(11.40 hodin)
(pokračuje Kaňkovský)

Proto klub KDU-ČSL předložil balíček alespoň dílčích změn v současném důchodovém systému. Jsme přesvědčeni o tom, že naši občané si tyto změny zaslouží, že je potřeba alespoň tato dílčí opatření uskutečnit, a proto si vás dovoluji požádat o pevné zařazení této naší novely a konkrétně také na úterý 22. 10. jako druhý bod po již pevně zařazených bodech. Děkuji vám za pozornost i za podporu mého návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Máme zaznamenáno. Bod 132 zařadit jako druhý bod po již pevně zařazených bodech na úterý 22. 10.

Seznámím vás s omluvou. Paní poslankyně Jana Levová se omlouvá z dnešního jednání od 12 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů.

Na řadě je paní poslankyně Miroslava Němcová s návrhem na změnu schváleného pořadu schůze. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, dovoluji si obrátit se na vás žádostí o pevné zařazení bodů, které se týkají zpráv, výročních zpráv o hospodaření a činnosti České televize, a to za roky 2016 a 2017.

Včera jsme potřetí již tyto zprávy projednávali a k finálnímu hlasování jsme nedospěli. Vím, že přede mnou již podobné návrhy, nebo shodné návrhy zazněly z úst pana poslance Dolínka nebo pana poslance Martínka. Já budu navrhovat ještě jiné zařazení, protože včera po tom projednání, nebo lépe řečeno nedoprojednání jsme se se zástupci politických stran Občanské demokratické strany, KDU, TOP 09, Starostů a Pirátů dohodli na tom, že v případě, že to nepůjde řádným způsobem na řádné schůzi projednat, budeme svolávat na doprojednání těchto zpráv schůzi mimořádnou. Přesto chci poskytnout ještě nějakou možnost Poslanecké sněmovně, abychom nemuseli přistoupit až k tomuto mimořádnému kroku, ale zdůrazňuji, že jsme na něj připraveni a podpisy již sbíráme pro případ, že to řádné zařazení neprojde.

Navrhuji tedy zařadit pevně zprávy o hospodaření a činnosti České televize za rok 2016 a za rok 2017 nejprve na dnešek, tedy pátek 18. 10., jako první bod, a to obě. Pan poslanec Martínek navrhoval jenom 2016, já navrhuji i 2017. Pokud tato varianta neprojde, navrhuji, abychom se těmito zprávami zabývali v úterý 21. 10., a to jako první bod, anebo po již zařazených bodech. Pokud ani tato varianta nebude přijata, nabízím ještě třetí, tedy středu 22. 10. A vím, že tam je zařazeno projednávání státního rozpočtu v prvém čtení, tedy navrhuji, abychom tyto zprávy projednali po projednání státního rozpočtu v prvém čtení jako tedy první bod po státním rozpočtu.

Chtěla bych říci ještě to, že na programu schůze Poslanecké sněmovny máme asi, nepočítala jsem to úplně přesně, ale je to více než sedmdesát různých zpráv, které - nechci říci, že jsou důležitější nebo méně důležité než projednávání zpráv o České televizi, ale připomenu vám některé.

Leží tady zpráva o peticích, souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv, zpráva o činnosti Státního fondu dopravní infrastruktury, zpráva o situaci v oblasti migrace, výroční zpráva Českého rozhlasu už za rok 2018, zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za první pololetí roku 2018, výroční zprávy Státního fondu kinematografie, dopravní infrastruktury, životního prostředí, plnění pravidel rozpočtu, rozpočtové odpovědnosti, zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven, zpráva o extremismu České republiky. Potom je zde blok zpráv o účasti ozbrojených sil, průjezdu ozbrojených sil, výroční zprávy telekomunikačního úřadu. Je zde zpráva o situaci v oblasti migrace, o stavu zemědělství, o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti.

Určitě jsem nevyjmenovala všechny. Říkám, že jich je více než sedmdesát. Myslím si, že všechny tyhle zprávy vyžadují, abychom se jimi zabývali, některé jsou již za rok 2017, některé jsou za první pololetí roku 2018, jiné za druhé pololetí roku 2018, a my prostě nejsme schopni v řádném režimu tyto zprávy projednat. Potom tady budou zaznívat, až na ně, dá-li pánbůh, dojde, zase ty otázky, proč už nebyly projednány dávno a dříve a co Poslanecká sněmovna dělala. Já tedy tímto výčtem toho, co ještě je před námi, chci upozornit na to, že bychom měli nějakým rozumným způsobem tyto zprávy uchopit a projednat. Proto navrhuji tři možnosti, jak ukončit projednávání zpráv za rok 2016 a 2017 o hospodaření a činnosti České televize. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní poslankyni Němcové. Protože tady těch návrhů na zařazení výročních zpráv je víc, tak si jenom dovolím zrekapitulovat. V tomto případě se jedná o výroční zprávy o hospodaření a činnosti za roky 2016, 2017, sněmovní tisky 113, 114, 143 a 251. A jsou tu varianty zařazení dnes, pátek 18. 10., jako první bod, nebo po již zařazených v úterý 21. 10. jako první bod, anebo středa 22. 10. jako první bod po státním rozpočtu v prvním čtení. Děkuji. Budeme o těchto návrzích poté hlasovat. Teď je na řadě... (Poslankyně Němcová se hlásí.) Ano, paní poslankyně? Prosím.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Pane místopředsedo, já bych to ještě upřesnila. Myslím, že i ta druhá možnost, to úterý 22. 10., že jsem tam psala, že to navrhuji jako první bod, nebo po již projednaných, aby to bylo tedy úplně jasné.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, je to tady zaznamenáno. Po již zařazených. (Poslankyně Němcová: Po již zařazených.) Ano, platí to i pro úterý. (Poslankyně Němcová: Děkuji.) Děkuji za upřesnění.

Pan poslanec Vácha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo, pane předsedající, já přicházím také se zařazením zpráv o hospodaření České televize. Vy jste tu teď zrekapituloval to, co říkala paní poslankyně Němcová. Já bych chtěl jenom upřesnit, aby to bylo správně v zápise i až o tom budeme hlasovat. Paní poslankyně Němcová říkala v úterý jedenadvacátého, ale podle mého telefonu - a tomu věřím - úterý je dvaadvacátého a středa je dvacátého třetího, tak já bych si dovolil upřesnit, že se asi jednalo o úterý dvacátého druhého a středu dvacátého třetího -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, pane poslanče, omlouvám se, vstupuji vám do toho. Máte pravdu a budeme samozřejmě hlasovat potom korektně. Děkuji.

 

Poslanec František Vácha: Protože jeden z těch mých návrhů je také úterý dvacátého druhého, ne že bych vás chtěl opravovat, ale tak nějak jsem se k tomu dostal.

Takže jelikož ty zprávy za rok 2018 ještě neprojednal volební výbor, tak budu dále mluvit jenom o zprávách za rok 2016 a 2017, to znamená, to jsou sněmovní tisky 113, 114 a potom 134 a 251. Pan kolega Dolínek je navrhoval na čtvrtek po písemných - a teď nevím, protože já jsem tady nebyl, jestli je zařazoval i po ústních interpelacích, tak jak jsme to dělali včera - takže já tady mám, ale to už všechno bylo řečeno, já jsem je navrhoval jako první bod dnešního jednání, to už navrhovala paní kolegyně Němcová, ty zprávy 2016, 2017, ne jako pan kolega Martínek jenom 2016, takže tam bych se připojil. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP