(15.20 hodin)

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobrý den, dobré odpoledne. Děkuji za slovo a rád bych se obrátil na našeho kolegu pana ministra Kremlíka.

Pane ministře, je to ve věci vysokorychlostní železnice. Chci říci, určitě to není, nebo nebude interpelace, kdy by mohla opozice namítat nějaká záměrně programově pozitivní, anebo naopak negativní. Je to interpelace věcná a konkrétní, kde bych se rád zeptal na možnosti spolupráce, resp. pomoci nás poslanců, legislativy vám, exekutivě, která za výstavbu infrastruktury odpovídá.

Budu konkrétní. Co bych rád řešil nebo na co bych se rád zeptal. Připomenu, že v březnu 2017, ještě v minulém volebním období, Sněmovna velkou většinou napříč všemi politickými stranami odsouhlasila tehdy průlomové usnesení, jehož spoluautorem jsem byl já, kolegové z hospodářského výboru i z opozice, tehdejší poslanci Šidlo a Laudát. a to usnesení zafungovalo. Vláda tehdy následně zahájila konkrétní kroky, přijala konkrétní akční plán program výstavby těch rychlých spojení, který dnes je realizován a probíhá. Každopádně na SŽDS komunikujeme a máme podepsánu smlouvu s francouzským SNCF, které staví to jejich TGV. Francouzští odborníci říkají z vlastních zkušeností, že zkrátka s rychlostí výstavby a s financováním že budeme mít problémy, pokud nezměníme legislativu. A netýká se to jenom toho tzv. liniového zákona 416, týká se to také financování toho, abychom se mohli zavázat, že třeba projekt, který bude financován 4, 5, 6 let, každý rok bude mít dostatek finančních prostředků. I toto by totiž šlo ošetřit právě formou jakéhosi legislativního nebo zákonného závazku. A na to se, pane ministře, chci zeptat, jak tedy Sněmovna v tomto období v následujících měsících může pomoci s urychlením výstavby rychlých spojení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče Kolovratníku, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ve věci přípravy vysokorychlostních tratí v současné době činíme kroky, a to reálné kroky, pro to, abychom vysokorychlostní tratě v České republice konečně začali budovat. Spousty let se o tom jenom mluvilo, spousty let se o tom jenom psalo. My teď děláme konkrétní kroky. Já vám řeknu, které.

Do konce letošního roku bude dokončena studie proveditelnosti Praha-Drážďany. Probíhají práce na rameni Praha-Brno-Břeclav, Brno-Přerov-Ostrava. Dokončena již je studie pro úsek Praha-Beroun. Tady padlo slovo studie proveditelnosti. Pro mě jako ministra dopravy je nesmírně důležité, aby se už ve fázích, kdy se zpracovávají studie proveditelnosti, komunikovalo se samosprávou. S obcemi, s kraji, přes místa, přes vesnice, přes které jsou či budou plánovány vysokorychlostní tratě. Věřím, že řada z vás již s kolegou generálním ředitelem Svobodou na toto téma hovořila.

Co dalšího probíhá? Probíhá geodetické zaměření prvních úseků vysokorychlostních tratí. Zadány budou také průzkumy v oblasti životního prostředí a geologie. Probíhá příprava zadání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. Proběhla předběžná tržní konzultace na zadání dokumentace k územnímu rozhodnutí vysokorychlostní tratě Praha-Běchovice-Poříčany. A první etapa vysokorychlostní tratě Praha-Brno. To jsou v zásadě první pilotní úseky, které se budou budovat.

Správa železniční dopravní cesty úzce spolupracuje s národním železničním dopravcem ve Francii. Zrychluje se příprava VRT o několik let. Kdyby tyto konzultace neprobíhaly, tak nejsme tam, kde jsme a kde chceme být v budoucnu. Hlavním předmětem vzájemné spolupráce s národním železničním dopravcem ve Francii je vytvoření manuálu SŽDC pro projektování vysokorychlostních tratí ve stupni dokumentace k územnímu rozhodnutí. Je dokonce zahájen proces posouzení vysokorychlostních tratí na životní prostředí. Proběhlo předběžné projednání pilotních úseků vysokorychlostních tratí se zástupci Ministerstva životního prostředí, orgány posuzování vlivu na životní prostředí a územního plánování dotčených krajů. Správa železniční dopravní cesty také požádala o aktualizaci zásad územního rozvoje dotčených krajů, kde SŽDC požaduje návrhový koridor veřejně prospěšné stavby umožňující jejich realizaci.

A teď kdy začne výstavba. Výstavba prvních úseků vysokorychlostních tratí bude zahájena v roce 2025. V roce 2030 by se mělo pracovat na celé trase vysokorychlostní tratě Praha-Brno. Finalizujeme smlouvu s německým partnerem DB Netz a Správou železniční dopravní cesty o společné přípravě vysokorychlostní tratě Drážďany-Praha. Podpis tohoto dokumentu předpokládáme v prosinci letošního roku. Zahájení výstavby Krušnohorského tunelu pak se předpokládá v roce 2027. Na přípravu vysokorychlostních tratí v roce 2020 je nárokovaná částka 250 milionů korun.

Ale samozřejmě tato práce se neobejde bez pomoci vás poslanců, kolegů senátorů a samozřejmě pana prezidenta. Asi jste všichni informováni, že Ministerstvo dopravy připravilo vládní návrh novely zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. V současné době se očekává a bude ve své podstatě každým dnem stanovisko předsedkyně Legislativní rady vlády, aby tento kompletní návrh vládního zákona, který mění čtyřistašestnáctku, mohla projednat vláda a byl postoupen do Poslanecké sněmovny. Byl bych nejraději, aby jej Poslanecká sněmovna obdržela v měsíci listopadu a ideálně ještě v listopadu se o něm mohlo tady na půdě Poslanecké sněmovny diskutovat. Jako Ministerstvo dopravy jsme připraveni poskytnout součinnost s ohledem na výklad nových návrhů obsažených v návrhu zákona pro lepší pochopení jeho podstaty. Stejně tak je pro nás přínosná vaše pomoc a osvěta o tomto tématu v krajích, ve kterých působíte.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec již nebude mít zájem o doplňující dotaz, takže prosím pana poslance Fialu, který bude interpelovat nepřítomného ministra Hamáčka ve věci institut strpění.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych se zeptal nepřítomného pana ministra Hamáčka na to samé, co jsem se ptal asi před hodinou nepřítomného pana premiéra. Takže chci se zeptat na to, že velkou pozornost budily legislativní návrhy Ministerstva vnitra týkající se toho, že nepůjde vyhostit uprchlíky, kteří se dopustili závažných trestných činů a kterým v jejich zemi hrozí nebezpečí. Já se vás chci, pane ministře, zeptat na to, tak jak jste už odpověděl místopředsedovi Sněmovny Tomio Okamurovi, že podle vás a podle Ministerstva vnitra tento stav existuje v právu v České republice už 20 let. Je to opravdu tak a už 20 let s tím nic neděláme? Já se ptám proto, že samozřejmě víme z tisku a z médií, že se v České republice množí trestné činy imigrantů, kteří se pohybují na našem území. A já se vás chci zeptat, pane ministře - vy říkáte, že se to naopak zpřísňuje. Ale podle mého názoru mícháte hrušky s jablky a jablka s hruškami jenom proto, abyste zakryli fakt, že je to opravdu problém. Dokonce jsem se dočetl na iROZHLAS.cz, že to není diktátem Bruselu.

Takže se vás, pane ministře, chci zeptat: Je to opravdu z vaší vlastní iniciativy, nebo z iniciativy Ministerstva vnitra, že chcete, abychom se starali o imigranty, kteří zde spáchají trestné činy, dál je živili, dál jim platili sociální dávky a podobně? A pak se vás chci zeptat ještě na ten původ. Jestli ten původ je opravdu váš a Ministerstva vnitra, anebo z Evropské unie. Protože jsem se v důvodové zprávě dočetl, že transponujete odstavec na základě judikatury Evropského soudního dvora. Tak jak to tedy skutečně je? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Pan ministr odpoví na vaši interpelaci písemně do 30 dnů.

A nyní prosím paní poslankyni Balcarovou, která bude interpelovat paní ministryni Schillerovou ve věci budoucnosti Elektrárny Počerady. Paní poslankyně Balcarová není přítomna, takže prosím pana poslance Profanta. Jestliže ten také není přítomen, tak bych prosil pana poslance Farského. Ten také není přítomen. Paní poslankyně, pozdě (k přicházející poslankyni Balcarové). Takže bych prosil pana poslance Třešňáka, kterého také nevidím. Takže bych prosil pana poslance Navrkala a toho také nevidím.

Takže bych prosil pana poslance Kytýra, který je přítomen, já mu za to velice děkuji. Bude interpelovat paní ministryni Maláčovou ve věci financování sociálních služeb v roce 2020. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP