(15.40 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Vláda vydrancovala všechny rezervy ve veřejných rozpočtech. Snížila rezervu u dluhové služby na absolutní minimum, vydrancovala poslední zbytky na účtu bývalého Fondu národního majetku, zmáčkla pasiva státních podniků a společností se státní účastí na maximum. Zvýšila mandatorní výdaje, čímž samozřejmě opět snížila odolnost společnosti proti budoucím krizovým situacím. A teď tímhle návrhem se snaží snížit tu odolnost i v soukromém sektoru a zvýšit riziko pro řadového občana, že bude muset někdy v budoucnu v krizové situaci ve prospěch toho finančního sektoru intervenovat.

To je tak neodpovědné! To je tak nebezpečné! Je to nejnebezpečnější z těch návrhů. Neslyším ho poprvé. Slýchal jsem ho v uplynulých deseti letech mnohokrát. Vždy po poradě s regulátorem, s Českou národní bankou, jsme takový nápad odmítli jako nebezpečný a neodpovědný vůči příštím generacím. A není náhodou, že k tomuto návrhu, dámy a pánové, Česká národní banka má negativní stanovisko. Česká národní banka jako regulátor našeho finančního sektoru varuje před přijetím tohoto návrhu! A to z důvodů, které si tady snažím říkat. Prostě to sníží tu stabilitu a sníží to odolnost českého finančního sektoru.

Co je na tom docela pikantní, a to prosím, abyste zpozornili vy, kterým vadí, kolik utíká dividend do zahraničí z českého finančního sektoru, a kteří přemýšlíte, jak to udělat, aby těch dividend tam utíkalo méně. No, tak víte, co bude důsledkem tohoto návrhu, který tady paní ministryně hájí? Důsledkem bude, že těch dividend bude samozřejmě utíkat více. Protože ty peníze, které dnes jsou v těch rezervách, ty si mohli... (Odmlka pro hluk v sále.)

Já to fakt nedám... Pane místopředsedo, mohl byste ty dámy poprosit?

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Já bych vás poprosil o klid, aby se pan předseda mohl vyjádřit.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy promiňte, já to nečtu. Já mluvím z hlavy a nejsem schopen formulovat z hlavy v okamžiku, kdy se účastním trojrozhovoru. Moc vás prosím o pochopení. Děkuji.

Tak abych chytil nit. Důsledkem toho návrhu, který tady paní ministryně hájí, je, že těch dividend bude utíkat více. Protože ty peníze, které teď leží na technických rezervách, ty si samozřejmě mohli rádi ti vlastníci, a to jsou zahraniční vlastníci, vyplatit jako dividendy. Oni si je nevyplatili jako dividendy. Oni rozumně motivováni státem, že ty rezervy budou daňově uznatelné, je radši uložili do rezerv, které slouží ke stabilitě českého finančního sektoru. A teď, když jim to vláda jaksi výrazně omezí, no tak co budou dělat? Tak si to budou vyplácet na těch dividendách.

Takže až budete, dámy a pánové, naříkat, jak ti zlí zahraniční vlastníci ty dividendy odvádějí do zahraničí, tak tohle bude jeden z těch důvodů, proč to budou dělat. Když to nepřijmeme, ten návrh, tak ty peníze zůstanou v rezervách českých pojišťoven pro stabilizaci českého finančního sektoru. Když jim to zařízneme, tak si to holt vyplatí jako dividendy. Prostě každý se chová tak, k čemu ho to prostředí motivuje.

Další poměrně zajímavý průvodní jev tohoto neotřelého návrhu, který nám vláda předkládá. Velmi prosím, abychom o tomto přemýšleli. Velmi prosím, abychom si přečetli stanovisko České národní banky jako regulátora. A velmi prosím, abychom si položili otázku, jestli nám to stojí za to. Protože co bude tím výsledkem? Výsledkem bude o něco vyšší daňový výnos v roce 2020, možná ještě v roce 2021... (Ministryně Schillerová mimo mikrofon uvádí jiný rok.) Paní ministryně říká ještě 2022, tak... Aha, pardon, správně. Ne 2020, protože první zdaňovací období bude za rok 2020. Byl jsem správně opraven, děkuji. Důsledkem bude vyšší daňový výnos v letech 2021 a 2022 a pak už ne. A ten vyšší daňový výnos, takhle mimořádný, jednorázový, neopakovatelný, bude použit samozřejmě na vyšší výdaje - bohužel vzhledem k vládním prioritám, prioritám víceméně mandatorního charakteru.

Takže když ten návrh schválíme, tak snížíme odolnost finančního sektoru, zvýšíme riziko, že řadový občan bude muset jednou intervenovat ve prospěch soukromého finančního sektoru, způsobíme pravděpodobně zdražení některých produktů. Souhlasím, že některé články, že to znamená automatické zdražení životního pojištění, nejsou úplně korektní. To není pravda. Ale samozřejmě že ke zdražení produktů s největší pravděpodobností v nějaké míře dojde. Budeme motivovat vlastníky k většímu odlivu dividend do zahraničí. A to všechno za to, že v roce 2023 už za to nebudeme mít žádné nové daňové příjmy, jenom budeme výrazně o něco méně odolní. A zase o něco více jsme toho projedli, aniž bychom z toho nadále něco měli. To je politika "po nás potopa". Projezme všechno v následujících dvou letech a ti, co přijdou po nás v roce 2022, ti ať si s tím dělají, co chtějí. Ti ať si dělají, co chtějí, s tím, že budeme mnohem méně odolní proti krizovým situacím. Ti ať si dělají mnohem méně s tím, že my jsme to vybilancovali v letech 2021 a 2022 proti mandatorním výdajům a v roce 2023 už nebudeme mít proti těm mandatorním výdajům co zapojit, to nám už je úplně jedno!

My našim voličům oznámíme, že my jsme jim zajistili ty peníze. Ale současně se našim dětem vysmějeme do očí! TOP 09, která myslí především na mezigenerační solidaritu, něco takového podpořit jednak nemůže a jednak chce vás všechny poprosit, abychom mysleli dále, než za horizont roku 2022. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl pan poslanec Kalousek. A nyní požádám o vystoupení pana ministra Vojtěcha Adama. Ale předtím přečtu dvě omluvy. A je to předseda vlády Andrej Babiš se omlouvá z pracovních důvodů od 15.30 do konce jednacího dne a ministr vnitra Jan Hamáček z dnešního jednání se omlouvá do konce jednacího dne od 15.30 z pracovních důvodů. Pane ministře, máte slovo. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, dovolte, abych se stručně vyjádřil k tomuto návrhu Ministerstva financí a hrdě se přihlásil k odpovědnosti za tu část, která se týká navýšení daňové zátěže škodlivých komodit, jako je alkohol, tabák a samozřejmě potažmo hazard.

Skutečně, myslím si, že ten, kdo mě zná, tak ví, že má vyjádření v této souvislosti jsou konstantní, jsou neměnná, a toto je pouze vyústění toho, kdy já jsem opakovaně apeloval na Ministerstvo financí, abychom tuto problematiku řešili. Protože byť souhlasím s tím, že to není všespásné opatření a že skutečně musíme dělat mnohem víc, a my těch opatření děláme mnohem víc a samozřejmě chystáme, tak jednoznačně vyšší zdanění alkoholu a tabáku je jedno ze základních doporučení Světové zdravotnické organizace, jedno ze základních doporučení OECD pro Českou republiku, jak bojovat se závislostmi na těchto škodlivých komoditách. To je neoddiskutovatelný fakt. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP