(17.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Holomčíka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl zareagovat na pana kolegu Klause, protože mi teď v hlavě vytvořil takový logický paradox. Řekl tady, že nikdy nepodpoří žádný zákon, který zvyšuje daně, naopak podpoří všechny ostatní. To si vysvětluji tak, že podpoří ty návrhy, které budou snižovat daně. Zároveň řekl před časem, že nepodpoří žádný zákon, který přijde z Evropské unie. A co když přijde nějaký zákon z Evropské unie, který povede ke snižování daní? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Klaus bude reagovat faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Pane Holomčíku, logicky vás jako matematik musím pochválit. Ale jestli přijde zákon z Evropské unie, který sníží daně, tak sežeru tu hlasovací kartičku nejdřív, než budu hlasovat, jo. Děkuju. (Smích a potlesk napříč sálem.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: V rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Stanislav Juránek, zatím poslední přihlášený do rozpravy. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Vážení kolegové, vážené kolegyně, nemám nic tak vtipného, jako měl kolega přede mnou, ale rád se zúčastním té podívané, až bude jíst tu kartičku. Protože si myslím, že přece jenom k nějakému snížení daní z Evropy dojde.

Já bych velmi rád řekl, že zcela určitě jako KDU-ČSL jsme proti hazardu. Nicméně když se řeší taková daňová záležitost, tak je zapotřebí vždycky mít tu provázanost na druhou stranu. A již to tady zaznělo, že to nemá tu provázanost, že by daně, které se vyberou navíc z hazardu, skutečně pomohly nějakým způsobem ten hazard protáhnout do té podoby, která by mohla znamenat výrazné zlepšení v této oblasti.

A já bych zde chtěl říci, než řeknu stanovisko klubu k této věci, že tady ještě nezazněla jedna taková věc, jedna záležitost, která se týká katastru. A já si dovolím ji říct ve všech třech bodech, ve kterých se tento zákon dotýká katastru.

Zde se zdvojnásobují tři druhy poplatků. Jsou to za prvé správní poplatky za přijetí návrhu na zahájení řízení a povolení vkladu do katastru nemovitostí. A to z tisíce korun na dva tisíce.

To druhé, to prosím o zvláštní pozornost, protože tady to je správní poplatek za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě listin, které souvisejí - a teď prosím poslouchejte - s výstavbou veřejně prospěšné stavby pro zneškodnění odpadu, zásobování vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění, pro veřejnou dopravu, veřejné školství, veřejnou správu a obdobné veřejné účely. Ta celková výše se mění z 10 tisíc na 20 tisíc.

Ta třetí záležitost - k tomu druhému bodu se ještě vrátím - ta třetí záležitost je správní poplatek za přijetí úplného znění prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám k uložení do Sbírky listin nebo přijetí dohody spoluvlastníků o správě nemovité věci k uložení do Sbírky listin. Já jenom abychom byli v téhle věci kompletní. Již nechci opakovat to, co říkali přede mnou.

Ale chtěl bych říci, že na základě této věci chci poukázat na jednu věc, která tam docela zásadním způsobem chybí, a to je výpočet zatížení rozpočtů měst a obcí, ke kterému tady tímto způsobem dojde. Jde především samozřejmě i o malé obce, ale samozřejmě jde zde o zatížení této části rozpočtu měst a obcí. Ta druhá věc je, že tady chybí vyčíslení poškození rodin a těch, kteří chtějí stavět a kteří chtějí rozumně hospodařit na svém vlastním bydlení. Toto jsou dvě docela závažné věci, které jsem chtěl zdůraznit.

A s těmi ostatními, které zazněly už od mých předřečníků, chci říci, že stanovisko klubu KDU-ČSL, které z těchto věcí vyplývá, je, že budeme zcela určitě hlasovat pro dopracování tohoto materiálu. Zcela určitě budeme hlasovat také pro zamítnutí tohoto materiálu. Ale je zde ještě jedna věc. V případě, že ani jedna z těchto variant neprojde, budeme navrhovat prodloužení lhůty o 30 dnů, abychom mohli dobře a zodpovědně zpracovat pozměňovací návrhy, které zcela určitě ochrání na prvním místě rodiny a na druhém místě také samosprávy. Tato lhůta by měla potom následně přispět k tomu, abychom se na závěr lépe a správněji rozhodovali.

Toto je tedy stanovisko našeho klubu. A já pevně věřím, že projde již to první hlasování pro dopracování.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Juránek byl zatím poslední, kdo se hlásil do rozpravy. Ještě se do rozpravy hlásí pan předseda Bartošek a pan předseda Stanjura. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych v tento moment projednávání chtěl dát procedurální návrh a ten zní: "Poslanecká sněmovna přerušuje projednávání tohoto bodu do vypořádání řádného připomínkového řízení RIA s dopadem na podnikatelské prostředí." Považuji to za naprosto klíčové, protože jak jsem již řekl, vzhledem k tomu, že některé faktory nejsou řádně zdůvodněny a reálně hrozí rozvoj černého trhu s tabákem, případně s černým alkoholem, tak jsem přesvědčen, že bychom měli mít k dispozici řádné vypořádání tohoto tisku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Zazněl procedurální návrh. Já jsem mezitím přivolal poslance do sálu. O tom návrhu dám hlasovat. Je tu návrh na odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu na přerušení, tak jak ho přednesl pan předseda Bartošek. Jsme připraveni na hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 24, přihlášeno je 168 poslanců, pro 75, proti 88. Návrh nebyl přijat.

 

Pokračujeme v rozpravě, do ní je přihlášen pan předseda Stanjura. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Některé věci už v rozpravě zazněly, ale opakování je matka moudrosti. Tak nejdřív obecný komentář.

My jsme se tady roky přeli u různých daňových zákonů, jestli vláda daně zvyšuje, nebo ne. My jsme dlouhodobě tvrdili, že vláda daně zvyšuje. Například tím, že zrušila konec superhrubé mzdy a snížení přímých daní, což při velmi konzervativním odhadu dělá 20 miliard ve prospěch daňových poplatníků ročně. Je to čtvrtý rok, takže minimálně o těchto 80 miliard vláda připravila daňové poplatníky. Mohli jsme to nechat zaměstnancům. Ti by věděli mnohem lépe než vláda, co s těmi penězi udělat.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, prosím o klid, ať můžeme dokončit rozpravu a projednávání tohoto bodu. Pane předsedo, prosím pokračujte.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Když se podíváme na návrh toho zákona, tak má takový, řekl bych, bruselský název - nějak to zatemnit politicky korektním jazykem. Tak já to přečtu. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů. Proč tak složitě, když by se to mohlo jmenovat vládní návrh zákona, kterým se zvyšují daně? To je přece přesně obsah tohoto návrhu zákona. Ale my tomu říkáme - my ne, ale vláda tomu říká - v souvislosti se zvyšováním příjmů státního rozpočtu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP