(1.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní ministryně, já vás přeruším, protože v této pokročilé hodině je velice těžké udržet morálku v Poslanecké sněmovně. Nechci jmenovat jednotlivé poslance a poprosil bych vás opravdu o to, abychom mohli dokončit dnešní jednací den a navzájem se poslouchali. Protože jinak přeruším jednání schůze a budeme pokračovat, až tady bude klid, což asi nikdo nechceme.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, pane místopředsedo. Budu se snažit už to zrychlit. Jenom tři čísla a já je tady podrobně budu mít, až budu představovat sazbový balíček.

Celospolečenské náklady spojené - a teď ta čísla vždycky přehodím, takže kdybych to řekla nepřesně, tak se vám omlouvám, už jsou přece jenom dvě hodiny skoro - spojené s následky kouření jsou 100 mld. ročně, spojené s následkem požívání tvrdého alkoholu 60 mld. ročně - možná je to obráceně. A spojené s dopady hazardu je 15 mld. ročně. A stát získá nějakých 10 mld. Ani ne, osm? Kapka v moři. Takže to je ten důvod. A ministr zdravotnictví požadoval toto zvýšení prostě v podstatě už několikrát. A já tady budu mít čísla, grafy.

Hazard je další téma, tam jsme oprášili jenom ten původní návrh bývalého ministra financí, za mnou sedícího premiéra Andreje Babiše, z roku 2015, který tady ta tehdejší Poslanecká sněmovna prostě přehlasovala. Tam byly tři sazby a najednou se tady staly z nich dvě. Tak já jsem ten návrh vzala a vrátila jsem ho zpátky do hry. To je celé. Protože byl spočítán, byl podložen analýzami. Takže to je důvod, proč jsme přistoupili k těmto úpravám.

A digitální daň? Víte, já jsem, už když jsem se stala ministryní financí, tak okamžitě jsem podpořila aktivity OECD, aby se digitální daň přijala na celosvětové platformě. To je jediné správné řešení. Jenomže toto je běh na dlouhou trať a myslím si, že to bude trvat ještě řadu let, než se v rámci OECD ty země domluví. Pak jsem podpořila následně asi za dva nebo tři měsíce nato Bruno Lemmera, francouzského ministra financí, který přišel s návrhem, ať se digitální daň zavede aspoň v rámci Evropské unie. Tento návrh taky spadl pod stůl, tak jsme řekli po vzoru Rakouska, Francie, ještě mám pocit Anglie, teď si nejsem úplně jistá, že to prostě zavedeme. Mezinárodní rychlík taky neprojede územím České republiky, pokud tady nebudou koleje. Takže ty digitální IT obrovské firmy, teď myslím Facebook, Google, YouTube, tyto obrovské giganty, taky tady nemohou podnikat a získávat z toho příjmy, kdybychom tady neměli vybudovanou IT infrastrukturu.

Takže my jsme v podstatě to připravili. Teď se nachází tento návrh v meziresortním připomínkovém řízení, takže směřuje pomalu a jistými kroky na vládu a následně do Poslanecké sněmovny. A já jsem si velmi cenila ocenění časopisu Bloomberg, který napsal, že Češi ukázali světu, jak správně zdanit internetové giganty. A už se nám ozývají kolegové z okolních zemí, že by se s tím naším návrhem chtěli seznámit. Takže to je celé. Prostě je to doba, není to žádná nová daň. Je to jakási vyrovnávací daň. Oni platí svoje daně ve své zemi. Podle našich daňových zákonů jim tady stálá provozovna nevzniká, tzn. není tady právní titul jakkoliv je zdanit. My tam musíme zavést proces určitého hlášení a těchto věcí. A prostě je to krok správným směrem.

Ještě toho mám hodně, ale už nebudu, protože už tady pan premiér říká: Ježišmarjá! Ještě jsem vám chtěla povykládat o on-line finančním úřadu. Dělala jsem snídani pro novináře. Jestli budete mít zájem, udělám klidně snídani i pro vás. Přestavím vám on-line finanční úřad, co umí. Těšilo se to velkému zájmu, minulý pátek jsme to dělali. Ještě to nemá ten konečný facelift, takže pan Ferjenčík mě bude určitě kritizovat, že je to nemoderní. A já jsem hned novinářům řekla, to není konečný facelift, to vám ukazujeme jenom funkcionalitu. Takže dopředu říkám, že to ještě nevypadá tak, jak to vypadat bude. Ale už to prostě ukazuje to propojení, vstupy atd. Když budete mít zájem, tak vám to rádi zprezentujeme. (Ze sálu: Dneska ráno tu snídani.) Říká pan ministr, že dneska ráno. (Předsedající: Prosím vás, nepokřikujte na sebe!) Já už končím. Takže ještě bych vám toho hodně chtěla říct, ale tady už na mě všichni křičí, že mám jít pryč. Tak se omlouvám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Máme tady dvě faktické poznámky. Pan poslanec Jan Skopeček, připraví se pan poslanec Marian Jurečka.

 

Poslanec Jan Skopeček: Nic si z toho, paní ministryně prostřednictvím pana předsedajícího, nedělejte, já toho mám také hodně a také hodně jsem toho neřekl. A na snídani se těším a rád přijdu. Ale tři body nebo jenom tři reakce na to vaše vystoupení.

Složená daňová kvóta, opravdu se s ní měří daňové břemeno, které v dané ekonomice vláda na daňové poplatníky uvaluje. A nevymluvíte se z toho nijak. Je to prostě ukázka toho, jak velké daňové břemeno na lidi uvalujete, a je prostě objektivní fakt, že za vaší vlády je to daňové břemeno nejvyšší. A dobře víte, že jsme tady diskutovali základní slevu na poplatníka, že jsem i podával pozměňovací návrh, který reagoval na to, že už se mnoho let základní daňová sleva na poplatníka nezvyšovala, to znamená, že se s inflací i s růstem průměrné mzdy její relativní výše na mzdě poplatníka snižuje, to znamená, že aniž byste cokoliv udělali, tak už tímto zvyšujete daňovou zátěž toho daňového poplatníka, což se projevuje i v té vyšší daňové kvótě. Takže nevymluvíte se z vyšších daní.

Pak jste se ptala na to, co to je projídání, co si pod tím máte představit. Opět jste mluvila o těch důchodech, tak já vám dám jeden příklad toho projídání. Pro mě projídání je třeba proplácení slev na jízdném, které proplácíte seniorům a studentům bez ohledu na to, jestli jsou to studenti z chudých, nebo bohatých poměrů. To je jedna z ukázek toho, co já považuji za plýtvání.

A vy jste říkala 40 mld. schodek. Je tu zvýšení důchodů. Pokud se nemýlím, tak zvýšení důchodů dělá 37 mld. a v rozpočtu na příští rok počítáte se 100 mld. korun navíc, co se týče inkasa. Čili 100 mld. navíc, 37 mld. náklady na důchody a 40miliardový schodek. (Předsedající: Čas!) Já myslím, že jsou to tři čísla a že si to každý umí spočítat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí s faktickou poznámkou je pan poslanec Marian Jurečka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Dobré ráno. Já děkuji paní ministryni za takový obsáhlý výčet, který zajisté mohl být ještě delší, a on by člověk mohl nabýt dojmu, že je tady všechno sluncem zalité, i když jsou necelé dvě hodiny ráno. Tak já bych jenom trošku to uvedl do reality. Když, paní ministryně, říkáte, jak nás všichni chválí v té Evropě za to, jak máme v pořádku veřejné finance, tak by bylo také fér lidem, kteří to úplně nesledují dopodrobna a kteří se na nás dívají, říct, díky čemu jsou v pořádku ty veřejné finance. Díky dobrému hospodaření obcí, měst a krajů, které mají své přebytky. A když se podíváte na hospodaření státu, já poprosím, nekomentujte to, paní ministryně prostřednictvím pana předsedajícího, slovy ježíšmarjá apod. Můžeme v rámci potom faktických o tom diskutovat tady veřejně. Ale když se podíváme na tu situaci i z hlediska hospodaření vaší vlády, já dám takové srovnání. V letech 2014 až 2017 za vlády Bohuslava Sobotky celkový deficit za ty čtyři roky byl 84,9 mld. Kč. Pokud jde o vaši vládu, realitu plus plán, který jste tento týden stvrdili, tak ten deficit bude na konci roku 2021 118 mld. Kč. Ano, skutečnost může být lepší, ale to je ten plán a to je to, jak Andrej Babiš kdysi svého času říkal, když vstupoval do politiky, jak by toho ředitele vyhodil z té firmy, kdyby mu sestavil ten deficitní rozpočet. Takže tolik jenom.

A kdybych to deklaroval ještě pro lidi, kteří sledují některé historické věci, tak jestli si vybavujete onu historickou Kalouskovu složenku, která vyjadřovala onen symbolický státní dluh přepočtený na jednoho obyvatele, tak já nevím, jestli si to vybavujete, kolik na té složence tehdy bylo, ale na té složence tehdy bylo 121 tisíc korun. Když si to vezmete k letošnímu 1. čtvrtletí, tak ta složenka by byla na 163 tisíc korun - dluh na jednoho obyvatele.

A samozřejmě mohl bych tady ještě třeba také oživit to dnešní jednání o tu publikaci, která vyšla včera ráno, od Nadačního fondu proti korupci, Čas oligarchů (Předsedající: Čas!), kde váš bývalý kolega Ondřej Závodský popisuje spoustu zajímavých věcí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně Tereza Hyťhová se omlouvá dnes do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů. Pan poslanec Jakub Janda v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP