(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 33. schůze, všechny vás vítám.

A jako vždy, právě jsem vás všechny odhlásil a poprosím vás, aby byla zaznamenána vaše účast, abyste se přihlásili, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Prozatím mám nahlášeno, že s náhradní kartou číslo 12 hlasuje pan poslanec Holomčík.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Dana Balcarová - zahraniční cesta, Jiří Běhounek - pracovní důvody, Jan Birke - pracovní důvody, Jan Hrnčíř - rodinné důvody, Marian Jurečka - rodinné důvody, Pavel Juříček - zahraniční cesta, Iva Kalátová - zahraniční cesta, Jiří Kohoutek - rodinné důvody, Martin Kolovratník - rodinné důvody, Robert Králíček - rodinné důvody, Jana Levová - zdravotní důvody, Jan Lipavský - zahraniční cesta, Zuzana Majerová Zahradníková - osobní důvody, Jiří Mihola - pracovní důvody, Ladislav Okleštěk - zdravotní důvody, Petr Pávek - rodinné důvody, Ivo Pojezný - osobní důvody, Lubomír Volný - osobní důvody, Rostislav Vyzula - zdravotní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš - osobní důvody, Jana Maláčová - pracovní důvody, Lubomír Metnar - pracovní důvody, Tomáš Petříček - pracovní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody, Alena Schillerová - pracovní důvody, Antonín Staněk - osobní důvody. To je pro tuto chvíli vše z omluv.

Dnešní jednání bychom zahájili body z bloku třetích čtení, u kterých jsou splněny zákonné lhůty, to jest body 35, 36, 37, 38 a 39. Připomínám, že po bloku třetích čtení máme pevně zařazené body 22, 55 a 25. Poté bychom případně pokračovali body dle schváleného pořadu schůze.

Tak. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení k pořadu schůze. Jako první se hlásí předseda klubu ANO 2011 pan předseda Faltýnek. Máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré ráno, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo. Dovolte, abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl pevně zařadit na dnešek bod č. 24, jedná se o druhé čtení vládního návrhu zákona o lesích, a to za již pevně zařazené body. Čili jako devátý bod dnešního dne nakonec. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo k pořadu schůze. Nikoho... Pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já navrhuji, abychom senátní vratky projednali ještě na této schůzi, protože jsem přesvědčen, že bychom je projednat měli. Navrhuji je zařadit jako první body dnešního jednání. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jestli už se nikdo nehlásí, tak se vypořádáme s těmi návrhy, které dnes zazněly.

 

Nejprve návrh pana předsedy Faltýnka, abychom druhé čtení novely zákona o lesích zařadili za dnes již pevně zařazené body. Jedná se o bod č. 24, který by se tak stal devátým bodem dnešního jednání.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 78, přihlášeno je 154, pro 118, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Bod jsme zařadili.

 

Pan předseda Bartošek navrhuje, abychom tzv. senátní vratky, což jsou v tuto chvíli body 1 až 7 pořadu schůze, zařadili jako první body dnešního jednání. Ptám se, zda je námitka proti tomu, abychom hlasovali jedním hlasováním o všech bodech 1 až 7. Nikoho nevidím, tak bychom se vypořádali jedním hlasováním.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, body 1 až 7 jako první v dnešním jednání. Kdo je proti?

Hlasování číslo 79, přihlášeno 161, pro 75, proti 13. Tento návrh přijat nebyl. Budeme tedy pokračovat dle schváleného pořadu.

 

A já otevírám bod

 

35.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
/sněmovní tisk 256/ - třetí čtení

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dne 10. července v rozpravě. Prosím, aby místa u stolku zaujali, a už zaujali, místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček a zpravodaj ústavněprávního výboru pan předseda Jakub Michálek. Připomínám, že pozměňování návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 256/5, který byl doručen dne 7. června 2019, a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 256/6.

Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené rozpravě, do které se přihlásili poslanci... Nemám zde žádnou aktuální přihlášku. S faktickou poznámkou byl přihlášen pan poslanec Benda. Ptám se, zda je připraven a ví, o čem byla faktická poznámka. Je tomu tak. Takže pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo vlády a pane předkladateli, vážení páni ministři, paní ministryně, dámy a pánové, já jsem se hlásil v rozpravě, která... samozřejmě už si asi většina z nás nepamatuje. Jenom bych chtěl upozornit, že v tomto tisku je jedno podstatné hlasování, všechna ostatní asi budou konsenzuální, a to o písm. D, kde, jak jsem informován, bude zřejmě neutrální stanovisko pana předkladatele, a to jsou ony dva dny účinnosti, které předkládáme s panem poslancem Kupkou. Velmi bych prosil poslankyně a poslance, aby zvážili, zda není opravdu rozumné pro všechny adresáty norem v České republice, aby věděli, že existují kromě výjimečných případů jenom dva termíny, kdy normy nabývají účinnosti, a to 1. 1. daného roku, což je zejména kvůli daňovým zákonům a dalším věcem souvisejícím se státním rozpočtem, a k 1. 7., což je právě začátek prázdnin, kdy jsou klidnější časy, na řadě míst je delší čas se na to připravit. Takže bych vás velmi prosil, abyste tento návrh pod písm. D podpořili. Děkuji za pozornost. (Hluk v sále.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nechal jsem dokončit vaši faktickou poznámku, nepřerušoval jsem, ale chtěl bych vás všechny požádat o klid v sále, abychom slyšeli, co se zde přednáší.

S faktickou poznámkou pan poslanec Martin Kupka.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, já se pokusím doplnit ještě několik důležitých přesných dat k těm dvěma dnům účinnosti, což je opatření, které v některých státech skutečně funguje, zjednodušuje lidem život, ale také přináší úspory.

Ve Velké Británii, kde funguje od roku 2004, britská vláda v roce 2008 vyjádřila úsporu ve výši 1,5 miliardy korun za to období, což představuje v přepočtu na naše peníze půl miliardy korun úspory ročně. V tomhle případě je to tedy i reálný dopad na fungování ekonomiky. Není to tedy jenom významné opatření z hlediska toho, aby lidé měli jednodušší život, aby snáz rozuměli právnímu systému. Ty další země, kde něco podobného existuje, těch je celá řada. Je to např. Francie, Litva. Je to celá řada států ve Spojených státech.

Děkuji moc za pozornost a moc prosím, abyste toto opatření zvážili.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Rozhlížím se, nikoho nevidím, rozpravu končím a ptám se, zda je zájem o závěrečná slova, pane ministře, případně závěrečné slovo. Pan zpravodaj, má zájem o závěrečné slovo? Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP