(14.40 hodin)

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, vážená vládo, jsme ve druhém čtení, takže nyní jen stručně připomenu obsah návrhu novely zákona, kterým se mění zákon číslo 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Prvního ledna 2019 došlo k navýšení minimální mzdy. Návrh obsahuje odpovídající zvýšení příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce, tak aby kompenzovalo toto navýšení minimální mzdy. Připomínám, že velká část osob se zdravotním postižením právě pracuje v těchto kategoriích. Bez této kompenzace ze strany státu hrozí, že by mohlo dojít k propouštění části zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.

Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených si nechala zpracovat anketu o dopadech na nenavýšení příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle § 78 a zákona o zaměstnanosti. Této ankety se zúčastnilo 70 zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením, členů Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených České republiky. To představovalo 54 % jejich členské základny. V této anketě vyšla následující data. Bez očekávaného zvýšení příspěvku 69 % zaměstnavatelů první pololetí zvládlo za pomocí výrazného snížení finančních rezerv a omezení investic. U 41 % těchto zaměstnavatelů to bylo doprovázeno i sníženými mzdami, museli snížit mzdy svých zaměstnanců. 46 % zaměstnavatelů muselo ukončit pracovní poměr těm nejméně výkonným zaměstnancům, 13 % bylo nuceno využít cizí zdroje, to znamená vzít si úvěry.

Pokud by nedošlo ke kompenzaci dalšího očekávaného zvýšení minimální mzdy zvýšením příspěvku nebo valorizací pro rok 2020, 76 % zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením bude nuceno ukončit pracovní poměr s těmi nejméně výkonnými zaměstnanci, 54 % bude podle této ankety muset snížit náklady včetně mzdových, 44 % bude muset omezovat investice, 17 % zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením nebude schopno zaměstnat 50% podíl osob se zdravotním postižením, tak jak je kritériem pro chráněný trh práce, a 14 % respondentů uvedlo, že by nemohlo dostát svým závazkům a museli by ukončit činnost. (Silný hluk v sále.)

K tomu je potřeba, vážené paní poslankyně, páni poslanci, říci, že tito lidé velmi těžce hledají zaměstnání, kde se mohou uplatnit. Jejich zaměstnávání vyžaduje specifické úpravy pracovního místa, specifickou organizaci práce. K tomu je třeba také dodat, že -za prvé - pro tyto, ač jsou to mnohdy skutečně mladí lidé po úrazech nebo s vrozenými vadami, pro tyto lidi je zaměstnání podstatné nejen jako zdroj obživy, ale i jako sociální a pracovní rehabilitace -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Paní poslankyně, já vás jenom přeruším. Já bych poprosil o klid, protože paní poslankyně se skutečně musí snažit, abychom ji vůbec slyšeli. Tak prosím.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji moc.

Za druhé je potřeba říci, že i z pohledu státu pak je potřebné připomenout, že pokud by tito lidé, tedy lidé se zdravotním postižením, ztratili zaměstnání a stali se nezaměstnanými, pak jeden nezaměstnaný stojí stát 207 tisíc korun ročně. Navrhované navýšení příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením o 800 korun bude znamenat tedy ročně náklad na jednoho člověka 9 600 korun. Navrhovaná úprava je opravdu žádoucí.

Ještě v závěru avizuji, že jsem přihlášena do podrobné rozpravy, kde zdůvodním v této chvíli již výborový pozměňovací návrh, nebo se přimluvím za ten v této chvíli již výborový pozměňovací návrh, a budu současně navrhovat zkrácení lhůty pro projednání ve výborech na sedm dnů. Sociální výbor se tímto návrhem zabýval. Většina členů výboru je spolunavrhovateli této novely zákona stejně jako spolunavrhovateli toho pozměňovacího návrhu. Věřím tomu, že ve výboru to projednáme rychle, tak aby novela prošla i třetím čtením ještě na této schůzi a tak aby se stihlo projednání v Senátu, abychom osobám se zdravotním postižením ulehčili situaci ještě v posledním čtvrtletí tohoto kalendářního roku. A samozřejmě zajistili patřičné podmínky od 1. 1. 2020.

Děkuji předem za podporu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Jenom upozorním, že vás zatím nemám přihlášenou do podrobné rozpravy. Nicméně jsem si vás poznamenal, zatím to tady nevidím na displeji. Ano, do obecné ano, ale říkala jste do podrobné.

Jinak bych ještě přečetl tři omluvy. Paní poslankyně momentíček. (Zpravodajka je již připravena u řečnického pultu.) Protože jsou to omluvy, které jsou na aktuální čas. Takže od 14.30 do 16 hodin se ze zdravotních důvodů omlouvá pan poslanec Petr Gazdík, do 16 hodin se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Radim Fiala. Paní ministryně Marie Benešová se omlouvá z bloku odpoledního jednání dnes 16. října a taktéž 17. října do 14.30, a to z pracovních důvodů.

A nyní tedy prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro sociální politiku poslankyně Andrea Brzobohatá a informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Andrea Brzobohatá: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, sociální výbor na své 37. schůzi dne 3. října přijal usnesení číslo 143 k sněmovnímu tisku 463/2. K tomuto tisku je jeden pozměňovací návrh paní poslankyně Aleny Gajdůškové a ostatních. Sociální výbor Poslanecké sněmovně tohle doporučuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Jenom bych přečetl, že náhradní kartu číslo 26 má pan poslanec Sklenák.

Nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do které mám jedinou přihlášenou, a to je paní poslankyně Alena Gajdůšková. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Ano, děkuji. Pokusím se jenom skutečně velmi stručně. Na začátku řeknu, že velmi a velmi děkuji všem, kteří podpořili návrh novely zákona, i těm, kteří podpořili pozměňovací návrh. Bylo to skutečně průřezem politických stran, politických klubů a já si toho opravdu velmi vážím.

Situaci dorovnávání příspěvků na zaměstnávání osob se zdravotním postižením jsme zde měli na stole již na začátku tohoto roku. Snažila jsem se tu věc posunout pozměňovacím návrhem k zákonu o zaměstnávání cizinců. Tehdy to neprošlo spíš z nějakých legislativních důvodů. A nyní jsme na konci roku. Trvalo tři čtvrtě roku, než jsme se dostali do druhého čtení úpravy, která má pomoci lidem se zdravotním postižením. Já proto ještě velmi děkuji také těm, kteří podpořili návrh, abychom zařadili tento bod pevně, tak aby mohl být projednán a aby mohl být projednán i ve třetím čtení ještě na této schůzi.

Pozměňovací návrh, který, říkám, je v této chvíli... (Odmlka pro silný hluk v sále.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP