(14.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Paní ministryně je přítomna, takže bude reagovat. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, dámy a pánové. Vy jste se ptal na to, že jsem tuto záležitost zdědila. To je pravda. Pracovali na této problematice moji předchůdci, jak profesorka Válková, tak doktor Pelikán, tak i doktor Kněžínek. A jak se tak ti ministři střídají, tak jsem skutečně věc zdědila. Nicméně všechny tyto zděděné legislativní návrhy jsem přezkoumala, sedli jsme si k tomu se svým legislativním odborem a v podstatě jsem je adoptovala a zjistila jsem, že je dobré zachovat kontinuitu. Takže pokračuji v tomto snažení.

Pokud jde o ta data. K vašemu dotazu týkajícímu se počtu členů správních rad akciových společností si dovoluji odkázat na naše poslední dostupná data z března letošního roku, která jsme vám zaslali v reakci na vaši ústní interpelaci z 27. schůze Poslanecké sněmovny, tuším 7. března tohoto roku. V té době bylo ve veřejném rejstříku zapsáno 6 328 monistických akciových společností. Správní rady těchto společností jsou ve 4 993 případech jednočlenné, to je asi 79 %. Dvou- až tříčlenné správní rady jsou v řádu stovek, čtyř- až pětičlenné v řádu desítek a sedmi-, osmi- či devítičlenné jsou v jednotkách, přičemž žádná ze zapsaných monistických akciových společností nemá správní radu o více než devíti členech.

Z výše uvedeného vyplývá, že jednočlenné správní rady jsou u monistických akciových společností jednoznačně nejčastější. Z celkového počtu takovýchto akciových společností přitom má 2 851, což představuje 45 %, pouze jednoho akcionáře, z nichž 2 443 má zároveň jen jednoho člena správní rady. Toto číslo reprezentuje případy, v nichž by mohla být možnost jednočlenné správní rady i do budoucna zachována.

Zároveň mi dovolte, abych v návaznosti na vaše vystoupení v rámci prvého i druhého čtení při projednávání novely zákona o obchodních korporacích krátce zopakovala důvody, proč po nás zmíněná data požadujete. Ve svém vystoupení jste akcentoval požadavek na možnost provozovat podnikatelskou činnost pod hlavičkou akciové společnosti s co nejnižšími náklady. Tomuto požadavku má dle vašeho názoru vyhovovat stávající nastavení, podle něhož se judikatorně připouští možnost jednočlenné správní rady. Chtěla bych zmínit, že jakkoli na tuto problematiku panují různé názory, přiklonili jsme se při přípravě návrhu zákona k většinovému názoru, který vyplynul z činnosti naší odborné pracovní komise, v níž byli zastoupeni krom význačných odborníků na korporační právo také zástupci Nejvyššího soudu. Většinově nebyla obecná možnost jednočlenných správních rad považována z praktického pohledu za žádoucí.

Je třeba také podotknout, že akciová společnost je ze své podstaty určena k akumulaci většího množství kapitálu a provozování většího podniku. To se projevuje v řadě aspektů, například požadavku na minimálně dvoumilionový základní kapitál či nemožnosti vyloučit převoditelnost akcie. Předpokládá se určitá cirkulace akcionářské struktury. Bez významu nejsou ani historické souvislosti. Tyto jsme rovněž zohlednili. Náklady provozní činnosti akciové společnosti lze do značné míry minimalizovat i v poměrech minimálně tříčlenné správní rady. Nevyžaduje se, aby byli všichni její členové výkonnými činovníky, kteří budou vykonávat obchodní vedení na každodenní bázi.

To je asi tak v souhrnu všechno (upozornění na čas.), co jsem chtěla doplnit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Poslanec Feri bude mít zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Rád bych paní ministryni poděkoval, už jenom proto, že tady jako jedna z mála ministryň je přítomna, toho si opravdu velmi vážím. Ta předchozí interpelace v březnu, ta ještě nebyla na vás. To znamená, chtěl jsem znát vaše osobní stanovisko k této věci a děkuji za to, že to bylo vypořádáno.

Je pravdou, že v rámci doktríny se prostě vedou nějaké odborné debaty, řekněme, o využití těch jednotlivých druhů kapitálových společností. K tomu se nedá nic dodat. Je tu náš pozměňovací návrh, který se tohoto týká. Budu se s ním snažit oslovovat kolegy.

A informace pro pana místopředsedu je taková, že stahuji pro nepřítomnost své následující interpelace, včetně interpelace na paní ministryni, takže může jít domů, aby tady nemusela čekat. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní bych prosil k druhé interpelaci poslance Rakušana, který bude interpelovat přítomnou ministryni Dostálovou, a to ve věci rozpočtu horské služby. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Tato interpelace bude již mnohem méně emotivní než ta předchozí. Já jsem při svých poslaneckých cestách navštívil středisko horské služby ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších a s místními pracovníky horské služby, s vedoucím střediska jsem podrobně hovořil o finančních nárocích horské služby pro příští léta. Dívali jsme se do minulých rozpočtů. V roce 2017 byla provozní dotace 160 mil., v roce 2018 135 mil., 15 mil. bylo převedeno do následujícího roku. Rok 2019 - 155 mil. podle mých informací, z čehož 15 mil. bylo převedeno z toho předchozího roku.

Ta moje otázka je velmi jednoduchá, a to jakou provozní dotaci a jakou investiční dotaci připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj pro rok 2020 pro horskou službu, případně z jakých případných zdrojů počítá ministerstvo, že by výpadek příjmů měla Horská služba nahradit. Vycházím skutečně z informací od pracovníků Horské služby a ti mi právě podali tu zprávu, že ten provozní rozpočet na příští rok by údajně měl být nižší než pro příští roky. A oni samozřejmě mají strach, aby svoji činnost v těch zimách, které teď byly docela dlouhé, sezóna byla od listopadu do dubna, pokud přijde podobná zima i v této sezoně, tak mají opravdu strach, aby byli schopni to penzum své záslužné a potřebné činnosti obsáhnout. Já jsem jim slíbil, že se vás na to při interpelacích zeptám, tak takto činím a děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A prosím paní ministryni o odpověď. Prosím.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Moc děkuji za otázku. Jsem samozřejmě moc ráda, že se téma horské služby otvírá na tomto plénu, protože nejen že samozřejmě řešíme rozpočet, a Ministerstvo pro místní rozvoj právě i v letošním roce podpořilo zvýšení mezd záchranářů, protože skutečně nám leží blaho horské služby na srdci. Nejenom že se hned dostanu k odpovědi na to, kolik vlastně plánujeme do toho rozpočtu, ale skutečně velmi ráda bych otevřela debatu, aby se horská služba stala základní složkou integrovaného záchranného systému. Oni jsou první u toho zraněného a potřebují stejnou právní ochranu, jako mají legitimní záchranáři.

Co se týká rozpočtu, počítáme samozřejmě s tím, a já tady mám tabulku, jaké bylo skutečné čerpání, co je navrženo. Je potřeba říci, že pro rok 2019 měli v rozpočtu 140 mil., teď do základního rozpočtu, do základního rozpočtu navrhujeme 130 mil. Loni jsme jim tam převedli z nespotřebovaných výdajů ministerstva 15 mil., to znamená, dostali se na 155 mil. Samozřejmě počítám se zapojením nespotřebovaných výdajů ve výši minimálně 10 mil. na provoz a 10 mil. na investice, protože považuji za velmi důležité, aby měli samozřejmě prostor i na investice, kde oni mají dotační program do roku 2022 v hodnotě 234 mil. korun. Takže předpokládám, že toto bude naplněno. Zároveň víme, a uspěli jsme, a skutečně díky Ministerstvu financí, které nám pomohlo s DPH u horské služby, tak dojde k vratce DPH ve výši 6,7 milionu korun. To jsou všechno věci, které do toho příjmu budou započítávat.

Věřte mi, že samozřejmě já si horské služby velmi vážím a samozřejmě vážím si práce záchranářů a rozhodně bych nechtěla, aby měli nějaké provozní problémy, a budeme to na ministerstvu sledovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP