(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, já vás vítám na dnešní odpolední části jednání 35. schůze Poslanecké sněmovny. Než budeme pokračovat, tak vás seznámím s informací, že pan poslanec Výborný bude hlasovat s náhradní kartou číslo 21.

A svou přítomnost z této části jednání omluvili pan poslanec Munzar od 18 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Špičák mezi 12.50 a 13. hodinou z pracovních důvodů, pan poslanec Jan Bauer od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Mihola od 14.30 do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů, pan poslanec Marek Benda od 16. hodiny do konce jednacího dne a paní poslankyně Válková mezi 14.30 a 18.00 z pracovních důvodů. Dále paní poslankyně Matušovská od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. To jsou tedy omluvenky.

 

A nyní již otevírám bod

 

318.
Ústní interpelace

které jsou určené předsedovi vlády nebo ostatním členům vlády. Dnes bylo za účasti ověřovatelek vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Andreje či na vládu ČR jako celek, a poté na ostatní členy vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Upozorňuji interpelující poslance a interpelované členy vlády, že ihned po ukončení interpelací na omluveného předsedu vlády budou následovat interpelace na členy vlády.

Nyní dávám slovo panu poslanci Marku Výbornému, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády ČR. Připraví se pan poslanec Dominik Feri. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane nepřítomný pane premiére, nemohu nereagovat na vaše bezostyšná slova v médiích ze dne 16. října 2019, kde jste fakticky označil zákon, kterým se zmírňují některé následky křivd spáchaných zločinným komunistickým režimem vůči církvím, náboženským společnostem a Federaci židovských obcí, za tunel ve výši 54 miliard a za jakési podivné rozhodnutí.

Uvědomujete si, že svým prohlášením pokračujete v šíření zcela lživých smyšlenek a dojmů? Můžete věrohodně doložit vámi zmiňované předražení o 54 miliard, když celková výše náhrad činí 59 miliard? Proč vám ještě právníci na Úřadu vlády nevysvětlili rozdíl mezi finanční náhradou a příjmem? Ústavní soud jasně konstatoval, že vámi prosazený zákon je v příkrém rozporu s článkem 1 Ústavy, popírá princip právní jistoty jako základní pilíř demokratického státu. Fakticky není o zdaňování, ale o snížení finanční náhrady. Víte, pane premiére, že se jedná o náhradu, která je vyplacena za majetek, který buď nelze vydat, nebo byl komunistickým režimem zcela zplundrován? Z jakého důvodu, pane premiére, ač formálně říkáte, že respektujete nález Ústavního soudu, i nadále dehonestujete církve, náboženské společnosti a Federaci židovských obcí v očích veřejnosti? Uvědomujete si, že mimo jiné i z těchto náhrad církve financují charitativní, vzdělávací a další projekty, v kterých často fakticky pomáhají, nebo dokonce suplují roli státu a pomáhají těm nejpotřebnějším bez rozdílu vyznání, národnosti a podobně?

Pane premiére, pokud jste přesvědčen, že stokrát opakovaná lež se stane pravdou, tak vás musím zklamat. Není tomu tak. Ústavní soud zafungoval jako pojistka ústavnosti, a vás, pane premiére, žádám, abyste to respektoval. (Upozornění na čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan premiér je omluven. V souladu s jednacím řádem odpoví na vaši interpelaci do třiceti dnů písemně.

S další interpelací ve věci moje firma vystoupí pan poslanec Feri. Připraví se pan poslanec Jelínek. Prosím.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Vážený pane nepřítomný předsedo vlády, tato interpelace směřuje na poměrně aktuální politickou záležitost. A kdybyste odpovídal písemně do třiceti dnů, a vím, že vždycky odpovídáte tak, aby byla lhůta zachována, ale nějak nespěcháte, tak bude lepší, když vám ji položím, až tu budete přítomen. To znamená, věřím, že příští týden. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Pan předseda vám i na tohle může odpovědět v souladu s jednacím řádem do třiceti dnů.

A nyní prosím pana poslance Jelínka, který bude interpelovat ve věci zajištění kybernetické bezpečnosti. Připraví se paní poslankyně Richterová.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane premiére, na zasedání komise pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost jsme byli seznámeni se zprávou o stavu kybernetické bezpečnosti České republiky za rok 2018. Po jednání komise jsem byl otázán médii, zda je kybernetická bezpečnost v České republice zajištěna. Odkázal jsem se na vaši odpověď na moji interpelaci ze dne 30. května 2019, kdy na otázku "vážený pane premiére, dodrží vláda závazek k dobudování NÚKIBu s potřebným personálním a finančním zabezpečením?" mi bylo odpovězeno, cituji: "Z původních 48 tabulek dospěl k názoru,"myšleno NÚKIB, "že v tomto roce je pro zajištění hlavní činnosti nutné získat alespoň 32 tabulek s tím, že rozvoj další činnosti bude rozložen do příštích let. Těch 32 míst, které NÚKIB určí jako zásadní, v tom NÚKIB s Ministerstvem financí jedná."

Nicméně v rozhovoru s panem ředitelem Národního úřadu pro kybernetickou informační bezpečnost panem Navrátilem jsem se ale dozvěděl, že Ministerstvo financí schválilo pouze 8 míst. Jak si mám prosím, pane premiére, vyložit vaše slova ve stejné interpelaci, kde jste říkal: My nechceme žádné úspory, NÚKIB měl požadavek na navýšení o 48 tabulek a nakonec jsme se domluvili na 32 tabulkách, takže je to navýšení.

Jelikož 8 tabulek je čtvrtina z projednávaných 32, tak mám obavy o zajištění kybernetické bezpečnosti této země. Rád bych, pane premiére, navázal i na větu z vaší odpovědi na dříve zmíněnou interpelaci, kde říkáte: Vláda určitě nepodceňuje význam kybernetické bezpečnosti a zejména závažnost kybernetických hrozeb pro bezpečnost našeho státu a celé společnosti.

A ptám se: Proč je průměrný plat na Národním úřadu pro kybernetickou informační bezpečnost v tomto roce nižší než v roce minulém? (Upozornění na čas.) To reálně ohrožuje kybernetickou bezpečnost naší země a je v rozporu s vašimi slovy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan premiér odpoví na vaši interpelaci do třiceti dnů.

A nyní prosím paní poslankyni Richterovou, která bude interpelovat ve věci krize v lékařské posudkové službě a její neřešení. Připraví se pan poslanec Rakušan, protože mám informaci, že pan poslanec Lipavský se omlouvá. Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Já se na nepřítomného předsedu vlády obracím ve věci, kdy dnes je mnoho tisíc posudků potřebných pro přiznání vlastně příspěvku na péči či uznání invalidních důchodů ve zpoždění, v prodlevě. Týká se to tedy tisíců obyvatel naší země, a to dlouhodobě.

Dnes při projednávání interpelace na paní ministryni práce a sociálních věcí vyšlo najevo, že není jasné, zda u nás existují akreditovaná pracoviště, která by mohla vlastně připravovat nové posudkové lékaře. Jelikož jde o oblast, v níž je třeba zajistit spolupráci mezi Ministerstvem práce a Ministerstvem zdravotnictví, obracím se na vás, ať v této oblasti zjednáte pořádek. Jde totiž ve finále o něco, co se týká zhruba 1 150 000 občanů naší země. Konkrétně celá ta agenda obnáší zhruba 430 tisíc řízení ročně. Je to tedy obrovská věc. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP