(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji dnešní jednání, resp. jednací den, přerušené 35. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. S náhradní kartou číslo 15 bude hlasovat pan poslanec Špičák.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Margita Balaštíková z rodinných důvodů, Petr Beitl ze zdravotních důvodů, Vojtěch Filip od 17.15 do 20 hodin z pracovních důvodů, Pavla Golasowská z pracovních důvodů, Stanislav Juránek do 16.30 z pracovních důvodů, Jakub Michálek od 17 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová z pracovních důvodů, Marie Pěnčíková z pracovních důvodů, Karel Rais ze zdravotních důvodů, Roman Sklenák ze zdravotních důvodů, Pavel Staněk z pracovních důvodů, Vlastimil Válek z pracovních důvodů, do 18.30 z pracovních důvodů Radovan Vích, Jan Volný ze zdravotních důvodů z celého dne a stejně tak ze zdravotních z dnešního jednacího dne pan poslanec Rostislav Vyzula.

Pokud jde o členy vlády, tak se omlouvá pan premiér Andrej Babiš z důvodu zahraniční cesty, ministři Marie Benešová - zahraniční cesta, Jan Hamáček do 16 hodin z pracovních důvodů, Jana Maláčová z pracovních důvodů, Lubomír Metnar z pracovních důvodů a Robert Plaga do 16 hodin z pracovních důvodů.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nejprve vás poprosím o to, abyste se ztišili, abychom se navzájem slyšeli, abyste také slyšeli první věc, se kterou vás chci seznámit, a to jsou návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium a o kterých budeme potom hlasovat:

1. Grémium navrhuje zrušit pevné zařazení bodů 290 - jde o sněmovní tisk 510, 291 - sněmovní tisk 537 a 292 - sněmovní tisk 564 a jejich vrácení zpátky do bloku zprávy, návrhy a další body, tedy body, které se týkají guvernéra ČNB.

2. Grémium navrhuje, aby Poslanecká sněmovna ve čtvrtek 24. října jednala dále i po bodu 318, což jsou ústní interpelace, a jednala a meritorně i procedurálně hlasovala o všech návrzích i po 21. hodině.

Tyto dva návrhy znamenají, že o návrzích grémia nebudeme dnes hlasovat v celku, ale budeme mít dvě hlasování. V prvním hlasování se vyrovnáme s návrhem na zrušení pevného zařazení bodů, tak jak jsem je přečetl, a v druhém potom budeme hlasovat procedurální návrh na meritorní procedurální jednání hlasování po 21. hodině ve čtvrtek.

Pan předseda Marek Výborný hlasuje s hlasovací kartou číslo 16.

Nyní přistoupíme k vystoupení poslanců s návrhy na změnu schváleného pořadu 35. schůze. Jako první je... Tak s přednostním právem - (Hlásí se poslanec Chvojka.) Ne, nemá zájem vystoupit s přednostním právem. Jako první je do diskuse přihlášen pan poslanec Lubomír Volný, dále k návrhu na změnu schváleného programu je přihlášen pan poslanec Marian Jurečka a potom budeme postupovat dál. (V jednací síni je hluk.)

Dámy a pánové, ještě jednou prosím o klid, ať slyšíme návrhy na změnu schváleného pořadu schůze. Slovo má pan poslanec Lubomír Volný.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Takže ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Vzhledem k tomu, že budeme dneska projednávat velmi důležitý bod, kterým je usnesení proti rostoucímu a sílícímu antisemitismu, a protože předtím v debatě zaznělo, že používáme proti všem stejný metr a bojujeme proti jakékoliv nenávisti, já bych si vás dovolil požádat o podporu mého návrhu, abychom po projednání usnesení o antisemitismu projednali stanovisko Poslanecké sněmovny k sílící rusofobii a přijali usnesení tohoto znění - toto usnesení je přesnou kopií usnesení proti antisemitismu, které jsme obdrželi, pouze se v něm vyměnil slovo Izrael za Ruskou federaci.

Takže Poslanecká sněmovna ČR

(I.) důrazně odsuzuje všechny projevy rusofobie a protiruské xenofobie směřující proti jednotlivcům, náboženským institucím, organizacím, jakož i Ruské federaci včetně jejich ústavních činitelů;

II. odmítá jakékoliv zpochybňování práva Ruské federace na existenci a obranu;

III. odsuzuje veškeré aktivity a prohlášení skupin, které vyzývají k bojkotu Ruské federace, jeho zboží, služeb či občanů, ať již na území ČR, či na mezinárodních fórech;

IV. vyzývá vládu, aby jak doma, tak i v mezinárodních vztazích rozhodně vystupovala proti všem formám rusofobie, protiruské xenofobii a extremismu a proti bojkotu Ruské federace;

V. žádá vládu, aby na půdě EU, Organizace spojených národů a dalších mezinárodních institucí odmítala finanční podporu ze zdrojů těchto organizací pro taková hnutí, organizace a spolky, které šíří a podporují rusofobii, protiruskou xenofobii, extremismus a bojkot Ruské federace;

VI. doporučuje vládě, aby jak doma, tak v rámci EU zintenzivnila aktivity v oblasti prevence rusofobie a zasazovala se o zajištění větší bezpečnosti pro jednotlivé osoby, organizace a instituce, které by se mohly stát terčem rusofobních a xenofobních útoků.

Děkuji vám za pozornost a prosím vás o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A dále vystoupí s návrhem na změnu schváleného pořadu pan poslanec Marian Jurečka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych si dovolil na dnešní jednací den zařadit jeden bod programu, který se týká studie proveditelnosti na plavební kanál Dunaj-Odra-Labe, protože tato studie proveditelnosti byla na začátku října Ministerstvem dopravy odeslána k projednání vládě a já si myslím, že je to tak strategické a zásadní rozhodnutí, že by se jím měla zabývat Poslanecká sněmovna.

Pokud by ten bod byl zařazen, potom bych chtěl navrhnout kromě zprávy za vládu, aby byla ta studie proveditelnosti také projednána ve výborech hospodářském, ve výboru pro životní prostředí a výboru pro zemědělství, protože se tento záměr případné investice týká Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského, Zlínského i části Jihomoravského kraje. Investice v té studii proveditelnosti zmiňovaná je v objemu 583 mld. korun. A myslím si, že o takto strategické věci by bylo dobré, aby byla Sněmovna nejen informovaná, ale aby se také k tomu mohla vyjádřit, a především také aby k tomu mohli zaujmout stanovisko také poslanci v těch odborných výborech, ale také poslanci, kteří zastupují jednotlivé dotčené regiony. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP