(23.00 hodin)
(pokračuje Bauer)

Vláda dokonce ignoruje i vlastní programové prohlášení, kde se píše: "Chceme důchodovou reformu a chceme konkrétní kroky bez zdlouhavých a neplodných diskusí." A co máme? Ubohý marketingový projekt s názvem Komise pro spravedlivé důchody a ministryní práce a sociálních věcí, která prohlásila, že žádnou důchodovou reformu nepotřebujeme. Tato vláda ústy paní ministryně teď jednou větou odsoudila současnou střední generaci k chudobě ve stáří. Já musím říci, že je mi velmi líto, že se kolegyně Jana Maláčová vydala ve stopách pana premiéra a řešení skutečných problémů opravdu jen předstírá.

Asi vás překvapím, že budu vládu kritizovat i za další kroky v sociální oblasti. Nebojte se, nebude to dlouhé, daleko více toho vláda neudělala než udělala. V programovém prohlášení vlády se píše: "Financování sociálních služeb bude vyvážené, vícezdrojové, spolehlivé a předvídatelné." Opakuji - vyvážené, vícezdrojové, spolehlivé a předvídatelné. Co k tomu dodat? Na tom jste opravdu zamakali. Neumíte vyřešit ani problémy, které jste si sami způsobili. A že na financování sociálních služeb nebudou peníze, na to jsem tady za ODS upozorňoval už při schvalování letošního rozpočtu.

Další závazek, který máte v programovém prohlášení, je zvýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc korun. Ptám se, proč už jste to dávno neschválili. Proč jste to neschválili, když máte podporu i opozice? Neumíte se dohodnout ani sami mezi sebou, a to jste ještě stihli postavit proti sobě rodiny s dětmi a důchodce. A jenom mimochodem, i ta poslední varianta, kterou jste vymysleli, je špatná. Maminky, které jdou do práce po dvou letech rodičovské, nedostanou vůbec nic.

Dále si dovolím zmínit, jakým způsobem vláda řeší dostupné bydlení. Zatímco před pár lety to byla otázka sociálně znevýhodněných skupin, dnes se bydlení především ve velkých městech stává nedostupné pro většinu rodin. Proč ceny bytů neustále rostou, není žádná záhada. Roky už víme, že bytů je málo a že větší a hlavně rychlejší výstavbě brání složitá legislativa. Tak proč ji vláda už dávno nezměnila? Proč? I v tomto případě mohla očekávat podporu opozice, dokonce podporu z naší strany. A myslím si, že neprozradím žádné tajemství, když řeknu, že věcný záměr stavebního zákona, který vláda nedávno předložila, je katastrofa. Ale to jsme čekali, protože skoro každý zákon, který vláda předloží, je buď nekvalitní, anebo je šitý horkou jehlou.

Nechci být špatným prorokem, ale vláda nedokáže urychlit výstavbu nových bytů ani do konce volebního období. Tak proč by měla vládnout dál? Zpackaný návrh stavebního zákona je špatná zpráva pro města, obce a rodiny. A dvě tři miliardy od vlády, za které obce postaví do pěti let stovky bytů, určitě nic nevyřeší. Toto je způsob práce současné vlády, místo systémového řešení malá záplata na velkou díru.

Pan premiér s oblibou říká, že opozice řeší jen Babiše, že vláda pracuje, pracuje dobře, že má výsledky. Tak proč by odstupovala? Ale tak to není. Některé vaše sliby v programovém prohlášení se možná mohou líbit i pravicové opozici, problém ale je, že ani ty vaše vláda neplní. Po roce a půl vládnutí je to evidentní. A vláda, která neplní svoje programové prohlášení, by měla odejít. Výměny ministrů určitě nestačí. Jak by řekla slavná teta Kateřina, ryba smrdí od hlavy.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z lavic ODS.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dále vystoupí pan... Ano, s přednostním právem nyní vystoupí paní místopředsedkyně vlády Schillerová. Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já si přece jenom dovolím, byť budu fušovat do ranku své nepřítomné kolegyně ministryně práce a sociálních věcí. Musím, protože jsem tu za vládu.

Já bych ráda připomněla, že tato vláda má teď roční výročí. A vy jste, pane poslanče, teď mi vypadlo vaše jméno, omlouvám se, vy jste v podstatě vyjmenoval témata na několik dlouhých období. Vy jste vyjmenoval tady tolik témat a já se ptám, proč už je tady nemáme. A ptala jsem se i ve svém projevu. Proč tady nemáme vícezdrojové financování sociálních služeb? Dotační politika sociálních služeb byla zavedena od roku 2007. Měla jsem tu na obou schůzích ten graf, kdy jsem ukazovala, že v roce 2007, když se začalo, tam šlo šest miliard, pak to stoupalo kolem sedmi, pak to zase klesalo a na letošní rok šlo 15,7. A my musíme připravit, a to je gesce Ministerstva práce a sociálních věcí, vláda to paní ministryni uložila i svým usnesením, my musíme připravit novelu zákona o sociálních službách a musíme zajistit, aby financování bylo vícezdrojové. Opakuji, že není možné neustále zatěžovat jenom státní rozpočet. A paní ministryně má za úkol připravit analýzu a z té analýzy musí jasně vypadnout, kolik platí státní rozpočet, 15,7 miliardy pro rok 2019, kolik platí kraje a kolik platí účastníci. A to všechno se musí dát na stůl a to všechno je to vícezdrojové financování, o kterém hovořila paní poslankyně Richterová. A má pravdu. My ho skutečně potřebujeme a už jsme ho dávno tady mohli mít. Takže dejte nám chvilku šanci, tato vláda je tady rok.

Důchodová reforma. Já jsem byla už několikrát konfrontována, zaznělo to tady, v médiích, mě se na to ptali novináři s údajným výrokem paní ministryně práce a sociálních věcí, že nepotřebujeme důchodovou reformu. Já jsem u toho výroku nebyla, já jsem ho osobně nikde neslyšela, proto já zásadně vždy říkám, že nekomentuji zprostředkované výroky, takže já ani nevím, jestli to paní ministryně řekla. Každopádně i kdyby to řekla, kompetenci k tomu říct to nemá. Protože vláda si to dala do svého vládního prohlášení, pracuje tady důchodová komise. A prostě my musíme s tím něco udělat.

Paní ministryně teď přeložila do meziresortního připomínkového řízení materiál, který Ministerstvo práce a sociálních věcí musí zpracovávat každých pět let. Je to vlastně udržitelnost důchodového systému ve vztahu k závěrům Českého statistického úřadu, který se týká dožití, prodloužení věku dožití obyvatel ČR. A tam jsou samozřejmě konstatovány velmi závažné skutečnosti. Skutečnosti, ze kterých vyplývá, že tento důchodový systém nebude udržitelný. A nebude udržitelný po roce 2030 a dál. Nakonec na to upozorňuje ve své - a v této části já souhlasím, naprosto souhlasím, upozorňuje na to i Národní rozpočtová rada. A to nám i zhoršuje hodnoty v rámci konvergenčního programu nebo v rámci hodnocení OECD, případně Evropské komise, že máme neudržitelný důchodový systém. Takže udělat se s tím něco musí. A prosím, ten výrok nebyl nikdy potvrzen ani paní ministryní. Ona tady není, takže já těžko mohu prostě ho nějak potvrdit nebo vyvrátit a nebudu ho, říkám, zprostředkované výroky nekomentuji. Ale podstatné je, že vláda si to dala do vládního prohlášení a prostě stát se s tím něco musí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Na vystoupení paní místopředsedkyně vlády bude reagovat řada faktických poznámek nebo budou reagovat poslanci a poslankyně faktickými poznámkami. Nejprve je na řadě pan poslanec Skopeček. Připraví se paní ministryně Dostálová. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP