(15.50 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Minulý rok byla velká konference, kdy přijeli zástupci OECD, kteří mapovali české zdravotnictví a poukazovali na problémy, kterým české zdravotnictví, česká společnost čelí právě ve smyslu konzumace alkoholu a tabáku. Ukazovali také dva grafy, které jsou přímo ze zprávy OECD. (Ukazuje grafy.) Když se podíváte na spotřební daň na alkohol, Česká republika je na chvostu zemí OECD. Stejně jako u cigaret. Třetí od konce z hlediska daňového zatížení je cena krabičky cigaret. Takže to jsou grafy, které jsou přímo z této zprávy. Jednoznačně z ní vyplývá, a to doporučení je velmi silné ze strany mezinárodních organizací a ze strany odborníků: pracujte na zvýšení daňové zátěže u alkoholu a tabáku, protože to je právě jedno z klíčových opatření, které cílí na snížení spotřeby. Proto tedy velmi vítám to, že Ministerstvo financí přikročilo ke zvýšení spotřební daně, a děkuji za to.

Pravdou je, že skutečně pokud se podíváme na ty statistiky, které jsou jednoznačné, tak z nich Česká republika nevychází dobře. Naopak jsme skutečně na předních příčkách v konzumaci alkoholu, když začnu u této komodity. Alkohol je dnes z mého pohledu největším problémem, protože Česká republika je právě v žebříčku konzumace alkoholu dnes na druhém až třetím místě v přepočtu na hlavu. Pokud jde o čistý líh konzumovaný v České republice, včetně kojenců, tak to vychází někde kolem 11,5 až 12 litrů na hlavu. Znovu opakuji - včetně kojenců. To znamená, skutečně v tomto směru máme nelichotivou pozici na předních příčkách statistik, a myslím si, že každý bez ohledu na politickou příslušnost toto musí vnímat. A musí vnímat, že je to skutečně závažný problém.

Když se podíváme na ty statistiky, tak víme, že u nás každý desátý Čech je ohrožen závislostí na alkoholu, 900 tisíc dospělých spadá do kategorie rizikového pití, 600 tisíc dospělých denně konzumuje alkohol. To jsou obrovská čísla. 27 tisíc osob se léčí ze závislosti spojené s alkoholem. První zkušenosti s alkoholem v České republice jsou v průměru ve dvanácti letech. Dvanáctileté děti v průměru konzumují první alkohol ve svém životě. Opět něco, co je v mezinárodním srovnání naprosto vycházející mimo jakékoliv žebříčky. Česká republika je v tomto na předních příčkách. Myslím si, že skutečně odpovědní politici, odpovědní lidé, kteří chtějí s tím něco dělat, musí podpořit jedno z těch doporučení a to je vyšší daňová zátěž alkoholu.

Ty statistiky jsou skutečně velmi alarmující. A to není něco, co bychom měli řešit dnes. To skutečně je něco, co řešíme do budoucna. My tady máme problém s úmrtím na nemoci související s alkoholem. Když se podíváme - znovu ukážu jeden graf - vývoj úmrtí s přímou vazbou na konzumaci alkoholu od roku 1994 do roku 2017 - vidíte, že ta linka stabilně stoupá. Každý rok se zvyšuje počet úmrtí souvisejících s alkoholem. To je jednoznačný fakt, to jsou data Ústavu zdravotnických informací a statistiky, která podle mého názoru nejdou zpochybnit. A jednoznačně víme a z těch studií vyplývá, že skutečně vyšší daňová zátěž vede ke snížené spotřebě. To vyplývá ze všech průzkumů, výzkumů mezi touto mladou generací. Poslední průzkum ukázal, že 86 % dospívajících označilo dostupnost alkoholu v České republice jako velmi snadnou - 86 %! A ta dostupnost je právě i otázkou cenové dostupnosti. U nás je alkohol skutečně velmi, velmi levný.

Tady už o tom hovořila paní ministryně financí, že za posledních deset let nedošlo ke zvýšení spotřební daně z lihu. Přitom od roku 2009 vzrostla průměrná mzda o 45 %, ale daňová zátěž stagnovala. A to si myslím, že je jednoznačně právě příčina toho, že alkohol zůstává velmi levný, velmi dostupný, a vede to právě k významnému zvýšení dostupnosti alkoholu především pro tu generaci, která má tu první zkušenost od 12 let věku. A pak samozřejmě pokračující v dalším období. To je něco, co by nás skutečně mělo, myslím, všechny znepokojovat, protože - a teď znovu - alkohol je příčinou úmrtí v případě 6,5 tisíce lidí v České republice. Šest procent z celkové úmrtnosti v České republice způsobuje alkohol.

Byla provedena velmi komplexní studie, která spočítala celospolečenské náklady na pití alkoholu ve výši 59 miliard korun ročně, to je 1,25 % HDP, přičemž zisk státu ze spotřební daně není ani 10%. To je naprostý nepoměr. Když se podíváme na ty náklady pro společnost - a to nejsou samozřejmě jenom náklady zdravotní, ty tvoří asi 13 miliard. To jsou i náklady ve smyslu ztráty produktivity, ve smyslu patologických jevů spojených s alkoholem, dopravních nehod a tak dále. Je to je něco, co si myslím, že už skutečně zatěžuje český stát, zatěžuje českou ekonomiku. A jsem přesvědčen o tom, že právě ta vyšší daňová zátěž k tomuto může pomoci, respektive snížit tyto zásadní dopady na společnost, pokud jde o konzumaci alkoholu.

Když se podíváme na tabák, tak tam ta situace je podobná. Já jsem tady už ukazovat ten graf. Daňová zátěž v oblasti cigaret je třetí nejnižší v zemích OECD. Skutečně velmi levné cigarety opět ve srovnání i se zeměmi v okolí České republiky. Ročně na nemoci způsobené kouřením zemře 16 tisíc lidí. To je něco, co je opět velmi alarmující. A víme, že podobně jako v případě alkoholu průměrný věk prvního kouření klasických cigaret je 12,8 roku věku. To znamená, opět kolem dvanáctého roku věku začínají dětí kouřit cigarety. A ono je to často propojené. Pití alkoholu a kouření cigaret u takto mladých dětí je skutečně velmi, velmi alarmující. Každý čtvrtý dospělý Čech kouří v České republice stále. Byť je pravdou, že v čase počet lidí klesá.

Takže si myslím, že to je něco, co bychom skutečně měli řešit. Že to není věc, která je politická. Je to věc, která zkrátka cílí samozřejmě i na úsporu systému veřejného zdravotního pojištění, protože léčba všech těchto lidí něco stojí a nejsou to malé peníze, a dále na úsporu týkající se společenských nákladů, celospolečenských nákladů na konzumaci alkoholu a tabáku. Je to věc, která skutečně z mého pohledu pomůže celé společnosti do budoucna a vychází jednoznačně z odborných doporučení. Není to žádný výmysl ani Ministerstva zdravotnictví, ani Ministerstva financí. Je to doporučení WHO, OECD, je to doporučení odborníků, adiktologů a tak dále. Takže z mého pohledu je to jednoznačně správný krok a rád bych požádal o podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já se nechám vystřídat. Ještě tedy faktickou poznámku pan předseda Stanjura. Mám tady dvě přihlášky. A připraví se předseda ODS Petr Fiala. Tak prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych měl dotaz na pana ministra zdravotnictví, který tady velmi často používal výraz alkohol. Nic proti tomu, nechci zpochybňovat ani ta čísla, ani ty statistiky. Jenom by mě zajímalo, jestli jste mluvil o lihu, nebo o lihu, pivu a vínu dohromady. Proč se na to ptám? Když jste mluvil o tom, jak mladí lidé, když začínají pít - teď nemyslím děti, ale mluvím o mladých lidech - tak prvním nápojem je velmi často pivo. Na tom se možná shodneme. A vaše vláda prosadila snížení DPH na točené pivo. Jakou to má souvislost s tím, co jste tady před chvilkou říkal? Je to konzistentní nebo konstantní, jak jste říkal, že jste konstantní ve svých názorech? Pokud ano, tak jste u DPH absolutně prohrál na točené pivo.

Takže já bych vás chtěl poprosit, když jste mluvil o tom alkoholu, té spotřebě a podobně: Na kterém místě jsme ve spotřebě piva ve světě? O tom jste nemluvil, mluvil jste o lihu. Piva, kde jste vy prosadili snížení DPH na točené pivo. My jsme to podpořili. Já jsem v tom zase konzistentní, že by se ty daně zvyšovat neměly. Ale pokud vy tvrdíte, že ano, ze tří komodit si vyberete jednu a o těch dvou tady mlčíte, u druhé jste dokonce to DPH snížili, tak v čem jste konstantní, v čem je to konzistentní? Nebo pivo je zdravé podle vás? A mladí lidé mohou pít to pivo? Nebo jenom mluvíme o tvrdém alkoholu? To jsem z vašeho vystoupení nepochopil. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP