(14.40 hodin)
(pokračuje Richterová)

Vedle akreditace mě zajímá, zda se podaří - zase je to v gesci celé vlády - aby se pohnul jednotný informační systém práce a sociálních věcí a aby tam došlo k propojení IT systémů, aby lékaři mohli mít jednotnou databázi v této věci. Finálně pak byly velmi vágní sliby ohledně využití zahraničních zkušeností. Opět jako Česká republika se můžeme zapojit do evropského projektu umožňujícího jakési sebehodnocení občanů. Zajímá mě, zda to skutečně učiníme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní vás seznámím s omluvenkami, které mi byly doručeny. Paní poslankyně Malá se omlouvá dnes od 14.30 ze zdravotních důvodů, pan poslanec Strýček se omlouvá mezi 14.30 a 16.30 z pracovních důvodů a pan místopředseda Petr Fiala se omlouvá od 16 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Nyní pan poslanec Lipavský by byl na řadě, ale není přítomen, jak mi bylo avizováno, takže prosím pana poslance Rakušana, který bude interpelovat ve věci informace o přípravě vlády České republiky na předsednictví Rady Evropské unie, a připraví se pan předseda Radim Fiala. Prosím.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji, pane předsedající. Trošku udýchaným uběhaným hlasem bych požádal pana premiéra vlády České republiky Andreje Babiše, aby nám konečně podal nějakou zásadní informaci o tom, jak vypadá příprava České republiky na předsednictví Evropské unie.

My nevíme, co jsou momentálně priority našeho předsednictví. My se doslýcháme a dočítáme z médií, že je sníženo financování o téměř polovinu. V současné době se počítá s miliardou a dvěma sty miliony. Schválila to vláda. Víme, že část ministrů sociální demokracie s daným snížením nesouhlasila.

My jsme včera navrhovali mimořádný bod programu, který by se právě daného týkal. Vy, vládní poslanci, jste nám to neschválili. Daný bod nebyl zařazen. Potom posloucháme proslov premiéra vlády, který říká: já vám ty informace klidně poskytnu, tak se mě na to zeptejte, není žádný problém vám o tom promluvit. Tak proč jste nám, milí kolegové, neschválili na program bod informace o předsednictví České republiky, když sám váš pan premiér nám tu informaci chce poskytnout.

Vážený pane premiére, poskytněte nám ji. Řekněte nám, jaké ambice má předsednictví České republiky v Evropské unii, řekněte nám, zda to nebude další blamáž potom, co byla shozena vláda během předsednictví, řekněte nám prosím, zda ta částka milion dvě sta tisíc korun má nějaké ambice na to, aby Česká republika si udělala dobrou reklamu a dobré jméno a aby ukázala, že je schopna sehrát v rámci Evropské unie výraznou roli. My tomu v současné době - miliarda dvě sta milionů korun, omlouvám se - my tomu v současné době úplně nevěříme. A já bych tedy požádal pana premiéra o jasnou informaci, jak to s naším předsednictvím bude. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Pan premiér odpoví na vaši interpelaci písemně do třiceti dnů.

A nyní prosím pana poslance Radima Fialu, který bude interpelovat ve věci institutu strpění. (Není v sále.) Pan poslanec tu před chvílí byl, a pokud se tedy neobjeví, tak jeho interpelace propadá. Pane poslanče, jste na řadě. Prosím o dodržení času.

 

Poslanec Radim Fiala: Tak jsem to stihl akorát. Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, obracím se tady na pana premiéra Babiše v otázce legislativního návrhu Ministerstva vnitra, kterému se říká zkráceně institut strpění cizince. Znamená a týká se toho, že nepůjde vyhostit uprchlíky, kteří se v naší zemi dopustí závažných trestných činů a kterým v jejich zemi hrozí nebezpečí.

Má otázka je jednoduchá, pane premiére. Tak my tady budeme držet lidi, kteří tady budou páchat trestnou činnost, dávat jim sociální dávky, budeme je živit a nesmíme je vyhostit? A já se vás ptám, otázka je jednoduchá: Je to v zájmu českých občanů? Je to v zájmu českých občanů? A jestli je to pravidlo, které přebíráme z Evropské unie, tak komu sloužíte, pane premiére? Evropské unii, nebo českým občanům? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času a nyní prosím pana poslance Feriho s poslední interpelací na předsedu vlády, a to ve věci hromadné žaloby. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Na tuto interpelaci již odpověď budu chtít znát a mohu ji proslovit teď. Interpelace se týká hromadných žalob. Předloha vládního návrhu zákona o hromadných žalobách byla poslána a postoupena na vládu již v létě a doteď nebyla projednána. Je to zcela zásadní tisk, který může proměnit podobu civilního procesu. Jistě musíme vyřešit otázky, jestli vůbec potřebujeme hromadné žaloby, jestli na to nestačí klasické nalézací řízení, ale ty otázky bychom měli řešit v Poslanecké sněmovně, s odbornou veřejností, v ústavně-právním výboru. A měli bychom už hlavně vědět, jestli to projednáváno bude a kdy nám to bude postoupeno.

To znamená, má otázka zní, kdy to bude zařazeno na pořad jednání, na program jednání vlády a kdy ta věc bude a případně v jaké podobě, jestli se ještě plánují nějaké změny, kdy bude postoupena Poslanecké sněmovně. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Pan premiér stejně jako na jiné interpelace z tohoto bloku odpoví v souladu s jednacím řádem do třiceti dnů písemně. To byla poslední interpelace ze seznamu přihlášek. Já tedy upozorňuji Poslaneckou sněmovnu, že byly vyčerpány všechny přihlášky na předsedu vlády k interpelacím.

Nyní budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády. A já vyzývám pana poslance Adama Kalouse, aby přednesl interpelaci na prvního místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Připraví se pan poslanec Pour. Prosím.

 

Poslanec Adam Kalous: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, já bych vás rád interpeloval ve zcela konkrétní záležitosti, a to ve věci zrušeného obvodního oddělení Policie České republiky ve městě Javorník. Obvodní oddělení Policie České republiky i se služebnou fungovalo ve městě Javorník do 30. dubna 2011, kdy důvodem zrušení této policejní stanice byl nevyhovující stav objektu, který byl v té době majetkem Ministerstva vnitra, a také vysoké náklady na jeho rekonstrukci. Poté bylo obvodní oddělení přesunuto do města Žulová, které je vzdáleno necelých třicet kilometrů.

Aby město Javorník zabezpečilo na území svého katastru bezpečnost pro své občany, uzavřelo v květnu 2014 smlouvu s bezpečnostní agenturou Aragon Security, s. r. o., k zajištění nezbytné bezpečnosti obyvatel města. Tato agentura však nemá žádné pravomoci a může pouze občany napomenout nebo přestupky a další přečiny hlásit Policii České republiky. Do dnešního dne tato spolupráce stála 5 290 000 korun, což je asi jeden milion korun ročně. Mimoto město chtělo vyjít vstříc Policii České republiky tím, že by zakoupilo a zrekonstruovalo ze svých prostředků budovu novou. Náklady s tímto nákupem, ale zejména s rozsahem rekonstrukce, který definovala policie, byl nad možností městského rozpočtu, a tedy tato varianta nebyla přijata.

Pane ministře, domnívám se, že by stát měl prostřednictvím Ministerstva vnitra a policie zajistit, aby v Javorníku policejní stanice byla. I když je město velmi nakloněno myšlence vrácení služebny do Javorníku, tak policie si klade takové nároky, že město je nemůže při svém rozpočtu finančně zajistit. Rád bych se vás, pane ministře, zeptal, zdali si myslíte, že dobrou vizitkou policie je fakt, že činnost supluje soukromá bezpečnostní agentura bez kompetencí a na náklady samosprávy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Než dám slovo dalšímu poslanci, seznámím vás s omluvenkami. Pan ministr odpoví na vaši interpelaci písemně do třiceti dnů, protože není přítomen. Dále se nám omlouvá paní ministryně Schillerová od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů a svoji omluvenku stahuje paní poslankyně Krutáková, a to z odpoledního jednání.

Nyní prosím pana poslance Poura, který bude interpelovat paní ministryni Maláčovou ve věci: kdy se sociální dávky nevyplatí víc než práce. Prosím.

 

Poslanec Milan Pour: Vážená paní ministryně, obracím se na vás jako na ministryni práce a sociálních věcí s následující otázkou. V rámci poslaneckých dnů se na mě obrátila řada nespokojených občanů. Jejich problém měl společného jmenovatele: osobní zkušenost s občany zneužívajícími sociální dávky. Občané jsou znepokojeni tím, že v dnešní době se řadě lidí vyplatí nepracovat a být doma na sociálních dávkách. Namísto toho, aby pak byli společnosti vděční za podporu, často jí oplácejí tak, že ponocují, ruší noční klid, hojně požívají alkohol, nechávají za sebou strašný nepořádek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP