(20.00 hodin)
(pokračuje Juříček)

Druhá záležitost byly právě ty věci, o kterých já jsem s nimi hovořil, to znamená, musím přiznat, že jsem na pana Dvořáka byl mnohem tvrdší než na semináři, protože přece jenom bylo to mezi čtyřmi očima. Tam jsem mu vyčetl jednotlivé položky, to znamená nárůsty lidí, od roku 2014 přijal zhruba 200 lidí navíc. Takže to není o tom, jestli se zvedá průměrná mzda a podobně. Vyčetl jsem mu samozřejmě vzájemný poměr snižující finančního majetku - dneska jsem také o tom hovořil. Vyčetl jsem mu to, že má od (?) ostatních službách 408 milionů. Vyčetl jsem mu to (upozornění na čas), že mu samozřejmě klesá majetek. A mohl bych takhle pokračovat, neboť jsem s ním měl schůzku asi zhruba hodinu, neodměřoval jsem to, a výsledkem bylo to: Pane Juříček, prosím vás, pojďte nám pomoct.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, prosím, když tak se přihlaste znovu. Nevím, jestli jsem vám přesně odměřil čas, když jsem tady přebíral. Prosím znovu. Nyní prosím - pan poslanec Plzák, poté pan poslanec Stanjura, poté registruji pana poslance Juříčka. Takže pan poslanec Plzák. Ne, v tom případě prosím pana předsedu Stanjuru s faktickou poznámkou. Ještě vás seznámím s omluvenkou. Pan poslanec Pour se nám omlouvá dnes od 20. hodiny do konce jednání z pracovních důvodů. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Dlouho jsem byl disciplinovaný a vydržel jsem. Už se to nedá vydržet. Fakt se to nedá vydržet. Manipulace, posunování, opakování. Jsme v roce 2016. Schválil to volební výbor, v minulém volebním období mělo většinu hnutí ANO, sociální demokraté, KDU. Schválil to volební výbor, v tomto volebním období většinu má hnutí ANO, sociální demokracie a komunisté. Velmi tvrdá slova na členy Rady České televize. Podíval jsem se, kdy byli zvoleni. Všichni byli zvoleni za doby, kdy hnutí ANO bylo součástí vládní většiny. Všechny ty lidi jste tam poslali vy! Tak asi kritizujete sami sebe, když volíte ta ostrá slova na jejich adresu. Od roku 2014 do loňského roku, nebo letošního, jste postupně naplnili vy sami Radu České televize.

Zítra budeme mít daňový balíček a o 100 % se zvyšuje poplatek do katastru, protože je inflace. O 100 %! A vy to tady budete hájit. Pan poslanec Juříček každý rok řekne - já jsem tam našel hrozné díry a hrozné možné úspory, v tom rozpočtu. Ale prosím vás, buďme rozumní, schvalme to! To říká každý rok k rozpočtu. A pak hlasuje pro ten rozpočet.

Tak pane poslanče Juříčku prostřednictvím pana předsedajícího, já věřím, že tam jsou rezervy, my jsme v roce 2016, ale schvalme to. Buďte konzistentní. O 455 miliard má vláda hnutí ANO víc než v roce 2014 k dispozici, a nestačí to! O 455 miliard. A tady nás budete cvičit! Já také umím číst rozvahu. A co chcete! Podle zákona má být auditovaná zpráva - je skvělá, perfektní, ale nehlasujete pro to. Nebo jak to mám chápat? Tak buď změňte zákon, vy budete už dopředu prognózovat, jestli ta Česká televize může hospodařit za pět let s přebytkem, nebo ne... (Předsedající: Čas.) To klidně. Já pak to nepodpořím. Ale tohleto je jenom manipulace.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Juříček se hlásil s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Pavel Juříček: Dobrý den ještě jednou, dámy a pánové. Bohužel žádná manipulace, to jsou čísla, to jsou fakta. Jak jsem říkal, byly další položky, které jsme si probírali s panem generálním ředitelem Dvořákem, které už jsem naznačoval. To znamená závazky, jaké budou investice, jakým způsobem to budou oni krýt. Samozřejmě postupně pan Dvořák řekněme opticky lezl pod stůl a hledal cestu, jakým způsobem připravit rozpočet 2020, jestli bych jim s tím pomohl a podobně. Já musím říct, že jsme se rozešli velmi korektně. Já jsem vůči němu vystupoval také velmi korektně a transparentně. On mně za to ještě SMSkou poděkoval. Já jsem mu za to SMSkou taktéž poděkoval, že doufám, že si z toho něco vzal, že nějakým způsobem začne šetřit.

Nicméně dneska zhruba před několika hodinami vyšlo, že návrh na organizaci semináře vzešel od předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka. Prosím vás, tady všem ukazuji, že to není pravda, že to je lež. (Ukazuje.) Tady je jasný požadavek pana generálního ředitele, aby svolal seminář. Tady si to můžete všichni přečíst. A pak vydal ještě další - jednání generálního ředitele s poslancem Juříčkem proběhlo oficiálně ve veřejných prostorách Poslanecké sněmovny, což je pravda, tématem byly výhrady poslance ze semináře a pochybnosti o jeho soukromém auditu. Prosím vás, pořád nehovořím o tom, že jsem si zadal nějaký soukromý audit, já hovořím o tom, co jsem já našel, a ten soukromý audit, který jsem si zadal, sám sobě, nebo pro sebe, tak byl jenom to, abych sám zjistil, jestli jsem předpojatý, nebo nejsem předpojatý, abych si potvrdil ta čísla (upozornění na čas), která jsem vám tady ráno zveřejnil. A to bylo všechno. Sami si vyhodnoťte (upozornění na čas), jestli toto je korektní chování na základě toho, když mám od něho SMSky, že jsme se chovali k sobě velmi korektně. (Předsedající: Prosím, pane poslanče.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Řešíme zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2016 a pan poslanec Juříček argumentuje tweetem, nebo statutem z dnešního dne. To spolu vůbec nesouvisí. Ale já ho beru za slovo a vyzývám ho na podrobnou debatu o každém kapitolním sešitu a budeme hledat společně úspory. Pokud je tam najdeme a zbytečně by dělaly ztrátu, tak věřím, že budete hlasovat proti státnímu rozpočtu. Protože takhle se plýtvat nemá. Vzpomínám si na vaše - a příště si to najdu, pane poslanče prostřednictvím předsedajícího. Najdu si vaše vystoupení, kterému jsem já zatleskal, jak jste v minulých letech hledal úspory. A zase máte o 113 miliard příjmů víc jako vláda, a zase vám to nestačí. A chcete říkat, že katastr má o 100 % vyšší náklady a že je tam všechno efektivní, když je to o 100 %! A vy to podporujete! Když jsme hlasovali na rozpočtovém výboru, abychom nezvyšovali poplatek na katastru o 100 % - jak myslíte, že hlasoval pan poslanec Juříček? Hlasoval proti, to znamená pro zvýšení o 100 %, z roku na rok.

A jenom připomínám, že koncesionářský poplatek - a já jsem proti zvyšování, když někdo přijde a budeme o tom hlasovat, budeme hlasovat proti, aby bylo jasno - tak ten je od roku 2008 stejný. A máme počítat inflaci za ty roky? Máme počítat růst průměrných mezd za ty roky? Co všechno máme ještě počítat? Máme počítat zvyšující se cenu televizních práv například za sportovní přenosy? Co všechno máme počítat? Proto říkám, že to je účelové. Audit je bezvadný, ale já to nemůžu podpořit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní se přihlásil s faktickou poznámkou pan místopředseda Filip. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, paní a pánové, já chápu tu debatu, zpolitizovala se, ale prosil bych jednotlivé řečníky, nemohl jsem to udělat, když jsem řídil schůzi, aby se vrátili k tématu. Tady hovoříme o tom, že to je zpráva o hospodaření za rok 2016, ale bavíme se tady o úplně jiných věcech, protože se někdo rozhodl, že tu debatu rozmělní na to, aby se neukázalo, o co jde v té samotné zprávě. Tak já vás o to prosím, abyste se k tomu vrátili, a budeme schopni možná docela včas dokončit tu rozpravu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní prosím do obecné rozpravy pana poslance Staňka Antonína. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Staněk: Děkuji, pane předsedající. Bývá výhodou člověka, který je trpělivý a počká si, že se dočká. Tím pádem z velké části se budu moci oprostit od některých věcí, které jsem si ve svém vystoupení připravil, protože je už přede mnou řekli předřečníci, a z úcty k vám, paní poslankyně a páni poslanci, nebudu ty věci opakovat. Nicméně několik poznámek k tomu, co zde zaznělo, a k tomu tématu, o kterém dnes debatujeme.

Myslím si, že je všem, kdo viděli pozvánku na seminář pro poslance Parlamentu České republiky, zcela jasné, že tím, kdo žádal o svolání tohoto semináře, byl skutečně pan generální ředitel České televize, a že kdyby nebylo tohoto semináře, na kterém se prezentovali členové Rady České televize tak, jak se prezentovali, tak si myslím, že by málo z nás mělo takové argumenty, které dneska tady předkládáme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP