Čtvrtek 24. října 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Tomáš Hanzel)


Sloučená rozprava k bodům 245 a 246
/sněmovní tisky 113 a 114/

Ve čtvrtek 17. 10. jsme přerušili sloučenou všeobecnou rozpravu k těmto dvěma bodům. Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujal zpravodaj volebního výboru pan poslanec Petr Dolínek. Prosím.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, já bych vás chtěla jenom informovat, že po dohodě s kolegou Nacherem vzhledem k tomu, že u zpráv se nehlasuje změna zpravodaje, tak jsme se s Patrikem Nacherem dohodli, že já bych zůstala jako zpravodaj u zpráv za rok 2016 a kolega by následně pokračoval jako zpravodaj za rok 2017. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobře, takže zpravodajkou pro tento tisk je paní poslankyně Barbora Kořanová. Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené sloučené všeobecné rozpravě, kde se o slovo přihlásili v pořadí pan poslanec Foldyna, Rozner a Lubomír Volný. (V sále je hluk.) Poprosím o klid v jednacím sále. Pan poslanec Foldyna má slovo.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji za slovo. Já jsem měl připravený delší diskusní příspěvek, nicméně po tom týdnu, který uběhl od minulého týdne, a té diskusi se věci do jisté míry změnily. Událo se to, že pan ředitel České televize nereagoval na výzvu kolegy Juříčka, že by veřejně diskutovali o zprávě o hospodaření. Vůbec se oddělím od té zprávy o činnosti České televize, to je subjektivní pohled každého z nás a myslím si, že ta zpráva není tak důležitá jako zpráva o hospodaření. To, co tu přednesl kolega Juříček, bylo tak závažné, že vyzval generálního ředitele České televize k veřejné diskusi a pan ředitel to odmítl, i když předtím vyzýval k diskusi kolegu Juříčka. Pro mě je zpráva o hospodaření dosti problematická a pochybnosti, které tady otevřel kolega Juříček svými postoji, a celá řada dalších mě nutí k tomu, abych velmi přemýšlel, pakliže tady nezazní něco tak zásadního, tuto zprávu o hospodaření nepodpořit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Jiří Valenta. Než dojde k mikrofonu, přečtu omluvu: paní poslankyně Andra Babišová se omlouvá dnes mezi 15.00 a půlnocí z pracovních důvodů, paní poslankyně Věra Adámková se omlouvá dnes mezi 11.45 a 12.00 z důvodů pracovních, pan poslanec Jaroslav Dvořák se omlouvá dnes od 11.15 do 13 hodin z pracovních důvodů a pan poslanec František Navrkal z osobních důvodů od 9 do 13 hodin.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo. Jenom velice krátké doplnění pana kolegy předřečníka Foldyny.

Dámy a pánové, dovolte mně nyní jen velice krátkou informační vsuvku v tomto smyslu a jeden řečnický dotaz. Generální ředitel České televize pan Petr Dvořák dnes na ČT 24 před osmou hodinou z ničeho nic při moderované debatě o programu televize k oslavám výročí 17. listopadu začal náhle hovořit o schvalování zpráv České televize ve Sněmovně. K mému obrovskému úžasu sdělil, že poslanci již neveřejně přiznali, že útočí na hospodaření České televize z důvodu, že se jim nelíbí zpravodajství, ale že on bude Českou televizi proti politikům bránit. No, to je tedy velice úsměvné. Prosím pěkně, mohl by mi někdo z vás říct, kdo mu toto sdělil? Určitě nikdo, spíše ale podle mého názoru pan generální ředitel opět a bezprecedentně zneužil obrazovku veřejnoprávního média pro své vlastní cíle, to znamená posílení dosavadních zakonzervovaných struktur v České televizi, které jsou napojeny na její netransparentní penězovody, ať již přímo, či nepřímo.

A jeho podprahový vzkaz občanům? Ty, koncesionáři, raději mlč, nebo budeš ostrakizován jako tito mocichtiví poslanci. - Bohužel pro pana ředitele fakt, že se dnes pouze snažíme částečně rozkrýt podivné kupecké hospodaření v České televizi, však ani touto šarádou, zbytečnou šarádou, nenaruší. Za sebe avizuji, že o zázračném hospodaření České televize budu ještě hovořit v souvislosti s rokem 2017, ale bude to již o trošku delší vystoupení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí... Ne s faktickou? Chce do rozpravy. Takže vracíme se zpátky do obecné rozpravy. Pan poslanec Rozner. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Rozner: Já děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, já se podívám na Českou televizi jako obyčejný televizní divák, jakých jsou společně s námi statisíce. Zapátral jsem na internetu a podíval se, co o České televizi říkají povolanější. Narazil jsem mimo jiné také na konferenci nazvanou Role České televize v naší společnosti, která se konala v horní komoře našeho Parlamentu, tedy v Senátu. A věřte, bylo to pro mě věru zajímavé čtení, které nabízí trochu jiný obrázek, jak naše veřejnoprávní televize funguje.

Hospodaření České televize je zjevně deficitní - konstatoval na konferenci ekonom Ing. Radek Žádník. Do roku 2011 Česká televize vytvářela přebytky a od roku 2012 z nich žije. Když v listopadu 2011 předával post ředitele televize Jiří Janeček svému nástupci, současnému řediteli Petru Dvořákovi, měla Česká televize na kontě 3,8 mld. korun. Po šesti letech hospodaření klesly prostředky na účtech na 1,8 mld. korun.

Vysokoškolský pedagog, bývalý člen rady pro vysílání a současný člen Rady ČTK doc. Petr Žantovský na konferenci hovořil o nedovoleném aktivismu České televize. Proč se Česká televize podílí na dehonestaci a eliminaci tzv. alternativních nebo nezávislých médií? Česká televize porušuje zákon z roku 1991, který jí ukládá povinnost vytvářet prostředí pro pluralitní diskusi. Česká televize vede jednostranný monolog a diví se, že odpovědí veřejnosti je nedůvěra a útěk k alternativním médiím, která umožňují svobodnou výměnu názorů.

Podle bezpečnostního analytika Jana Schneidera je výrazovou charakteristikou produkce České televize nevyrovnanost a povrchnost. Projevuje se zejména v tzv. diskusních pořadech výběrem hostů, kteří by měli reprezentovat široké názorové spektrum, což se ovšem podle Schneidera neděje. Je škoda, že Českou televizi nezajímá reflexe její činnosti, a to ani na půdě Senátu - komentoval Schneider fakt, že nikdo z pozvaných vysokých manažerů České televize na konferenci nedorazil, přestože byli pozváni.

Ústavní právník doc. Zdeněk Koudelka na konferenci kritizoval pragocentrismus České televize. Součástí veřejné služby v televizním vysílání by podle něho měla být i decentralizace jejího vysílání do studií v Brně a Ostravě.

Bývalý dlouholetý člen a místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání hudebník a spisovatel Petr Štěpánek na konferenci hovořil o nesmyslnosti televizních poplatků. Cituji: Televizní poplatky jsou neefektivní, iracionální a asociální, neboť v toku času se pozvolna proměnily na podivnou degresivní daň z domácností. Efektivita jejich výběru je problematická. Systém je zastaralý a v poměru ke svému platu paradoxně nejvíce platí ti nejchudší. - Samotné zrušení poplatků ale podle Štěpánka nestačí. Českou televizi je podle něho potřeba zeštíhlit, její hospodaření podrobit skutečné veřejné kontrole a především a hlavně její zpravodajství a publicistiku otevřít celému názorovému spektru.

S řečníky téhle konference můžeme, anebo nemusíme souhlasit. Nabízí se ale naprosto zásadní otázka: proč se podobná diskuse nevede na obrazovce České televize? Diváků, kteří jsou kritičtí k fungování České televize, je spousta. Opravdu je jejich povinností držet ústa a jenom platit?

Další bolestí zpravodajství České televize je nálepkování. Je to sice v rozporu se zákonem, který předepisuje, že zprávy a hodnoticí komentáře musí být odděleny, ale novináři na to zvysoka kašlou, a tak se vesele nálepkuje, aby zvlášť někteří politici a některé politické subjekty byly již dopředu vykresleny negativně. V případě České televize, která žije z našich povinných poplatků, tak dochází k šílenému paradoxu, že nemalá část koncesionářů financuje i propagandu, která jde přímo proti jejich přesvědčení i zájmům. Lze se tak divit, že na něco takového nechtějí přispívat?

Takže k čemu je nám Česká televize? Aby nám selektovala informace na ty, které smíme slyšet a které ne? Aby nám vnucovala eurohujerskou a neomarxistickou propagandu? Aby místo hlavních zpráv vysílala podivně nastavovaný spotřebitelský magazín? Aby nás ještě třicet let po velké sametové krmila seriály z dob reálného socialismu? Aby za naše peníze krmila darmožrouty z politických neziskovek? Aby politicky korektně prznila duše už i našim dětem? Aby byla zdrojem obživy pro pravdoláskovní hochy a děvčata, co spolu mluví? Na tohle posíláme na Kavčí hory 7 mld. ročně? Proč si máme platit něco, co nám škodí?

Z toho všeho, co jsem zde citoval, plyne, že ani Česká televize, ani Rada České televize nedělají svoji práci dobře. Proto bychom jejich výroční zprávy neměli schválit. Nicméně na závěr bych řekl větu: Možná s vámi tak jako úplně nesouhlasím, pane Dvořáku, bývalý generální řediteli - jenže to se říkat nemůže. Ale zato vyvážená veřejnoprávní Česká televize ve své reportáži, kdy pan Hynek říká - bývalý premiér Andrej Babiš, a to dokonce třikrát, tak to se říkat může. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S náhradní kartou číslo 26 bude hlasovat pan poslanec Skopeček. Další do rozpravy je přihlášen pan poslanec Lubomír Volný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych vás na úvod svého vystoupení chtěl požádat, abyste si zkontrolovali své poslanecké e-maily, protože vám na ně má kolegyně paní Ivana Nevludová zaslala zkrácenou verzi svého vystoupení, za kterou byla primitivním a urážlivým způsobem napadaná i v místní parlamentní restauraci. A tak pro to, abychom zajistili, že budete vědět, o čem budete dneska hlasovat, rozhodli jsme se, že vám všem na vaše e-maily pošleme zprávu, ve které jsou všechny údaje, které paní Nevludová uvedla ve svém předchozím vystoupení, včetně zdrojů. Takže je to něco, co si myslím, že by mohlo zajímat prostřednictvím pana předsedajícího zejména kolegy piráty volající po transparentnosti a po ověřitelnosti jednotlivých údajů.

Co já nyní udělám, je, že přečtu velmi zkrácenou verzi tohoto vystoupení, v průběhu kterého vás opět odkážu na ty jednotlivé konkrétní informace o tom, jak se hospodaří a jak se kontroluje činnost České televize. Udělám to proto, abyste jednoho dne, až se bude ustavovat vyšetřovací komise pro činnost České televize, nebo vyšetřovací komise k privatizaci České televize, nebo vyšetřovací komise ke kolapsu České televize, abyste vy, kteří tady ještě budete v té době fungovat jako poslanci, nikdy nemohli nikomu říct, že jste k těm informacím neměli přístup.

Takže nyní ta zkrácená verze. Dovolím si upozornit kolegy, tuším, z KDU-ČSL prostřednictvím pana předsedajícího, že pokud budu číst poněkud zmateně, tak to není proto, že bych byl dyslektik, ale je to proto, že budu citovat doslovný přepis, a pokud se budu někdy oslovovat jako žena, tak to není proto, že bych si byl nejistý svým vlastním genderem, ale je to proto, že budu citovat kolegyni Nevludovou.

Předseda Rady České televize pan Bednář nás, kteří jsme byli na semináři k hospodaření České televize, ujišťoval, že pečlivě kontrolují výběrová řízení. Budu nyní citovat jeho slova, abyste si udělali svůj názor, zda se toto tvrzení zakládá na pravdě. Cituji. "Dále ta rozhodčí komise provádí kontroly výběrových řízení. Každý rok dozorčí komise zkontroluje několik desítek výběrových řízení, a jsou to výběrová řízení nejrůznějšího typu. Jsou to výběrová řízení na ty, dá se říct, velké zakázky, třeba řádově v desítkách milionů korun. Ale jsou to i tzv. malé zakázky, a jak mně bylo vysvětleno, když jsem se nad tím trošku pozastavoval, proč se třeba někdy kontrolují takové zdánlivé maličkosti, tak mně bylo vysvětleno, že právě to je nutné právě proto, aby jaksi nevznikl dojem v té instituci, že se něco nekontroluje, že když je nějaká zakázka třeba do sto tisíc korun, že to nebude nikdo kontrolovat. Tak tento dojem nesmí nikdy vzniknout, a proto v tom výčtu těch činností, které dělá dozorčí komise, jsou často věci, které by se mohli někomu zdát, že jsou to, je něco za 60 tis. korun, něco za 150 tis. a vedle toho jsou milionové částky." Konec citace.

A nyní vás poprosím, ty z vás, kteří měli odvahu si otevřít tu zprávu, abyste společně se mnou šli po těch jednotlivých zdrojích informací, a pokud tu odvahu nemáte, tak abyste alespoň zachovali důstojné ticho pro ty, kteří by si to kontrolovat chtěli.

Cituji kolegyni Nevludovou. "Při pročítání zadávacích zakázek nebo podmínek zakázky, kterou vyhrála firma Leading, a kvalifikačních kritérií požadovaných v rámci soutěže jsem zjistila následující. Cituji. Jsem rád, že kolegové Piráti kontrolují společně se mnou, protože mohou kontrolovat přesně podle v dopise uložených odkazů na veřejné zdroje. "Dodavatel splňuje kvalifikační předpoklad, pokud v posledních pěti letech realizoval alespoň dvě služby obdobného charakteru a rozsahu." - Prosím o klid u stolku po mé pravé ruce. Děkuji. Službou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí služba spočívající v řízení projektů implementace Helios Green modulů, ekonomika, výroba, zakázky, účetnictví, logistika, majetek a controlling pro alespoň dvě stě uživatelů v rámci zakázky s celkovou hodnotou alespoň 10 mil. korun za každou službu. Předpokládám právě, že naši transparentní a korupci potírající kolegové ze strany pirátské, kteří mají velké zkušenosti se zaváděním IT technologií - poprosím o klid i tady přede mnou, prosím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já bych poprosil, abychom se navzájem nerušili. A já musím říct, že je to opravdu nepříjemné, když před vámi někdo mluví a máte něco přednášet. Takže děkuji.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji. Předpokládám, že minimálně kolegové ze strany pirátské, kteří mají velké zkušenosti s IT, si dokážou představit, co všechno musí ta firma splnit, aby měla minimálně dvě stě uživatelů v rámci zakázky s celkovou hodnotu alespoň 10 mil. korun za každou službu.

Tato společnost rozhodně tyto požadavky nemohla splnit, protože už při pouhé kontrole účetních výkazů vložených do Sbírky listin, kdy v letech 2014 nevykazovala žádné tržby z prodeje výrobků a služeb, v roce 2015 taktéž žádné, v roce 2016 pouze ve výši 2 159 000 Kč, a za roky 2017 a 2018 jsem výkazy ve Sbírce listin nenašla. Zřejmě proto, že se neuskutečnila valná hromada majitelů firmy manželů Lapčíkových, aby tyto výkazy byly dle zákona o účetnictví do Sbírky zaslány. V nabídce společnosti Leading, která je volně ke stažení, se objevuje informace, kdy společnost uvádí, že se v oblasti podnikových informačních systémů pohybuje již od roku 1993, což výkazy z účetnictví dokonale rozporují.

Mimochodem pan Ing. Dušan Lapčík je bývalým jednatelem společnosti Leading, s. r. o., který jednatelství v lednu roku 2011 přepsal na svou manželku. A víte, kdo je bývalým členem správní rady společnosti Asseco Solutions, kterému toto členství fungovalo překvapivě do února 2011? Pan Dušan Lapčík. Na semináři jsem řekla, že se mi to jeví jako malá domů, a na tom si trvám.

Nyní můžeme přikročit ke kontrole dalších údajů, a jsem velice rád, že je evidentně vidět, že kolegy ze strany pirátské to zaujalo, protože se opravdu poctivě dívají do monitorů svých elektronických zařízení.

Dle centrálního registru smluv jsem dohledala s touto firmou pouze jednu smlouvu. Pokud Piráti najdou další, omluvíme se. A to na 1 950 000 Kč ze dne 25. 1. 2017. Dle evidovaných dílčích objednávek, které se vážou k této smlouvě, je toto plnění ale již v hodnotách za rok 2017 - 1 734 250 Kč, za rok 2018 - 560 tis. korun, za rok 2019 - 1 018 500 Kč, což činí celkem 3 312 750 Kč, a to znamená, že je smlouva již přečerpaná o 1 362 750 Kč, nebo to znamená druhou možnost, že není v registru smlouva jiná, nová, což je, jak všichni víme, opět špatně.

Ponechávám krátkou chvíli pro kontrolu tady této minimálně podezřelé, ne-li přímo korupčně vyhlížející kauzy.

A můžeme se přesunout ke druhé. To jsou dopravní služby. Dne 25. 5. 2015 byla na tuto službu uzavřena smlouva se společností Sedop Taxi Praha, s. r. o.

Prosím pana ministra kultury a kolegu o kontrolu dle zaslaného e-mailu a spolupráci. Děkuji. To víte, učitel se nezapře.

Cestující je oprávněn objednávat jednotlivé služby u dopravce až do celkové hodnoty 20 mil. korun bez DPH souhrnně za celou dobu trvání smlouvy. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do vyčerpání tohoto limitu. Dne 19. 12. 2016 byl však již podepsán dodatek k této smlouvě, kdy dochází k předčasnému ukončení smlouvy o přepravě z důvodů, že dopravce nemůže nadále poskytovat služby v množství a kvalitě vyžadované cestujícím. A tato smlouva končí k 28. 2. 2017.

Byla tedy vypsaná nová soutěž na poskytování těchto služeb. Cena byla kalkulovaná na čtyřleté období v hodnotě necelých 13 mil. A jediným, jediným účastníkem tohoto řízení byla společnost Halo Taxi, s. r. o., se kterou byla podepsána smlouva dne 10. 8. 2017, a to na dobu neurčitou. Ve smlouvě je mimo jiné obsaženo, že - a nyní můžete opět kontrolovat z veřejných zdrojů - dopravce se zavazuje, že pro poskytování služby bude po celou dobu účinnosti smlouvy disponovat minimálně šedesáti vozidly, z čehož minimálně čtyřicet je vozidel střední třídy a dvacet vozidel vyšší střední či prémiové třídy, A6, BMW 5, Mercedes E apod. s ohledem na vyráběné modely. Stáří vozidla nesmí přesáhnout šest let a maximální počet najetých kilometrů vozidla nesmí být vyšší než 220 tis. kilometrů. Seznam vozidel tvoří přílohu 4 této smlouvy. Tuto přílohu jsme v registru nenašli. A opět oceníme, pokud ji někdo z našich internetově zdatnějších kolegů najde. Tato informace je důležitá vzhledem k cenám za takováto luxusní vozidla z účetního hlediska, prosím vás. Ano. Z účetního hlediska. Nenapadáme nyní to, že by Česká televize neměla disponovat takovými vozidly.

Daleko podstatnější informace, že již za čtyři měsíce od podpisu smlouvy, to jest 22. 12. 2017, dochází k podpisu dodatku této smlouvy z důvodu, prosím vás, opět si to ověřte, že společnost Halo Taxi, s. r. o., prodala část firmy společnosti Halotaxi transport, s. r. o. Tyto společnosti jsou personálně propojeny. Uchazeč o tuto zakázku musí dle paragrafu odst. 1 písm. c) předložit čestné prohlášení, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku v celé délce trvání smlouvy,

Podle mé úvahy už toto prohlášení bylo buď lživé, nebo se zakládalo na snech uchazeče. Když se podíváme do Sbírky listin, tak z rozvahy a výkazů zisků a ztrát této společnosti zjistíme, že v roce 2017 došlo zřejmě k nákupu těchto vozidel prostřednictvím leasingových společností, neboť se společnost silně zadlužila. Tato společnost skončila v dubnu tohoto roku v konkurzu, celková hodnota přihlášených pohledávek činí přes 26 mil. korun. Dle mého názoru se mělo stát to, co se stalo v případě předchozího účastníka smlouvy, společnosti SEDOP, jak jsem citoval. Společnost nebyla schopna plnit zadání ČT, od smlouvy odstoupila a bylo vypsáno nové výběrové řízení, jak jsem už říkal.

U společnosti Halotaxi, s.r.o., se tak ovšem nestalo. Nebylo vypsáno nové řízení a byl podepsán zmíněný dodatek s tím, že nová nástupnická společnost, která se předtím neúčastnila žádného výběrového řízení, Halotaxi transport, s. r. o., přebírá veškerá práva a povinnosti původní smlouvy. To, že společnost splňuje kritéria smlouvy dle dodatku ověřilo údajně oddělení centrálního nákupu ČT.

A podívejme se opět do Sbírky listin, a teď to bude mít souvislost s tím, že dle smlouvy je požadováno, aby firma disponovala 40 vozidly střední třídy a 20 vozidly prémiové třídy. V aktivech firmy Halotaxi transport najdeme aktiva k 31. 12. 2017 ve výši 4,5 mil. korun. Dlouhodobé závazky žádné. Pokud bych připustil fakt, že by si firma sjednala úvěrové smlouvy na nákup vozidel.

Zajímalo mě, kolik stojí starší Audi A6, stáří 2016, zhruba do 700 tisíc, BMW 5, stáří 2013, 450 tisíc. Když si spočítáme hodnotu dvaceti takových vozidel, což by také neměl být problém pro nikoho v této Sněmovně, jsme na částce přes 10 mil. korun v aktivech. Kde je zbylých 40 vozů střední třídy? Kde máme vyčíslený ten hmotný majetek, kterým firma dle požadavků smlouvy musí stále disponovat? Žádná zmínka o možných subdodavatelích ve smlouvě není. Co tedy údajně centrální nákup kontroloval? Proč nebylo vypsáno nové výběrové řízení? Zde zkrátka a jednoduše došlo k porušení zákona o veřejných zakázkách. Co tedy Rada ČT kontroluje?

Teď bych si dovolil poprosit své bývalé kolegy, kteří mě tady ruší - děkuji.

Zdá se vám, že dostatečně plní svou kontrolní funkci? Pro mě je těch argumentů, proč pro tyto zprávy nezvednout ruku, více než dost.

Teď si vás dovolím upozornit opět na jeden velmi jednoduchý fakt. K těmto informacím se dopracovala moje kolegyně paní Ivana Nevludová vlastní prací z veřejných zdrojů a týkají se ve své podstatě jenom dvou smluv. U obou dvou absolutně selhaly kontrolní mechanismy České televize, obě dvě nevoní na dálku korupčním jednáním, obě dvě jsou velmi podezřelé, a kdyby se podobného jednání dopustila - a to teď nemám žádný důvod se zastávat vládního hnutí ANO - kterákoliv z firem, která není vlastněna naším premiérem, tak si dovedu představit, že by se právě z pirátských lavic ozývala hlasitá oprávněná kritika.

To, o co vás chci požádat, bude pro vás zřejmě, milí kolegové prostřednictvím pana předsedajícího, zejména tady v pravé části politického spektra, velice těžká věc. Nicméně já bych vás chtěl poprosit o to, abyste byli poctiví a nehlasovali pro zprávy o hospodaření České televize jenom proto, že vám vyhovuje zpravodajství a publicistika České televize, jak dneska řekl pan generální ředitel České televize, když si v přímém přenosu opět dělal svou vlastní reklamu. Vyzývám zejména vás, členy strany pirátské, kteří - a já tomu věřím - v mnoha případech myslíte ten svůj boj za transparentnost a korupci naprosto vážně, tak já vás žádám, abyste si minimálně vzali přestávku pro jednání klubu a informace, které jsme vám přednesli, si ještě dneska ověřili. Ověřte si je, a pokud jsou naše informace mylné, tak my se vám s radostí omluvíme a nebudeme už dále protahovat jednání o těchto zprávách. Ale pokud zjistíte, že mylné nejsou, tak já vás žádám, abyste hlasovali proti závěrečným zprávám o hospodaření České televize, protože nemáte vůbec šanci zjistit, o čem hlasujete. Pokud my jsme našli s našimi omezenými prostředky takováto závažná pochybení, co jednoho dne najde kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu, kterému se určitá část politického spektra i vedení České televize tak systematicky a tvrdě brání? Co tedy budete pročítat za dva za tři roky, pokud najdete tu politickou odvahu a Českou televizi kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu podrobíte?

Patnáct let trvalo, než se sešla vyšetřovací komise k OKD. Kdy se sejde vyšetřovací komise k solárním baronům, kterým někteří zde přítomní poslanci umožnili okrást naše občany o bilion korun, o tom se můžeme také jen dohadovat. Kdy a jestli bude vyšetřovací komise k činnosti České televize nebo k důvodům jejího bankrotu, k důvodům její likvidace, privatizace, rozdrobení, kolapsu, to se můžeme také jen dohadovat. Ale pokud vy dnes poctivě neuděláte svou práci, tak už se nebudete nikdy moci zaklínat tím, že jste neměli informace a že jste neměli možnost se nad nimi zamyslet. Jsou ve vašem poslaneckém mailu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Paní poslankyně Valachová z klubu ČSSD žádá přednostní právo, nicméně je tu faktická poznámka a ta by měla mít přednost. Dáme jednu faktickou poznámku na dvě minuty a pak dostanete ihned slovo. Prosím, paní poslankyně Kořanová.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Děkuji za slovo. Já budu stručná. Chtěla jsem poprosit pana kolegu Volného, já jsem řekla, že budu vystupovat co nejméně, ale musím vaším prostřednictvím na to zareagovat. Já nebudu vyvracet ty spekulace a nepravdy, co tady zazněly. Jenom bych chtěla poprosit pana kolegu o dvě věci. První věc je ta, že paní Nevludová toto zmiňovala na semináři, který jste měli všichni možnost zhlédnout i na youtube kanálu. Poslala nám to všem do mailu a hovořila o tom tady dlouze asi hodinu. Tak nevím, proč to tady znovu opakujete. Beru to pouze jako obstrukci. Myslím, že to tak vnímá i zbytek Sněmovny, pokud tedy vůbec poslouchali, protože těch informací tam zaznělo opravdu hodně.

Ale chtěla bych vás poprosit, přestaňte apelovat na kolegy, tentokrát konkrétně z pirátské strany. Já si myslím, že oni mohou hlasovat podle svého vědomí a svědomí a je to pouze na nich a mají svoji vlastní hlavu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Paní poslankyně stáhla svoji žádost o přednostní právo, takže pan poslanec Volný dostane prostor na faktickou. To je zatím poslední přihláška na faktickou poznámku.

 

Poslanec Lubomír Volný: K paní kolegyni prostřednictvím pana předsedajícího. Ano, všechny ty informace zazněly, ale dodnes je prakticky nikdo neposlouchal, ani vy ne. Líbí se mi vaše emocionálně velmi klidná reakce, kterou opravdu oceňuji. Proto jsme tyto informace všem poslancům poslali do mailu i tentokrát, s jednotlivými zdroji, abyste si mohli ty informace ověřit a aby mi tady někdo netvrdil, že se jedná o spekulace, protože to spekulace nejsou. Můžete si to ověřit sama, když si otevřete ten počítač, pokud to zvládnete, prostřednictvím pana předsedajícího, a ty jednotlivé zdroje si najdete.

Jinak co se týká mého apelu ke kolegům poslancům ze strany pirátské, já si myslím, že to je naprosto legitimní a normální věc. Já už jsem tady zažil pár apelů třeba od nepřítomného kolegy pana Kalouska prostřednictvím pana předsedajícího ke kolegům poslancům ANO, aby si sebrali tu odvahu a hlasovali proti, proti názorům svého předsedy. A také si pamatuji jednu takovou vtipnou vložku, kdy tady prostě pan Kalousek řekl, aby hlasovali proti návrhu, nebo proti návrhům pana Faltýnka, který je významnou osobností politické scény, která vzešla z ČSSD. Tohle si pamatuji. Těchto apelů na to, abychom hlasovali v souladu se svým vědomím a svědomím podle objektivních a racionálních úvah, tady zaznělo mnoho a já si nemyslím, že by měl kdokoliv právo, paní kolegyně, mě za toto peskovat. Je to naprosto legitimní a v pořádku. A zopakuji to. Prosím všechny své kolegy v sále, abyste si ty informace nastudovali a hlasovali v souladu se svým lepším vědomím a svědomím tak, abyste se nedopustili jednání, které by v budoucnosti mohlo vypadat jako krytí trestné činnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: S faktickou poznámkou paní poslankyně Kořanová bude reagovat. Zatím poslední přihláška, další se připraví pan poslanec Klaus. Prosím, vaše dvě minuty, paní poslankyně.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Já se moc omlouvám paní kolegyni Valachové ještě jednou. Já ten počítač otevřít umím, protože kdybych to neuměla, tak bych nemohla otevřít a smazat mail paní kolegyně Nevludové. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Paní poslankyně Valachová už stáhla svoji přihlášku, takže nyní požádám o vystoupení pana poslance Václava Klause, připraví se pan poslanec Pavel Juříček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dámy a pánové dobrý den. Já bych se také rád vyjádřil k meritu věci, a to jsou zprávy České státní televize. Jak kdysi řekl pan prezident polistopadový, nepřišel jsem lhát, takže já také budu nazývat věci pravými jmény.

Jedním z důležitých faktorů, co je potřeba si říct, je to státní televize, hádají se o to poslanci napříč politickým spektrem. Jedni nadšeně, protože velice silná podpora státní televize jim umožňuje dosáhnout 5,008 % ve volbách, někdy i o trošku více. Někteří to zase kritizují. A debata zvlčila do té míry, že někteří poslanci se snaží najít konkrétní případy, na které by se zeptali, nebo upozornili, a jsou okřikováni, že jsou agenti a hybridní hrozby a já nevím, něco takového.

Takže s dovolením, já vám řeknu naše stanovisko hnutí Trikolóra. My nepodpoříme ani jednu z těch zpráv této televize a ten důvod je ale trošičku jiný. Já jsem naprosto přesvědčen, že Rady České televize naprosto neplní své poslání, a místo aby byly zástupci veřejnosti a případně i zvolených zástupců, tak se chovají jako obranný val managementu České televize. Tento stav považuji dlouhodobě za neudržitelný, a proto si myslím, že je slušné nepodpořit jakoukoliv z těchto zpráv. Skutečně ta televize se chová jako stát ve státě. Pan generální ředitel píše osobní dopisy všem zaměstnancům, kde útočí zejména na vás teď, co jste něco zmínili na tom semináři, nazývá vás lháři a manipulátory a staví to televize versus poslanci. Tohleto já, s dovolením, odmítám. Tato věc... Jsou dokonce členové Rady České televize, kteří agresivně útočí na jednotlivé politiky, jak vystupovali. Tenhle politik je pitomec, ten mluvil špatně, ten mluvil skvěle. To vůbec není jejich role. Jejich role je zajistit, když už, podle současného zákona vyváženost zpravodajství a veřejnoprávní program. K tomu se dostanu.

Abychom to řešili principiálně, tak my navrhneme zákon, který přinese dobrovolnost koncesionářských poplatků. To znamená, že vy, kteří tady mlátíte hlavou o pultík, můžete platit polovinu svého poslaneckého platu a zase někdo jiný dle svého uvážení, abychom obnažili tu debatu, co je státní televize a co je veřejnoprávní zájem - vysílat sport postižených, vážnou hudbu, kulturní pořady, nebo zda je to státní golf, státní estráda a státní čtyřicet let stará kriminálka. Tohleto si myslím bude velice potřebné a my tuto debatu chceme vést, protože se jedná o peníze lidí, o státní televizi.

Na vás (k poslancům ANO) bych apeloval trošku stylem svého předřečníka, protože vy jste skutečně uráženi, nebudeme si nic ukazovat, na vás se tam ty kudly brousí, a pak dostanete jednu esemesku a budete hlasovat pro. Takhle se principiálně politika dělat nedá. Pár z vás si hrdinně vytáhne tu kartičku, ale takhle se prostě nic nevyřeší. Takže skutečně vás vyzývám k principiálnímu řešení. My tu debatu chceme otevřít a otevřeme ji načtením zákona v brzké době. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Mám tady jednu faktickou poznámku. A pak už jenom pana poslance Juříčka, takže faktické dáme přednost. Pan poslanec Tomáš Martínek se vyjádří. Vaše dvě minuty, pane poslanče. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Dobrý den. Já bych jen krátce chtěl jenom opravit předřečníka, že se jedná o veřejnoprávní médium a ne státní zatím. Aspoň doufám. A stejně tak bych chtěl říct, že Piráti chtějí, aby občané své podněty, které mají a jsou oprávněné, tak aby je předkládali například Radě České televize, která musí odpovědět. Stejně tak se mohou obrátit na orgány činné v trestním řízení, pokud mají konkrétní věci. My jako Piráti sami předkládáme návrh zákona o rozšíření pravomocí NKÚ, který má právě zajistit tu nezávislou kontrolu, a nejenom kontrolu ze strany spíše zaujatých poslanců, a budeme rádi, pokud všichni budou pro tento návrh zákona hlasovat.

Kromě toho jsem si i vyžádal od zástupců České televize vyjádření na zmíněné argumenty paní Nevludové, takže je tady mám a rád to předložím poslancům z SPD, nějaké vyjádření, které například řeší uvedenou věc ohledně přečerpání výdajů. Tam je to o tom, jak pracovat s registrem. Pokud se podíváte do toho registru, tak na každé té smlouvě lze rozpoznat, že lze spojit danou objednávku s příslušnou rámcovou smlouvou, protože je odkaz na rámcovou smlouvu uveden na každé objednávce. Proto z uvedených údajů na profilu zadavatele je jasně vidět, že uzavřené smlouvy ve výši téměř 2 milionů korun byla k 22. říjnu 2019 skutečně uhrazena částka 920 500, a tedy k žádnému přečerpání smlouvy nedochází. Zbytek předložím osobně.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Mám tady ještě jednu faktickou. Pan poslanec Lubomír Volný a připraví se v obecné rozpravě pan poslanec Pavel Juříček. Tak prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji. Já bych chtěl říct, že se mi v uvozovkách líbí přístup Pirátů, který si velice rychle osvojili i od ostatních zavedených politických sil a podobně, že občan má právo si stěžovat, že občan má právo podat nějaký podnět. To my všichni víme, že občan si může stěžovat a že může podat nějaký podnět, který možná bude za půl roku nebo za rok vyřešen organizací, která má v zádech sedmimiliardový rozpočet a je schopna si velice dobře píárově poradit. Vy tady dneska stojíte před jasným faktem, který vůbec nic z toho nevyvrací, tedy zpráva pana kolegy, že výběrová řízení u České televize vyhrávají firmy, které neplní zadávací podmínky. Nemá to nic společného s tím, jestli byla plněna v takové výši, v takové výši, v takové výši. To byla doplňková informace. Gros té informace je o tom, že ty firmy neplnily zadávací podmínky. Nikdy neměly tu soutěž vyhrát. Byla to jedna jediná firma, která se účastnila toho výběrového řízení. Vyhrálo to jedno IČO a ve finále teď ty peníze inkasuje jiné IČO, jiná firma bez výběrového řízení. Kde jsou ty kontrolní mechanismy České televize, kde je to ve zprávách České televize, jak to, že o tom rada nic neví? A to jsou jenom dva případy z mnoha set smluv.

Takže ano, občan si může podat podnět, občan si může podat stížnost, ale vy dneska musíte rozhodnout, jestli ty zprávy o činnosti a zprávy hospodaření České televize jsou v pořádku a jestli mají vaši důvěru. Je to vaše rozhodnutí, za které si ponesete plnou politickou zodpovědnost. A není to o tom, že si bude muset nějaký občan nebo paní kolegyně poslankyně podat stížnost a čekat půl roku, tři čtvrtě roku, rok a půl na to, než se jí někdo vyjádří. Vy to můžete udělat hned dnes, tak si to zkontrolujte. Sami prosím vás bez rad z politbyra z České televize. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní tady sice není ani jeden ministr vlády, ale pan ministr kultury Zaorálek mě požádal, že si potřebuje nutně odskočit na WC, takže se neprodleně vrátí. Jenom kdyby k tomu někdo měl námitku.

Takže se vrátíme k těm standardním přihláškám. Takže pan poslanec Pavel Juříček. Já přečtu jednu omluvu. Pan poslanec Roman Onderka žádá o zrušení omluvy z dnešního jednání a bude od 12 hodin na schůzi přítomen. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Juříček: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já mám pocit, že bych se asi měl celé Sněmovně omluvit, každému individuálně, a možná se omluvit České televizi, že jsem pravděpodobně byl první, který se po x letech podíval pořádně na ty výroční zprávy roku 2016 a 2017. A z toho, když jsem najednou viděl ty věci zcela analyticky, tak pak krok za krokem jsem se začal dívat na trendy, které začaly už od roku 2011.

Já už jsem to tady vlastně říkal vám slovně, a tak aby bylo jasno, tak jsem si připravil tabulky, které každému z vás mohu ukázat, a jsou to jenom opsaná čísla z výročních zpráv. Takhle vypadá oficiální hospodaření České televize od roku 2002. (Ukazuje tabulku.) Oficiálně podle účetní osnovy zdánlivě vyrovnané hospodaření, podle kterého pan ředitel pak bere i ty speciální bonusy. Schválně jsem se jich nedotýkal, protože jsem chtěl skutečně zachovat naprostou personální neutralitu.

Tady vám mohu ukázat, jak vypadá skutečné hospodaření, zase od roku 2007, kde bylo v přebytku 828 milionů, v roce 2008 v přebytku 1 137 milionů, v roce 2009 499 milionů, 2010 229 milionů a 2011 398 milionů. Tady to je vidět. (Ukazuje tabulku.) A co se náhle stalo? Po roce 2011 z několika důvodů, reklama a podobně, najednou, ale nejenom proto, kleslo, nebo propadlo se do deficitu 251 milionů a od té doby, od roku 2011, se trvale pohybuje v deficitním financování. To jsou jenom opsaná čísla z těch jednotlivých výročních zpráv. Jenom v časové řadě. Je to neoddiskutovatelné. Pohybují se ty deficity kolem 250 až 550 milionů korun ročně.

Tady vám opět ukážu tabulku, jakým způsobem se ztrácí peníze z finančního majetků, nebo z účtů. (Ukazuje.) Ano, Česká televize nemá úvěry, to je pravda. Nemá žádné dluhy. Ona ty peníze v roce 2011 měla ve výši téměř 3,9 miliardy korun a teď i se započtením cenných papírů má miliardu 962 milionů. Takže skutečně téměř 2 miliardy korun odešlo z finančního majetku. Když odečteme cenné papíry, tak má ke konci roku 31. 12. 2018 na účtech miliardu 891 milionů.

Na semináři nám bylo opakovaně řečeno, že majetek roste. Prosím vás, není to pravda. Tady vidíte vzájemný vztah majetku a finančního majetku. Takhle to je. Takže ten sešup je naprosto zřejmý. Když se hovořilo na semináři o investicích a o odpisech, tak tady opět jsem si dovolil připravit tabulku vzájemného vztahu investic a odpisů. Ano, platí to, co jsem říkal minulý týden, že odpisy jsou vyšší než investice a Česká televize nedělá ani prostou reprodukci. Přestože některé investice udělala, významné investice v řádech stovek milionů, ale podle některých redaktorů, kteří mě také kontaktovali, tak třeba využití brněnského studia je ve výši 12 %. Nevím, který subjekt, která organizace si může dovolit financovat stovky milionů na vznik studia, které pak bude vytížené 12 %.

A takhle bych mohl pokračovat dále. Já jsem úmyslně nešel tady zveřejňovat řadu různých dalších a dalších detailů, byť kolegyně Nevludová prostřednictvím předsedajícího našla řadu dalších a dalších pochybení. Nicméně bych se ještě chtěl vrátit k tomu, co to vyvolalo. Vyvolalo to to, že pan ředitel, respektive Česká televize uveřejnila, že ten seminář, na kterém se jasně prokázalo to, co už tady několikrát zaznělo, že Rada České televize, byť jsou to bezpochyby honosní lidé ve svých oborech, nedělá tu funkci kontrolního orgánu České televize.

Tady bylo napsáno, že návrh organizace semináře vzešel od předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka, nikoliv od České televize. Mohu vám ukázat dopis (ukazuje), kdy pan Dvořák žádá 7. srpna: "Vážený pane předsedo" - tím je myšlen Radek Vondráček - a žádá ho o svolání tohoto semináře. Je tady napsáno: "Obracím se na Vás v souvislosti s projednáváním výročních zpráv o České televizi, které budou na programu některého příštího jednání Poslanecké sněmovny. V rámci transparentní diskuze k těmto dokumentům je Česká televize připravena zodpovědět veškeré dotazy ze strany veřejnosti, tedy i zástupců Poslanecké sněmovny. V návaznosti na shora uvedené bych vás chtěl požádat o možnost zprostředkování vhodného prostoru v Poslanecké sněmovně." A tak dál a tak dál.

Nicméně je jedno, jak to nazveme, jestli grilování, nebo seminář, nebo jak, nebo prostě žádost o setkání s poslanci. Já si myslím, že na slovíčkaření asi není nezbytně nutné teď dbát. Následně na to, co se stalo, mě pan ředitel vyzval, abych zveřejnil audit. Já jsem říkal, že to byl takový pilíř nebo takový základ, který jsem si vypracoval sám pro sebe, ve kterém jsem položil šest otázek. A v těch otázkách jsem kladl sám tomu auditorovi prostě otázky, na které jsem očekával, že odpoví. A odpověděl stejně, jaká byla moje dedukce, respektive moje analýza.

Následně nato, když mě pan ředitel vyzval, že jsem audit zadával s cílem identifikovat témata a otázky týkající se hospodaření České televize, jež zaslouží veřejnou diskuzi: "Věřím rovněž, že naším společným cílem je udržet tuto diskuzi ve věcné a transparentní rovině." Já jsem tedy pana ředitele skutečně vyzval dopisem poté, kdy jsem se tady s ním sešel, tak jsem ho vyzval dopisem, že jsem připravený, abych vystoupil v České televizi s ním a veřejně a transparentně jsme se bavili o výroční zprávě. Ano, závěrečná věta: "Věřím, že přijmete moji nabídku a že to je nejlepší cesta, jak zabránit nepřesnostem přinášejícím zbytečnou nervozitu do společnosti a zároveň udržet diskuzi skutečně ve věcné a transparentní rovině." Závěr mého dopisu.

No a pan ředitel mi v pondělí poslal dopis, že se nevyhýbá jakékoliv debatě, ale on jako generální ředitel se nemůže zúčastnit této diskuze, protože platí kodex České televize. Jinými slovy slušně odmítl moji nabídku, abychom o tom společně diskutovali veřejně.

Takže to je jenom taková krátká geneze toho, co jsem já kolem toho zažil, a bylo mi velmi nepříjemné, když jsem se dověděl, že rozpoutávám nějakou hybridní válku, anebo že jsem normalizátor a že bych chtěl nějak znormalizovat. Já - syn oportunisty, který byl každou chvilku ve vazbě. A já kvůli tatínkovi jsem nesměl studovat, byť jsem byl premiantem na základní škole, a musel jsem se jít vyučit. Tak určitě bych já, který velmi oceňuji to, že máme po 30 letech svobodu a svobodu vyjadřování, a myslel jsem si, že i já mám svobodu se vyjádřit jako občan, a jako občan jsem si zpracoval nějaký podpůrný materiál, který jenom jsem chtěl, jestli tedy skutečně moje dedukce a moje úvahy jsou správné - a co to vyvolalo?

Tak si říkám, že tak jak jsem vám tady přečetl i tu genezi problému, že to ukazuje, že opravdu ve státě dánském není něco v pořádku. A myslím si, že tak jak jsem diskutoval i s panem poslancem Gazdíkem prostřednictvím předsedajícího a řadou dalších poslanců, že určitě než aby zpracovával analytiku do hloubky jeden poslanec, byť řekněme snad něčemu rozumím, ale nedělám si patent na rozum, ale čísla jsou neúprosná, tak že by bylo správné, aby nezávislý nebo Nejvyšší kontrolní úřad měl možnost skutečně kontrolovat Českou televizi. Ale podotýkám, že si nemyslím, že bude schopen říct takový lean management, lean production, že bude schopen říct tady tyhle principy, které v dobře řízených organizacích fungují. Ale bezpochyby to bude velký posun, abychom se vyhnuli právě všem těm disputacím a diskusím o tom, co je správně a co správně není. A jestli Česká televize zákony z hlediska veřejných zakázek a zákony z hlediska rozumného hospodaření uplatňuje. Takže si myslím, že urychleně přijmout zákon o tom, aby NKÚ mohl Českou televizi taktéž kontrolovat.

Děkuji pěkně. A na závěr bych pak ještě přečetl v dalším svém vystoupení potenciální usnesení, které bychom k České televizi mohli přijmout. Děkuji vám za pozornost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní přečtu dvě omluvy. Paní poslankyně Helena Válková se omlouvá mezi 14.30 a půlnocí - vidíte, vy už predikujete - z důvodu návštěvy lékaře. (Smích v sále.) Pan poslanec Milan Hnilička se omlouvá z jednání schůze Sněmovny dne 24. 10., dnes, mezi 12.00 a 12.30 z pracovních důvodů.

Nyní faktické poznámky, mám tři, ale pane poslanče (Martínku), jste až druhý v pořadí, takže jenom malinkou chviličku. První vystoupí pan poslanec Lubomír Volný, další je pan poslanec Tomáš Martínek a jako třetí se připraví pan poslanec Petr Gazdík. Takže tři faktické a potom v obecné se připraví pan poslanec Lubomír Španěl. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji. Já jsem jenom chtěl říct, že opravdu žijeme v zajímavé době. Ředitel České televize odmítne transparentní debatu s legitimním oponentem na obrazovkách České televize a přitom se s tímtéž člověkem, a zaznělo to tady na minulé schůzi, sešel soukromě v restauraci v Poslanecké sněmovně, aby lobboval za přijetí zpráv o ČT. Tak veřejnou debatu odmítá, ale napůl tajné schůzky pan ředitel ČT i s jinými poslanci hnutí ANO v předvečer hlasování o zprávách ČT naprosto v klidu provádí. A potom si ještě přijde do České televize sám bez oponenta obhajovat své vlastní názory a to už mu přijde etické. To je taková opravdu zajímavá doba, kdy jeden a tentýž člověk dělá podobné věci a podle jeho vlastního rozhodnutí jednou to je etické, jednou to je neetické a je to v pořádku.

Druhá věc je, že - já naprosto chápu pana kolegu Juřička prostřednictvím pana předsedajícího, že nezveřejnil autora toho auditu. Nevím, jestli to je jeho pravá motivace, ale já bych toho autora nezveřejnil z velice jednoduchého důvodu. Protože v okamžiku, kdy toho autora zveřejníte, tak veškeré hnojomety České televize by byly okamžitě namířeny na tuto firmu a všechny hvězdy investigativních pořadů ČT by se snažily najít cokoliv, aby tuto firmy znedůvěryhodnily v očích veřejnosti. Všichni víme, že to tak funguje, a tato debata o zprávách ČT je toho krásnou ukázkou. Soustředíte se na čísla, soustředíte se na fakta, ale stejně ve finále jste i pro kolegy poslance i pro Českou televizi i pro generálního ředitele České televize hybridní hrozba. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji taky za těsné dodržení času. Takže pan poslanec Tomáš Martínek. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Já bych jen krátce uvedl na pravou míru slova ohledně pozvání a odpovědi na veřejnou debatu, protože Česká televize na svém twitterovém účtu před chvílí zveřejnila plná znění obou dopisů, takže bych možná ocitoval část z dopisu pana poslance Juříčka. "... si vás touto cestou dovoluji požádat o veřejnou diskusi vysílanou v ČT, která by proběhla mezi mnou a vámi v živém vysílání. Dovedu si například představit i zvláštní vydání Otázek Václava Moravce v nedělním vysílání věnované pouze tomuto tématu." A tak dále. - Odpověď, celý dopis: "Vážený pane poslanče, dovolte mi reagovat na váš dopis, ve kterém žádáte o uspořádání živé diskuse např. v pořadu Otázky Václava Moravce k výrokům o výročních zprávách Rady České televize a o hospodaření ČT za roky 2016, 2017. Nevyhýbám se jakékoliv debatě. Ale generální ředitel televize veřejné služby nemůže být dramaturgem zpravodajského vysílání. Neumožňuje to Kodex České televize, který chrání redakční autonomii zpravodajství. Editoriální rozhodování o obsahu zpravodajství je v plné kompetenci šéfredaktorů v redakci zpravodajství."

Z toho mi vyplývá, že nebyla odmítnuta pozvánka, pokud byste ji například zorganizoval sám nebo v jiné televizi nebo i se pro to rozhodli v televizi ČT sami redaktoři, ale spíše k prokázání toho, že sám pan Dvořák dodržuje kodex, kdy nemůže přece ovlivňovat vysílání zpravodajství a zařadit na požadavek nějakého politika vysílání, které si on přeje. To už by potom nebyla veřejnoprávní televize. (Potlesk poslanců Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tady mám řadu faktických poznámek. Přečtu pořadí, abyste se mohli, vážení kolegové, připravit. Kolegyně tady nejsou mezi těmi přihláškami. Takže je to pan poslanec Gazdík, pan poslanec Španěl, pan poslanec Stanjura, pan poslanec Juříček a pan poslanec Volný. Ale po panu poslanci Juříčkovi jsem se ještě přihlásil já. Takže prosím, máte své dvě minuty.

 

Poslanec Petr Gazdík: Hezké dobré dopoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Já bych chtěl potvrdit, že jsme si skutečně podali s panem Juříčkem ruku na to, že ANO jako nejsilnější strana ve Sněmovně a Starostové jako nejsilnější klub v Senátu se pokusí změnit zákon tak, aby NKÚ mohl kontrolovat Českou televizi. Nemohu se totiž ztotožňovat s tím, že tady je prezentován nějaký audit-neaudit, který udělal někdo, o kom vlastně nevíme, kdo ho udělal. Přitom tu máme audit relevantní České televize a zároveň tady máme obavu při tom, kdy mnoho mediálních skupin vlastní různí oligarchové, včetně aktuálně pana premiéra, který sice má svá média ve svěřenském fondu, ale také byl dříve jejich vlastníkem. Takže tady přestane existovat veřejnoprávní Česká televize. O to, aniž bych chtěl komukoliv z vás křivdit, si myslím, že někteří z vás prostě usilují.

Oddělme od sebe dvě věci, to je hospodaření a druhá věc je, že Česká republika potřebuje veřejnoprávní instituce, které budou zárukou nezávislé žurnalistiky. A také bych si přál, aby vzhledem k tomu, co tady říkají někteří kolegové, na základě tohoto pochopili, co je naše úloha jako Sněmovny. Naše úloha Sněmovny není vykonávat funkci Rady ČT. To skutečně není.

A když tady pan poslanec Volný prostřednictvím pana předsedajícího mluví o různých hnojometech - nezlobte se, kolegové, ale ty hnojomety slyším spíše od vás na Českou televizi než opačně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou poznámku pan poslanec Lubomír Španěl a připraví se pan poslanec Zbyněk Stanjura. Tak prosím.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já to zkusím ve dvou minutách, protože bych se nemusel dostat ke slovu nikdy. Já jsem tady minule hovořil o tom, kolik minut či hodin se který kontrolní orgán věnuje zprávě o hospodaření ČT. Pak mě ale napadlo podívat se na vzdělání jednotlivých radních a také těch, co zprávu údajně poctivě studovali. Ne u všech radních se mi podařilo vzdělání zjistit, ale neobjevil jsem nikoho s ekonomickým vzděláním. Nikoho, kdo by mohl profesionálně vyhodnotit hospodaření ČT.

V Poslanecké sněmovně jsem nelustroval sice všechny poslance, ale i tak mi jako jediný odborník, který se ke zprávě vyjádřil, vyšel pan Juříček. Někteří, včetně mě, by mohli zprávu studovat ne hodiny, ale celé roky a výsledek by byl stejný. Proto tvrdím, že za současné situace není hospodaření ČT účinně kontrolováno. A jenom tady pod čarou mám, že budu se těšit, co objeví zpravodaj u zprávy za rok 2018. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane poslanče, mám rozumět vašemu úvodnímu, co jste sdělil, že stahujete svoji přihlášku do obecné rozpravy? (Poslanec Španěl mimo mikrofon: Ano.) Že jste se už vyjádřil. Takže já si vás odmáznu. A teď tedy předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nejdřív reakce na předřečníka. On nám vlastně řekl, že jsou mezi námi poslanci, kteří nejsou schopni zhodnotit hospodaření České televize ve výši 7 miliard, kdyby to dělali roky. Ti samí poslanci hlasují o rozpočtu, kde je 1 600 miliard. Tak jenom si to porovnejme.

Ale k tomu slovíčkaření. Pan poslanec Juříček říká, nebudu slovíčkařit, když někdo chce půjčit kancelář, tak tím samozřejmě myslí zorganizovat seminář. Já to úplně nechápu, ale dobře. Je to jasný posun.

Na druhé straně pan poslanec Juříček bezesporu moc dobře ví, co je to audit. On si nechal udělat komentář k veřejně známým zdrojům, k rozvaze a výsledovce, případně k příloze účetní závěrky. To není žádný audit. A on to moc dobře ví. Moc dobře to ví a tady nám říká: já mám audit. Já ho nepotřebuji zveřejnit, protože to není žádný audit. Mně je jedno, kdo to psal. Komentář si může napsat pan poslanec Juříček, já, paní zpravodajka, tady pan poslanec Dolínek a bude to jenom komentář k veřejným informacím.

Takže někdo tady říkal, že si někteří pletou... a že nechtějí nahradit radu. Ale těch rad jsme tady slyšeli mnoho. Mnoho stínových generálních ředitelů nebo minimálně finančních ředitelů České televize tady vystoupilo. Tak to jděte dělat. Já bych si taky chtěl vybrat téma, protivníka a jít k Moravcovi v neděli. To by se mi líbilo! Já jsem pro!

Tak si řekněme, že buď bude tak, že to bude poměrným systémem, tak tam bude osmkrát někdo z ANO, třikrát někdo z ODS, třeba se mezi těch osm pan poslanec Juříček dostane, pokud vyhraje souboj uvnitř klubu, a my budeme určovat, kdo s kým bude moderovat. Já bych si vybral i moderátora, kdyby to šlo. Nějakého, který by byl na mě hodný a na oponenta by hodný nebyl. To by bylo super. A v případě, že mi někdo nevyhovuje, tak řeknu, to není etické. Podívejte se, jak se bojí! Fakt se bojí! Takže takové ty nápady, že si poslanec určí s kým kde bude debatovat (upozornění na čas), tak já jsem pro. Ale přijde mi to úplně absurdní. Úplně absurdní. A pak ještě tady plakat, oni mi nevyhověli!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Čas, pane předsedo. (Potlesk zprava.) Čas plyne. Děkuji. Nyní pan poslanec Juříček s faktickou poznámkou... (Místopředseda Okamura mimo mikrofon: Ne. Já a potom Juříček.) Dobře, tak pan předseda Okamura s faktickou poznámkou, pak pan poslanec Juříček.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já tady musím zareagovat na lež, která tady zazněla z úst generálního ředitele České televize Petra Dvořáka. Tady zazněl citát, že se prý nevyhýbá diskusi. Ale vždyť on se jí přece vyhýbá. Veřejně byl mnohokrát pozván na TV Barrandov (smích zprava), aby vyvrátil do přímého přenosu, do diskuse byl pozván, v přímém přenosu - to mi připadá, že k smíchu není - aby se postavil Jaromíru Soukupovi v přímém přenosu a tam aby argumentoval, co se týče jejich výtek. A generální ředitel České televize odmítl. Je jedno, co si o tom myslíte, já reaguji na tu větu, že říkal, že se nevyhýbá diskusi. Nic víc, nic míň. Vyhýbá se diskusi! A generální ředitel České televize tam odmítl jít, protože by měl argumentačně tak silného soupeře (smích v sále), který je připraven, že by samozřejmě to nebylo pro něj vhodné. A teď tady najednou nabízí jinou diskusi, u sebe na televizi, kterou budou moderovat a témata určovat jeho zaměstnanci, na které má přímý vliv i finančně, i třeba formou odměn a tak podobně. Tak to je představa demokracie České televize.

Takže je to přesně naopak. A naopak já vyzývám generálního ředitele, jestli tedy chce diskutovat, ať přijme pozvání Jaromíra Soukupa a jde do přímého přenosu TV Barrandov, i třeba za přítomnosti pana poslance Juříčka, ať je to na třetí půdě, ať to není u něj. To je spravedlivá nabídka.

A musím se navíc ještě důrazně ohradit proti dalšímu a nejnovějšímu citátu generálního ředitele České televize. Řekl v rozhovoru, že - cituji - přestože Miloš Zeman ani Tomio Okamura nejsou členy našeho fanklubu, dáváme jim šanci promlouvat k jejich voličům. Oni dávají šanci? Téměř tři miliony voličů Miloše Zemana a přes půl milionu voličů SPD mu platí koncesionářské poplatky, a on nám arogantně dává milostivě šanci?! (Upozornění na čas.) To je neuvěřitelné!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Nyní je na řadě pan poslanec Juříček. Než mu dám slovo, seznámím vás s omluvou, respektive s částečným zrušením omluvy. Pan poslanec Jaroslav Dvořák je již přítomen, a tedy se omlouvá pouze na čas 11.15 až 12.30 hodin dnes. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Juříček: Já jsem se zařekl, že nebudu reagovat na různé kolegy, ale musím některé věci upřesnit. Za prvé, navrhl jsem panu řediteli Dvořákovi, že například v Otázkách Václava Moravce, a z toho mého dopisu explicitně zcela jednoznačně vyplývá, že on si má zvolit jakékoliv formát k té diskusi. A popravdě řečeno, musím se přiznat, že mi hlava vůbec nebere to, že nechce diskutovat o výročních zprávách a o hospodaření České televize, a zároveň dneska ráno klidně vystupuje v České televizi a hovoří o programových cílech na následující měsíce. Takže já si nemůžu pomoct, ale mně to skutečně připadá jako skutečné vyhýbání se diskusi, protože popravdě řečeno, to nejsou moje čísla, ale to jsou jeho čísla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s další faktickou poznámkou pan poslanec Lubomír Volný, připraví se pan poslanec Zaorálek, Kalousek, Dolínek. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Já bych vaším prostřednictvím ke kolegovi panu Gazdíkovi. Rada má kontrolovat Českou televizi a pokládám si řečnickou otázku, na kterou známe všichni odpověď. Kdo má kontrolovat Radu České televize? Jsme to my. Jsme to my, poslanci Parlamentu České republiky. A tak já prostě činnost Rady České televize kontroluji.

Tady se neustále zdůrazňuje slovo nezávislá, apolitická, veřejnoprávní, a přitom my máme čistě politickou Českou televizi. Rada České televize je volena podle výsledků voleb, dohod koalice, zákulisních politických jednání. A řekla to tady, pane kolego Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího, vaše kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího Černochová, která řekla, že cílem je odvolání rady, aby proběhla zákulisní jednání, kde si nějaké politické síly dodají do té rady svoje lidi. Takže, prosím vás, nepopírejte slova své stranické kolegyně. Je to politicky volený orgán. A já jsem tady chvilku, ale vím, jaké boje se vedou o to, kdo bude v jaké radě. Dokonce se kvůli tomu svolávají demonstrace.

Ředitel České televize se v den projednávání zpráv o České televizi, on si uměl zařídit přímý vstup v České televizi, který já osobně vnímám jako přímý politický nátlak na všechny poslance, kteří mají dnes hlasovat o těchto výročních zprávách. Je to přímý politický nátlak. Vyhnul se jakékoliv jiné diskusi, ale sám si jde přímo tlačit na Sněmovnu, aby tyto zprávy schválila. A my všichni víme, jaká je politická situace v této Sněmovně. Pan premiér se bojí ČT organizovaných demonstrací, vám vyhovuje politické směřování České televize (upozornění na čas), takže i Piráti přivřou oči nad korupčním jednáním v České televizi.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec a ministr kultury Lubomír Zaorálek. Připraví se předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Pane ministře, vaše dvě minuty. Prosím, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Děkuji. Dobré poledne. Já jsem chtěl zareagovat jenom na jeden moment z příspěvků, které tady zaznívaly teď dopoledne, a ty se týkaly členů rady, protože já jsem opakovaně zaslechl výhrady vůči členům rady. Dokonce tady zaznělo, že je otázka, jestli mají kompetenci a podobně. Já bych chtěl jenom upozornit, kolegové, ti členové rady byli zvoleni podle zákona, který přijala Sněmovna. Takže ti členové rady, to je naše dílo. My si můžeme položit samozřejmě otázku: soudruzi, kde jsme udělali chybu? Ale jinak bych vás chtěl upozornit, že to není tak jednoduché vymyslet způsob, jak zvolit radu tak, aby nám to všem pěkně vyhovovalo. To je fakt těžký. Když to začnete zkoumat, tak zjistíte, že na to není jednoduchá odpověď.

A já jsem si dal dokonce tu práci, že jsem sledoval ten pětihodinový seminář, který tady byl, tak jsem si to odposlouchal, abych zjistil, jestli opravdu jsou oprávněné výhrady, že ti členové rady selhávají. Já vám řeknu, že jsem ten dojem neměl především proto, že kdybych byl člen rady a kdyby mi tady Sněmovna celou dobu vlastně neprojednávala ty zprávy, takže vlastně oni moc vazbu neměli, a najednou se na ně prostě sesypou dotazy typu, že nám vadí ten křídový papír, nebo dokonce že nám vadí, kolik stál večírek v Karlových Varech, tak to bych jako člen rady na to hleděl jako puk, že to jsou ty věci, které jsem měl sledovat. Chápete? Jako sám bych si říkal: to tedy nemám lehké, odhadnout, co vlastně Sněmovně vadí. Že jí vadí křídový papír anebo že jí vadí cena toho...

Uvědomme si, že ta chyba je taky na naší straně, to, že se to neprojednávalo, že se o tom tady nemluvilo. Že my dneska nemáme mediální politiku, to už teď platí i na naší... Takže já si myslím, že i to naše zadání. A že ta debata, já bych ji nechtěl ale odsuzovat, protože ona, si myslím, že je potřebná. I když je zpožděná, tak je potřebná. (Předsedající upozorňuje na čas.) Ale to, co tady zaznívá, NKÚ a podobně, to jsou cesty, ale staňme se my srozumitelnějšími pro tu radu. (Předsedající důrazně upozorňuje na čas.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás prosím o dodržování času v souladu s jednacím řádem. Pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi stručně zareagovat na slova pana místopředsedy Okamury a předložit jeden procedurální návrh. Pan místopředseda Okamura řekl, že se pan ředitel Dvořák vyhýbá diskusi, protože odmítl přijít do pořadu Jaromíra Soukupa. Já nechci slovíčkařit, ale tvrdím, že opravdu není totéž vyhýbat se diskusi a vyhýbat se individuu, které se jmenuje Jaromír Soukup. To je přirozený štítivý reflex slušného člověka, nikoliv vyhýbání se diskusi.

A teď mi dovolte, abych předložil procedurální návrh, abychom polední přestávku vyhlásili až v okamžiku, až odhlasujeme body (tisky) 113 a 114. (V sále je obrovský hluk a neklid. Velmi špatná slyšitelnost.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: O tomto procedurálním návrhu tedy budeme hlasovat. Já svolám poslance do jednacího sálu. (Předsedající gonguje.) Já vás odhlásím. (Předsedající opět gonguje. Poslanci přicházejí do sálu.)

 

Já tedy zopakuji, o čem budeme hlasovat. Pan poslanec Miroslav Kalousek navrhuje procedurální návrh, abychom polední pauzu vyhlásili až po odhlasování sněmovních tisků 113 a 114, tedy body 245 a 246.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 171 přihlášeni 154 poslanci, pro 127, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat kontinuálně. Pokračujeme ve faktických poznámkách. Mám tady přihlášeného pana poslance Petra Dolínka. Připraví se na faktickou pan poslanec Lubomír Volný a paní poslankyně Pěnčíková. Prosím, máte slovo, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Já jsem chtěl reagovat až jako zpravodaj. Ale jsou zde věci, které chci komentovat jako poslanec a jako zpravodaj.

Pan ředitel Dvořák se rozhodně žádné veřejné diskusi nevyhýbá, protože ze své podstaty volební výbor je veřejný za přítomnosti managementu České televize i českých médií. To, že se někdo rozhodne, že je pro něho politicky zajímavé pokusit se si podmanit Českou televizi, veřejnoprávní médium, je problém toho člověka, který nepřišel na veřejnou diskusi, kde se následně veřejně hlasovalo o veřejných zprávách, o veřejnoprávních médiích. To je první věc. (Obrovský hluk v sále. Není téměř slyšet!)

Druhá věc. Tady vidíme, že ti, co argumentují proti České televizi, nemyslím jako celku, ale některým segmentům, to je potřeba rozlišit, tak říkají, že je jedno, jestli je to prostor, nebo seminář, audit, nebo analýza, nebo komentář, že to je vlastně jedno. Oni přišli oznámit svůj světonázor, svůj pohled na některou část segmentu týkajícího se České televize. A když jim někdo řekne, že je něco jinak, tak je to jedno. A zároveň nás podobní lidé s podobným smýšlením obviňují, že se na to nechceme podívat jejich pohledem. Já myslím, že řada z nás se na to právě dívá s důrazem na detail a ten je důležitý. Proto bych chtěl zdůraznit - můžu nechat stranou, že zmiňovaná firma Kohal Taxi splňuje kvalifikační požadavky, že nebyla překročena požadovaná smlouva, že firma Helios Tupper and Leading měla kvalifikaci od Brano Group a Electro online a můžeme tady hodinu diskutovat a vyvracet ty věc. A je to zbytné, protože ta platforma je volební výbor. Nikdo z těch kolegů nedal jediný písemný podklad nebo jediné své vystoupení na volebním výboru, a nyní zde jsou. Já pevně věřím, že kolem zprávy roku 2018 i oni odvedou tu práci zodpovědněji a ty podklady nám dají nejenom během jejich projednávání, ale i mimo. Výbor je určitě připraven tyto věci projednávat, ale potřebuje je seriózně předložit jako jiné podněty, které dostáváme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přečtu jednu omluvu. Z pracovních důvodů se dnes od 13 do 15 hodin omlouvá poslanec Václav Klaus. Mám tři faktické přihlášky: pan poslanec Volný, paní poslankyně Pěnčíková, pan poslanec Nacher. Takže pan poslanec Volný na faktickou. Není přítomen, takže faktickou ruším. A nyní tedy paní poslankyně Pěnčíková. (Poslanec je v sále.) Tak jste přítomen? Paní poslankyně Pěnčíková ruší. Takže se připraví pan poslanec Patrik Nacher. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl, tuším, nepřítomnému ministru panu Zaorálkovi říct, že existuje velice jednoduchý způsob, jak navolit ty nejdůležitější rady, mezi které určitě všechny ty velké mediální rady patří, je to prostě přímá volba, jednokolová přímá volba v souběhu s kterýmikoliv jinými volbami v rámci České republiky, které probíhají prakticky každoročně. Takže jak není problém obměňování Senátu, nebyl by problém ani s obměňováním jednotlivých velkých mediálních rad u nás v České republice. A troufám si tvrdit, že to by bylo apolitické, to by bylo demokratické a to by bylo skutečně veřejnoprávní.

K vystoupení pana kolegy Dolínka prostřednictvím pana předsedajícího bych chtěl říct, že možná to chápu špatně, ale byl jsem si to ověřit u předsedy volebního výboru, že partnerem volebního výboru není generální ředitel České televize, partnerem volebního výboru je Rada České televize. A ohánět se tím, že třeba 2,5 milionu lidí by se mohlo přijít podívat na veřejné zasedání volebního výboru, to je doslova a do písmene trapné, protože 2,5 milionu lidí se určitě do té místnosti nevejde. Veřejné vystoupení v přímém přenosu je rozhodně něco jiného než veřejné vystoupení na zasedání výboru, o kterém ví jenom pár vyvolených a těch, kteří se velmi, velmi aktivně zajímají o politiku. Takže takovéto komické argumenty bych tady nějak prosil nepoužívat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Patrik Nacher a připraví se na faktickou pan poslanec Vojtěch Pikal. Pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl reagovat na kolegu Dolínka, protože teď nevím, na koho všechno to bylo myšleno, protože já byl zpravodaj zpráv o hospodaření, dělal jsem podrobnou zprávu k roku 2017, také ji tady budu číst i se svými poznámkami, včetně svých otázek, včetně určitých otazníků, které jsem měl. Protože to byla taková obecná, ve volebním výboru kolegové na to neupozornili, tak já v tomhletom do té hloubky, do které jsem mohl v té výroční zprávě, tak jsem ty otázky a podněty tam vznesl. Tak jenom aby to tady nezůstalo někde v povětří. Tak jestli kolega myslel všechny, nebo jen některé... Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní zatím poslední faktická, místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já se hrozně omlouvám, že vystupuji, všem, kteří čekají na to, až budeme hlasovat, nicméně musím reagovat na tu faktickou poznámku, která tady zazněla, na ten návrh přímé volby mediálních rad. Možná by to bylo demokratické, i když samozřejmě velice záleží na nastavení toho systému, jestli by taková volba respektovala nejenom přání většiny, ale i oprávněné zájmy menšin, jak by ta demokracie samozřejmě měla fungovat. Ale rozhodně se musím ohradit proti tomu, že výsledná rada nebo výsledná volba by byla apolitická. Naopak by nutně byla velice politická. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní v obecné rozpravě pan poslanec Pavel Juříček jako poslední přihlášený, další přihlášky v tuto chvíli nemám. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Juříček: Ano, děkuji. Ještě jednou, dámy a pánové, nechci vás zdržovat, nicméně chtěl bych ještě říct to, co citoval pan ředitel Dvořák. Cituji: Nejsme v situaci, kdy bychom nevěděli, že finanční zdroje České televize nějakým způsobem mizí a že je potřeba najít řešení, které bude po roce 2021. - Skutečně tady tento citát řekl pan ředitel na tom semináři nesemináři 8. října.

Já jenom chci dodat, číselné údaje zpráv Rady České televize o hospodaření České televize jsou ověřeny statutárním orgánem, z jiných dokumentů jsem nevycházel, a jsou trvale od roku 2012, tak jak jsem vám dokazoval, jsou deficitní i do roku 2018, ty trendy jsou naprosto zřejmé. Dále z těchto číselných údajů - slovo číselných zdůrazňuji - rovněž vyplývá, že současný provoz České televize je udržitelný do roku 2021, jak sám pan generální ředitel uvedl. To jsou fakta, na kterých bychom se měli všichni shodnout, protože jsou nesporná. Naše názory se však liší v tom, jak s touto situací naložit. Někteří z nás navrhují zprávy o ČT odmítnout jako lživé, někteří je samozřejmě chtějí schválit. Schválit a dělat - promiňte, určitě bych se nedotkl toho, že byste nebyli moudří lidé, ale jestliže chcete být poslanci v tomto směru slepí nebo neumíte sčítat anebo odčítat, anebo dokonce možná nechcete, abyste si opravdu ty věci přečetli do hloubky, no tak pak budete pro to hlasovat. Bohužel. Já pro to hlasovat z hlediska výročních zpráv nemohu.

A jinak musím říct, že některé pořady České televize mám velmi oblíbené, jako Hyde Park Civilizace pana Stacha, to je excelentní pořad přece, nebo dětské pořady jsou samozřejmě excelentní, vždyť všechny naše děti nebo vnoučata se na to dívají s oblibou. Ale to neznamená, že když mají některé věci pozitiva, tak že je (není?) tam opravdu něco v nepořádku, to, co jsem se vám snažil doložit.

V podrobné rozpravě bych si dovolil načíst návrh usnesení, který možná by mohl být takovým kompromisním návrhem. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Tak to je v tuto chvíli všechno, co se týče přihlášek do rozpravy. Ještě je tady faktická poznámka pana poslance Volného, v tuto chvíli jediná. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Nevím, jestli nebudu porušovat jednací řád, když tak mě zastavíte, ale já jsem nestihl předtím reagovat na to vaše vystoupení, takže bych chtěl vaším prostřednictvím vám osobně říct, že mediální rady volíme politicky dnes. A velice často alespoň někteří z nás je volí pod brutálním politickým nátlakem některých organizací, které organizuje právě politicky Česká televize. Naopak přímá volba členů mediálních rad, jednokolová volba, v průběhu třeba některých voleb, které probíhají celorepublikově, což by nebyl žádný problém, při případném zákazu podpory jednotlivých kandidátů ze strany politických stran by byla absolutně apolitická. Tady by už záleželo jenom na té vůli, jestli by tato Sněmovna chtěla přestat kontrolovat Českou televizi, anebo nechtěla přestat kontrolovat Českou televizi. A tato Sněmovna politicky kontrolovat Českou televizi chce a má to v plánu a chce si toto právo udržet. Tato Sněmovna nechce předat kontrolu nad Českou televizí do rukou těm, kterým to ve skutečnosti patří, do rukou těm, kteří platí koncesionářské poplatky. Ti, kteří budou hlasovat dneska pro ty zprávy ČT, chtějí udržet politickou kontrolu nad Českou televizí tak, aby ji mohli řídit a ovlivňovat prostřednictvím jimi dosazených lidí, tak aby tuto radu nesměli kontrolovat občané této země. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: To bylo pravděpodobně poslední vystoupení v rozpravě. Pokud se nikdo další do rozpravy nehlásí, já rozpravu v tuto chvíli končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany zpravodajů v této sloučené rozpravě. Prosím, pan poslanec Dolínek.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Nejprve - myslím, že to, co jsme zde absolvovali v posledních měsících v těch různých částech diskuse, bylo potvrzením toho mého úvodního názoru, že se nemá zásadně slučovat zpráva o činnosti a hospodaření České televize. Od začátku jsem říkal, nechme je rozdělené, a ukázalo se, že to bylo velmi nevhodné. Teď už je to jedno. Ale doporučil bych v příštích letech, pakliže zůstane obdobný systém, to striktně rozdělovat. Protože v tuto chvíli zásadně plně zapadly věci z té zprávy, např. že ČT 24 je z hlediska podílu na publiku v Evropě nejúspěšnější zpravodajský kanál, stejně jako ČT sport, který dominuje mezi evropskými sportovními programy. Stejně jako jsme vůbec neřešili podíl a zvládnutí případně, jak Česká televize - a v tomto musím říct, že s minimální výhradou i kolegů z SPD - zvládla poprvé po letech krajské volby. Že tam opravdu bylo uznáno, že v rámci možností České televize - ne všichni dali pochvalu, ale bylo řečeno, že ty krajské volby daly prostor těm, kteří ve výzkumech měli šanci, a nebylo to uzavřeno jako kdysi, že se tam dostávali pouze vládní nebo nejsilnější opoziční lídři apod. Takže tyto věci jsou ve zprávě o činnosti. A my jsme se jim bohužel tolik nemohli věnovat díky tomu, že samozřejmě zde budí vášně zpráva o hospodaření.

Co se týká ještě další věci, mohl bych číst některá další data. Tam je asi nejzajímavější to, že zhruba podle průzkumu 56 % obyvatel říká, že televize předává pravdivý obraz skutečnosti. Myslím si, že to ale i ukazuje diskusi, která zde je. Není to 100 %, 70, není to 30, je to 56 %. Asi to plně ukazuje to, jak se odvíjí ta diskuse. Na druhou stranu když se podíváte na sledovanost některých pořadů, je rapidně výše, takže naštěstí se neřídí všichni podle toho, jak věří zpravodajství, ale podle kvality. A opět, myslím si, že Česká televize - a nebylo to zde zpochybněno - jako zpravodaj bych chtěl říct, má řadu kvalitních věcí v oblasti filmografie, v oblasti dokumentů, v oblasti zábavných pořadů. A tam směřuje velká část těch peněz a ty nebyly zde zpochybněny.

Takže bych si troufl jako zpravodaj říct, že usnesení, které je za výbor - a to usnesení je, že výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Výroční zprávu o činnost České televize v roce 2016 dle sněmovního tisku 113 - je hlasovatelné, že zpráva o činnosti zde byla, byť touto formou spojenou projednána, a pevně doufám, že bude přijata.

Pouze bych na závěr chtěl říct, dneska jsme např. jeden zákon projednali v prvním čtení velmi zrychleně. Já nechci upírat výborům nějakou šanci na dlouhodobé projednávání, ale protože vím, že je zde několik verzí zákona o NKÚ a již dlouho jsou ty verze projednávány, tak když se podíváte, nahrál jsem minulý týden s kolegy tisk 626, novela zákona o NKÚ, která obsahuje pouze jedno jediné, a to je, že Česká televize a Český rozhlas mohou být kontrolovány. To znamená, pakliže je to taková velká tužba tohoto sálu, můžeme dále diskutovat u těch dalších zákonů, jsou v tom i obce, kraje, takže chápu složitost projednání. Tuto legislativu lze poměrně jednoduše projednat a děkuji za ubezpečení, že i senátoři by bezesporu rychle pomohli.

Takže děkuji a zopakuji, že návrh usnesení a doporučení je schválit tuto zprávu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Takže to bylo závěrečné slovo ke sloučené rozpravě. Paní druhá zpravodajka má ještě také zájem o závěrečné slovo. Prosím.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Děkuji za slovo. Já bych ráda přečetla usnesení, které se týká hospodaření České televize za rok 2016. Jde o usnesení číslo 19, a to z 5. schůze volebního výboru ze dne 27. března 2018.

Volební výbor Poslanecké sněmovny po vyslechnutí úvodního slova předsedy Rady České televize Ing. Jana Bednáře, zpravodajské zprávě poslance Patrika Nachera a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení. "Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Výroční zprávu o hospodaření České televize v roce 2016 dle sněmovního tisku 114";

II. pověřuje předsedu volebního výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o projednání Výroční zprávy o hospodaření České televize v roce 2016 volebním výborem.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Takže to byla závěrečná slova po všeobecné rozpravě. Já v tuto chvíli neeviduji žádné návrhy, které bychom měli hlasovat po všeobecné rozpravě, takže tato všeobecná sloučená rozprava v tuto chvíli končí. Já mám informaci, že pan poslanec Nacher chtěl vystoupit s něčím mimo. Takže prosím, teď je ta příležitost.

A než dorazí k mikrofonu, tak vás seznámím s omluvou. Pan poslanec Špičák se nám omlouvá mezi 13. a 17. hodinou z důvodu nemoci. Prosím pana poslance Nachera. Byl jsem ujištěn, že je to k něčemu úplně jinému.

 

Poslanec Patrik Nacher: Já jsem teprve teď zjistil ohledně hlasování úplně předchozího bodu týkající se 21. srpna, že tam mám v tom hlasování, že jsem se zdržel. Já ten zákon... protože 21. srpna jako významný den podporuji, nebyl jsem pravděpodobně v místnosti, a tím, že tam je to zastrčené, tak to bylo jako zdržení se. Tak mě na to bylo teď upozorněno, tak to nahlašuji, že jsem se nezdržel. Nebo mám to tam nahlášeno - zdržel, ale já ten zákon podporuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. To bylo pro stenozáznam. A nyní tedy otevírám bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP