrázek jsem si stáhla na facebooku a přečtu vám komentář, který k tomu byl připojen. "Jezdili jsme krajinou zdevastovanou a drancovanou člověkem, plnou vyprahlých obřích polí, po celé horké a suché léto bez jakékoliv zeleně. Hlína, od které se sluneční záření a energie odráží zpět do atmosféry a výrazně navyšuje teplotu a sucho v daném prostoru. Viděli jsme obří pole s obří větrnou erozí, kde vítr odnáší miliony tun ornice a na bývalých úrodných polích pomalu vznikají pouště. Tuto krajinu a tuto zemi nám zanechali naši předci. Dříve se jí říkalo černozem." Tolik komentář.

Dále, o čem bych chtěla mluvit, jsou odpady. Čekáme na odpadovou legislativu. Měli jsme ji dostat k Vánocům. Moc jsme se těšili ve výboru pro životní prostředí, že budeme již před Vánoci ve výboru probírat nové zákony, které se budou týkat změny přístupu k odpadům směrem k cirkulární ekonomice směrem k oběhovému hospodářství, kdy se budeme na odpad dívat více jako na surovinu a ne jako na odpad. Bohužel tyto zákony pořád ještě v Poslanecké sněmovně nemáme, ale vnímáme, že v rámci procesu jejich přípravy dochází k jejich výraznému oslabování. Dochází k tomu, že například byla prodloužena doba povolení skládkování až do roku 2030. Tyto zákony dokonce podporují spalování odpadů, a to pod názvem energetické využití odpadů. Takže toto je vize, jak využít odpad jako surovinu? Podpora skládkování a podpora spalování? A dokonce podpora výstavby nových spaloven? Podle mého to tak úplně nevypovídá o tom, že bychom si suroviny, kterými odpady mohou být, vážili. Piráti mají k tomuto jasné heslo: "Nejlepší je odpad, který nevznikne." A čekáme, že legislativa, která k nám přijde do Poslanecké sněmovny, bude toto prosazovat. Pakliže ne, budeme to prosazovat my pomocí pozměňovacích návrhů.

Poslední téma, které jsem si vybrala, je ochrana klimatu a ochrana ovzduší. Bylo to tady řečeno mnohokrát. Česká republika má výrazně špatnou kvalitu ovzduší. Dvě třetiny lidí žijí v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Přes šest tisíc lidí ročně umírá v důsledku zhoršeného ovzduší. Tisíce, nebo desetitisíce lidí jsou nemocní, děti mají zhoršenou imunitu. Hlavně ty, které žijí v regionech se zhoršenou kvalitou ovzduší, jako je třeba Ostravsko, Ústí, ale i Praha, Brno, Děčín. A vláda České republiky, která by měla dělat kroky k ochraně kvality ovzduší, nedodržuje svoji vlastní státní energetickou koncepci. Pořád podporuje provozování zastaralých uhelných elektráren, které již podle parametrů mohly být odstaveny a ušetřily by plno obyvatel problémů, které mají třeba vlivem znečištění ovzduší jemným polétavým prachem. Takže naše vláda podpořila v legislativě a ochraně ovzduší výjimky, které může udělit starým uhelným elektrárnám.

A co dále? Dále neřeší podporu čisté mobility ve městech, protože dalším velkým zdrojem znečištění kromě velkých průmyslových zdrojů je doprava ve městech. Všichni to vnímáme, všichni tím skoro trpíme. A česká vláda nepodporuje dostatečně inovace, které by vedly k udržitelným formám dopravy, k šetrným formám dopravy. Pan ministr, který se nazval vizionářem, nám říkal, že pakliže bychom podpořili evropskou vizi, která se jmenuje Čistá planeta pro všechny a která cílí na to, aby v roce 2050 byla bezuhlíková ekonomika, klimaticky neutrální, tak on tady prohlásil - já jsem si to pak ještě přečetla, jestli se nepletu - že vlastně v té době by vůbec nemohla fungovat žádná doprava, dokonce ani osobní doprava. Takže taková představa, že lidstvo nebude schopné do roku 2050 vymyslet dopravu, která nebude fungovat na principu spalování fosilních paliv, to mi přijde velice smutné. A to si myslím, že vizionář by měl mít větší ambice. Myslím, že je dokáže mít i mnohem méně zkušený člověk v této oblasti.

Co se týká klimatické změny, tak já už jsem na to narazila, že Česká republika nepodporuje evropskou vizi, která míří na bezuhlíkovou ekonomiku, klimaticky neutrální, k roku 2050. Slyšeli jsme tady z úst Andreje Babiše, předsedy vlády, z úst ministra průmyslu a obchodu, a dokonce i z úst pana ministra životního prostředí, že česká vláda dodržuje závazky, ke kterým se zavázala v rámci Pařížské dohody. Ale není tomu tak. Ve skutečnosti naše vláda tyto kroky nečiní. Protože pakliže by je činila, nemohla by dál podporovat zastaralý energeticky náročný průmysl, nemohla by dál podporovat výjimky pro staré velké uhelné elektrárny. Stejně tak by nemohla podporovat prolomení těžebních limitů na dole Bílina. Prostě těch věcí, které česká vláda dělá, je mnoho. A všechny jdou vlastně proti tomu směru bezuhlíkové ekonomiky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP