(11.20 hodin)
(pokračuje Kobza)

Teď se podívejme z druhé strany, co by vstup do NATO znamenal pro Severní Makedonii. Za prvé je zde povinnost investovat dvě procenta ročního HDP do obranného rozpočtu, což může pro Severní Makedonii být velká ekonomická zátěž s ohledem na její nízký počet obyvatel a i na ekonomiku.

Pane předsedající, tady se fakt nedá pracovat.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, ještě jednou prosím o klid, ať může pan poslanec pokračovat v důstojném prostředí. Děkuji.

 

Poslanec Jiří Kobza: Je tedy pravděpodobné, že Severní Makedonie nebude schopná nebo ochotná přispívat tato dvě procenta do rozpočtu NATO. A pak se stane v podstatě dlužníkem USA.

Za druhé je nanejvýš pravděpodobné, že Severní Makedonie bude přinucena postupně přezbrojit na standardy NATO, což většinou představuje americkou nebo západoevropskou vojenskou techniku místo té dosud užívané, a tato změna také bude znamenat nemalé náklady, které bude mít Severní Makedonie problém unést.

Za třetí, a to je také naše česká zkušenost, může se stát, že členství v NATO bude znamenat, že vlastní armáda přestane prioritně chránit své území, ale naopak bude investovat nemalé prostředky do výbavy, výzbroje a výstroje pro zahraniční mise a pro cvičení, které vojáky na takovéto mise budou připravovat. Severní Makedonie také může být vyzvána k přípravě vlastního území pro přejezdy spojeneckých armád. To znamená například rekonstrukce a posílení mostů a silnic, což také je velmi nákladná záležitost. Můžeme počítat i s tím, že se může objevit snaha ze strany NATO umístit na území Severní Makedonie základnu některého ze spojeneckých států. Asi tušíte kterého. Zapojení do zahraničních misí a případné umístění základny na území Severní Makedonie v důsledku může paradoxně výrazně zhoršit její bezpečnostní situaci. Výsledkem by bylo, že by občané Severní Makedonie mohli být ohroženi útoky příslušníků daného v ten moment napadeného či okupovaného státu a její města se mohou stát primárním cílem pro případný úder teroristů anebo mstitelů ze států například na Blízkém východě. To je velké riziko hlavně dnes, kdy se nedaří zvládat krize nelegální migrace do Evropy, a za situace, kdy podle hlášení a zpráv například Bundes Nachrichten Dienst se mnoho džihádistů už pohybuje po Evropě v rámci schengenského prostoru. (Hluk v jednacím sále trvá.)

Naše doporučení tedy zní, aby Severní Makedonie setrvala v pozici takzvané přizvané země, která tím pádem nemá všechny povinnosti vyplývající z členství v NATO. Je to z toho důvodu, že se domníváme, že vstup do NATO by uškodil hlavně samotné Severní Makedonii, a závažné problémy, které teď v oblasti a u nich doma jsou jakkoliv potlačené, vyplavou na povrch s daleko větší razancí. Navrhujeme tedy Severní Makedonii nabídnout širší spolupráci ve vztahu k řešení otázek migrační krize, jak se to ostatně už děje, tedy především policejní spolupráci, případně financování společných projektů. Určitě by byla žádoucí a potřebná výměna know-how a zkušeností z oblasti obrany. Vhodná by byla i úzká spolupráce obou našich států v oblasti vědeckých nebo studijních projektů. Je toho mnoho, co může zlepšit provázanost Severní Makedonie s Českou republikou a dalšími státy. Skupina V4+ je samozřejmě velmi důležitou platformou pro tuto spolupráci. Máme společné historické a kulturní dědictví a je vhodné na něj navázat.

Dámy a pánové, dovolím si tedy vyzvat vás k uvážlivosti a k opatrnosti při hlasování o přístupu Severní Makedonie k NATO, protože jak jsem právě řekl, ani region, ani tato země na to podle našeho názoru ještě nejsou připraveny, a naopak, abychom se soustředili na to, jak jim pomoci dál a jakým způsobem prohlubovat naši spolupráci, protože v tom vidíme priority našeho vztahu k Severní Makedonii.

Já vám děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé části jednací síně, z lavic SPD).

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Karel Schwarzenberg, připraví se paní poslankyně Černochová, která neuplatňuje v tomto případě přednostní právo. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Schwarzenberg: Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, mohu pouze říci bohudíky, že tento den přišel, že opravdu Makedonie má šanci přistoupit, doufám, k celým euroatlantickým strukturám. Pamatujme si, Makedonie byla už dávno připravená, ale pak přišlo nesmyslné řecké veto. Popírat někomu jméno je stejně nesmyslné jako popírat existenci státu na západním Balkáně. Ale tam očividně někteří si myslí, že si můžou všechno dovolit. Ale bohudíky díky ústupu Makedonců všechny překážky se odstranily. Ale ta dlouhá doba, kdy Makedonie byla takřka v limbu, strašně poškodila Makedonii. Pamatujme si, v té době teprve vznikly ty národnostní spory, také režim, který nebyl úplně demokratický. A to všechno pověst, ale také život v Makedonii značně ztížilo. Doufám, že to vše teď dnešním dnem, nebo vlastně tedy tím, co dneska odhlasujeme, bude u konce.

Ale pamatujme si jednu věc. Opravdu Makedonie byla tím, že dlouho se jí kladly překážky k jejímu vstupu do euroatlantických struktur, byla hospodářsky a jinak silně poškozena, také těmi spory, které tam vznikly. A pamatujme na naše vlastní dějiny. Že investice k nám přišly, teprve když jsme vstoupili do NATO, protože prý není nic zbabělejšího než peníze, a pouze když mezinárodní kapitál, investice se cítily bezpečně, tak vstoupily také do České republiky, a samozřejmě největší přišly, když jsme se stali členy Evropské unie. Velmi prostě. Protože investor chce velký trh. Nikdo by neinvestoval do malého trhu, jako byla Česká republika či Makedonie nebo Kosovo. Investuje se pouze do velkých celků dneska, a když bude chtít trh pro výrobky, které ten investor tam bude vyrábět. Tudíž teď je možnost také hospodářského vývoje, který odpovídá možnostem Makedonie. A měli bychom ji podpořit v jejím vývoji, protože opravdu nemůžou za to, že tak dlouho byli zablokováni.

Makedonie, snad bych jenom ke konci rád poznamenal, má pro nás obzvláštní význam, neboť lidé, kteří mluvili stejným nářečím, bydleli před dvanácti sty lety v okolí Soluně. A svatí bratři Cyril a Metoděj se naučili slovanský jazyk, který vlastně byl předků dnešních Makedonců. Na to bychom neměli nikdy zapomenout. Z toho také naše křesťanství vzešlo. Tak přejme Makedonii opravdu úspěšný vývoj a doufám, že obě euroatlantické struktury jí pomohou, nejenom k bezpečnosti, nejenom k stabilitě, ale také k větším investicím, které tato země vzhledem k nezaměstnanosti strašně potřebuje.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé části jednací síně.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Langšádlová. Prosím, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP