(23.10 hodin)

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Já bych chtěl paní ministryni opravit. Není pravda, že tato vláda - respektive tato vláda možná vládne jeden rok, nicméně Ministerstvo financí má hnutí ANO ve své správě již šestý rok, jestli počítám dobře. Stejně tak Ministerstvo práce a sociálních věcí má sociální demokracie stejný počet let. A to už se sakra dalo připravit strukturálních reforem! A to ještě ve chvíli, kdy máte ta ministerstva, kdy jsme měli hospodářský růst, čili jste měli nejlepší příležitost pro to, připravit nějaké reformy v sociální oblasti. Co se stalo v sociální oblasti? Jediné, co jste tam významného dokázali udělat, bylo, že jste zrušili alespoň nákrok k penzijní reformě, kterou - neříkám, že byla stoprocentně dokonalá a že bych na ní nenašel žádné mouchy, ale byl to jistý nákrok, politická odvaha a docela velká práce to v Poslanecké sněmovně prosadit. Jediné, co jste za těch šest let dokázali, bylo ji zrušit, aniž byste přišli byť s jediným nápadem, jak penzijní systémy řešit. To, že technicky oddělíte penzijní účet od rozpočtu, je technikálie, to není žádná reforma, ale ani to jste ještě nepřinesli do Poslanecké sněmovny, aby se s tím něco dělalo.

Takže nikoliv rok, paní ministryně, šest let tady nic neděláte. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Faktická poznámka paní ministryně Dostálové, bude následovat potom faktická poznámka pana poslance Bauera. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji za slovo. Já jenom opravdu velmi letecky k tomu stavebnímu zákonu, k věcnému záměru. Pokud to pan poslanec nazval katastrofou, tak já bohužel musím nazvat katastrofou jeho vystoupení, protože pokud si strana neuvědomuje tu opravdu tíživou situaci, která ve stavebním zákoně je, a ještě to zaznívá ze strany Občanské demokratické strany, kde já podepisuji jejich slova, jak se tady bijí za fikci souhlasu, za to, že není možné, aby stát vůči občanovi uplatňoval pokuty, ale opačně to v podstatě vůbec nefunguje, to znamená, že stát vůči občanovi nemusí dodržovat vůbec nic. To, že to samozřejmě musíme pojmenovat, všechny problémy, které bohužel - a říkám to znova, bohužel - jsou i na úrovni obcí, to je prostě povinnost ministryně pro místní rozvoj ve stavebním zákoně. A tak jak je to nastaveno dnes, kdy skutečně fenomén systémové podjatosti, nemožnosti sdílet úředníky, to znamená, není možné, abychom pomohli stavebním úřadům, které mají třeba hodně práce, tak to v podstatě jsou problémy, které skutečně vedou k tomu, že se nám ten proces zacykluje. Naopak, my jdeme cestou lhůt, jdeme cestou apelačních principů, konečně zabránění ping-pongu a skutečně to myslíme vážně, tak aby se stavební řízení zrychlilo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Já jenom, aby bylo jasné, jak budeme postupovat. Pořadí bude následující: pan poslanec Bauer, pan poslanec Ferjenčík, pan předseda Výborný a paní místopředsedkyně vlády Schillerová s faktickými poznámkami a poté s přednostním právem paní ministryně Maláčová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Dovolte mi jenom krátce reagovat. Já budu opravdu velmi rád, pokud ten věcný záměr stavebního zákona a pak jeho praktická realizace nedopadne jako katastrofa. Já se musím přiznat, že s jeho věcným návrhem jsem se seznámil na hospodářském výboru. Mám k němu své výhrady, například k těm centrálním úřadům, ale mluvím o tom hlavně z toho důvodu, protože jsem se vyjadřoval především k důchodové reformě, že důchody se v České republice nedají řešit bez toho, že by se něco neudělalo s demografií a s větším počtem dětí v českých rodinách. To úzce souvisí samozřejmě s bydlením, a proto jsem tady vyjádřil své obavy, že prostě bytová výstavba dneska nejenom ve velkých městech, ale obecně v České republice je zablokovaná, a pokud lidé nebudou mít kde bydlet, tak nevím, jestli budou chtít mít děti, ale je to prostě bezpodmínečná podmínka pro to, aby se něco stalo a odstartovalo s demografií, a tím pádem s jednou z možností, jak řešit důchodovou reformu.

Bylo by neslušné tady mluvit bez přítomnosti paní ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, a proto jsem rád, že sem přišla. Já jsem velmi rád, že paní ministryně financí našla odvahu se vyjadřovat k věci, které třeba úplně přesně nerozumí, ale vážím si toho. Ale opakuji to, co už jsem na plénu Poslanecké sněmovny několikrát řekl. Mnohokrát jsem upozornil na to, že vidím velké rozpory mezi tím, jak se chová samotná Komise pro spravedlivé důchody, a tím, co máte napsáno ve svém programovém prohlášení - oddělení účtu, chceme reformu, nechceme reformu - a z toho důvodu jsem tady apeloval, jestli Komise pro spravedlivé důchody je komise vládní, nebo je to komise Ministerstva práce a sociálních věcí pod vedením paní ministryně Maláčové, anebo je to spíše marketingový produkt České strany sociálně demokratické. Je to legitimní dotaz, který tady nezazněl poprvé, ale ty obavy a rozpory mezi programovým prohlášením a samotným fungováním komise tady existují.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Ferjenčík s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl jenom stručně reagovat na paní ministryni Schillerovou, že nejenže ta vláda už pomalu šestým rokem, ale kromě toho, že ty sociální služby nezvládli, to jejich financování, nějakým způsobem zreformovat, tak ještě, přestože jsou spolu se sociální demokracií šestým rokem v koalici, tak se po těch šesti letech ani nedokážou domluvit tak, aby nezasahovali do života těch lidí, co v těch službách pracují, aby jim neohrožovali tu existenční jistotu zaměstnání na příští rok. Mě to prostě přijde naprosto nedůstojné, co tady ty dvě ministryně tento rok předvedly.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Výborný s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Budu velmi stručný. Je to velmi licoměrné a pokrytecké tady hovořit o tom, že pouze rok. Skutečně, opakovaně tady zaznělo, je to šest let. A když se podíváme i na ten výhled, kdy tady hovoříte o tom, že ano, vícezdrojové financování, víceletý rámec - ale když se podívám na návrh rozpočtu na příští rok, tak je to přesně tak, jak je to letos. Čili nás čeká opět to martyrium, které jsme si tady zažili v letošním roce. A to je něco, co je pro mě naprosto nepřijatelné a je to v příkrém rozporu s tím, co paní ministryně Schillerová tady říkala.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Následuje faktická poznámka paní ministryně Schillerové. Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já jsem ráda, že dorazila moje kolegyně, takže já budu reagovat jenom na to, co bylo řečeno, než dorazila paní ministryně práce a sociálních věcí.

Důchodová reforma. Ano, máte pravdu, pane poslanče Skopečku, nebo kdo další to tady říkal, abych se nikoho nedotkla. Hnutí ANO a ČSSD mají resorty financí a MPSV šest let. A předtím tady byla celá řada jiných vlád a třicet let nikdo tu reformu neudělal. A vážím si toho, pane poslanče Skopečku, že jste řekl, že to, co se tady odpracovalo v Poslanecké sněmovně za vaší vlády, byl pokus, ke kterému byste měl výhrady, toho si cením. To byl skutečně nepovedený pokus, kde se přihlásilo osmdesát tisíc lidí v době, kdy všechny ostatní země Evropské unie už ustupovaly od tohoto systému, takže nezbylo stejně nic jiného, než ho zrušit. To znamená, třicet let se to nikomu nepodařilo. Pravda, nepodařilo se to ani té minulé vládě. Říkám to sebekriticky, nebudu se tady bít v prsa.

A my se snažíme a budeme snažit s tím něco udělat, protože po roce 2020, 2030 a dále bude mít udržitelnost důchodového systému, budeme mít prostě problém s udržitelností veřejných financí. Víme to. Ale možná by bylo lepší, než se tady uhadovat, jestli je někdo šest let, někdo je třicet let, někdo je, a tak dále - nebylo by lepší tedy na tom zapracovat všichni? Nebylo by právě toto téma, aby kdyby přišla jiná vláda, z jiného politického spektra, zase nerušila to, co udělala tato vláda? Nebylo by to lepší než tady to mlácení prázdné slámy, které tady provádíme od rána do večera? Já si myslím, že bylo. A bylo by to jedno téma. Stejně jako sociální služby. Vy tady vyvoláváte schůze, dvě schůze na sociální služby. My se na to připravujeme. My jsme na tom samozřejmě pracovali. My jsme samozřejmě věděli o tom problému, ale protože bylo před evropskými volbami, témata nemáte - (Předsedající: Omlouvám se, čas vypršel.) Nemám přednostní? (Předsedající: Ne, faktickou poznámku.) Aha. Tak to dopoví za mě asi paní ministryně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Následuje faktická poznámka pana poslance Skopečka, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Juchelka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Já chci jenom zmírnit tu vaši interpretaci mých slov. Já jsem neřekl, že to byl nepovedený pokus. Já jsem řekl, že to byl pokus, který se podařil prosadit. Stálo to velké politické úsilí, protože jsme tehdy vládli v koalici, tak to byl samozřejmě koaliční kompromis. A já říkám, že prostě bych na tom jako odborně našel nějaké mouchy, chyby, což pravděpodobně najdu na jakékoliv penzijní reformě, která v budoucnu vznikne, protože zkrátka pravděpodobně asi tady nebudu mít já 51 procent, aby ta důchodová reforma byla podle mých představ. Ale bylo to po dlouhé době něco, co se podařilo prosadit. A vy jste řekla, že to bylo neúspěšné, že se tam přihlásil jenom zlomek lidí. No, přihlásil se tam zlomek lidí proto, protože od začátku to sociální demokraté torpédovali a těm lidem dopředu říkali, že až budou u vlády, tak to zruší. A přesto, přes tuhle deklaraci, kterou omílali sociální demokraté, neschopní cokoliv tady udělat se sociálními výdaji za celých třicet let, tak přestože tuto tezi omílali nepřetržitě, tak přesto se tam těch x tisíc lidí přihlásilo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP