(15.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Velice děkuji za tuto interpelaci. A nyní prosím paní poslankyni Kovářovou s poslední interpelací, a to na ministra Zaorálka ve věci Zemanovo kladivo. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, obracím se na vás s interpelací k prezidentovu takzvanému kladivu na hejtmany. Jedná se o seznam historických památek v jednotlivých krajích, které jsou v havarijním stavu. Pomocí tohoto seznamu prezident na svých cestách po krajích vyzývá hejtmany, aby s těmito památkami něco dělali. Rovněž je nabádá, aby trestali a pokutovali majitele památek, kteří se o ně nestarají. S tímto se pan prezident odkazuje na příslušný paragraf v památkovém zákoně, který umožňuje neukázněným majitelům uložit pokutu v maximální výši 2 miliony korun.

V první řadě bych se ráda zeptala na to, co jako ministr kultury uděláte pro to, aby vlastníci s těmito památkami mohli skutečně něco dělat. Bude pro ně snazší třeba dosáhnout na dotaci? Nebo budete prezidentův tlak ignorovat a kraje necháte, aby si poradily samy? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Prosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Děkuji, paní poslankyně, za dotaz, nebo interpelaci. Chtěl bych paní poslankyni ujistit, že já tedy docela oceňuji tady tuto iniciativu a snahu pana prezidenta. Mně je dokonce, bych řekl, přímo sympatická. Myslím si, že to je docela... to, že systematicky takto postupuje, a skutečně v těch krajích to zvedá, počet, kolik mají zanedbaných památek. Já si myslím, že to je dokonce velice dobrá aktivita. Já to chápu jako pomoc Ministerstvu kultury, ne jako... Takže to si myslím, tady se naprosto nedá mluvit o tom, že by tady bylo něco k rozporování. To si naopak myslím, skoro si myslím, že to je pro prezidenta něco, co bych dal jako příklad.

Samozřejmě když se podíváte detailně na ty kauzy, tak zjistíte, že jsou velmi rozmanité. Vy dobře víte, že ne vždy jde o majetek státu. Někdy to je majetek obce, někdy jsou to privátní osoby. Každá ta kauza je jiná. Dokonce jsem se teď setkal s případem, že dotyčný si v podstatě tu památku koupil proto, aby ji nechal spadnout. I takové situace jsou. A když se tím zabýváte, tak zjistíte, že každá vyžaduje trochu jiný přístup. Vy můžete jednat s obcí, abychom to nějak řešili. A myslím si, že skutečně v některých případech jde o věci alarmující. A dokonce i to, co říká prezident, že by se mělo používat, pokud v takovém případě, to pokládám za naprosto opodstatněné. Když už tedy není nic jiného, tak aspoň ty lidi musíme hledat, jak je trestat. Protože to, že tady máme památky, které chátrají a které někdy dokonce hyzdí, jak jsem si všiml, i docela středy míst a obcí, to znamená, že jsou docela viditelné, to je ostuda, protože víte, že máme sousedy, kde se o tyto věci dokážou postarat. A já si prostě připadám, že to je jako naše hanba, pokud někdy máme dokonce na viditelných místech památky, které takto chátrají.

Co bych ale možná trochu uvedl jako korekci, je to, že jsem přesvědčen, že v této zemi za poslední léta přeci jenom se investovaly peníze. To znamená, že bychom se měli zmínit o tom, že se tady skutečně hodně věcí opravilo. A to udělali částečně i soukromníci a investoval stát. Můžete říci, že to nebylo dost. Ale přesto z těch 40 tisíc zhruba takto chráněných objektů v tom kladivu, je jich asi 700, pokud se nepletu, takže je to tedy pohyblivý seznam, to není definitivní číslo. Ale když se podíváme tedy na to, co se za těch řekněme 30 let opravilo, tak je to taky slušné dílo. Ale samozřejmě jsem si vědom toho, že je tady celá řada památek, na které je velmi smutné se podívat, a že bychom se měli snažit je řešit.

Jenom vám chci říci, že opravdu přístup musí být velmi diferencovaný. I ty nástroje jsou diferencované. A podle mě k tomu patří i ty pokuty, pokud už není jiná cesta. Hlavně mi vadí třeba ty památky, které jsou vyloženě na očích a hyzdí prostě obce. Hyzdí dokonce veřejné prostory, je to viditelné. A vypadáme jako někdo, kdo se není schopen postarat. I pro toho, kdo tady přijede, tak to prostě je hanba.

Takže bych udělal určitou klasifikaci, pořadí toho, co nejvíc hoří, a snažil se potom, a teď podle toho, jaký je to typ, jaký je vlastník, hledat individuální přístup. Mám v plánu jednat v některých obcích, dokonce už jsem něco i stihl, a hledat společně s nimi, co může udělat stát, co může udělat obec, abychom opravdu využili všech prostředků. Tady bych skoro navázal na tu aktivitu pana prezidenta. Je dobře, že to zvedá. A my bychom i tady měli odvádět svou práci.

My jsme se o tom s prezidentem bavili vlastně v době, kdy jsem nastupoval. Myslím si, že v tomhle nemáme žádný spor. A já docela vítám, já opravdu vítám, že on takto jezdí, že o tom mluví a že to téma zvedá. Chválím ho za to.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím, paní poslankyně. Má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za odpověď, pane ministře. Údajně i vás pan prezident nabádal k větším trestům a využívání příslušného paragrafu, o kterém jsem hovořila. A to mě vede k položení otázky, v kolika případech byl tento paragraf v posledních letech použit a jaká byla výše uložených sankcí. Má prezident pravdu? Využívají ho příslušné orgány nedostatečně? A pokud ano, proč jsou tak zdrženlivé? Můžete mi prosím poskytnout statistiku, která by to dokumentovala? Samozřejmě vím, že ji nemáte v hlavě, tak jestli by bylo možné, zda něco takového je schopno Ministerstvo kultury dodat.

Možná si odpovím sama na některou z těch otázek. Vy jste říkal, že bylo opraveno 700 ze 40 tisíc památek. 700. A tam bych řekla, že příčinou některých neopravených památek je právě nedostatečná výše v dotačních programech, které se týkají kulturních památek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr bude reagovat na doplňující dotaz. Prosím.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Omlouvám se. Asi jsem to nějak neřekl přesně. Ale 700 je zhruba počet těch ohrožených. To kladivo, o kterém jste se zmiňovala vy, tak to obsahuje seznam i s fotografiemi těch zhruba 700 ohrožených. Takže 40 tisíc je těch kulturních památek, které máme evidovány, a 700 je těch, které jsou, že bychom s nimi měli něco dělat.

A jenom pro přesnost musím říci, že mě pan prezident přímo nenabádal k tomu trestání. Takže když jsme se o tom bavili, tak jeho hlavní poselství bylo v tom, že památky nemohou mluvit a že je třeba se jich zastávat. A vlastně mu šlo spíš o to, aby i stát se angažoval, aby se zvětšovalo množství těch prostředků a bojovalo se za to, aby jich bylo víc. To bylo to hlavní téma. Takže on se mnou ani tak nemluvil o trestech. O tom mluvil zřejmě jinde.

Já pouze souhlasím s tím, že vzhledem k tomu, že jsem sám teď narazil na případy, které mi připadaly docela, že to člověka zvedne, když si někdo koupí památku pro to, aby ji v podstatě nechal chátrat, protože to z nějakých důvodů je pro něj výhodné, tak tyto případy mě vedou k tomu, že souhlasím s tím, že tady si myslím, že je namístě trestat, prostě nenechat to jen tak bez odezvy.

A ten seznam, to vám opravdu z hlavy neřeknu. To se pokusím vám nějak zajistit a dodat, jak často to bylo použito. A mně připadá, že tady ale není nějaká univerzální odpověď, že by se dalo odpovědět jednoduše a jednoznačně. Mám pocit, že současný Národní památkový ústav v tomhle sehrává pozitivní roli, protože jsem se bavil s některými, kteří mají památkově chráněné objekty, které rekonstruují, a de facto od nich dostávám poměrně chválu na tu spolupráci s Národním památkovým ústavem. Takže mně připadá, že tady to celkem funguje. A jde o to ale, jestli opravdu všichni takto mají zájem o spolupráci a jaké mají často skutečné zájmy. A tady by se měly bránit obce. Ty obce by měly mít schopnost se bránit. (Upozornění na čas.) Nebo ten stát těm, kteří s tím spekulují. A tady jsou na místě ty tresty.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To byla poslední dnešní interpelace. Konstatuji, že dnešní jednací den jsme projednávání ústních interpelací ukončili. Končím tento bod. A než otevřu další bod, tak bych vyhlásil desetiminutovou přestávku, než se vrátíme zpět k ústavní žalobě, abychom se mohli připravit. Děkuji a prosím přestávku do 16.10.

 

(Jednání bylo přerušeno v 15.59 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP