(12.10 hodin)
(pokračuje Koten)

Odůvodnění. S rozvojem technologií v oblasti elektronických komunikací dochází k rozvoji nástrojů sloužících při záchraně životů, ochraně zdraví či majetku. Mezi takovéto nástroje patří např. i vytváření lokalizačních zpráv ve formátu Advanced Mobile Location - dále jen AML, který je definován v technickém standardu ETSI. Konkrétně jde o tzv. služby Emergency Location Services, ELS. Je to vyvinuto společností Google. Její podpora je zavedena v koncových zařízeních jak s operačním systémem Google Android, tak i v operačním systému Apple iOS. AML je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, tzv. směrnice o univerzální službě, a s doporučením Komise ze dne 25. července 2003 o zpracování informací o místě volajícího v elektronických komunikačních sítích v zájmu zlepšení určení místa volajícího v rámci služeb pro tísňové volání. Jenom bych tady zdůraznil, že tato služba nyní funguje v osmi státech Evropské unie, např. Rakousko, Estonsko, Belgie, a v osmi dalších se připravuje ke spuštění v nejbližším období.

Ten princip jsem už popsal. V podstatě se jedná o to, že v případě, že voláte na číslo 112 - a to zdůrazňuji, pouze na tísňovou linku - tak mobilní telefon automaticky odešle lokalizační SMS operátorovi na té tísňové lince. Aby si náhodou někdo nemyslel, že to je další způsob, jak šmírovat běžného občana, který nevolá na tísňovou linku. To bych tady velice rád zdůraznil.

Já bych jenom zdůraznil, že tento nástroj může zachránit mnoho lidských životů, protože obvykle lidé, kteří jsou v nějaké špatné životní situaci, havarují na dálnici, havarují na nějaké komunikaci, tak málokdo sleduje, kde se nachází. Díky této službě bude operátor moct poslat pro toho člověka, který volá na tísňovou linku, záchranu v podstatě ihned. A co se týká té záchrany, tak bude daleko rychlejší, daleko efektivnější. Navíc odpadá jakákoli instalace aplikací do mobilního telefonu, protože spousta lidí aplikaci jako záchranka, horská služba apod. nemá nainstalovanou, takže tady to bude fungovat naprosto automaticky a zkrátí to podstatně i čas pro záchranu toho člověka, a to např. i pro horské záchranáře bude velkým přínosem, protože v terénu hor se orientovat je daleko horší.

Takže systém AML SMS přinese výrazně větší efekt než doposud propagované aplikace, a nebude nutné tedy nahrávat a zkoušet aplikaci v telefonu. Funguje to plně automaticky při vytočení tísňového čísla na všech telefonech se satelitní lokalizací. To je všechno. Ještě se přihlásím potom v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Další v obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Patrik Nacher a připraví se s přednostním právem pan zpravodaj Martin Jiránek. Prosím. (Z pléna upozornění na faktickou.) Já se omlouvám, já jsem přehlédl faktickou poznámku. Takže pan poslanec Brázdil vystoupí s faktickou poznámkou, která mi tady teď naskočila. Takže prosím, vaše dvě minuty, omlouvám se.

 

Poslanec Milan Brázdil: Děkuji. Promiňte, nechci zdržovat. Nicméně dobrý nápad, fajn, ale v současné době prosím vás mateme veřejnost. 112, jasně, je to integrovaný záchranný systém, nicméně v případě zdravotních problémů si troufám říct, že to je zdržení - volání na hasiče, ti to přepošlou datovou větou, ano, bude se vědět, kde ten člověk je. Ale jsou tu mnohem výhodnější věci, jako je aplikace Záchranka. Ano, musí si to člověk nainstalovat, to je pravda. Na druhou stranu už přímo to jde na pult záchranky, taky se ví, kde se ten člověk nachází, a může se přímo a hned zahájit telefonní asistovaná pomoc. Tedy člověk na tom drátě neví nic, je pod tlakem, tak mu bude někdo radit.

Čili já to nezamítám, je to dobrá varianta, je to něco navíc, ale chtěl bych možná i veřejnost - prosím vás, v případě zdravotních problémů i dopravní nehody atd. jde především napřed o život, teprve potom o nějaké hašení a podobné věci. Proto volejte v naší republice číslo 155, a ne voláním 155, ale stažením si do svého mobilního telefonu chytrou aplikaci Záchranka, která umí mnoho dalších věcí. A při jednom tlačítku, které zmáčknete, hned voláte na číslo 155 a hned operátor ví, kde se nacházíte. Není to žádné lobbování za nic, je to za zrychlení celého toho řetězce. Snahou je být u vás co nejdříve. A mimo jiné v té aplikaci také najdete místa, kde zjistíte, kde jsou v současné době defibrilátory automatické, najdete tam, když budete v ní listovat, pojedete vlakem, jak se chovat, já nevím, ke zlomenině, k masivnímu krvácení a další věci.

Čili snad to není nic zlého, že jsem tady řekl, že je fajn, co se chystá, ale že tady je i jiná varianta. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Mašek. Vaše dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Jiří Mašek: Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové. Já se připojím ke kolegovi Brázdilovi a pouze bych chtěl apelovat, že u zdravotnických problémů je skutečně linka 155, a ta už dneska dva roky má funkční program Záchranka s plnou lokalizací, naprosto přesnou, využívá ji i horská služba. A dnes právě proto, že 112 to ještě nemá, tak naopak pomáháme stodvanáctce v navigaci těch jednotek na místo. Přesto souhlasím samozřejmě s tím, aby ta stodvanáctka to zvládla, je to evropské tísňové číslo. Ale podepisuji to, co tady říkal Milan, 155 rovná se zdravotní obtíže. Je to rychlejší a lokalizaci už máme dnes. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní tedy v obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Patrik Nacher a připraví se s přednostním právem zpravodaj pan poslanec Martin Jiránek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, pěkné dopoledne. Já bych vám rád představil v rámci obecné rozpravy, a potom v té podrobné to řeknu i přesně s těmi čísly, pozměňovací návrhy, které se týkají novely zákona o elektronických komunikacích. Jak řekl pan ministr, základní vládní novela vychází zejména ze čtyř parametrů, které by se měly změnit a zlepšit. Jedno je ten tzv. one-stop shop, tzn. to, že můžu vyměnit toho operátora pouze návštěvou a vyřízením u nového operátora, zkrácení z deseti na dva dny, zrušení těch pokut, které jsou dneska ve výši 20 % u spotřebitelů a ve výši 100 % u podnikajících osob na nulu po třech měsících a zařazením právě do této skupiny spotřebitelů i mikropodniků a živnostníků.

My jsme po důkladné rozpravě v rámci dvou podvýborů tady s kolegou Jiránkem, který je zpravodajem tohoto tisku, a po dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu přišli s komplexním pozměňovacím návrhem, který některé ty věci zpřesňuje a rozšiřuje. Já si dovolím velmi stručně jejich popis.

Jednak je to lepší identifikace toho účastníka. My jsme to v původním návrhu měli, pak to z toho vypadlo po debatě na podvýboru pro ochranu spotřebitele, pak jsme to tam vrátili - je to tzv. ověřovací kód účastníka, tak aby ten účastník byl jednoznačně identifikován, nestačí tam jenom doklad. Ten ověřovací kód generuje a vygeneruje teď jeho stávající operátor.

Další upřesnění je, že ty dva dny, které tam byly, jsme upřesnili, že se jedná o dva pracovní dny, aby to bylo úplně jasné.

Skupinu mikropodniků a živnostníků jsme sjednotili jenom na živnostníky, aby osoby pro ty operátory byly jednoznačně identifikované, zatímco u těch mikropodniků jsme došli k názoru, že by tam muselo být nějaké čestné prohlášení, oni se nedostanou ke všem těm údajům, apod.

Dále jsme v návrhu zpřesnili, že přenos čísla bude bezplatně, a to jsme tam napsali explicitně, tudíž že ten, kdo mění číslo, za to nebude dostávat - teď nemyslím pokutu, ale nebude platit nějaký náklad.

Další změnou, která to rozšiřuje a má svoji logiku, je vrácení kreditu v případě předplacených karet, a to do 30 dnů.

Potom jsme tam načetli pozměňovací návrh tak, abychom donekonečna neprodlužovali to jednání, na pevné datum 1. 1. 2020. Nicméně potom vzhledem k tomu, že teď jsme teprve ve druhém čtení, jak vidíte, kolegové, máme hned pozměňovací návrh k tomuto komplexnímu pozměňovacímu návrhu, je to posunuto na 1. 4. 2020, protože už jsme mysleli, že teď to tady budeme mít zpátky ze Senátu, případně už to bude podepsáno prezidentem, to se tak neděje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP