(15.10 hodin)

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Téma domácí zdravotní péče je dlouhodobé, vrací se nám i na výbor pro zdravotnictví. Organizace nás oslovují. A já jsem se rozhodla vyslyšet touto interpelací to volání, protože se zdá, že už je to opravdu v krizi.

Vím, že dnes proběhlo jednání na ministerstvu. A jde o to, že domácí zdravotní péče vlastně poskytuje možnost lidem zůstat doma, i když jsou často i velmi těžce nemocní. Současně ulevuje přetíženým nemocnicím, aby zkrátka nemuseli být ti lidé hospitalizovaní. Stejně tak je dobré si říct, že vlastně z ročního rozpočtu veřejného zdravotního pojištění domácí zdravotní péče čerpá pouze 0,3 %. Na druhou stranu z údajů od organizací mám, že hrubá mzda sestry v domácí zdravotní péči za minulý rok byla podle úhradové vyhlášky 18 500 korun, čili naprosto neudržitelné.

Proto mě zajímá, zda provede Ministerstvo zdravotnictví přehodnocení současného systému plateb pro domácí zdravotní péči, zda zvýší hodnotu bodů pro ty příslušné odbornosti. Jde o to totiž, že od roku 2015, kdy byla zavedena regulace formou tzv. průměrné úhrady, postupně poskytovatelům klesá příjem od zdravotních pojišťoven, a přitom vše ostatní narůstá, ať už náklady, nebo i to, že stárne populace. Potíž je zejména u obzvláště náročných pacientů, protože se hradí podle průměrné úhrady na jedno rodné číslo. Takže tak jak to dnes je, to je neudržitelné. Poskytovatelé jsou ve stále hlubších problémech a lidé nemají tu domácí péči, na kterou by měli mít i právo, a navíc je to levnější. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji za dodržení času, pan ministr odpoví na vaši interpelaci písemně.

Prosím pana poslance Bělicu, který bude interpelovat nepřítomnou ministryni Maláčovou ve věci odměny pracovníků OSPOD. Děkuji.

 

Poslanec Josef Bělica: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, vážená paní ministryně, ode dne 13. 7. 2018, kdy bylo ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí vydáno stanovisko k určení platových tříd u sociálních pracovníků OSPOD č.j. MPSV-2018/62891-231, jsou vnímány snahy MPSV přispět k odstranění nerovností, ke kterým nyní v praxi dochází, nicméně to MPSV dělá matoucím a zavádějícím způsobem.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyjma několika právně nezávazných stanovisek s cílem zlepšit pracovní ohodnocení sociálních pracovníků OSPOD však dosud nezaujalo k dané problematice jasný a zavazující postoj. Tyto kroky Ministerstva práce a sociálních věcí stále nejsou podloženy závaznou právní normou, jejíž dodržení by bylo obhajitelné v případě finanční kontroly obce s rozšířenou působností ve věci hospodaření se státními finančními prostředky.

Současná praxe je taková, že v rámci jednoho zaměstnavatele a odboru dochází k rozdílnému hodnocení sociálních pracovníků přesto, že vykonávají v rámci sociální práce téměř shodné činnosti. Zajišťování sociálně-právní ochrany dětí jako výkon pracovní činnosti je striktně zařazeno do 10. platové třídy dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Tato skutečnost je hlavní překážkou, která limituje tajemníky úřadů k zařazení sociálních pracovníků OSPOD do 11. platových tříd. Tvrzení, že celá situace je na posouzení tajemníků obcí, neobstojí, neboť tajemníci zařazují do platových tříd dle platné legislativy. Dle této legislativy jsou pracovníci OSPOD jednoznačně taxativně zařazeni do 10. platové třídy.

V důsledku výše uvedeného vás žádám o konstruktivní řešení a jasnou odpověď: Proč Ministerstvo práce a sociálních věcí vydává opakovaně nezávazná stanoviska ve výše uvedené věci, když lze situaci řešit jednoznačně změnou legislativy (předsedající upozorňuje na čas), např. nařízením vlády nebo třeba zveřejněním ve Věstníku vlády pro orgány obcí a krajů? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Paní ministryně odpoví na vaši interpelaci písemně. Než pozvu dalšího řečníka, seznámím vás s nějakými omluvenkami. Pan poslanec Kytýr se omlouvá mezi 16. a 21. hodinou z důvodu jednání, pan poslanec Mališ se omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne z rodinných důvodů, pan poslanec Řehounek se omlouvá mezi 14.30 a 19. hodinou z důvodu nemoci, pan poslanec Vyzula se omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů a paní poslankyně Matušovská se omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

A nyní prosím pana poslance Jelínka, který bude interpelovat nepřítomného ministra Vojtěcha ve věci "má 5G technologie negativní vliv na zdraví obyvatelstva"? Prosím.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, je běžné, že zavádění moderních technologií vždy vzbuzuje u části obyvatelstva obavy. V současné době se velmi aktivně pracuje s tématem zavádění 5G technologií. Jelikož je to technologie pro šíření rychlého internetu s budoucností internetu věcí, jejím technologickým základem je elektromagnetické šíření signálu na v současnosti velmi vysokých frekvencích.

Česká republika uplatnila nadnárodní směrnici v nařízení vlády č. 480 Sb. z 22. listopadu 2000 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Veškeré nebezpečí působení elektromagnetického záření se zúžilo na zahřívání živé tkáně elektromagnetickým zářením. Vychází z toho, že 2 watty na kilogram pro lokální měrný absorbovaný výkon je bezpečný limit. Při aplikace směrnice se vychází z předpokladu pulzního fungování digitálního přenosového zařízení ve třídě 1/10, tzn. že při 2 wattech je to kumulovaně 0,2 wattu a absorbuje se zhruba 50 %, z toho vychází limit 0,1 wattu pro zaměstnance a pětkrát méně pro ostatní obyvatelstvo, tzn. 0,02 wattu.

Zúžením celé problematiky na zahřívání živého organismu při předpokladu pulzního fungování ve třídě 1/10 se v době nástupu technologie 5G nemůžeme spokojit. Jistě si pamatujete předpověď počasí, kdy byla sdělována pouze teplota, tlak a stav srážek. V současné době jsou předpovědi doplněny o biopředpověď, UV index, sluneční aktivitu a geomagnetické pole.

Pokud si alespoň částečně připustíme, že tyto hodnoty působí na živé organismy, je má otázka následující: Jak ministerstvo reaguje na zavádění technologií 5G, zda se touto otázkou Státní zdravotní ústav zabývá a zda dochází (předsedající upozorňuje na čas) k testování předpokládaných zařízení 5G na území naší republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Pan ministr na vaši interpelaci odpoví písemně. A než pozvu dalšího řečníka, tak zde opět mám nějaké omluvenky. Paní poslankyně Malá se nám omlouvá mezi 15. hodinou a půlnocí z pracovních důvodů a pan poslanec Kalous se nám omlouvá mezi 15.15 a 19.15 z důvodu nemoci.

A nyní prosím pana poslance Munzara, který bude interpelovat paní ministryni Dostálovou ve věci vlastnického bydlení. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Vážená paní ministryně, děkuji, že jste přítomná, ale prosím, můžete mi vysvětlit, co máte proti vlastnickému bydlení? V rozhovoru pro Blesk a pak dokonce E15 jste uvedla, že máme veliký podíl vlastnického bydlení a že máme příliš levné hypotéky, které ho posilují, což chcete změnit. Musím říct, že mě tento radikální postoj poměrně dost překvapil a také zaskočil. Protože tím jste vlastně řekla, že chcete dále zkomplikovat pořizování vlastnického bydlení střední třídě, a tedy mladým lidem.

To mě vede k následujícím otázkám: Co vám tak vadí na tom, že se lidé chtějí zodpovědně sami postarat o vlastní bydlení? Co vám také vadí na tom, že mnozí nechtějí platit za půjčení cizí nemovitosti, ale chtějí investovat do vlastního majetku? Navíc podotýkám, že vlastnictví nemovitosti je i forma určitého majetkového zajištění a jistoty na stáří, protože v případě potřeby mohou takovou nemovitost prodat.

Vy jste řekla, že budoucnost vidíte v nájemním bydlení. Ale když budete znesnadňovat přístup k vlastnickému bydlení, budete jen zvyšovat poptávku po nájemním bydlení, a tím i cenu nájemného. Zmenší se tak prostor pro soukromé úspory a investice lidí, kteří budou muset platit vysoké nájmy za půjčení cizí nemovitosti. Váš plán ve svém důsledku povede ke snížení životní úrovně majetkového zabezpečení lidí a střední třídy.

A tak se chci zeptat: Proč chcete, aby lidé ztráceli svoji finanční nezávislost, a co vám vadí na osobním vlastnictví? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a prosím paní ministryni o odpověď.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji za prostor. Já to vezmu asi od toho, abych odpověděla konkrétně na otázku. Postarat se o vlastní bydlení není to samé jako vlastnické bydlení. My samozřejmě čelíme velkému celospolečenskému problému, že spousta lidí bohužel na vlastnické bydlení nedosáhne. Proto je snaha státu posílit maximálně nájemní bydlení a družstevní bydlení. Takže je samozřejmě potřeba si tyto věci vyjasnit. Stát musí bohužel reagovat na to, co se tady stalo v roce 1991, kdy stát převedl obcím více jak 600 tisíc bytů a obce všechny tyto byty prodaly. A proto když dneska samozřejmě řešíme skupiny obyvatel, které nedosáhnou na tržní bydlení, tzn. nejsou si schopny pořídit bydlení na trhu, tak stát se naopak snaží pomocí programu Výstavba a dalších pomoci obcím obnovit obecní bytový fond, aby samozřejmě si to bydlení obstarat neboli zajistit si vlastní bydlení mohlo daleko více lidí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP