Čtvrtek 7. listopadu 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

272.
Informace o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR
a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních
na území ČR za období červenec až prosinec 2018
/sněmovní tisk 423/

Pan poslanec se chce vyjádřit k hlasování. Ano prosím, pane poslanče. (Neklid v sále.)

 

Poslanec Stanislav Fridrich: Omlouvám se. Jenom prosím vás pro záznam. Chtěl jsem hlasovat ano, a mám tam ne. Takže jenom pro zápis. Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Není zpochybněno hlasování. Je to pro stenozáznam.

Já se omlouvám, ještě jednou musím vyzvat Poslaneckou sněmovnu, aby tu byla důstojnější atmosféra a abychom se slyšeli. Já jsem třeba teď pana poslance skoro neslyšel. Prosím vás tedy o ztišení, ať se můžeme věnovat projednávání sněmovního tisku 423. Děkuji vám.

Materiál uvede ministr obrany Lubomír Metnar. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tento materiál obsahuje informace o realizovaných vojenských cvičeních v rozsahu schváleném vládou České republiky. Jednotky ozbrojených sil České republiky se v tomto období zúčastnily 63 vojenských cvičení se zahraničními partnery mimo území České republiky a 23 cvičení se zahraničními partnery na území České republiky. Celkové finanční náklady, částka potřebná na zajištění těchto cvičení činila 36,2 milionu korun.

Hlavní úkoly ozbrojených sil České republiky v oblasti cvičení se zahraničními partnery v druhém pololetí roku 2018 byly: příprava jednotek k nasazení v operacích a do pohotovostních sil, výstavba a rozvoj schopnosti k naplňování kolektivních obranných závazků NATO a EU. Detailní přehled cvičení za období červenec až prosinec 2018 je uveden v příloze tohoto materiálu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Usnesení výboru pro obranu bylo doručeno jako sněmovní tisk 423/1 a já nyní prosím zpravodaje výboru, což je poslanec Radek Zlesák, aby nás informoval o jednání výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Zlesák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jedná se o cyklickou informaci, která se pravidelně opakuje s půlroční frekvencí, s tím, že výbor pro obranu na své 22. schůzi ze dne 3. dubna 2019 přijal toto usnesení. Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby informaci o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období červen až prosinec 2018 vzala na vědomí.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a zahajuji všeobecnou rozpravu. Do všeobecné rozpravy nemám žádnou přihlášku ani nevidím, že by se někdo hlásil z místa. Všeobecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova po všeobecné rozpravě? Není. Přistoupíme k rozpravě podrobné, kterou jsem nyní zahájil. Ani do podrobné rozpravy nemám žádnou přihlášku, takže podrobnou rozpravu končím. V tomto případě je zájem o závěrečná slova? Ani po podrobné rozpravě není zájem o závěrečná slova.

 

Takže můžeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak ho tady přednesl pan zpravodaj, to znamená, že Sněmovna bere na vědomí Informaci o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období červenec až prosinec 2018." O tomto nyní budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 270, přihlášeno 151 poslanců, pro 128, proti nikdo. Návrh usnesení byl schválen.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu.

Dalším bodem je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP