(17.20 hodin)

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové, paní ministryně. Já bych chtěl poděkovat svým předřečníkům prostřednictvím pana předsedajícího, že vrátili debatu ohledně tohoto zákona k daňovým otázkám, protože na začátku se mylně mohlo zdát, že projednáváme problematiku zdraví obyvatelstva, chování obyvatelstva a přístupu k regulaci návykových látek.

Ale když vám přečtu celý název tisku, který se jmenuje vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, tak už samotným tímto názvem projednávaného zákona vláda přiznává jedinou motivaci, kterou k předložení tohoto návrhu má, a to je zvýšení daní. Zvýšení daní, kterým chcete vybrat dalších, každoročně 10 miliard korun. V následujícím roce dokonce 20 mld. z kapes daňových poplatníků. Zvýšení daní, které má zalepit díry, které jste sami svým přístupem k rozpočtu udělali. Při projednávání rozpočtu na rok 2019 jsem zde, od tohoto pultíku, přirovnával chování vlády k rozpočtu jako k chování nezodpovědného bohéma, který v době blahobytu utrácí za odpolední večírky, šampaňské teče proudem, zve na ně každého a ještě se kvůli tomu zadlužuje a rozhazuje kolem sebe spropitnými. Přesto to pozlátko, dům takového bohéma začíná chátrat a střechou téct. A až skončí doba blahobytu, tak život takového bohéma skončí. Bude o konzervách a ve starém hubertusu se schovávat před kapkami kapajícími z rozbité střechy a bude si nadávat, že radši neinvestoval do svého domu než do večírků. Tolik citace, to jsem tady říkal před půl rokem. Kapat tedy už začíná a mlsná ruka státu už neví, z jaké kapsy daňového poplatníka by brala. A aby to většinovou populaci nenaštvalo, tak na první pohled toto zvýšení daní jde ne úplně do populárních témat. Míří to na, v uvozovkách, zlé pojišťovny, na špatné kouření a alkohol, na amorální hazard, na výhru v loteriích. Může se to tvářit jako opatření proti škodlivému jednání. Ale podívejte se skutečně na název tisku. Tam najdete ten skutečný důvod.

Není to vystoupení ministra zdravotnictví, který tady se snaží až ex post zdůvodňovat, proč jste přistoupili k těmto návrhům. Vy totiž nejdříve hledáte příjmy, a pak teprve zdůvodňujete. Zapomněli jste na to, co jste říkali a co máte napsáno v programovém prohlášení, a to je daňová neutralita. To je to, o čem tady mluvili mí kolegové. Pokud byste přišli zároveň se snížením ostatních daní, daní z příjmů, snížení zdanění práce, tak by se o těchto návrzích dalo diskutovat. Takhle se jedná skutečně pouze o zvýšení daní.

Hospodaření se stáními financemi se za poslední dobu vytrvale zhoršuje. Přes ekonomický růst se projídá budoucnost deficitními rozpočty, málo se investuje a zejména neustále rostou pod vašimi vládami provozní výdaje, a to na úkor investování. Celkový objem rozpočtu roste, ale dlouhodobě tady vzniká strukturální problém, protože daleko rychleji než kapitálové výdaje rostou provozní výdaje státu.

A dovolte mi, abych vám odcitoval pár vět: "Prosazujeme stabilní a předvídatelné daňové prostředí. Cílíme na zajištění rovných a spravedlivých podmínek pro práci a podnikání a nebudeme zvyšovat daňovou zátěž." Doufám, že vám tyto věci něco říkají. Jsou totiž z vašeho programového prohlášení vlády. A jaká je skutečnost? Předkládá se nám návrh zákona, jehož jedinou motivací je zvyšování daní. Návrh zákona, kdy si vláda ani nenechala spočítat dopady regulace, návrhu chybí RIA, jak už tady říkali mí předřečníci. Vláda ji totiž nepotřebuje. Spočítala si pouze školometsky příjem do státního rozpočtu. A tento přístup také o něčem svědčí.

Já jsem mluvil o zodpovědném hospodaření se státními financemi. A jak je zodpovědné nedostatek peněz na běžné, každoročně se opakující výdaje lepit mimořádnými a jednorázovými příjmy? Letos to bylo rozpouštění rezerv z Fondu národního majetku. Podle návrhu v daňovém balíčku chce vláda 10 miliard jednorázově získat zdaněním rezerv pojišťoven. Je to jednorázový příjem, který se v dalších letech nebude opakovat. Přesto ho chce vláda využít na opakující se mandatorní výdaje. Je to zdanění rezerv, které se tvoří zejména za účelem pokrytí budoucích nároků oprávněných osob z pojistných smluv. Vláda tak tím trestá zodpovědné jednání a tvoření rezerv. Dáváte tím trhu signál, že rezervy se v prostředí České republiky nemají tvořit, protože mohou být kdykoliv v budoucnu zdaněny. Posílíte tím pouze snahy vyvést pomocí dividend kapitál z České republiky a nikoliv tvorbu rezerv.

Daňovým balíčkem zároveň vstupujete do sektoru bydlení. A opět negativně. Návrhem chcete opět prodražit pořízení vlastního bydlení. Ta skrytá daň se jmenuje správní poplatek za návrh na vklad, který chcete zdvojnásobit. Argumentujete tím, že kvůli inflaci je potřeba k tomu zvednout tento poplatek. A opravdu byla inflace za poslední dobu sto procent? Je to nefér v situaci, kdy vláda zároveň vybírá nekřesťanské peníze z daně z nabytí nemovitosti a dlouhodobě odmítá náš návrh na zrušení této daně, která trestá ty, kteří si chtějí pořídit vlastní bydlení. Od roku 2016 daň z nabytí nemovitosti platí kupující z peněz, které již jednou zdanil. Musí zaplatit státu čtyři procenta z ceny nemovitosti jako daň. A k tomu musí platit poplatky za administrativní služby státu, což je právě vklad listin do katastru. Pokud by byla z vaší strany ochota, paní ministryně, zrušit daň z nabytí nemovitosti, pak by byla možná a i ospravedlnitelná diskuse o administrativních nákladech na změnu vlastnictví. Takhle je to jen snaha o získání dalších peněz do rozpočtu. Zároveň Česká národní banka zpřísňuje podmínky hypoték a vláda k tomu předkládá návrh zákona, kterým chce ještě zvýšit regulační pravomoc ČNB. Místo toho, aby vláda podporovala vlastnické bydlení, tak fakticky každým svým krokem činí pravý opak. Zároveň chcete daňovým balíčkem zrušit osvobození od daně z plynu pro domácí kotelny. Chcete tak zvýšit životní náklady pro 400 tisíc domácností. Jak hovoří sama důvodová zpráva, navrhované zrušení toho osvobození dopadne nejvíce na nízkopříjmové skupiny obyvatelstva. Těm lidem, kterým se díky politice vlády bydlení prodražuje.

Na celém daňovém balíčku je jednoznačně vidět, že jste rezignovali na tvorbu skutečné fiskální politiky a hodnocení státních kroků do ekonomiky. Řízení státních financí jste zúžili pouze na jedinou otázku: Kolik ještě z lidí vymáčknete peněz? A je to vidět na vývoji složené daňové kvóty, která byla v roce 2015 32,6 %, a před několika týdny jste si na vládě, kdy jste schvalovali střednědobý výhled rozpočtu ČR, tak jste si schválili, že složená daňová kvóta, předpokládáte, bude v roce 2021 už 36,1 %, což je dramatický nárůst. A proto já se přikláním k tomu, zamítnout tento návrh, tento daňový balíček, už v prvním čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Václav Klaus, připraví se pan poslanec Juránek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den, dámy a pánové. Já se také připojím k návrhu na zamítnutí této předlohy. A rovnou se zeptám: Umíte také něco jiného než zvyšovat daně? To není pohádka Pyšná princezna - uhlíři, zaplať! To je Česká republika.

Moje stanovisko není obtížné, už jsem se o něm několikrát zmiňoval. Já jsem sliboval voličům, že nikdy nepodpořím žádný zákon, který zvýší daně, a podpořím naopak všechny ostatní. Tento zákon to rozhodně není. Kam až chcete ty spotřební daně zvyšovat? Když se zvýšila minule skokově spotřební daň z alkoholu, tak jste tady měli otravy a metanolovou aféru. Co ti lidé budou dělat? No tak budou pít tu čůčo, to levné krabicové víno, které spotřební daní zdaněno není, a budou opilí úplně stejně. Čili že je to nějaké opatření pro zlepšení zdravotní situace populace, to je naprostý nesmysl. Je to naopak útok na české likérky a české výrobce alkoholu ve prospěch těch falšovaných.

Chcete, aby krabička cigaret stála 200 korun? To už potom připomíná trošku americkou prohibici, kdy to aspoň udělali tedy ze zákona zákazem. No ale výsledkem byli gangsteři a pašování a podobně. Kdybyste to mysleli pozitivně, tak se zamyslíte třeba nad zdravotní daní - protože v České republice není žádné pojištění, to je daň. Tak u té zdravotní daně byste třeba lidem, kteří se o sebe starají, sportují a nekouří, mohli snížit tuto zdravotní daň, abyste je motivovali, že nebudou kouřit. To by bylo opatření jaksi pozitivní. To vaše opatření je restriktivní, ty daně vyšponovat a čekat, co se stane. Samozřejmě neplatí, že čím vyšší daně, tím vyšší výběr, to vám řeknou v prvním ročníku VŠE.

Takže já se s dovolením přikloním k zamítnutí této předlohy v prvním čtení. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP