(16.30 hodin)
(pokračuje Okamura)

Na rozdíl od heren ve městech a obcích, které lze plošně vymýtit, spotřebu alkoholu a cigaret zákazy ani daně neomezí. A jak kdysi prokázal americký ekonom Laffer, vysoké daně nepřinesou ani vyšší příjmy, pouze posílí motivaci spotřebitelů a podnikatelů systém obcházet. Svérázným důkazem je prohibice ve Spojených státech, která měla jediný důsledek: stát přišel o příjmy z alkoholu a miliardy inkasovala mafie, které se už Spojené státy nikdy nezbavily.

Vysoká spotřební daň z lihu v České republice přímo stojí za oběťmi z tzv. metanolové aféry. Kdyby se podvodníkům nevyplácelo pančovat a prodávat načerno lihoviny, mrtví by dnes žili. Tak jako v případě obětí hazardu, jejich vrahem nejsou jen nenasytní provozovatelé výherních automatů, ale také stát, který vytváří podmínky, které k závislosti na hazardu vybízejí. A nejde jen o spotřební daně, ale také o plíživé zvyšování daní a poplatků ve všech oblastech, které tato vládní novela zákona přináší.

Takže ještě jednou zdůrazním, abychom se nebavili jenom o alkoholu a tabáku, prostě tato vláda zvyšuje daně. Zvyšuje daně, protože naslibovali nemožné a teď se na to nedostávají peníze. Takže se zdražuje, bude se zdražovat a občanům se bude žít hůře. Budou si muset sáhnout více do peněženky. Je to tak, to je fakt. To je fakt, to je návrh této vlády.

Arthur Laffer k tomu kdysi napsal: Vysoké daně mají negativní dopad na ekonomický růst, protože oslabují motivaci lidí k pracovním výkonům, zvětšují daňové úniky a vyvolávají únik kapitálu, včetně lidského, tzv. odliv mozků. - A já se ptám, drahá vládo, drahá doslova, to je to, o co vám jde? Aby naše země byla ještě méně atraktivní pro investory? Aby život našich občanů byl ještě dražší? Aby rostla moc byrokracie, která bude muset čelit vyšší motivaci celého národa daně obcházet? To je přece přesný opak toho, co jste slibovali před volbami. Je to přece opak toho, k čemu jste se zavázali ve svém programovém prohlášení. Podvedli jste své voliče a berete jim peníze jen proto, abyste jim pak před volbami pár stovek přihodili na nějakém příspěvku.

Vážená vládo, vážené dámy, páni ministři, nechte peníze lidem. Jsou to jejich peníze a vy máte jejich svolení brát si peníze jen na to, co společnost nezbytně potřebuje. Přestaňte živit parazity přisáté na státní rozpočet, ať už to jsou lidé, kteří se odmítají živit vlastní prací, anebo jsou to ziskové politické neziskovky, anebo jsou to vychytralí dojiči nejrůznějších státních dotací z oblasti komerčních firem. Omezte byrokracii, zaveďte nárokovatelné paušální daně, začněte hospodařit na ministerstvech efektivně a rázem máte desítky, možná i stovky miliard ročně navíc, které můžete občanům ponechat, a čím víc jim ponecháte, tím méně jim budete muset doplácet v nejrůznějších sociálních dávkách. A stačí k tomu, drahá - doslova předrahá vládo - stačí k tomu maličko. Začněte se zbavovat chorobné závislosti na penězích občanů.

My v SPD nezpochybňujeme, že alkohol či kouření jsou z určitého pohledu problém, například u dětí. Ale zásadně se lišíme v řešení takového problému. Takže z těch důvodů, co jsem tady říkal, hnutí SPD navrhuje návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Registruji váš podaný návrh. A nyní prosím do rozpravy pana předsedu Bartoška, který je přihlášen s přednostním právem, poté bychom se měli dostat k řádně přihlášeným poslancům. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Já myslím, že dnešní hlasování o programu, tak jak proběhlo, jasně ukázalo, jak vládní koalice přemýšlí a řeší otázku lidí v nouzi. Měli jsme možnost jako dnešní první bod jednání na program zařadit možnost oddlužení dětí, pomoct lidem, kteří jsou v nouzi, mají problémy mnohdy nezaviněně. Je to bod, který je podporován napříč politickým spektrem, a tato vládní koalice místo toho, aby se rozhodla, že lidem pomůže svými hlasy, a má na to plné právo, zařadila jako první bod dnešního jednání daně. To znamená nikoliv pomoc, ale zdražení života v České republice. Osobně můžu říct, že mě to mrzí. Je to otázka priorit a předpokládám, že se, paní ministryně, vrátíte, protože položím dvě otázky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, paní ministryně se omluvila, že si potřebuje odskočit na toaletu, takže respektujeme. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Mám několik otázek, které bych jí rád položil.

A mě to mrzí, je to otázka priorit. Já jsem přesvědčen, že úkolem každé vlády je především otázka pomoci lidem primárně. Otázka zvyšování daní je otázka politického rozhodnutí, já ho respektuji, ale v tento moment jste předřadili daň před pomocí potřebným v České republice. To, co se jasně ukazuje, je jedna zásadní věc. Poslanecké sněmovně se předkládá řada návrhů a řada z nich jde poslaneckou iniciativou. Je to standardní proces, který je v pořádku. Právě proto zde máme vládní návrhy zákonů, které projdou řádným legislativním procesem, jsou řádně opřipomínkovány, jsou vzneseny námitky, které jsou vypořádány, a jednotlivá ministerstva mají k dispozici aparát, který může jednotlivé výhrady vysvětlit nebo zapracovat.

Který už jiný zákon by měl projít standardním legislativním procesem než zákon, který se týká daní? Bohužel v tomto případě vláda přichází s návrhem, který je nedopracovaný a polovičatý, protože ona tzv. RIA nebyla zpracována. My skutečně nevíme, jaký bude mít tento návrh zákona dopad do podnikatelského prostředí, a je to jedna z věcí, které například, co vím, připomínkovalo MPO, Ministerstvo průmyslu a obchodu, které se vyjádřilo, že s velkou pravděpodobností to bude mít negativní dopad do podnikatelského prostředí. Česká národní banka měla také připomínky, které nebyly vypořádány. Pod toto se chcete podepsat? Pro toto chcete zvednout ruku?

Zaznělo zde ze strany pana ministra zdravotnictví, co všechno tato vláda dělá a chystá v oblasti závislosti a jak tedy těm lidem pomáhá. Víte, pane ministře, já jako terapeut jsem s lidmi, kteří prošli závislostí, téměř jedenáct let pracoval. A to, co zde zaznívalo různě, koho se závislosti týkají nebo ne, tak otázka závislosti si nevybírá váš věk, vzdělání, sociální postavení, nevybírá si ani vaše náboženství a politickou orientaci. Jestliže přijde závislost, tak vás zcela ovládne a je úplně jedno, jestli chodíte v drahých botách anebo chodíte žebrat. A je úplně jedno, jakou budete mít spotřební daň, protože jestliže jste závislí, tak si holt na svoji drogu, ať už je to alkohol nebo cokoliv jiného, prostě ty peníze seženete. Ať už nelegální činností, krádeží, prostitucí nebo čímkoliv jiným. Prostě taková je realita ve světě závislostí.

A jestliže se zde vláda holedbá, co všechno udělala, tak já si kladu otázku, jakým způsobem tato vláda podporuje organizace, především neziskové, které se podílejí na prevenci a léčbě. Věc je poměrně jednoduchá, dělají to neziskové organizace v sociálním sektoru, a jestliže se zvedaly tabulkové platy, tak právě těmto organizacím, které se zabývají prevencí a léčbou, se žádné peníze nepřidaly. To znamená, vy se holedbáte, jak pomáháte organizacím v prevenci a léčbě - opak je pravdou! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP