Čtvrtek 12. září 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

187.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s přijetím změna článku 124
Římského statutu Mezinárodního trestního soudu
/sněmovní tisk 235/ - druhé čtení

Prosím, aby ve zbývajícím čase pan ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček zahájil projednávání tohoto bodu, resp. jeho druhého čtení. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jak již bylo zmíněno, ve druhém čtení je návrh na souhlas s ratifikací změny článku 124 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu. Velmi krátce bych si dovolil připomenout, že smyslem tohoto přechodného ustanovení bylo umožnit budoucím smluvním stranám odložení jurisdikce Mezinárodního trestního soudu na dobu sedmi let od vstupu v platnost Římského statutu pro danou smluvní stranu vůči válečným zločinům v případech, kdy byl zločin domněle spáchán občany dané budoucí smluvní strany či na jejím území.

V pozadí přijetí tohoto přechodného ustanovení byla snaha o rychlé dosažení co největšího počtu smluvních stran. Dnes podle našeho názoru již článek 124 není využíván. 14. shromáždění smluvních stran Římského statutu Mezinárodního trestního soudu v roce 2015 konsenzem přijalo rezoluci, kterou rozhodlo o vypuštění článku 124. Důvody spočívaly v jeho neaktuálnosti a ve snaze o co nejčistší text právě tohoto statutu.

Účelem vnitrostátního projednávání vedoucího k vypuštění článku 124 je tedy dokončení procesu vyjádření souhlasu České republiky s vypuštěním článku 124, který již není používán. Věřím proto, že obdobně jako Senát, i Poslanecká sněmovna vysloví souhlas s ratifikací této změny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu ministrovi. Konstatuji, že usnesení zahraničního výboru nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 235/1 a usnesení ústavněprávního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 235/2. Oceňuji, že je už připraven pan zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Strýček (stojí u mikrofonu), jenomže je 11.59 a už vám nemohu dát slovo, během několika sekund bych vám ho musel zase sebrat. Takže konstatuji, že po vystoupení pana ministra zahraničních věcí jsme přerušili projednávání tohoto bodu ve druhém čtení.

Úderem 12. hodiny se budeme zabývat napevno zařazeným bodem Informace ministra zdravotnictví o situaci ve zdravotnictví a já mezitím předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobré poledne, vážené poslankyně a poslanci. Zahájíme pevně zařazený bod, který jsme měli dnes na 12. hodinu, a jedná se o bod s názvem

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP