(3.00 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Bod Finance a hospodaření státu na straně pět: "Klademe důraz na zvyšování investic a efektivní čerpání zdrojů a investice z EU. Budeme podporovat nárůst důchodů a také platů u vybraných profesí." To se děje, patří poděkování. Například u pedagogů a pracovníků v sociálních službách. To se děje, ale pouze částečně a velká část těchto lidí neví na konci roku, z čeho bude dostávat výplaty.

Strana sedm: "Zavazujeme se aktivně podporovat pracující rodiny s dětmi prostřednictvím daňových slev." Loni tady tento návrh ve Sněmovně byl v rámci balíčku. Neprošel ani jeden z těchto návrhů na zvýšení slevy.

Když se podíváme dál, tak je tady otázka EET, kde se hovoří o tom, že po důkladné analýze se bude realizovat další rozšiřování fáze EET včetně naplnění nálezu Ústavního soudu. Ten nález Ústavního soudu mimo jiné hovoří o tom, že je tady nějaký rakouský model, ve kterém do zhruba 250 tisíc korun jsou podnikatelské subjekty plně osvobozeny od podobného režimu EET.

Strana 16: "Přijmeme pravidla pro dofinancování krajské dopravní infrastruktury - silnice II. a III. tříd - Prostřednictvím rozpočtu SFDI s cílem zajistit pro ně finanční prostředky ve výši 4 miliard korun ročně." Tento návrh, který přesně naplňuje to, co tady říká vládní prohlášení, jsem předložil - na vládě byl zhruba před dvěma měsíci. Vláda k němu dala negativní stanovisko. Žádný svůj vládní návrh vláda v této věci nepředložila.

Strana 17: "Budeme klást důraz na bezpečnost na silnicích." Bohužel nám roste počet úmrtí za loňský rok.

A takto bych mohl pokračovat dál a dál.

Byla tady dneska řeč o kultuře. A když se podívám na stranu 27, tak je tady jasně řečeno: "Navýšíme rozpočet Ministerstva kultury." Nevím, jak to myslíte vážně, ale kultura na příští rok má minus 423 milionů korun oproti rozpočtu v letošním roce. Proč to tady píšete, když to není pravda?

Je tady kapitola Sucho na straně 37. Nejsou peníze na pozemkové úpravy. Převis žádostí ze strany obcí je zhruba trojnásobný než to, co je tam dnes alokováno. Zemědělci v letošním roce poprvé žádají v případě závlahových dotačních titulů a poprvé letos nejsou uspokojeni v plné výši. To se v minulosti nestalo. A takto bych mohl pokračovat.

A ještě tady mám poznámku na straně 39 v kapitole Životního prostředí - vyšší ochrana půdy před erozí. Dneska jsme o tom s panem ministrem Brabcem mluvili. A chápu, že je to složité. Ale na protierozní vyhlášku se tady čeká už tři a půl roku.

Je mnoho důvodů, ať už těch faktických z hlediska neplnění vlastních slibů a předsevzetí, až po ty komunikační, principiální - to jakým způsobem náš premiér funguje, jak se chová a tak dále - proč ani já nemůžu této vládě vyjádřit svoji důvěru. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, po dohodě s panem kancléřem jsme se rozhodli, že teď dáme posledních deset minut, kdo má zájem si ještě koupit nějaké občerstvení. A s ohledem na personál, který opravdu měl dneska náročný den, bychom uzavřeli provozy. Tak jestli si chce ještě někdo koupit třeba něco k pití, tak deset minut a pak jsem tady rozhodl, že je uzavřeme. Tak doufejme, že naše debata nebude už o moc delší. (O slovo se hlásí poslanec Kalousek.) Faktická poznámka, pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, jenom velmi stručně a velmi zdvořile. Já jsem slyšel několik citací z toho, co tomu takovému fondu, co občas píše na zakázku dehonestující texty, řekl pan Ondřej Závodský, bývalý náměstek ministra financí. Možná to je pravda, možná ne.

Já bych nicméně rád téhle Sněmovně řekl, že mám v těle 21 let praxe poslance a osm let státního úředníka. A že jedna z věcí základní etiky státního úředníka je v žádném případě nemluvit o tom, co jsem v tom úřadě zažil, co jsem slyšel na poradách, kdekoliv. Kdyby pan Ondřej Závodský, kdyby to pro něj bylo tak neúnosné v té době, kdy dělal náměstka panu ministru Babišovi, že by prostě odešel a zveřejnil to, tak bych to snad ještě pochopil. Ale on to zveřejnil, až když byl vyhozen. Do té doby to snášel. To se prostě nedělá! Prosím pěkně to je fuj! Ať to udělá kdokoliv komukoliv. Máme-li zachovat minimální standardy chování politické reprezentace a státní správy, tak tohle prostě nesmíme nikomu tolerovat! Tohle se prostě nedělá, to je neslušné. Kdyby to byla tisíckrát pravda, myslím si, že mě nikdo nemůže podezírat ze sympatií k ministrovi financí Babišovi, ale tohle bych netoleroval nikdy žádnému státnímu úředníkovi! Protože to je porušení všech etických pravidel, která na státní správu klademe. (Potlesk poslanců klubu ANO.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za přesné dodržení času. Další faktická poznámka, pan poslanec Jurečka.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já jsem zvažoval, jestli tady mám citovat tyto věci. Nicméně je to veřejná kniha, která vyšla, vydal ji Nadační fond proti korupci. Ale teď fakticky k tomu, co tady teď řekl pan poslanec Kalousek prostřednictvím pana předsedajícího.

Ctěný kolego, tady s vámi nemohu souhlasit. Protože pokud by platilo to, co vy říkáte, tak se nikdy veřejnost nedozví o tom, co se dělo v blízkosti například německého říšského kancléře. Nedozvěděli bychom se věci, které se tady děly například i v dobách totality, kdy tady byli blízcí spolupracovníci ministrů, premiérů, prezidentů. Myslím si, že takovýto princip, který vy tady teď prezentujete, není možné aplikovat a vyžadovat. V ten okamžik bychom tady řekli prostě: co se děje tam, kde se děje, tak se nikdy veřejnost nedozví? Nepřijde vám to zvláštní?

Já si spíš myslím, že zvláštní je to, že se vůbec takovéto věci dějí. Já si myslím, že prostě normální člověk, který je nejenom ministrem, ale který je v zaměstnání, v rodině a podobně, se má vyjadřovat v nějakých normálních mezích. Já jsem člověk z vesnice, nemám problém občas zajít někam blíže pro jadrné slovo. Ale všechno má své meze. Tady si myslím, že ty meze se evidentně dostávají úplně do roviny, kdy nastavujeme jiné standardy, které už dneska část veřejnosti začíná přebírat jako naprosto běžný způsob komunikace. Nejde o ta slova. Jde o ten přístup vůči tomu člověku, jakým způsobem mu dávám najevo, co si o něm myslím, jak jím pohrdám a podobně.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Já jsem to zmáčkl pozdě, ale do dvou minut jsme se vlezli. Reagovat chce pan předseda Kalousek s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nechci to protahovat. Prostřednictvím pana předsedajícího pane poslanče Jurečko, já jsem vám nic nevyčítal, že jste citoval z otevřených zdrojů. Já jsem jenom chtěl říct téhle Sněmovně, že bychom měli trvat na nějaké etice státních úředníků. Tam prostě patří loajalita. Můžu to místo opustit a pak to říkat, ale nemůžu to začít říkat, když jsem byl vyhozen. To se prostě nedělá, to je nefér.

A to, že bychom se nic nedozvěděli. No samozřejmě že není úkolem těch státních úředníků, aby pak všechno vykecali na své šéfy. Já jsem v dobách, kdy jste chodil do školky, byl blízkým spolupracovníkem Josefa Luxe. Kdybych všechno řekl, co jsme spolu prožili, tak bych vám ho hodně demytizoval. A nemám pocit, že na to mám právo. Prostě žádnou tu větu neřeknu, protože mám etiku bývalého státního úředníka. A té etiky já se dovolávám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Dominik Feri. Prosím máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP