(9.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Znovu opakuji, že za ty dva roky je ztráta na tom novém nefunkčním systému 1,4 miliardy korun. Dva dny jsme se tady hádali o to, jak seženeme peníze na další sociální programy, na zajištění sociálních služeb v regionech. Hledaly se tady prostředky z jiných resortů, a v samotném resortu se utrácejí peníze za IT systém způsobem, který je nevyhovující.

Nemohu říct, že by mi paní ministryně práce a sociálních věcí odpověděla špatně. Ale ten stav, který je na ministerstvu, popsala velmi pozitivně. Napsala mi fakt všechny věci. Takže o tom stavu je informována. Ale znovu opakuji, pro mě je důležité, a myslím, že i pro nás pro všechny, aby otázky, které teď dám, odpověděla tak, že úkol, který je z vlády pro ni, byl splněn, a k 1. 1. 2020 jsme měli informační systémy v celém resortu Ministerstva práce a sociálních věcí zajištěny tak, abychom dál neutráceli více než 700 milionů korun ročně za ten starý systém, který dosloužil.

Tolik tedy na úvod mé interpelace. A dovolte mi tedy, abych dal další otázky, které mám na paní ministryni Janu Maláčovou.

Jaké má ministerstvo záruky, že nedojde ke stejné situaci jako v letech 2017 a 2018, kdy bylo spuštění systémů na poslední chvíli odloženo? Jaká jsou aktuální rizika a jaká opatření ministerstvo přijalo nebo plánuje k jejich eliminaci? Existuje schválená verze technického popisu zadání pro nasazení informačního systému, tzv. blueprint, vymezující přesně rozsah systému a jeho funkci? Je připraven protokol pro spouštění systému a přenesení agend a funkci na nový systém? Pokud ano, je v souladu s projektovým harmonogramem a jsou všechny jeho kroky plněny v termínu? Existuje analýza dopadů případného nenasazení ekonomického systému Úřadu práce k 1. 1. 2020 a je možné tuto analýzu poskytnout?

Za druhé. Další řada otázek se týká, jestli vyjádření, které je v té původní odpovědi, jestli řešení nekonzistence dat informačních systémů nepojistných dávek z let 2011 až 2014, že v datech jednotlivých systémů nejsou nekonzistence vyjádření pouze pochyby dodavatele analýzy dat, který na jejich existenci upozornil v roce 2018, nebo vaše vyjádření pouze konstatuje, že se na základě zkoumaného vzorku ministerstvo domnívá, že nedošlo k pochybení při výplatách dávek, ale nekonzistence dat mezi ekonomickým a agendovým systémem existuje, což znamená, že pochybila společnost OKsystem při realizaci projektu ověření konzistence dat v roce 2014? A podotázka: Jak ovlivňuje tato skutečnost možnost řádné a včasné migrace dat pro potřeby informačního systému zaměstnanosti? Jaké dopady má tento stav na současné projekty a ohrožuje termín spuštění informačního systému zaměstnanosti? Další podotázka: Jaké kroky bude ministerstvo podnikat vůči dodavateli, který se dopustil pochybení, až bude na základě prováděného prověření zřejmé, které z protichůdných tvrzení dodavatelů je chybné?

A třetí okruh otázek: V jakém stavu je řešení informační podpory agendového systému nepojistných dávek? A k tomu podotázky: Má ministerstvo zajištěnou dodávku nového systému IS dat v garanci dodání k 1. 1. 2021? To je to navazující, co k tomu má být. A b) - Pokud ne, jak bude ministerstvo zajišťovat prodloužení provozu stávajícího systému? Žádáme o poskytnutí detailního harmonogramu, ze kterého bude zřejmé, že lze realisticky předpokládat, že nedojde k ohrožení kontinuity provozu systému pro výplatu nepojistných dávek.

Tolik tedy k interpelaci dodatečné otázky, aby na ně ministryně Jana Maláčová mohla později odpovědět.

Po tomto vyjádření, vzhledem k tomu, že tady paní ministryně není a nemůže reagovat, navrhuji přerušení bodu. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Zaznamenal jsem procedurální návrh. S přednostním právem paní poslankyně Jana Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Bohužel tady není nejenom paní ministryně, na kterou se odvolával pan místopředseda Filip, ale není tady žádný z ministrů. Takže pane předsedo, myslím si, že nemůžeme dál pokračovat v našem plodném jednání. (Vládní lavice je prázdná.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano. Jsem si toho vědom, že tady zbyl jenom batoh po panu ministrovi (Plagovi), který tu teď seděl, a taška (po paní ministryni Dostálové). Takže přeruším jednání na deset minut. Na pět. Zkusíme zajistit člena vlády. Takže přestávka do 9.50. (Ministr Plaga vchází do sálu.) Nebo jestli je tedy možné... Odvolávám, co jsem odvolal.

Zavolám tedy kolegy z předsálí, protože budeme hlasovat o přerušení tohoto bodu. (Poslanci vbíhají do sálu.) Dáme kolegům ještě...

 

Pro ty, kteří teprve přišli do sálu, budeme hlasovat o přerušení této interpelace do přítomnosti paní ministryně. Myslím, že jsme způsobilí hlasovat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přerušení tohoto bodu? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 53, přihlášeno je 101, pro 70, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme přerušili tuto interpelaci.

 

Jako další budeme projednávat interpelaci na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu, který odpověděl na interpelaci poslance Jakuba Jandy ve věci vládní podpory sportovních aktivit. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 577. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Janda: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové. Vážený pane ministře, děkuji vám tímto za odpověď na mou interpelaci ve věci vládní podpory sportovních aktivit. Zároveň musím podotknout, že si vážím, jak s touto interpelací vaše ministerstvo naložilo, a poděkovat za to, jakou pozornost jste odpovědi věnoval. Vaše odpovědi, ač byly obsahově vyčerpávající a velmi dobře formulované, ale úplně nereflektovaly samotný předmět, na který jsem se vás tázal. Musím proto bohužel konstatovat, že je považuji za nedostatečné, a to bylo důvodem pro zařazení na pořad schůze Sněmovny. Musím říct, že je považuji za příliš nekonkrétní, protože dostatečně nevyjasňují sportovní politiku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož čele stojíte.

Ve své interpelaci jsem se vás tázal, jaké kroky MŠMT pod vaším vedením podniklo na podporu sportu, pohybové gramotnosti ve školním systému a obecně lepší fyzické zdatnosti obyvatel, a za druhé, jaké priority má MŠMT stanoveny v oblasti podpory sportu a zprůhlednění jeho financování pro zbytek funkčního období této Sněmovny a této vlády. Co všechno z akčního plánu 2018 a 2019 považujete za reálně splnitelné do konce tohoto roku?

Jistě se shodneme, jak ve své odpovědi uvádíte, že rozvoj a podpora sportu, ať už organizovaného, či neorganizovaného, je důležitou oblastí a dotýká se života velké části obyvatel naší republiky. I v jejich zájmu je tedy vědět, jakým způsobem vláda, potažmo vaše ministerstvo k celé problematice přistupuje. Ostatně souhlasím s vámi i v dalších pasážích odpovědi. Cituji: "I sport může být plnohodnotnou veřejnou službou." Souhlasím také s dalšími pasážemi, že slabinou sportu je jeho nedostatečné institucionální zastoupení, že nedostatek pohybových aktivit bude čím dál větším problémem zároveň se stárnutím populace, a v neposlední řadě, že sportovní oblast trpí nedostatkem financí a špatně nastavenými rozpočty. Postrádám však jasnější odpověď na otázku, co s tím stát, resp. vaše ministerstvo přinejmenším doposud dělalo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP