(15.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz? Má, pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za odpověď, byla vyčerpávající. Když se zvyšuje nápad, a velmi povážlivě, tak co to pak znamená? Neposilují se ty insolvenční úseky? Znamená to, že se každé té věci věnuje menší pozornost. Což zejména u té insolvenční agendy, která je velmi složitá, je, myslím, velmi nevhodné, protože se tam zkoumají věci ohledně osvědčení úpadku, zkoumá se také sledování nepoctivého záměru, jestli dlužník skutečně dodržuje ta pravidla a snaží se maximalizovat uspokojení věřitelů. To je něco, co opravdu, myslím, by mělo být řešeno. Co by mělo být řešeno ne tím, že se spokojíme s tím, že se ta místa neproškrtají, ale že se právě přidají další.

Ale to není další otázka, jenom bych vás chtěl požádat, jestli by bylo možné nám na ústavně-právním výboru dát po půl roce účinnosti toho návrhu, to znamená v prosinci, nějaké shrnutí toho, co ta novela přinesla. A zejména bych chtěl požádat, to shrnutí aby se zaměřilo na otázku dlužnických poraden, nebo možnosti insolvenčního soudu nařídit dlužníkům finanční poradenství nebo -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Čas, pane poslanče. (Děkuji.) Prosím paní ministryni, jestli bude odpovídat na doplňující dotaz. Prosím.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Tak určitě se to nedotkne kvality rozhodování insolvenčních věcí, zatím nemáme takovéto signály, takže jak jsem řekla, činit opatření není třeba. I když tedy budeme ve střehu, a proto to sledujeme. Statistiku vám samozřejmě můžeme dát, takže se na mě obraťte, vyměníme si maily, není to problém.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní prosím pana poslance Bendla, který bude interpelovat pana ministra Vojtěcha ve věci dostupnosti zdravotní péče.

 

Poslanec Petr Bendl: Vážený pane ministře, vážená Sněmovno, pane předsedající, já mám jednoduchý dotaz. Na mě se obrátila občanka České republiky, která se stěhuje z Královéhradeckého kraje k nám do středních Čech, a když hledala gynekologa, neboť je v poměrně pokročilém stadiu těhotenství a nemůže dojíždět hodiny a hodiny za svým gynekologem do Královéhradeckého kraje, protože už bude přestěhovaná, tak při hledání gynekologa zjistila, že gynekologové podmiňují registraci podepsáním smlouvy o nadstandardní péči. Jinak ji nezaregistrují. Tak jsem chtěl vědět, zdali o této praxi víte. Pokud ne, zdali jste připraven si o tom něco zjistit, a pokud ano, zdali je to normální, zdali takováto praxe je v pořádku a Ministerstvo zdravotnictví ji schvaluje, či nikoliv. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a prosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové. Vážený pane poslanče, děkuji za ten dotaz. Není to normální. Protože podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, pokud ten daný poskytovatel má smlouvu se zdravotní pojišťovnou a ta příslušná paní pacientka je pojištěna u této zdravotní pojišťovny, tak každý pojištěnec má právo na poskytnutí hrazených služeb v rozsahu a za podmínek stanovených daným zákonem, to je zákonem o veřejném zdravotním pojištění, a poskytovatel zdravotních služeb nesmí za tyto hrazené služby přijmout od pojištěnce žádné úhrady. Musela by to být nějaká nadstandardní služba, která není standardně hrazena, což registrace u poskytovatele zdravotních služeb, což je samozřejmě i gynekolog, z mého pohledu jednoznačně není. Tím pádem vylučuje - je to § 11 zákona o veřejném zdravotním pojištění - to, aby poskytovatel žádal od pojištěnce platbu za zdravotní službu, která je hrazena zdravotní pojišťovnou. A tato služba samozřejmě je hrazena zdravotní pojišťovnou, protože pokud ten gynekolog pacientku registruje, tak pak samozřejmě za ni dostává úhradu od její zdravotní pojišťovny. Tolik k tomu.

Samozřejmě poskytovatel může žádat o úhradu za nějaké služby, které nejsou standardně hrazeny. Pak musí být jasně platba podle ceníku, ten musí být zveřejněn, pojištěnec musí o tom být předem informován. Ale myslím si, že tak jak to popisuje - a potřeboval bych samozřejmě znát větší detaily - tak tomu není, že lékař by poskytnutí hrazených služeb takto podmiňovat neměl, a porušuje tím zákon a také smlouvu se svou zdravotní pojišťovnou. V tomto směru bych doporučil, aby se ta paní jako pojištěnec obrátila se stížností na svou zdravotní pojišťovnu, kde toto popíše. Samozřejmě to může dát i na vědomí Ministerstvu zdravotnictví, ale musí to řešit právě ta zdravotní pojišťovna, se kterou má daný poskytovatel smlouvu, a ta praxe, o které hovoříte, je porušením té smlouvy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Pan poslanec bude mít doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Já děkuji za jednoznačnou odpověď, pane ministře. Otázka, co jí teď poradit, neboť ona se bojí, když si bude na toho lékaře stěžovat, jak to asi dopadne s tou péčí. Rozumíte mi? Že to je v té lidské rovině - já bych se chtěla u vás registrovat, vy mě nechcete a říkáte pouze za podmínky podpisu nadstandardní smlouvy, tak já půjdu na příslušnou pojišťovnu, budu si na vás stěžovat. Jaké to zacházení potom asi bude. Ale té odpovědi rozumím, děkuji za ni. Určitě si s tím nějak poradíme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr už nebude reagovat, takže já prosím paní poslankyni Kovářovou, která bude interpelovat pana ministra Havlíčka ve věci sliby chyby, voda pod Kladnem. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, v minulosti váš resort vyčlenil 250 milionů korun na ochranu milionů kubíků vody pod Kladnem, která pomalu zaplavuje opuštěné doly právě pod Kladnem. Hladina vody postupně stoupá a existuje vážné riziko, že dosáhne úrovně, která je zamořená z provozu ocelárny Poldi. Ty vyčleněné prostředky čtvrt miliardy korun, to je skutečně hodně peněz a ty by měly tomu pomoci zabránit. Podle veřejných informací chce Ministerstvo průmyslu a obchodu tuto rezervu zrušit a rozpustit ve státním rozpočtu, na Kladno by tak neposlalo ani korunu. Vaším argumentem prý je, že voda na povrch začne vytékat až za několik desítek let. Přitom před pěti měsíci Palivový kombinát Ústí, který má dohled nad podzemní vodou na starosti, varoval, že by důlní vody měly začít vytékat na povrch okolo roku 2025, což už je za pět let. Ať je to ale pět, nebo deset let, ochranu vody považuji za velmi důležitou zvláště v době, kdy se mění klima a začíná jí být nedostatek, což v minulých letech pocítil skoro každý. Proto přístup vašeho ministerstva jednoduše nechápu a nechápou ho ani kladenští občané, ani tamní samospráva. Upřímně se tomu nedivím.

Vážený pane ministře, ptám se tedy, proč pro vás ochrana spodní vody není důležitá. Proč plánujete navrhnout zrušení usnesení vlády z roku 2017 a proč argumentujete jiným časovým výhledem než státní podnik, který má danou oblast na starosti? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana ministra o odpověď.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, vážení poslanci, poslankyně, děkuji mockrát za dotaz. Tak jak to bylo interpretováno, je tam celá řada ne úplně přesných informací, pracuje se s veřejnými, spíše mediálními informacemi, ale principiálně ten zákaz spočívá v tom, že my musíme zdroje, které byly alokovány na něco, využívat účelově. A pokud vidíme, že by tam účelovost byla jiná, tak se to musí překvalifikovat. To je podstata celé věci. Naopak ta situace je taková, že nebýt Ministerstva průmyslu a obchodu, tak tam nebylo vůbec nic, protože jestli jste to sledovala v minulosti, tak jednu miliardu korun, kterou jsme vyšetřili v rámci sanací na Moravě, jsme aktivně přetransferovali ve výši 250 milionů korun právě na tento problém. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP