Čtvrtek 7. listopadu 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

277.
2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních
mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států
na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2019
/sněmovní tisk 586/

Pana ministra obrany prosím, aby nám tento materiál uvedl. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Opět děkuji za slovo, pane předsedající. Rovněž tento materiál obsahuje informace o nově plánovaných šesti cvičeních ozbrojených sil České republiky v roce 2019: pět cvičení ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a jedno cvičení ozbrojených sil jiných států v České republice; a upřesňující informace o dvanácti cvičeních, která již byla vládou schválena: osm cvičení ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a čtyři cvičení ozbrojených sil jiných států v České republice, u kterých došlo během jejich připrav ke změnám některých atributů přesahující schválený rámec, jako jsou počty vyčleněných sil a prostředků, termíny či místo konání.

Uvedené změny v plánu cvičení se zahraničními partnery odrážejí zejména požadavky zahraničních partnerů v oblasti přípravy do zahraničních operací včetně výstavby schopností k dosažení aliančních standardů a aktuální potřeby Armády České republiky. Rovněž i zde je detailní výčet změn uveden v příloze tohoto materiálu. Cvičení uvedená ve 2. doplňku budou financována v rámci schváleného rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany na rok 2019. Dodatečné požadavky na financování tady nejsou a nevznikají.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Usnesení výboru pro obranu nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 586/1. Zpravodaj výboru pan poslanec Bartošek je omluven, místo něj nás bude informovat o jednání výboru jeho předsedkyně, paní poslankyně Černochová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. K 2. doplňku ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2019, sněmovní tisk 586, výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení náměstka ministra obrany pověřeného řízením sekce obranné politiky a strategie Ing. Radomíra Jahody, náčelníka Generálního štábu arm. gen. Ing. Aleše Opaty, zpravodajské zprávě poslance Ing. Jana Bartoška a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby 2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2019, sněmovní tisk č. 586, vzala na vědomí;

II. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky;

III. ukládá předsedkyni výboru, aby předložila usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji pěkné poledne. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám přihlášeného žádného poslance. Ještě se rozhlédnu po sále, nikoho nevidím, končím všeobecnou rozpravu. Táži se, jestli má pan ministr zájem o závěrečné slovo, nebo paní poslankyně Černochová. Nemáte. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Nikoho přihlášeného nevidím, podrobnou rozpravu končím. Táži se opět na závěrečná slova. Pan ministr? Paní poslankyně Černochová? Zájem nemáte.

 

Takže budeme hlasovat o návrhu usnesení, jak bylo předneseno paní poslankyní Janou Černochovou. Zagonguji. Svolám poslance do jednacího sálu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 275, přihlášeno 143 poslanců, pro 125, proti žádný. Návrh usnesení byl schválen.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu. Jedná se o

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP