(21.50 hodin)
(pokračuje Profant)

A v neposlední řadě tu jsou finance. Tak já budu citovat pana místopředsedu vlády Jana Hamáčka. Jemu na digitalizaci chybí 1,7 miliardy korun. Už teď. Stejné informace o nedostatečných financích mám z NÚKIBu. To opravdu asi nebude funkční řešení.

Na závěr jsem si nechal jeden příklad, který jsem se dozvěděl dneska, jak u nás funguje krásně digitalizace státu. Máme radostnou událost. Narodí se nám dítě. Takové dítě je samozřejmě potřeba přihlásit ke zdravotní pojišťovně. Existuje dokonce sdílený informační systém. Tam se všechno propíše. Od pojišťovny nám dokonce přijde předvyplněná kartička, ale my stejně máme povinnost do osmi dnů pod pokutou 10 tisíc korun fyzicky nahlásit znovu dítě té pojišťovně, která je schopná nám sama vydat tu kartičku, protože to ví přes ten informační systém, ale v našem byrokratickém kolečku zůstala povinnost nahlašování. Takže i když všechny zúčastněné instituce fungují bez toho, tak my tam máme povinnost a vymáhá se. To je úplně absurdní. To je jednoduchá věc. Lze to změnit. To je prostě něco, co když bude ministr zdravotnictví chtít, tak se změní za pár měsíců. Ale tady opravdu asi snaha není.

Samozřejmě bych mohl mluvit dále, asi je už docela pozdní hodina. (Ozývá se smích, žertovné přemlouvání, ať ještě pokračuje.) Ale já jsem chtěl ještě něco pochválit. Chtěl jsem pochválit koncepci Digitálního Česka, chtěl jsem pochválit Portál občana a chtěl jsem pochválit zákon o právu na digitální službu. To jsou kvalitní projekty, kvalitně odvedené, kde se daří tento stát někam posouvat. Ale jak jsem říkal, obecně se to příliš nedaří, a proto Piráti tuto vládu nemohou podpořit. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan poslanec Profant. Vyvolal dvě faktické poznámky. První paní poslankyně Kořanová, připraví se pan kolega Holík. Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pan kolega Profant to teď trošičku zachránil tím koncem. Já jsem chtěla poprosit všechny občany České republiky, kteří koukají a vydrželi do těchto hodin, až budou číst sociální sítě kolegy Profanta vaším prostřednictvím, nebo Pirátů, a budou číst, jak se podílejí a předkládají legislativu k digitální technické mapě nebo ke stavebnímu řízení k digitalizaci, tak není to pravda a váš proslov tomu naprosto jasně napovídá. Takže nepředložili jste nic a neudělali jste nic doteďka. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan kolega Holík, poté kolega Profant s faktickými poznámkami. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové a poslední čtyři stateční návštěvníci (dívá se na balkon, šum v sále), chtěl jsem říct jedno. Na základě několika klubů jsme se tady sešli, abychom vyjádřili nepodporu vládě. Namísto toho tady předvádíme rétorická cvičení, a prachsprostě to řeknu, mlátíme prázdnou slámu. Tady tu slámu máte, vymlaťme to už konečně a pojďme hlasovat! (Potlesk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času kolegovi Holíkovi. Nyní pan poslanec Profant také k faktické poznámce a další faktická poznámka pana poslance Bartoše. Pan kolega Profant stahuje, nyní tedy pan poslanec Bartoš s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobrý den. Já bych chtěl jenom krátce reagovat na paní Kořánovou (správně Kořanovou), která tady mluvila prostřednictvím pana předsedajícího. Je řada věcí, které Piráti předkládají z vlastní iniciativy. Samozřejmě hledáme podporu a spolupráci mezi odborníky v různých stranách. Musím říct, že např. legislativa týkající se bankovní identity, legislativa, které se říká digitální ústava, právo na digitální službu, vznikala pod výborem pro veřejnou správu jako součinnost všech politických stran. Když se podíváte na ty návrhy, zrovna v právu na digitální službu je předkladatelka paní Kořánová, jsem tam podepsaný já, jsou tam podepsaní lidé z ODS. Pokud bych hovořil o nějakých návrzích, které přicházejí čistě z naší iniciativy, je to iniciativa Jakuba Michálka, který tlačí na ten elektronický spis, je to třeba i návrh elektronického stavebního deníku. Takže prosím vás, nebudeme se tady hádat, kdo co předkládá, ale fakt, že tady zaznívá, že Piráti nepředkládají nic, prostě není pravda. A já bych prosil paní Kořánovou, aby takové věci neříkala, protože u těch stolů sedíme společně, když ty věci připravujeme. Děkuji. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ale mám další dvě, paní poslankyně Kořanové a pana poslance Králíčka. Paní poslankyně, opět vám začnu měřit čas, máte slovo.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Děkuji za slovo. Velmi krátce. Já bych chtěla poprosit pana předsedu Bartoše vaším prostřednictvím, já jsem Kořanová, krátce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Králíček. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Robert Králíček: Já bych chtěl zase poprosit pana Bartoše prostřednictvím pana předsedajícího, aby si pustil stenozáznam pana Profanta. On řekl, že my nic neděláme! On s tím začal. A paní Kořanová s krátkým a řekla pouze dva případy, kdy jste se neúčastnili.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní ještě jedna faktická poznámka pana poslance Ivana Bartoše. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já bych chtěl jenom říct, že já si ten stenozáznam ještě projdu, protože my tady adresujeme činnost vlády. A já vždycky trnu, když tady vidím, jak některý zástupce vlády, zejména pan premiér, čte ty věci, jako kdyby je on předkládal na stůl, jako by vláda dělala ty kroky. Veškeré věci, které tady zaznívají, jdou téměř výhradně poslaneckou iniciativou. Já jsem rád, když něco přijde od vlády, když přijde něco od pana Dzurilly, vládního zmocněnce, já jsem rád, když přicházejí nějaké návrhy, které jsou s širokou podporou různých stran i třeba odborníků v oblasti komerční sféry. Takže já bych tuto debatu zkusil zklidnit, abychom se tady o tom nepřetahovali. A omlouvám se za to zkomolení jména, už je 21.56.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Tím jsme skončili faktické poznámky. Můžeme pokračovat paní poslankyní Richterovou, připraví se paní poslankyně Vrecionová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Vážený pane předsedající, děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, já začnu zcela nečekaně takovou toaletní vsuvkou, mohu-li.

Zaslechla jsem po projevech ministrů, po skončení projevů vládních, takovou charakteristickou větu, nevím, kdo ji řekl: To jsme jim to nandali! - Já chci říct, já to takhle neberu. Já to neberu tak, že je to tady nějaké fotbalové hřiště. Je to o tom, že nedůvěra vládě je skutečně vážná věc. Nemá to být žádný rétorický souboj. Má to být argumentační vysvětlení, v čem selhává vedení této země, v čem si naše země zaslouží lepší řízení a v čem my jako opozice, jako svolavatelé této schůze si jsme jistí, že jsou tak velké chyby, že má smysl tady dnes sedět a argumentovat. Takže prosím, není to o tom, kdo komu co nandá, ale o tom, jaké služby dostanou obyvatelé této země. A já vím, že mnozí z vás, kteří tady jste, a teď jak zprava, tak zleva, tak uprostřed, usilujete o různá drobná, dílčí zlepšení. Mnozí se, myslím, velmi upřímně snažíte ve svých oblastech, kterým se věnujete. Ale o co jde, jsou ty věci opravdu systémové.

My se snažíme tady, myslím, teď již v takovém končícím pirátském bloku jasně ukázat, že vláda zkrátka musí jako jeden muž táhnout za jeden provaz a třeba v situacích, kdy je v zajetí veliké firmy, toto řešit společně. A když se to neděje, tak zkrátka je na opozici, aby na to upozorňovala. Ale počkejte, vpašuju i pochvalu, jenom přijde až za chvilku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP