(14.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a pan premiér odpoví na vaši interpelaci do 30 dnů písemně.

A nyní prosím pana poslance Rakušana, který bude interpelovat ve věci nenávistných projevů ve společnosti. Připraví se pan poslanec Feri. Prosím.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane nepřítomný, bohužel nepřítomný premiére Babiši, chtěl bych se vás zeptat, zda sledujete média, zda čtete média, která píší o tom, jak se teď daří paní Janě Filipové. Dámě, která prvoinstančně vyhrála soudní spor s vámi. Dámě, které se máte omluvit - odvolal jste se - za to, že jste ji nařkl z toho, že je placenou demonstrantkou. Za to, že dostává peníze za to, že proti vám a vaší vládě, vaší politice protestuje. Soud nějakým způsobem dopadl, a já snad ani nechci po vás, abyste se neodvolával, na to máte právo, jsme v právním státě, díky bohu za to. Odvolávejte se, a pokud soud znovu rozhodne stejně, pak samozřejmě očekávám, že se třeba jednou omluvíte.

Já teď ale po vás chci něco jiného. Já vás chci o něco požádat. Víte, co vzkazují vaši příznivci této dámě? Takhle křivou mrchu, aby člověk pohledal! Ta ženská je normální blbka! Zasloužila by umlátit lopatou!

Vážený pane premiére, nejste pouze premiérem svých voličů! V ideálním případě, ať chceme, nebo nechceme, jste premiérem vlády České republiky. Člověkem, který by měl dbát na to, aby kultura a vyjadřování a mezilidské vztahy v naší společnosti byly na výši. Já vás tedy žádám o jednu jednoduchou věc. I kdybyste se neomluvil, protože je to prvoinstanční rozhodnutí, prosím vás o to, abyste na svých sociálních médiích, která jsou hojně sledovaná, (hovoří naléhavě) vyzval své příznivce k tomu, aby přestali vyhrožovat ženě, která je na pokraji psychického zhroucení a která pouze a jen uplatnila svá občanská práva, která pouze a jen požádala v rámci soudního sporu o to, abyste se jí omluvil, a v prvoinstančním soudu dokonce vyhrála! Prosím, udělejte to! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času a velice děkuji za tuto interpelaci. Pan premiér vám odpoví v souladu s jednacím řádem do 30 dnů písemně.

A nyní prosím pana poslance Feriho, který bude interpelovat ve věci stejnopohlavních sňatků. Připraví se pan poslanec Výborný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Vážený pane nepřítomný předsedo vlády, již před drahnou dobou jsme společně s dalšími desítkami kolegů předložili návrh zákona, který by konečně umožnil stejnopohlavním párům vstoupit do manželství. Vaše první vláda tento návrh podpořila. V této souvislosti mi dovolte několik otázek.

Podpoří hnutí ANO pevné zařazení projednávání tohoto návrhu na dohledný termín? Pokud ano, tak za jakých podmínek?

Zadruhé - jaké je vaše osobní stanovisko k umožnění stejnopohlavních sňatků?

Zatřetí. Vláda rozhoduje ve sboru a o této věci nebylo touto vládou hlasováno. Přesto, jaký je podle vašeho názoru pohled vaší vlády na tuto věc?

Děkuji za odpověď v souladu s jednacím řádem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, pan premiér odpoví na vaši interpelaci písemně do 30 dnů.

A nyní prosím pana poslance Výborného, který bude interpelovat ve věci přípravy předsednictví České republiky v Radě EU v roce 2022, a připraví se pan poslanec Kaňkovský. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, dovoluji si vás interpelovat ve věci přípravy České republiky na předsednictví v Radě EU v druhém pololetí roku 2022. Dle informací z jednotlivých rezortů vaší vlády vyplývá, že jako vláda máte v úmyslu výrazně snížit rozpočet našeho předsednictví v Radě v rámci předsedání Rady EU, a to až o jednu čtvrtinu. K plánu financování vznesla ministerstva celkem 137 připomínek, které bohužel do dnešního dne zůstaly nevypořádány.

Tímto přístupem vážně hrozí mezinárodní ostuda, kdy Česká republika nebude schopna dostát povinností členského státu EU, a to v situaci, kdy budeme předsedat Radě v polovině mandátu Evropské komise a bude probíhat již řada jednání v rámci trialogu s Evropským parlamentem i Komisí, které musí Česká republika jako předsedající stát vést. Hrozí, že nebudeme mít dostatek zástupců k vedení klíčových jednání v rámci Rady Evropské unie, a dále dle indicií má dojít také k minimálnímu posílení Ministerstva zahraničních věcí v Bruselu a zastoupení v Bruselu nebudou mít ani jednotlivá ministerstva. A to předesílám, že z předsednictví vyplývá také řada povinností směrem k jednání v České republice, v regionech a souvisí to samozřejmě i s propagací a prezentací České republiky.

Pane premiére, ptám se vás, jak chápete koncept předsednictví. Skutečně tvrdíte, že předsednictví nemá žádnou roli v Evropské unii? Nic nepřináší? Nic neumožňuje? Mimochodem je toto zcela v kontrastu s tím, že vláda pod vaším vedením dlouhodobě prosazuje, že hlavní roli v Evropské unii má mít Evropská rada a Komise má být pouze úřednický aparát. Skutečně tvrdíte, že předsednictví není pro členy vlády prioritou? Skutečně platí, že je za horizontem rozpočtového plánování i za horizontem politického plánování, a vláda nechce řešit toto předsednictví, protože ho nevnímá jako aktuální problém?

Volby do Poslanecké sněmovny proběhnou nejpozději devět měsíců před předsednictvím a v ten okamžik již nebude možné nic zajistit vzhledem k délce výběrových řízení, prověrky (upozornění na čas), příprava veřejných zakázek a tak dále. Pane premiére, skutečně chcete hazardovat s pověstí České republiku u našich partnerů v Evropské unii? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, prosím, abychom se snažili dodržet čas. Nyní vás seznámím s omluvenkou. Omlouvá se nám pan poslanec Grospič z dnešního jednání z důvodu opožděného návratu ze zahraniční služební cesty.

A nyní prosím pana poslance Kaňkovského, který bude interpelovat ve věci stavu českého zdravotnictví, a poté by měl opět interpelovat pan poslanec Výborný podle toho, co mám zatím u sebe - a ten to stahuje. V tom případě prosím pana poslance Kaňkovského. V každém případě... pokud pan poslanec Kaňkovský není přítomen nebo nemá zájem, tak prosím pana poslance Feriho, který by měl interpelovat ve věci jednočlenné správní rady. Prosím.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane nepřítomný předsedo vlády, obracím se na vás netoliko jako na předsedu vlády, ale i jako na dlouholetého podnikatele. Ministerstvo spravedlnosti předložilo Poslanecké sněmovně k projednání novelu zákona o obchodních korporacích, která může dramatickým způsobem ztížit situaci zejména malým, středním a rodinným akciovým společnostem. Dosavadní úprava takzvaného monistického systému vnitřní struktury akciové společnosti umožňovala, aby působnost správní rady vykonával jen jeden člověk. Pro takovou správní radu se v praxi rozhodla drtivá většina, cirka 90 % všech takových monistických akciových společností. Navrhovaná novela nyní ukládá povinnost mít správní radu nejméně tříčlennou. Znamená to, že tyto malé, střední a rodinné podniky budou muset najít další dva lidi do svého statutárního orgánu, svěřit jim svou důvěru a zaplatit je. Tento návrh je kritizován i Nejvyšším soudem v rámci mezirezortního připomínkového řízení.

Vážený pane nepřítomný předsedo vlády, skutečně musíme takto zcela zbytečně svazovat podnikatelům ruce a zatěžovat je další byrokracií a povinnostmi? Jste si důsledků spojených s přijetím této novely vědom? V čem je podle vás současná úprava nedostatečná? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a děkuji za dodržení času. To byla dnešní poslední interpelace, pan premiér je nepřítomen a odpoví vám písemně do 30 dnů.

Tím jsme vyčerpali interpelace na předsedu vlády a já prosím pana poslance Dominika Feriho, aby přednesl první interpelaci na členy vlády, v tomto případě na ministryni Marii Benešovou. Prosím.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji, hezky to navazuje. Já jsem se obracel na pana premiéra z hlediska řekněme politického, ale od paní ministryně, a už jsem jí to oznamoval i předem, jaké informace, včera při projednávání, o které bych měl zájem, tak bych se rád zeptal více technicky a více do detailu.

Paní ministryně tuto novelu nepřipravovala, ona ji zdědila. Nezdědila ji ani od předchozího pana ministra, ani od paní předchozí ministryně, ale ještě od pana předchozího ministra doktora Pelikána, který je významný český komercionalista, problematice se věnuje a vybral si pro přípravu této novely určitý okruh odborníků. A rád bych se zeptal, jaké je stanovisko paní ministryně a jí podřízeného ministerstva k této novele a k té úpravě, to znamená, že se nově zavádí povinně tříčlenná správní rada, což může přinést velmi významné komplikace právě z hlediska nějakého personálního zajištění těmi akciovými společnostmi s monistickou vnitřní strukturou. A rád bych se zeptal na aktuální čísla, protože zpráva RIA v tom návrhu je asi dva a půl roku stará, nebo dva roky stará, ta čísla nejsou aktuální, to znamená, jestli i nadále platí. Já jsem o tom bytostně přesvědčen, že 90 procent akciových společností s monistickou vnitřní strukturou má jednočlennou správní radu a musely by se tím pádem této nové úpravě podřídit. Jakkoliv si myslím, že ta úprava je zbytečně byrokratická a je vlastně i v rozporu s tím, co jsme přijali v ústavněprávním výboru. To znamená, vykrátit tu novelu zákona o obchodních korporacích a nechat jenom skutečně to potřebné. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP