(Jednání pokračovalo v 16.10 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat, a to v přerušeném bodu číslo

 

256.
Žádost Senátu o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny
s podáním ústavní žaloby proti prezidentu republiky Miloši Zemanovi
k Ústavnímu soudu pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti
ústavního pořádku podle čl. 65 Ústavy ČR
/sněmovní tisk 561/

který jsme přerušili před polední přestávkou, sněmovní tisk 561. Jsme v otevřené rozpravě a před polední přestávkou byl přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Patrik Nacher, který je přítomen, a může tedy s faktickou poznámkou vystoupit. Ještě než mu udělím slovo, požádám sněmovnu o klid, aby tady bylo dostatečně důstojné prostředí pro pokračování v diskuzi. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Tak teď to bude volání na poušti nebo do zdi, protože jsem chtěl reagovat na slova kolegy Lipanského (správně Lipavského), který tady není, tak mu to třeba kolegové vzkážou, nebo nevím jakým způsobem, když je tady poloprázdný sál v této chvíli.

Chtěl jsem reagovat na to, že právě jeho kolegové nás tady často moralizují, že máme jít po té věcnosti a že nemáme napadat nositele nějaké myšlenky. Sir Humphrey Appleby by to v Jistě, pane ministře, říkal, že se člověk má soustředit na hráče, ne na míč. A měli bychom se soustředit na míč. To je ta věcnost.

A kolega Lipanský (vysloveno opět Lipanský) se tady pustil do profesora Gerlocha - já ho osobně neznám, viděl jsem ho dvakrát třikrát v životě na nějaké akci - protože prostě má jiný názor. Tak nechť to konfrontuje s jeho názorem. Někteří ústavní právníci mají tento názor, jiní mají odlišný, ale začít tady jednak argumentovat tím, co o něm řekl někdo jiný, nějaký jiný profesor, a citovat tady Wikipedii, a zároveň zapomenout třeba sdělit takovou informaci, že byl v roce 2001 jmenován profesorem - od kohopak? Od pana prezidenta Havla. Tak mně toto přijde opravdu jako neúnosné kádrování. Prostě konfrontujte kolegyni Ožanovou, která to tady citovala, s těmi názory a nekádrujte toho jejich nositele, což je profesor Gerloch. Stejně tak jako argument, že ho volilo 19 z přítomných senátů za ústavního soudce, také není důkaz kvality či nekvality, protože kdybychom čistě teoreticky tady o tom hlasovali třeba my a pro profesora Gerlocha by třeba čistě teoreticky bylo 120, tak byste vy tady vystoupil a řekl, že je naopak velmi kvalitní? To je dotaz. Asi byste to neřekl.

Jinými slovy, chtěl jsem říct, jaký byl krásně vidět rozdíl mezi vystoupením kolegy Lipavského a kolegy Rakušana, který také vlastně ten projev mojí kolegyně Ožanové zkritizoval, ale vzal ho na vědomí a šel po tom obsahu, a ne, že si vytáhl Wikipedii, profesora Gerlocha a začal tam hledat nějaké věci. Pane kolego, vám bylo 16 let, když on se stal profesorem. Přestaňte! Přestaňte s tímhle! Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Milana Brázdila, poté pan poslanec Ferjenčík - také s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Brázdil: Pane prezidente, ne prostřednictvím pana předsedajícího, ale prostřednictvím tady některé z těch kamer, dobrý den. A dobrý den vám všem. Kolegyně, kolegové, šest let pozoruji, že většina z vás sem přijde k tomu pultíku a začne slovy: vážený pane premiére, vážený kolego, vážený bůhví kdo, provede řeč a v podstatě na konci té řeči spíš drží v ruce kudlu, kterou by nejraději vrazil do zad tomu dotyčnému. Ale začne slovy vážený. A dokonce jsou mezi námi, ne tady ve Sněmovně, ale takoví lidé jako pan Polčák, který čeká, nebo si přeje smrt někoho, smrt svého prezidenta. Možná není jeho prezident, ale smrt našeho prezidenta či prezidenta České republiky. To je hrůza! Mně jako ať člověku, ale jako lékaři, záchranáři, když tady zkolaboval pan Schwarzenberg a ležel tam, bylo jedno, jestli je takového názoru, nebo onakého, ale rozhodně bych si nepřál jeho smrt. Já jsem šel, a bylo nás víc, a my jsme mu pomohli.

A tak dovolte, pane prezidente, a vy budoucí prezidenti, kdo slavíte svoje narozeniny, já vám přeju zdraví, a vy jste to teď prokázal svým vyšetřením, a dobře to oslavte. Mějte se! (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Brázdilovi, nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ferjenčík. Máte slovo k faktické poznámce, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl stručně reagovat na kolegu Nachera. Je tady dokonce. Kolego prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste hodně citlivý na to, když někdo komolí jména, tak poprosím, abyste o kolegovi Lipavském mluvil jako o kolegovi Lipavském. Tak to je jedna věc.

Druhá věc. Já myslím, že kolega Lipavský upozorňoval právě na to, že pan profesor Gerloch je v této věci ve střetu zájmů, protože ho s panem prezidentem váže řekněme blízký vztah, dělal pro něj nějaké posudky, pan prezident ho nominoval na ústavního soudce a z toho důvodu je asi obtížné brát to jeho vyjádření jako skutečně nezávislé. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Josef Hájek, také s faktickou poznámkou. Poté kolega Nacher, také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Josef Hájek: Pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych reagoval tady na kolegu Brázdila. Já nebudu zdravit pana prezidenta, protože on určitě tráví čas smysluplněji a nedívá se na tento přenos. Já mu to vyřídím, až ho někdy potkám.

Každopádně to, co tady řekl kolega Brázdil o výroku pana Polčáka, to je prostě hnus, hyenismus a jinak nechci dávat další slova, protože to by to musel tady pan předsedající vypnout. Každopádně ale jsem si v té souvislosti vzpomněl na pana Topolánka, který v roce 2010 pro časopis LUI při neformální diskuzi se vyjádřil ne zcela pěkně o Židech, o svých kolezích tenkrát, panu ministrovi Slamečkovi a o panu premiérovi Fischerovi, a ODS spustila takovou kampaň, že vlastně ho to stálo politickou kariéru, přišel o post předsedy atd. To určitě tady kolegové jsou tady ještě pamětníci z ODS, paní Němcová prostřednictvím pana předsedajícího si na to určitě vzpomene. A jak je možné, že na takovýto výrok - výrok pana Topolánka byl pětiprocentní svým rozsahem - nikdo nereaguje? Nikdo nereaguje! Kde jsou výzvy: pane Polčáku, odstup! Kde jsou? Já jsem je nezaznamenal. Takže já vyzývám Milion chvilek pro demokracii, jestli skutečně ten boj za demokracii myslí upřímně, tak na nejbližší demonstraci bude mít plakáty, bude vyzývat pana Polčáka, aby odstoupil ze svého postu europoslance! Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Hájkovi za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Patrik Nacher také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji za slovo. Za prvé se chci omluvit za to zkomolení slova. Ano, už si budu pamatovat, pan Lipavský, už to nespletu. Opět tady není, takže zase to říkám jeho kolegovi.

Nicméně na tom zbytku nemám co měnit, protože kdyby to řekl tak, jak to řekl kolega Ferjenčík, tak je to úplně něco jiného. To je ten kontext situace, kontext toho, kdo to píše, ve vztahu k tomu, ke komu píše nějaký názor. Stejně tak jako já jsem se vyjádřil k senátorům, kteří byli v této věci velmi aktivní a byli zároveň poražení prezidentští kandidáti. To je také kontext. Ale on tady tohle nedělal. On tady začal citovat něco, co kdo dělal před rokem 1989, citace názoru na nějakého jiného profesora, když byl v roli studenta. To kádrování, to je přece rozdíl! V tom je ten rozdíl.

Takže za to zkomolení jména se omlouvám, ale tam skutečně si myslím, s tím kádrováním prosím přestaňte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Miroslava Němcová také s faktickou poznámkou a zatím je poslední přihlášená k faktickým poznámkám, pokračuje pan kolega Čižinský. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Chci reagovat na tu odbočku v naší diskuzi, která se týká výroku pana Stanislava Polčáka. Já s těmito výroky nesouhlasím, ale právě tak nesouhlasím a přála bych si, abychom to tak vnímali, s výroky prezidenta republiky Miloše Zemana, který říkal, že by rád střílel novináře. Myslím si, že to stojí za stejnou pozornost a úvahu jako výroky jiných, které považujeme v tomto kontextu za stejně nevhodné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce a pokračujeme v diskuzi. Slovo dostane pan poslanec Jan Čižinský, připraví se Jaroslav Foldyna. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP