(14.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Zahájil jsem hlasování číslo 9 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 9, z přítomných 185 pro 76, proti 13. Návrh nebyl přijat. Takže předpokládám, že bude dnes projednán.

 

Nyní tady už nemám žádná přednostní práva, můžeme tedy pokročit návrhem pana poslance Jiřího Valenty, to je na čtvrtek v 11 hodin projednat body 113, 114, 143 a 251, to jsou výroční zprávy o činnosti a hospodaření České televize za rok 2016 a za rok 2017.

Rozhodneme hlasováním číslo 0, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 10, z přítomných 185 pro 96, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem pana poslance Ivana Adamce, to je návrh nového bodu o zastavení vyplácení všech nenárokových dotací holdingu Agrofert Ministerstva průmyslu a obchodu ze všech operačních programů. Ano. A to nejprve jako druhý bod dnešního jednacího dne. Ano.

Rozhodneme hlasováním číslo 11. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 11, z přítomných 184 pro 80, proti 5. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní druhá varianta - pan poslanec Chvojka. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, já se hrozně omlouvám, ale než jsme stihli reagovat, tak jste nechal hlasovat o dalším bodu. Já bych chtěl zpochybnit to předchozí hlasování, které se týkalo Makedonie. Já se moc omlouvám, stává se mi to opravdu velmi... málokdy, já jsem hlasoval "ano", nebo takhle, na sjetině mám "ano", ale hlasoval jsem "ne".

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: My jsme jednali o České televizi, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Ano, a to s tím souvisí, to jsem chtěl doplnit. Tam jsem hlasoval "ne" a na sjetině mám "ano".

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: A zpochybňujete hlasování?

 

Poslanec Jan Chvojka: Ano, zpochybňuji a omlouvám se. (Hluk v sále, protichůdné názory z pléna.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, já tedy nemám žádný záznam o tom, že bychom rozhodli o tomto hlasování. Čili poslední hlasování bylo hlasování, nebo předposlední hlasování bylo o pevné zařazení bodu výročních zpráv o činnosti České televize v 11 hodin ve čtvrtek 11. Čili to chcete zpochybnit, toto hlasování, jestli dobře rozumím. Pan předseda Kalousek mi pomůže. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Hlasovat můžeme o čemkoli, jenom bych rád podotkl, že pokud tuto námitku přijmeme, tak je proti nám Makedonie vyspělá západní demokracie. (Smích.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Protože pan předseda Chvojka trvá na tom, že záznam o elektronickém hlasování neodpovídá jeho vůli, mně nezbývá nic jiného, než dát o této námitce, protože ji považuji za bezprostřední, je to po druhém hlasování - tak to nechám odhlasovat, a to v hlasování číslo 12.

Hlasujeme o námitce pana předsedy Chvojky. Ptám se, kdo je... (Nehlasuje se.) Pan předseda Stanjura ještě.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, já bych se chtěl zeptat pro příště, abych věděl, kolik hlasování může proběhnout, aby to bylo bezprostředně. Vy jste řekl, že jedno může proběhnout, aby to bylo bezprostředně, tak abychom pro příště my všichni věděli, kolik jich může proběhnout, jestli právě jedno nebo dvě nebo tři. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Samozřejmě, když zpochybníte postup předsedajícího... (Nezpochybňuje.) Pokud jste ho nezpochybnil, tak já jsem řekl, že to je bezprostředně, ještě jsem to konstatoval, vzhledem k tomu, že než si někdo ověří záznam, za tu dobu můžeme minimálně jedno hlasování provést. Dobře.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 12 o námitce pana poslance Chvojky. Ptám se, kdo je pro přijetí té výhrady. Kdo je proti přijetí námitky proti elektronickému zápisu o hlasování? Děkuji vám.

Hlasování číslo 12, z přítomných 185 pro 152, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o pevném zařazení bodu, tak jak přednesl pan poslanec Jiří Valenta, že budeme hlasovat o výročních zprávách České televize ve čtvrtek v 11 hodin.

Zahájil jsem hlasování číslo 13. Ptám se, kdo je pro návrh pana poslance Valenty. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 13, z přítomných 185 pro 74, proti nikdo. Návrh byl zamítnut a v 11. hodin toto nebude hlasováno, případně samozřejmě budeme hlasovat ještě jednou o zařazení těchto bodů.

 

Nyní druhá varianta návrhu pana poslance Ivana Adamce, to znamená zastavení výplat všech nenárokových dotací holdingu Agrofert, a to ve čtvrtek v 11 hodin. (Hlasy: Ne.)

Zahájil jsem hlasování... Ne, pardon. Prohlašuji hlasování číslo 14 za zmatečné.

(Reakce na poznámku z pléna:) Ale to je v 11 hodin. Dobře. Tak první bod po písemných interpelacích. (Hlas: V 11 hodin.) Hlasování číslo 14 bylo prohlášeno za zmatečné.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 15, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 15, z přítomných 184 pro 87, proti 10. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem paní poslankyně Adamové Pekarové na vyřazení bodu č. 22, to je vládní návrh zákona o lesích.

Rozhodneme v hlasování číslo 16, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 16, z přítomných 185 pro 35, proti 96. Návrh nebyl přijat.

 

Druhý návrh paní poslankyně Pekarové Adamové je zařazení nového bodu, to je novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, sněmovní tisk 162, a to dnes po sněmovním tisku 490, to je tedy po vládním návrhu zákona o sociální podpoře. Je to nový bod, budeme tedy hlasovat dvakrát.

Hlasování číslo 17 o zařazení tohoto bodu. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 17, ze 185 přítomných pro 62, proti 4. Ani tento bod nebyl schválen, nebyl tedy zařazen nový bod. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP