(15.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a pan ministr na vaši interpelaci odpoví do 30 dnů písemně.

A nyní prosím pana poslance Kupku, který bude interpelovat ministra Kremlíka ve věci dostavby Pražského okruhu. Prosím.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane ministře, já jsem si dneska přečetl na internetu, že ŘSD požádalo o stanovisko EIA pro stavbu Pražského okruhu pro část 519 Suchdol - Březiněves a uvádí jako termín zahájení výstavby rok 2024. Předtím jsem si ale přečetl na podobných serverech, že vy sám uvádíte jako začátek výstavby severní části Pražského okruhu rok 2026, a v lednu letošního roku hovořil váš předchůdce Dan Ťok o tom, že se začne v roce 2020, 2024. Tak jsem z těch termínů zahájení výstavby nesvůj a chtěl bych se zeptat na to, jak to vlastně je. Jestli s tím termínem ve skutečnosti nějak vážně počítáte, nebo jestli generujete náhodná čísla zahájení výstavby Pražského okruhu.

Vzhledem k tomu, že všichni víme, že je to jedna z klíčových dopravních staveb, jedna z klíčových dopravních infrastruktur České republiky, tak nám nepochybně všem záleží, velké řadě z nás velmi významně i s ohledem na ochranu životního prostředí, na tom, jak se dostáváme do hlavního města nebo jak putujeme po České republice. Znamená to samozřejmě také významný argument pro rozvoj české ekonomiky tak, aby dopravní infrastruktura v Čechách fungovala lépe.

Můj dotaz tedy zní, jednak jak je to s těmi termíny zahájení výstavby, jak vážně s tím zahájením ve skutečnosti počítáte, jak se připravují jednotlivé stavby Pražského okruhu v té severní části 518 až 520 i té části, která by se snad měla začít budovat v roce 2021, a to je část 511 Běchovice - dálnice D1.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana ministra o odpověď na tuto interpelaci.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Děkuji moc. Pokud jde o silniční okruh kolem Prahy, tak mě na něm stejně tak záleží, jsem Pražan, jako hlavnímu městu Praha a jako okolním obcím zejména kolem Prahy.

Jaký je aktuální stav? Než vám ukážu mapku aktuálního stavu, tak chci říct jednu věc. Já chci, aby všichni měli stejné informace ve stejný čas. Pokud se budete dívat na můj facebookový profil ministra dopravy, tak uvidíte, že se na něm začínají objevovat tyto aktuální mapy. (Ukazuje mapy do pléna.) Toto je mapa, která se týká (nesroz.) okruhů kolem Prahy, nebo takzvané D0. Tyto mapy se budou týkat všech dálnic, které budujeme. Tam uvidíte detailně, jaký je konkrétní stav výstavby kterého konkrétního úseku včetně detailního popisu, včetně termínu, včetně opatření k urychlení přípravy a výstavby, případně úkolů pro ministra dopravy, jak by dané věci mohl pomoci.

A teď konkrétně odpověď na dotazy. Nejblíže zahájení v současné době je stavba 511, která pojí D1 - Běchovice. Aktuálně probíhá územní řízení, které řeší Praha 22 Uhříněves. Dne 24. července 2019 proběhlo veřejné projednání územního řízení. V roce 2020 se předpokládá vydání územního rozhodnutí. Od 1. června letošního roku paralelně probíhá příprava dokumentace pro stavební povolení. Zároveň probíhá majetkoprávní příprava. V současné době byly obesláni vlastníci pozemků dotčených stavbou. Tyto kroky jsou paralelně zajišťovány z důvodu možnosti zahájení výkupu pozemků a zahájení inženýrské činnosti pro stavební povolení bezprostředně po vydání pravomocného územního rozhodnutí.

Pokud jde o severní část okruhu, ta dlouhodobě naráží na odpor dotčených městských částí a obcí, které jsou účastníkem územního i stavebního řízení a mohou se zapojit do procesu posuzování vlivu na životní prostředí do EIA, podávat námitky, podávat odvolání, podávat samozřejmě žaloby. Odhadovat průběh a výsledky, a hlavně dobu trvání těchto procesů lze z logiky věci jen velmi nepřesně.

Já vám řeknu jednu zajímavou informaci. Já jsem si nechal na Ministerstvu dopravy a ŘSD udělat předběžnou analýzu, nebo získat informace, jak dlouho trvalo vydání pravomocných stavebních povolení na modernizaci D1, která nás všechny trápí. A z informací, které jsem získal, to trvalo 444 dní. Bylo vydáno stavební povolení a nabylo právní moci až po 444 dnech. Nebudu říkat, kolik peněz to nás a daňové poplatníky stálo. Takže jakékoliv obstrukce nejenom že vedou k prodlužování procesu, než komunikaci můžeme užívat, ale zejména vedou, jak rostou ceny prací, ceny staveb, k navyšování ceny.

Pokud jde o předpokládané zahájení jednotlivých úseků. Takže tento úsek 511 Běchovice - D1, tak tam se předpokládá územní řízení v roce 2021. Pokud jde o silniční okruh 518 Ruzyně - Suchdol, tam se předpokládá rok 2026, aktuálně probíhá zjišťovací řízení EIA. A pokud jde o silniční okruh 519 Suchdol - Březiněves, tam se předpokládá rok 2026. Pokud jde o silniční okruh kolem Prahy 520 Březiněves - Satalice, tam se pracuje s roky 2027, 2028. Aktuálně probíhá precizace technického řešení s cílem zahájení přípravy dokumentace EIA.

Ale já chci říct ještě jednu věc. Protože chci, aby i hlavní město Praha, aby Ministerstvo dopravy a ŘSD byly jednotné, aby udělaly maximum pro urychlení přípravy dostavby, požádal jsem pana primátora Hřiba a jeho kolegy, aby se se mnou sešli. V tuto chvíli máme již počátkem října domluvený termín schůzky, kde budeme situaci ohledně silničního okruhu kolem Prahy detailně projednávat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jestli má pan poslanec zájem o doplňující dotaz. (O slovo se hlásí znova ministr Kremlík.)

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Můžu ještě jednu věc? Já tady nechám k dispozici, jak říkám, toto je na mém facebooku, detailní přehledovou mapku, pane poslanče, nechám ji tady k dispozici. A plus k tomu popis. (Zanechává na stolku zmiňované materiály.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Nicméně taky vyzvu sál k většímu klidu. Prosím.

 

Poslanec Martin Kupka: Já jsem si vědom toho, že prosadit výstavbu nejenom dopravní stavby, ale vlastně jakékoliv stavby vůbec jednoduché není, to nezpochybňuji. Tím víc je ale potřeba, aby ti, kteří to chtějí prosadit, do toho šli s veškerou vervou, jednali s těmi, kteří přicházejí s námitkami, aby iniciovali jednání, jak tu zaznělo, aby argumentovali, aby se hádali, aby vysvětlovali veřejnosti, proč ta stavba musí být, protože těch reálných překážek je samozřejmě celá řada.

Já přece jen musím vrátit tu základní otázku. Kde se odehrál ten posun mezi zahájením stavby - rok 2024 a rok 2026? Proč to je, proč k tomu došlo? Protože to samozřejmě celou řadu lidí, kteří na to čekají, zneklidňuje. A pak samozřejmě doplňuji tu otázku tím směrem, co všechno chystáte právě pro osobní jednání s těmi, kteří vůči tomu okruhu mají ještě výhrady, jak chystáte vysvětlování a argumentaci pro veřejnost. Protože bez toho ta stavba nebude stát ani v roce 2024 a nezačne se stavět ani v roce 2026.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za přesné dodržení času a pan ministr bude odpovídat. Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Jenom velmi stručně. Odpovím na vaše otázky, pane poslanče, jsou na mém facebooku. K jednotlivým stavebním úsekům se na to podívejte a zjistíte, jaký je aktuální stav.

Pokud jde o rok 2024, tam nebylo řečeno, že se začne roku 2024, ale po roce 2024. Tím bych jenom zareagoval. A věřte jedné věci. Já dělám maximum pro to, abychom urychlili přípravu. Chci říct konkrétně, co jsme udělali teď na Ministerstvu dopravy. V současné době kolegové vyhodnocují všechna odvolací rozhodnutí ve věci dopravní infrastruktury. A chceme se podívat na to, kde investorské organizace chybovaly, všechny tyto informace přenést na investorské organizace, aby se z těchto případných chyb poučily a aby se neopakovaly. Takže děláme věci uvnitř ministerstva, děláme věci, pokud se týkají legislativy.

A pane poslanče, budete mít možnost, na podzim zde bude v Poslanecké sněmovně předložena další novela čtyřistašestnáctky, podílet se aktivně na urychlení přípravy, ve své podstatě přípravy staveb. Jak říkám, já nechci, aby Ministerstvo dopravy bylo rekordmanem pro délku staveb a pro cenu staveb. A dívejte se na můj facebookový profil. Tam uvidíte, co všechno děláme pro to, abychom těmito rekordmany nebyli, abychom dobu přípravy staveb zkracovali.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A než pozvu dalšího řečníka, seznámím vás s omluvenkou. Pan poslanec Volný se nám omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

A nyní prosím paní poslankyni Richterovou, která bude interpelovat nepřítomného ministra Vojtěcha ve věci domácí péče je zásadně ohrožena. Prosím, paní poslankyně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP