(14.10 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Protože jsme v situaci, kdy tady je několik desítek let stavební uzávěra pro stovky měst a obcí v těchto dotčených krajích a starostové z těchto měst a obcí se ozývají, někteří i podepsali nesouhlasné vyjádření s tímto záměrem. Protože se to opět bude týkat těch uzávěr, které jsou navrhovány, aby pokračovaly, ale také se to bude týkat případně toho záměru výrazného území, které bude dotčeno nejenom z hlediska toho územního plánování a rozvoje, ale také z hlediska třeba dopadu na krajinu, zemědělství, životní prostředí a tak dále.

Takže mi dovolte, abych si tady - nebo zkuste prosím pěkně zvážit podpoření tohoto bodu, který by měl za cíl, aby za vládu byla tato studie stručně představena a následně abychom usnesení, které bych potom navrhl, uložili těm konkrétním výborům, aby se tímto materiálem zabývaly, aby k tomu zaujaly stanovisko. Děkuji za pozornost a to zařazení si dovolím navrhnout za dnes pevně zařazené body. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, zaznamenal jsem. Než dám slovo dalšímu řečníkovi, kterým bude pan předseda Chvojka, tak konstatuji, že pan poslanec Skopeček bude hlasovat s náhradní kartou číslo 18.

Na řadě je pan předseda Chvojka, po něm vystoupí pan poslanec Kaňkovský. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Já bych si dovolil požádat o zařazení bodu číslo 15, což je druhé čtení sněmovního tisku 448, základní registry, před ty body pana ministra vnitra Hamáčka, před bod 36, 37, 38 tak aby pan ministr Hamáček měl své tisky v jednom bloku. To znamená, prosím o zařazení bodu číslo 15, základní registry, před bod číslo 35. To znamená po daňovém řádu. Dnes odpoledne samozřejmě, nebo v tom pořadí, v kterém to je. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, rozumím. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Málokdy se stane, že pod jedním návrhem zákona jsou podepsáni předsedové vládních i mnohých opozičních stran. U bodu 170 se tak stalo. Je to návrh poslanců Jany Černochové, Andreje Babiše, Jana Hamáčka, Petra Fialy, pokud se nepletu, tak i Víta Rakušana, Marka Výborného a mnoha dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon číslo 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů. Je to sněmovní tisk číslo 557, prvé čtení. V zásadě se jedná o návrh na zvýšení pravomoci vlády při vysílání vojáků do zahraničí.

Já bych díky tomu, že je na tom taková široká politická shoda, navrhl, abychom začali projednávat tento návrh zákona, abychom ho předřadili do bloku prvních čtení jako první v bloku prvních čtení. Jenom zopakuji - bod číslo 170, sněmovní tisk 557. Je pod tím podepsáno, jak jsem říkal, minimálně pět předsedů politických stran, z toho dvou vládních a tří opozičních stran. Pokud jsem na někoho v tom výčtu opomněl, tak se mu omlouvám, nebyl v tom žádný úmysl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A nyní pan poslanec Kaňkovský ke změně schváleného pořadu schůze. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové. Dovoluji si navrhnout nový bod k projednání na této schůzi Sněmovny s názvem Stanovisko Poslanecké sněmovny k dlouhodobému pronásledování politických oponentů, náboženských a etnických menšin a k nelegálním odběrům orgánů v Čínské lidové republice.

K žádosti o zařazení tohoto bodu na plénum Poslanecké sněmovny vedou mě i klub KDU-ČSL - a věřím, že i poslance z dalších poslaneckých klubů - množící se informace, které znovu a znovu dokládají závažné porušování lidských práv v Číně. O tom, že v Číně dochází dlouhodobě k potírání lidských práv, se v mezinárodním prostoru hovoří celou řadu let, ať už jde o věznění a mučení politických oponentů, pronásledování Ujgurů, Tibeťanů a dalších etnických menšin, věznění a útisk křesťanů, příslušníků hnutí Falun Gong a dalších. Informace o krutých podmínkách ve vězeňských, dle představitelů Číny takzvaných převýchovných táborech v provincii Sin-ťiang a dalších se také objevují s menší či větší pravidelností. To vše samo o sobě už vyvolalo řadu reakcí na straně mezinárodních společenství, ať už jde o Organizaci spojených národů, Evropský parlament i národní parlamenty.

V posledních letech se ale objevují ještě otřesnější informace o některých praktikách proti pronásledovaným skupinám, včetně různých forem mučení. Naprosto tragickým fenoménem posledního desetiletí jsou pak nelegální odběry orgánů politickým vězňům, obyvatelům praktikujícím učení Falun Gong, křesťanům či obyvatelům z řad Ujgurů, Tibeťanů a dalších etnik.

To, co se zpočátku zdálo jako naprosto neuvěřitelné, se bohužel dle zjištění mezinárodních organizací, včetně Světové transplantační společnosti, ukazuje jako velmi smutný fakt. To potvrzují i závěry mezinárodního vyšetřovacího tribunálu, kterému předsedá bývalý prokurátor mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii Sir Geoffrey Nice.Ten mimo jiné uvedl, že v Číně je v současné době vězněno více než jeden a půl milionů vězňů. Někteří z nich jsou zabíjeni kvůli tomu, aby jejich orgány sloužily rozvíjejícímu se obchodu s transplantacemi, který má hodnotu podle odhadů kolem jedné miliardy dolarů ročně.

Dle informací kanadského právníka Davida Matas probíhá v Číně ročně 60 až 100 tisíc transplantací, přičemž většina orgánů pochází od vězňů. Na nelegální odběry orgánů již v roce 2012 zareagovala Mezinárodní transplantační společnost, která vyzvala Čínu, aby opustila zcela neomluvitelnou praxi nelegálních odběrů orgánů.

Všechny tyto informace jsou natolik závažné, že jsem přesvědčen, že k nim nemůžeme, respektive nesmíme mlčet, pokud chceme naplnit své mezinárodní závazky v oblasti ochrany lidských práv a jestliže se nechceme zpronevěřit základním hodnotám evropské civilizace, ke kterým patří úcta k životu, úcta k člověku bez rozdílu rasy či vyznání.

V minulém týdnu byla do Poslanecké sněmovny do rukou místopředsedy petičního výboru kolegy Elfmarka doručena petice, kterou zorganizovali čeští příznivci učení Falun Gong a kterou doposud podepsalo 49 tisíc českých občanů, včetně řady osobností, jako je Marta Kubišová, Jan Potměšil či biskup Václav Malý a celá řada dalších. Tato petice protestuje proti nijak neospravedlnitelným praktikám pronásledování různých menšin v Číně. Původně byla tato petice doručena do Sněmovny již v roce 2018, následně byl svolán kulatý stůl, ale dále projednávání petice již nepokračovalo.

Pevně věřím, že při opakovaném podání bude svoláno veřejné slyšení a že k petici zaujme petiční výbor své stanovisko. Vzhledem k závažnosti problematiky jsem ale přesvědčen, že bychom se porušováním lidských práv a nelegálními odběry orgánů v Číně měli bez ohledu na výsledek jednání petičního výboru zabývat už nyní na plénu Sněmovny. Horní komora Parlamentu Senát projednal tuto petici již v březnu tohoto roku a přijal k němu příslušné usnesení. Pevně věřím, že se stejnou naléhavostí projednáme situaci v oblasti lidských práv v Číně i na jednání zde v Poslanecké sněmovně.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si vás požádat jednak o zařazení tohoto nového bodu na jednání Poslanecké sněmovny a zároveň jeho pevné zařazení ve dvou variantách, buď v úterý 5. 11. pevně v 18 hodin, anebo ve druhé variantě ve středu 6. 11. taktéž v 18 hodin. Děkuji vám za pozornost a děkuji i za podporu tohoto návrhu. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Na řadě je pan předseda Michálek. Já jenom, dámy a pánové, tam na boku u stolku si někdo z vás zapomněl mobil, tak komu chybí mobil, tak si ho tady u mě můžete vyzvednout. Prosím máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové, navrhuji následující změnu programu, zařadit body 145 a 147 jako první body 6. listopadu. To znamená, chci, aby se konečně projednaly zákony o státních zástupcích, které jim poskytnou nezávislé postavení, zvlášť v aktuální situaci, kdy předseda vlády stále - jeho případ je stále prověřován na Nejvyšším státním zastupitelství z hlediska dohledu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP