(22.30 hodin)
(pokračuje Faltýnek)

Za prvé je potřeba si ten zákon o střetu zájmů fakt přečíst, vážená paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího. Jenom uvedu základní skutečnost. Zákon lex Babiš, který byl přijatý, novela o střetu zájmů, byl přijatý jenom kvůli Babišovi. To přece všichni víme. My, našich 47 poslanců, v minulém volebním období hlasovalo proti. Naši vzácní koaliční partneři, sociální demokracie a KDU-ČSL, hlasovali pro. Zákon prošel.

Autor tohoto paragrafu, který je 4c a zní: "Je zakázáno poskytnout dotaci podle právního předpisu upravujícího rozpočtová pravidla nebo investiční pobídku podle právního předpisu upravujícího investiční pobídky obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účastníka společníka obchodní společnosti." Autorem byl pan Chvojka, ministr pro legislativu.

A já jsem se ho stokrát ptal: Pane Chvojko - v minulém i v tomto volebním období - můžete mi říct prosím vás pěkně, proč jste tam tedy nespecifikovali přesně, jak ten veřejný funkcionář s tím majetkem má naložit? A jeho odpověď, ale i odpověď všech, kteří ten zákon schvalovali, byla: Ne, to je rámec (upozornění na čas), protože konkrétní postup by byl protiústavní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nyní vystoupí s přednostním právem paní místopředsedkyně vlády Schillerová. Po ní pan ministr zemědělství Toman. Prosím máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo, dámy a pánové. Paní poslankyně Vrecionová, vy jste dvakrát interpelovala. My jsme spolu neformálně mluvily, budu mluvit pouze k těm remízkám z vašeho projevu. Že jsem zavedla nějakou metodiku a že se tvářím, že to řeším. Trochu mě to mrzí, měla jsem pocit, že jsme si to korektně vysvětlily. Evidentně ne. Tak já se to pokusím vysvětlit ještě jednou, aby to pochopili všichni.

Nic jsem nezavedla. Za prvé Ministerstvo financí pouze píše legislativu. Metodika spadá do gesce Generálního finančního ředitelství. Tolik co do kompetencí. Ale ani Generální finanční ředitelství nezměnilo svůj postup. Otázka je ta, že ty remízky nebo nádvoří se prostě zdaňují jinak než orná půda. A tak jak postupovala digitalizace prováděná katastrálními úřady, tak se zpřesňovaly informace pro Finanční správu, kde je orná půda, kde jsou ty remízky. To nejsou jenom remízky, ale já to tak pracovně nazývám, protože tomu každý rozumí.

Takže ta Finanční správa dostala přesnější informace, že prostě něco zdaní levněji a něco zdaní dráž. A začaly problémy. Protože zemědělci najednou zjistili, že tam platí z nějakých nepotřebných kousků vyšší daně, a tak se to projevilo tímto způsobem. To nebyla žádná změna metodiky. To bylo prostě získání většího a přehlednějšího množství informací.

Když ten problém vyeskaloval v loňském roce, tak se na úrovni Ministerstva financí a Ministerstva zemědělství... já se kdyžtak pokusím, jestli mě budete poslouchat, abych to nemusela říkat třeba ještě potřetí, počtvrté, ale to nevadí, já ráda i podesáté. Takže jsme se sešli na úrovni Ministerstva financí a zemědělství, pan ministr Toman to asi potvrdí, a začali jsme ten problém řešit. My jsme nemohli šmahem udělat osvobození, protože by nám tam spadla nádvoří třeba u bytových domů, developerů. No to přece nechceme zase, aby platili jako ornou půdu, že? Takže jsme to museli napsat tak, aby se to vyřešilo.

A já jsem vás informovala - já vím, že toho máte hodně. Teď byly eurovolby a tak dále, takže já to respektuji. Ale já jsem vás informovala neformálně v rámci té druhé interpelace, že v rámci sazbového balíčku je tato právní úprava načtena na vládě. Takže teď už je tady v Poslanecké sněmovně. Sazbový balíček, jak jsem byla dnes informována na klubu, bude projednáván na červencové schůzi. Takže ne že já se tvářím, že to řeším. Já to fakt řeším. A vy tady o tom budete teď rozhodovat.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Máme tu faktické poznámky. Nejprve pan předseda Faltýnek a po něm pan poslanec Feranec. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem to totiž nestihl, protože ta druhá polovina vlastně je o tom, že ano, ve zprávě Evropské komise se říká, že Komise se domnívá, že člen vlády, respektive premiér má konflikt zájmů podle českého zákona. Jo, podle toho, co jsme tady přijali, a my jsme s tím nesouhlasili. A možná ten, kdo byl senátorem, poslancem a europoslancem, tak by mohl vědět, že české zákony vykládá pouze český soud. Pouze český soud, Verunko prostřednictvím pana předsedajícího. Nikoliv Evropská komise. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Následuje poznámka pana poslance Ferance. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Členové vlády, dámy a pánové, já jenom k tomu co říkala paní kolegyně Vrecionová. Já nevím, paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, jak pronikavé máte právní vzdělání. Patrně hodně, když vysvětlujete paragrafy nového občanského zákoníku. Určitě jste si přečetla i paragraf 1448, který říká, že majetek ve svěřeneckém fondu nepatří ani zakladateli, ani správci, ani obmyšlenému. Předpokládám, že to znáte, když už tak vysvětlujete ten občanský zákoník. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Následuje s přednostním právem vystoupení pana ministra Tomana. Prosím máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Dobrý večer, vážený pane předsedající, poslankyně, poslanci. Já jsem vůbec nechtěl vystupovat, protože nechci zdržovat tady ty věci. Nicméně zaznělo několikrát Ministerstvo zemědělství v různých souvislostech, tak dovolte, abych se k tomu vyjádřil. Já jsem vlastně šel do vlády ne jako kariérní politik, ale jako člověk z praxe. Já tak také přistupuji ke své práci v čele rezortu zemědělství. A já mám rád fakta.

Musím říct, že od mého nástupu do úřadu loni v červnu jsme s kolegy na ministerstvu museli řešit řadu problémů, které naše zemědělství i krajinu trápí. Ať je to sucho, o kterém tady bylo mluveno, vrátím se k tomu, kalamita související s kůrovcem, zadržování vody, ochrana zemědělské půdy. Stejně jako ochrana našich spotřebitelů, mimo jiné v kauze problematických už tady zmíněných polských jatek, nebo o vyjednávání podmínek nové společné zemědělské politiky.

Musím říci, že průběžně plníme aktivity, které jsme slíbili v programovém prohlášení vlády. Je možné si to dohledat, ale musíte to hledat poctivě. Musím říct, co se týká té dvojí kvality potravin, předložili jsme novelu zákona o potravinách, která řeší takzvanou dvojí kvalitu potravin. Nebude možné uvádět na trh v České republice potraviny, které jsou pod stejným označením nabízeny v různých zemích Evropské unie a liší se svým složením.

Byla tady zmíněna pokuta 50 milionů korun. Vážená paní poslankyně, ta pokuta 50 milionů korun tam byla. Týkala se všech malých podniků a my jsme ji pouze využili. A řeknu vám sladké tajemství, kdo to tam dal. Byl to ministr zemědělství za ODS Petr Bendl, tuto výši. My jsme to pouze využili. Děkuji.

Navíc plošné testy v Evropské unii, jejichž výsledky byly v pondělí oznámeny, potvrdily, že dvojí kvalita potravin je závažný problém a to její počáteční zpochybňování ze strany Evropské komise nebylo namístě. A je potřeba zdůraznit, že od počátku to byli i zástupci České republiky, kteří v Bruselu na tento problém upozorňovali. Musím také říci, že tomu, že jsme ten zákon předložili, můžeme zakázat v aktuálně chystané novele, jak jsem řekl, zákon o potravinách. A ten zákaz u nás začne platit podstatně dříve než v rámci dvouleté takzvané transpoziční lhůty evropské směrnice. A myslím si, že díky tomu naši spotřebitelé nebudou spotřebiteli druhé kategorie.

Co se týče starostí o vašeho španělského spotřebitele, já nesdílím starost o španělského spotřebitele. Sdílím starost o českého spotřebitele. A chci říci, že české inspekční orgány zajímá český spotřebitel. Nebudou nikam jezdit, budou to porovnávat a budou se vzájemně informovat s inspekčními orgány v jiných zemích. Nechci tady dlouze o tom hovořit, ale musím to říci. A pokud bude zájem, paní poslankyně, jsem připraven k soukromým konzultacím, než pojedete do Bruselu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP