Čtvrtek 7. listopadu 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

279.
Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států
uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2019
/sněmovní tisk 597/

Tento materiál opět uvede ministr obrany Lubomír Metnar. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Opět děkuji za udělení slova. Vážený pane předsedající, tato informace poskytuje ucelený přehled o přistáních, přeletech a průjezdech do 48 hodin v České republice jiných ozbrojených sil přes území České republiky, a to za první pololetí letošního roku. Součástí materiálu je i porovnání jednotlivých počtů přeletů cizích vojenských letadel a pozemních přeprav cizích ozbrojených sil nad a přes území České republiky za posledních pět let. Pozemní a letecké přepravy jiných ozbrojených sil byly v uvedeném hodnoceném období realizovány zejména z důvodů účastí na vojenských operacích, například KFOR, dále účasti na vojenských cvičeních, nácvicích a ukázkách vojenské techniky, například Dark Blade, a jednání k jejich zabezpečení.

Za účelem přeletů a přistání na území České republiky bylo uskutečněno celkem 3 279 leteckých přeprav, včetně 768 charterových letů a 204 přistání jiných ozbrojených sil. Pozemních přeprav za účelem cvičení a tranzitních průjezdů přes území České republiky bylo v daném období realizováno celkem 457 samostatných přesunů bez doprovodu vojenské policie a 48 silničních proudů a 1 železniční přeprava. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Usnesení výboru pro obranu bylo doručeno jako sněmovní tisk 597/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Radek Zlesák a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Zlesák: Děkuji za slovo. Omlouvám se. Teď k tomu nemám u sebe usnesení. Mohu poprosit o přerušení projednávání tohoto bodu?

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já tady to usnesení... Ne, ne, není potřeba... Kdyžtak vám ho předám. Pojďte si pro něj. Já jsem vždy připraven... (Pobavení v sále.) Pro tyto situace. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Radek Zlesák: Děkuji za slovo a panu předsedajícímu, který je vždy připraven, díky tomu mohu přečíst usnesení výboru pro obranu z 27. schůze ze dne 30. října 2019 k tomuto bodu.

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení náměstka ministra obrany pověřeného řízením sekce obranné politiky a strategie Ing. Radomíra Jahody, náčelníka Generálního štábu armádního generála Ing. Aleše Opaty, zpravodajské zprávě poslance Ing. Radka Zlesáka a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně PČR, aby informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v prvním pololetí 2019 vzala na vědomí;

II. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky;

III. ukládá předsedkyni výboru, aby předložila usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Děkuji za vaši pozornost a ještě jednou se omlouvám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já zahajuji všeobecnou rozpravu a rozhlédnu se po sále, zdali je někdo přihlášen. Nikoho nevidím, takže všeobecnou rozpravu končím. Táži se, zdali má pan ministr či pan zpravodaj zájem o závěrečné slovo. Nemáte zájem o závěrečné slovo, pane ministře? Pane zpravodaji? (Bez zájmu.) Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné. Podívám se, zda je někdo přihlášen. Nikdo přihlášen není. Takže končím podrobnou rozpravu. Táži se, zdali máte zájem o závěrečné slovo - pan ministr, pan zpravodaj? Nemáte zájem, takže budeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak bylo předneseno panem zpravodajem.

Ještě jednou zagonguji, abych dal prostor dostavit se všem poslancům. Myslím, že můžeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro usnesení? Kdo je proti usnesení?

Hlasování číslo 277, přihlášeno 145 poslanců, pro 117, proti 9. Návrh usnesení byl přijat.

 

Přistoupíme k bodu číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP