(3.10 hodin)

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobré ráno, vážené kolegyně, vážení kolegové. Myslím, že už se všichni chceme vyspat, není nad to se vyspat hezky dorůžova, ne že bych to znal. Ale jako člen ústavněprávního výboru musím nadnést jedno téma, které jaksi vyčnívá mezi desítkou různých témat, která se tu za těch několik hodin probrala, a to je téma nezávislosti justice. To téma má mimořádnou důležitost z toho důvodu, že to bylo právě postavení vedoucích státních zástupců, co dostalo desítky tisíc lidí do ulic a vzbudilo obavy, které ještě dodnes nebyly uspokojivě rozptýleny. A jeden z důvodů, proč budu hlasovat pro vyslovení této vládě, je i to, že zkrátka k problematice nezávislosti justice přistupuje veskrze technokraticky. Dovolávají se lidé, veřejnost, ale i opozice posílení pozice vedoucích státních zástupců, no tak vláda se na to podívá, udělá si nějakou rozvahu a řekne: No tak pojďme upravit nějaké paragrafy. Pojďme napsat paragrafové znění, udělat tomu důvodovou zprávu a poslat to do Parlamentu. Ale úplně jí uniká ta stránka symbolická, nebo ta stránka jakéhosi konsenzuálního gesta. To znamená, že by možná tu novelu neměla do Parlamentu postupovat ministryně, která tu dneska říká: V minulosti jsem byla účastna, slyšela jsem nějaké odposlechy, týká se to některých z vás, nebudu jmenovat. To jenom jako jedna věc za mnohé. O nějaké příklonnosti k Hradu, o příklonnosti k panu předsedovi vlády, to ponechme stranou.

Z toho důvodu bych chtěl zmínit, že jsou tu - není to jenom jedna předloha, je jich tu více. Jedna předloha je ještě před vládou. Další dvě už jsou ve sněmovním systému. A velmi bych se přimlouval za to, že chce-li vláda udělat nějaký vstřícný krok, ať už to dneska dopadne, jak to asi dopadne, tak je to, aby se tyto předlohy projednávaly dohromady. Prostě není možné říci, tak upravíme nějakým způsobem kárné řízení, to znamená, že ten vedoucí státní zástupce bude moci být odvolán jenom na základě uloženého kárného opatření v kárném řízení kárným senátem, ale že zkrátka to bude předloženo napříč, že to bude předloženo pokud možno všemi stranami zastoupenými v Poslanecké sněmovně, a že se tím požadavkům opozice a občanské veřejnosti zkrátka vyjde vstříc. Protože nezávislost justice, to nejsou jenom paragrafy, ale to je velmi důležitá součást víry a důvěry občanů v demokratický právní stát. A to paragrafy, které bude předkládat pouze vláda osobou paní ministryně Benešové, rozhodně není. Díky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Další přihlášenou do rozpravy je paní poslankyně Miroslava Němcová.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Přeji všem dobré brzké ráno a dovolte mi, abych se alespoň několika slovy zmínila o tom, co považuji já za nejdůležitější, proč byla svolána tato schůze k vyslovení nedůvěry vládě. Budu se snažit být co nejstručnější, ale chci pojmenovat to, co považuji za důležité, a zároveň vyvrátit některé věci, které zde dnes z úst předsedy vlády zazněly.

Tak tedy za prvé. Nemyslím si, že může být tolerováno, aby v čele země, v čele vlády České republiky stál spolupracovník StB. Andrej Babiš loni prohrál navzdory tomu, co říká, klíčový spor s bratislavským Ústavním soudem kvůli jeho evidenci ve svazcích Státní bezpečnosti. Ústavní soud zrušil všechna předchozí rozhodnutí nižších soudů a předseda české vlády je i nadále evidovaný jako agent Bureš. Loni v prosinci neuspěl ani u Evropského soudu pro lidská práva, který zamítl jeho žalobu na Slovensko kvůli evidenci ve svazcích Státní bezpečnosti. Bylo to zároveň poprvé, co se člen české vlády v této věci soudil dokonce na mezinárodní úrovni. Po rozhodnutí bratislavského Ústavního soudu se slovenské soudy nemohou již nadále opírat o klíčové svědky Andreje Babiše, tedy o řídící důstojníky StB, ale právě jak vyplývá z rozhodnutí Ústavního soudu, budou muset čerpat více z listinných důkazů shromážděných v bratislavském Ústavu pamäti národa. To je první klíčový důvod, proč nemá být Andrej Babiš předsedou vlády a proč budu hlasovat pro vyslovení nedůvěry této vládě.

Druhá věc. Andrej Babiš je trestně stíhaný premiér. V lednu 2018 Sněmovna podruhé vydala Andreje Babiše k trestnímu stíhání. Před necelým rokem tak dostala poprvé v polistopadové historii důvěru vláda vedená trestně stíhaným premiérem. Přestala platit dříve naprosto samozřejmá presumpce viny pro politiky. Nároky na profil členů vlády proti minulosti tedy, tak jak říká Andrej Babiš té době, doba matrixu, ty nároky prudce klesly. Dnes ministři, nebo dokonce premiér neodstupuje kvůli vážným podezřením ze spáchání trestné činnosti, ale naopak za největší až smrtelný hřích je považováno opisování při disertačních nebo podobných pracích.

Třetí bod, který chci zmínit, je střet zájmů. Loni 13. prosince poprvé v polistopadové historii hlasoval o problémech českého politika Evropský parlament. Drtivou většinou 434 hlasů, tedy 80 % přítomných, přijal usnesení vyzývající Evropskou komisi k zásahu proti Babišově střetu zájmů a požadoval zastavení dotací pro Agrofert. Z českých europoslanců premiéra hájili pouze zástupci ANO a KSČM.

Čtvrtý důvod. Vláda Andreje Babiše se opírá o komunistickou stranu. Když Bohuslav Sobotka v únoru roku 2017 uvažoval o povolební spolupráci s komunisty, Andrej Babiš charakterizoval tuto jeho snahu takto: Pan Sobotka udělá cokoliv, aby byl znovu zvolen premiérem, s klidem se spojí i s ďáblem. - Takže nakonec se s tím ďáblem spojil sám pan Andrej Babiš a poprvé v polistopadové historii tak komunisté, mezi nimiž je stále mnoho vyznavačů nejen Husákova režimu, ale i Klementa Gottwalda, umožnili vznik vlády. Toho Klementa Gottwalda, na jehož příkaz byla oběšena přesně před 69 lety 27. června roku 1950 doktorka Milada Horáková.

Pátý důvod, proč nemá být Andrej Babiš předsedou vlády a proč má být této vládě vyslovena nedůvěra. Je to rekordní státní represe, které se tato vláda dopouští na českých občanech. Andrej Babiš zvýšil v zemi tuto represi na úroveň, která nemá po listopadu obdoby. Ztrpčuje život především živnostníkům a malým podnikatelům, které ocejchoval jako podvodníky. Ještě nikdy nebylo podnikání sešněrováno takovým růstem administrativních povinností, nákladů, drakonických sankcí i za malé prohřešky a rekordním počtem kontrol. Nelze se divit nespokojenosti mnoha živnostníků, když současně vychází najevo, že vláda štědře podporuje hlavně velké firmy na úkor těch malých, a tím pokřivuje trh. Přímým důsledkem represivního přístupu státu je uzavření 1 600, říkají některé údaje, 2 000, říkají jiné údaje, malých prodejen na venkově jen v letech 2017 a 2018, přičemž poslední kapkou pro ně bylo zavedení EET. Není pravda, že je tento specifický on-line systém chorvatské provenience zavedený ve většině evropských zemí.

Nedávno jsme tady hlasovali o tom, že tento systém EET se rozšíří na dalších 800 profesí, mezi nimiž jsou například chovatelé velbloudů anebo ti, kteří chtějí podnikat v oblasti mořského rybolovu. Takže po těch, kteří už dříve byli vystaveni této praktice této vlády, tedy obchodníci, hospodští, k nim nyní přibývají řemeslníci, všechny švadleny, truhláři, kadeřnice, budou tlačeni prostě do poslední koruny daní a drakonickými pokutami k tomu, aby odvedli co nejvíce, protože je potřeba míti dosti peněz pro dotace pro předsedu vlády. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP