(15.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Nyní budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Aleny Gajdůškové, a to návrhu na zařazení na konec bloku prvních čtení sněmovního tisku 463, novela zákona o zaměstnanosti. Tisk 463.

Rozhodneme v hlasování číslo 18, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 18, ze 184 přítomných pro 171 poslanec, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Petra Dolínka, který navrhuje, abychom ve čtvrtek za smlouvy v prvém čtení zařadili jednání o výročních zprávách, sněmovní tisk 113, 114, 143 a 251.

Rozhodneme v hlasování číslo 19, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 19, z přítomných 185 pro 181 poslanec, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Profanta a ten požaduje bod č. 15 původního návrhu schůze zařadit v pátek po vyčerpání třetích čtení. Ano? (Bez námitek.) Jde o zákon o zakládání obchodních společností.

Zahájil jsem hlasování číslo 20 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 20, z přítomných 185 pro 81 poslanec, proti 4. Návrh nebyl přijat.

 

A poslední návrh, který jsem zaznamenal, je návrh pana poslance Ferjenčíka, a to je zařazení návrhu na zákon dětské insolvence před bod č. 9, tzn. předřazení před první zařazený bod dnešní schůze.

Rozhodneme v hlasování číslo 21, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 21, z přítomných 185 pro 85 (na tabuli 86), proti 52. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy po vyčerpání jednotlivých návrhů na schválení a přeřazení bodů budeme hlasovat o návrhu... Ano, pan poslanec Dolínek.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Já se, pane předsedající, omlouvám. Vy jste nenechal úplně hlasovat můj návrh. Ten zněl, že v případě, že by to nebylo projednáno ve čtvrtek, aby to bylo zařazeno v pátek po třetích čteních. Nezpochybňuji hlasování, jenom nechme prosím hlasovat, nebo jak se to technicky dá napravit, aby to případně bylo v pátek po třetích čteních. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já samozřejmě tak můžu učinit, nechat alternativní návrh, ale zatím je schváleno, že to je ve čtvrtek po projednání smluv v prvním čtení, a považuji to druhé hlasování v tuhle chvíli za nemožné. Protože Sněmovna se na tom usnesla. Tu alternativu druhou mohu nechat hlasovat až v případě, že ta alternativa první neprojde, tzn. že se nám nepodaří to projednat. Takže nevidím důvod, proč bych nechával hlasovat. Pokud zpochybňujete postup předsedajícího, tak to řekněte. Pokud ne, tak můžeme rozhodnout hlasováním o celém pořadu schůze. Předtím ještě pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, my jsme rozhodli, že zařadíme bod č. 3 jako třetí bod dnešního jednání, a pak jsme hlasovali můj návrh, že když se to nestihne projednat, že ho vyřadíme. A hlasovatelné to bylo. Podle mě je to stejný případ, jako před chvílí navrhl pan poslanec Dolínek. My jsme zařadili ty čtyři body na čtvrtek a můžeme hlasovat, že když se to neprojedná, budou zařazeny v pátek po třetích čteních. Podle mě buď můžeme hlasovat v obou případech, nebo v ani jednom.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No, tohle je pevné zařazení bodu, pane předsedo. Já chápu vaši analogii, ale protože šlo o pevné zařazení bodu nebo vyřazení a to pevné zařazení bylo limitováno vámi, že jenom dnes může pan senátor, já jsem upozorňoval na to, že přítomnost senátora není potřebná ze zákona o jednacím řádu, tzn. že se mohli poslanci rozhodnout. A myslím si, že to srovnání s návrhem pana kolegy Dolínka úplně analogicky podle jednacího řádu nejde takto použít. Jednáme ještě o pořadu schůze, čili dám slovo panu kolegu Bendovi. Máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, vážené paní a pánové, samozřejmě Sněmovna může odhlasovat, co se jí bude líbit, že se pokračuje v pátek, nebo nepokračuje. Ale myslím si, že ten návrh opravdu je hlasovatelný. Zcela běžně, a to dokonce i v tom programu, který dostáváme, máme třetí čtení středa, pokračování pátek, co nebude dokončeno. Zdá se mi to naprosto přirozené, že je možné o takovém návrhu, který říká "pokud nebude dokončeno, pokračuje se druhý den odpoledne", hlasovat. Sněmovna nechť rozhodne, jestli tak chce, nebo nechce učinit, ale ten návrh, si myslím, že je hlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Beru to jako námitku proti postupu předsedajícího. To znamená, kdo nesouhlasí s tím, že jsem nenechal hlasovat o druhém návrhu pana poslance Dolínka, uplatněnou námitku, kdo souhlasí s kolegou Bendou?

Zahájil jsem hlasování číslo 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 22, z přítomných 185 pro 75, proti nikdo. Námitka nebyla přijata.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu programu jako celku podle přijatých pozměňovacích návrhů.

Zahájil jsem hlasování číslo 23 a ptám se, kdo je pro program schůze. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 23, z přítomných 185 pro 104, proti 20. Návrh byl přijat. Budeme se tedy řídit schváleným pořadem schůze.

 

Otevřu první bod schváleného pořadu. Jde o

 

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů
/sněmovní tisk 509/ - prvé čtení

Z pověření vlády uvede návrh ministryně financí a místopředsedkyně vlády Alena Schillerová. Požádám ještě předtím, než jí udělím slovo, pana poslance Jana Volného, který je zpravodajem pro první čtení, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Než paní místopředsedkyni vlády udělím slovo, požádám sněmovnu o klid! Je tu ještě velký hluk. Prosím, paní ministryně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP