(14.20 hodin)
(pokračuje Michálek)

Bohužel současná situace vykazuje systémové nedostatky, kdy nejvyšší státní zástupce může být odvolán prakticky kdykoliv vládou bez uvedení důvodu. V důsledku toho na něj může vláda i tlačit, může mu hrozit tím, že ho odvolá a podobně, a rozhodně v tomhle případě nemůžeme mluvit o tom, že by měl zcela nezávislé postavení. Čili vyzývám vás, abyste se zasadili o lepší nezávislost státních zástupců, aby mohli konečně nestranně posuzovat všechny tyto kauzy, aniž by se museli ohlížet na nějaké politické ohledy, že je může někdo odvolat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu předsedovi Michálkovi. A ještě se hlásí pan předseda.

 

Poslanec Jakub Michálek: Já jsem byl upozorněn, že jsem řekl 145 a 147 a je to 145 až 147.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Děkuji za upřesnění. Hlásí se ještě někdo k návrhu na změnu pořadu schůze? Ano, hlásí pan předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji. Hezké odpoledne. Kolegyně, kolegové, já bych vznesl jménem našeho klubu a klubu sociální demokracie veto na návrhy pana kolegy Jurečky a Kaňkovského. Děkuji. (V sále je velký hluk.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pardon. Já jsem neslyšel druhé jméno. (Poslanec opakuje mimo mikrofon.) Ano. Děkuji. Ano. Ještě, pane poslanče. Prosím. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pěkné odpoledne vážení kolegové. Rád bych poprosil o pevné zařazení následujících bodů. Jedná se o sněmovní tisk číslo 490, úprava výpočtu rodičovského příspěvku jako první bod v bloku třetích čtení, a dále o pevné zařazení bodů sněmovní tisk číslo 479 a sněmovní tisk 516 upravujících způsob volby do orgánů zdravotních pojišťoven jako první bod v bloku prvních čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pane poslanče, ještě prosím. První bod v bloku prvních čtení dnes?

 

Poslanec Petr Třešňák: Dnes.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: A první bod v bloku třetích čtení kdy?

 

Poslanec Petr Třešňák: V pátek, pokud na to dojde.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pardon. V pátek je mimořádná schůze.

 

Poslanec Petr Třešňák: V pátek je mimořádná schůze, tak obecně jako první bod v bloku třetích čtení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Takto o tom ale těžko můžeme hlasovat. Zkuste navrhnout... (Poznámky z pléna.) Můžeme? Názor většiny reprezentantů poslaneckých klubů je, že o tom můžeme hlasovat i v této podobě. Dobře. Nechám to odhlasovat. (V sále je silný hluk.)

 

Poslanec Petr Třešňák: Ještě poprosím. Jak jsem navrhoval to pevné zařazení sněmovního tisku číslo 479 -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, prosím o klid, já opravdu neslyším! Ani já neslyším, co pan poslanec navrhuje. Pak o tom nemůžeme hlasovat.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pouze malé doplnění. U toho pevného zařazení sněmovního tisku 479 a 516 poprosím o sloučenou rozpravu obou těchto tisků.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: 479 a 516 - sloučená rozprava. To se nebude nyní hlasovat. To budeme hlasovat až ve chvíli, kdy to budeme projednávat.

Pan předseda Výborný.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, milé kolegyně, vážení kolegové, to, že pan kolega Faltýnek vetoval bod, který se věnuje stavbě kanálu Dunaj-Labe-Odra, to vcelku chápu. Víme, kdo tady jaké má zájmy. Ale to, že vetoval bod, kdy jsme měli projednat porušování základních lidských práv, a to nejen směrem k hnutí Falun Gong, ale i vůči křesťanům v Číně a dalším osobám, to je zvláštní. Protože pane předsedo prostřednictvím pana místopředsedy, nevím, jestli tušíte, že tuto petici podepsal také jistý muž, občan České republiky, který se jmenuje Andrej Babiš. Je to zvláštní. Možná že by pan premiér chtěl, aby to bylo projednáno. Díky.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě někdo se hlásí k pořadu schůze? Nehlásí, takže budeme hlasovat o jednotlivých návrzích na změnu pořadu v pořadí, v jakém byly předneseny. Nejprve budeme hlasovat o návrhu grémia na zrušení pevného zařazení bodu 290, 291, 292 a o jednání po ústních interpelacích ve čtvrtek 24. 10., to bude první hlasování, a pak budeme hlasovat také o návrhu grémia, aby Poslanecká sněmovna jednala meritorně i procedurálně po 21. hodině ve čtvrtek 24. 10., ale s tím se musíme vyrovnat zvláštním hlasováním.

 

Takže teď hlasujeme o zrušení pevného zařazení bodu 290, 291, 292 a o jednání po ústních interpelacích ve čtvrtek 24. 10.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 113 přihlášeno 176 poslanců, pro 160, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní hlasujeme o tom, aby Sněmovna jednala meritorně i procedurálně ve čtvrtek 24. 10. i po 21. hodině.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 114 přihlášeno 176 poslanců, pro 158, proti 2. S návrhem byl vysloven souhlas.

 

O návrhu pana poslance Jurečky nemůžeme vzhledem k vetu dvou poslaneckých klubů hlasovat.

 

Budeme se zabývat návrhem pana poslance Lubomíra Volného na to, abychom projednali usnesení Poslanecké sněmovny k sílící rusofobii, a to poté, co projednáme usnesení k antisemitismu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 115 přihlášeno 177 poslanců, pro 16, proti 78. Návrh nebyl zařazen na pořad schůze.

 

Dalším návrhem, který budeme hlasovat, je návrh pana předsedy poslaneckého klubu ČSSD Chvojky na zařazení bodu číslo 15, sněmovní tisk 448 týkající se základních registrů, před body 36, 37 a 38.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 116 přihlášeno 177 poslanců, pro 148, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat návrh pana předsedy poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury, který se týká bodu 170, sněmovní tisk 557, Ústava České republiky, jde o vysílání vojáků do zahraničí - abychom tento bod projednali jako první bod bloku prvních čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 117 přihlášeno 177 poslanců, pro 61, proti 33. Návrh nebyl přijat.

 

Návrh pana poslance Kaňkovského nebudeme hlasovat, protože proti němu bylo vzneseno veto dvou poslaneckých klubů.

 

Co budeme hlasovat, je návrh předsedy poslaneckého klubu Piráti Jakuba Michálka na to, aby body 145 až 147 týkající se státních zástupců byly zařazeny jako první body dne 6. listopadu na jednání schůze. To znamená před případnými třetími čteními.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 118 přihlášeno 177 poslanců, pro 59, proti 79. Návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP