(2.40 hodin)
(pokračuje Kaňkovský)

Jestliže pro takto důležitou reformu, jakou reforma primární péče je, pan ministr do toho týmu, který o této změně jedná, součástí toho není, není tam pozvána Česká lékařská komora, nejsou tam pozváni zástupci sdružení ambulantních specialistů, tak celý ten projekt je v podstatě odsouzen k neúspěchu. Reforma primární péče skutečně může být zásadním momentem v tom, abychom i tu personální krizi, kterou dneska prožíváme, dokázali nějakým způsobem přežít, ale musí se na tom domluvit všechny důležité segmenty. Nelze to projednávat pouze s praktickými lékaři, i když jich se to bude nejvíc dotýkat. Ale dotýkat se to bude i všech dalších segmentů. A já se vůbec divím panu ministrovi, že i z některých dalších jednání, která na ministerstvu má, se snaží vytěsnit některé profesní organizace. Myslím si, že to nedává smysl, protože vzápětí mu to přinese problémy. To znamená, to je možná apel směrem k Ministerstvu zdravotnictví. Každou změnu je potřeba projednat se segmenty, kterých se to týká. Jedině tak to může přinést úspěch.

Na závěr chci říci, že stejně jako další členové poslaneckého klubu KDU-ČSL nejenom z hlediska toho, co se děje v českém zdravotnictví, ale mnohem kritičtější bych byl k těm dalším oblastem, speciálně k sociální politice, nemohu dát této vládě důvěru a budu hlasovat pro nedůvěru této vládě. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Tomáš Martínek. Máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, rád bych krátce uvedl na pravou míru pár zavádějících informací, které tu zástupci vlády zmínili. Jako první bych se zaměřil na nepřesné informace ohledně starobních důchodů. Rád bych podotkl, že samotná valorizace navyšovala v tomto roce důchody o zhruba 573 Kč. Navýšení průměrného důchodu nad rámec automatické valorizace, které podpořily všechny parlamentní strany včetně Pirátů, bylo něco málo přes 300 Kč. Vláda v čele s ANO naopak odmítla opoziční návrhy, které mohly důchody ještě zvýšit. I proto se za vlády premiéra Babiše dostaly důchody na nejnižší úroveň ve srovnání s průměrnou mzdou v celé historii České republiky, a to pod 40 %, konkrétně k pouhým 36 %, jak správně zmínila ministryně Maláčová.

Jinak mi od paní ministryně financí Schillerové přijde trochu pokrytecké říkat něco o prosazených návrzích. Mrzí mě to, ale akceptuji, že vládní hnutí jen kvůli tomu, aby zde mohlo říkat, že opozice neprosazuje své návrhy, zamítá i kvalitní opoziční návrhy, které poté samo navrhuje. Jako Piráti se chováme konstruktivně a na příkladu našeho návrhu na prodloužení lhůty pro podání elektronického daňového přiznání chci říci, že nám nevadí to, že ten samý návrh nyní předkládá vláda. Naopak jsme rádi. Nepotřebujeme tato gesta zneužívat ve veřejných vystoupeních. Hlavní je, aby se zlepšoval život občanů České republiky.

Stejně tak ohledně daně z digitálních služeb nadnárodních korporací jsem rád, že Ministerstvo financí po mém apelu na jeho zástupce na únorovém podvýboru pro digitální ekonomiku začalo připravovat národní úpravu zákona po vzoru Francie či Rakouska. Finální podobu ještě budeme jistě řešit, ale doufám, že pomůže narovnat daňové nerovnosti zahraničních a českých společností, kdy mnoho zahraničních díky agresivní daňové optimalizaci odvádí v Česku na daních výrazně méně než české společnosti.

Dále pokud pan premiér Babiš zmiňuje respektování výsledků demokratických voleb, bylo by vhodné, kdyby je respektovali i členové jeho hnutí, aby dodržovali poměrný klíč, který tu v Poslanecké sněmovně dlouho platí při volbě například do Rady ČTK. Neměli by podporovat rozporuplné kandidáty SPD, když výsledek voleb tomu neodpovídá. Měl by naopak prokázat, že respektuje demokratické výsledky voleb a doporučuje svým poslancům volit nezávislého odborníka, kterého navrhuje více poslaneckých klubů včetně Pirátů, kteří dle výsledků voleb mají mít možnost nominovat jednoho člena.

Demokracie pomáhá zajišťovat občanům této země prosperitu, bezpečí i sociální jistoty. Nebořte ji. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Jako další je přihlášena paní poslankyně Lucie Šafránková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji za slovo, pane předsedo, a vám všem přeji krásné ráno. Dámy a pánové, tato vláda důvěru poslanců SPD neměla před rokem v době svého vzniku a nebude ji mít ani dnes. Důvody jsou čistě věcné. Činnost většiny vládních rezortů je ve vztahu k zájmům státu a občanů nedostatečná a někdy dokonce i kontraproduktivní. Pokud budu hovořit za oblast rezortu sociální politiky ovládaný sociální demokracií, důvodů k vyslovení nedůvěry je zde více než dost. Zmíním jen ty nejzásadnější.

Ministryně Maláčová na sjezdu úřednických odborů v březnu například prohlásila, že Česko zásadní důchodovou reformu nepotřebuje a neumí ji ani pořádně připravit, což je tvrzení jednak nepravdivé a také hrubě urážlivé vůči našim občanům a mnoha odborníkům, kteří tyto znalosti a schopnosti mají a na neudržitelnost důchodového systému opakovaně upozorňují. Toto prohlášení zaznělo přesto, že i aktuální propočty samotného MPSV a vládní Národní rozpočtové rady ukazují, že bez zásadních reformních změn nebude naše penzijní soustava funkční. Je to krajně nezodpovědné zejména vůči střední a mladé generaci. Politik a vláda, kteří nemyslí systémově dopředu v takto klíčových záležitostech veřejného zájmu a odmítají konat, by ve vrcholných exekutivních funkcích být neměli.

Všichni máme ještě v dobré paměti nedávné diskuze o nedostatku financí pro naše sociální služby, včetně nedodržení a zpochybňování usnesení Sněmovny ze strany ministryně práce a sociálních věcí. Neschopnost a neochota hledat zde rychle a zodpovědně systémové řešení je taktéž zarážející a neudržitelná.

Tato vláda se blíží k polovině svého funkčního období a například situace nízkopříjmových důchodců a statisíců osob v dluhových a exekučních pastech není taktéž uspokojivým způsobem řešena. Stále zde nemáme dlouho slibovaný zákon o sociálním bydlení. V záležitosti slibovaného zvýšení rodičovského příspěvku předvedla paní ministryně již tolik piruet, že by pravděpodobně velmi dobře uspěla v nějaké rekreační krasobruslařské soutěži. Veřejné spory mezi paní ministryní Maláčovou a paní ministryní financí Schillerovou se už bohužel také staly smutným folklorem naší politické scény.

Mohla bych o nejrůznějších dalších nedostatcích a chybách v rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí mluvit ještě déle, ale toto jsou asi ty nejzásadnější. Sociální politika je zásadním pilířem veškerých veřejných politik a veřejných služeb a jako taková má být řízena a spravována. Dnes tomu tak není, a i proto nemůže mít stávající vláda naši důvěru. Děkuji. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Marian Jurečka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, vážený pane předsedo. Milé kolegyně, kolegové, ctěná veřejnosti, přeji vám dobré ráno. Přemýšlel jsem, že bych svolal procedurálně tady a požádal o přítomnost pana premiéra, ale nebudu to dělat, protože je opravdu pozdní hodina. Přesto mi dovolte alespoň v pár minutách říci některé důležité důvody, které mne vedou k tomu, abych vyslovil této vládě nedůvěru a hlasoval pro návrh předložený opozičními stranami.

Vy často, pane premiére, mluvíte o tom, jak bude líp. Měl jste to na svých billboardech, volebních heslech - ale co to znamená, ono bude líp? Že porostou výdaje státního rozpočtu? Že všem ve společnosti budeme měřit hodnotou peněz? Že se následně vy potom divíte, že sice některým skupinám obyvatel přidáváte, ale oni přesto nejsou spokojeni? Určitě nelze vyjadřovat všechny životní okolnosti a hodnoty člověka jen hodnotou peněz.

Přesto, i když budeme hodnotit poslední roky vaší vlády, a vládnete už rok a tři čtvrtě, optikou finanční mají se některé skupiny lidí opravdu lépe? Často se tady mluvilo o důchodech. Já už jsem se dneska k tomu na této schůzi vyjadřoval, ale položme si otázku - mají se maminky, ženy, které se celý život staraly o děti a jsou dnes v důchodu, mají se lépe? Nemají! Ty nůžky jsou stále stejně rozevřené. Vůbec nic se v této věci nezměnilo. Když jsme tady navrhovali v loňském roce, aby se každé této mamince přidalo 500 korun měsíčně za každé vychované dítě, tak jste tento návrh odmítli. Těchto žen je 1,2 milionu a mají měsíčně nižší důchod o 1 800 korun, než je průměr. Ještě hůře jsou na tom vdovy a vdovci, těch je 600 tisíc a mají v průměru nižší důchod zhruba o 2 400 korun. Opět pro tyto lidi bohužel vaše vláda neudělal vůbec nic. A takto bych mohl pokračovat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP