(15.00 hodin)
(pokračuje Volný)

Jsme si vědomi palčivé problematiky rostoucího antisemitismu v Evropě a nezbytnosti boje s ním. Ostatně nedávný vražedný útok na synagogu a židovský hřbitov v německém Halle, provedený sympatizantem neonacistické ideologie přímo na svátek Jom kipur, je dokladem toho, jak extrémně nebezpečné tyto nálady jsou. Nedomníváme se však, že by s bojem proti antisemitismu jakkoliv souvisel politický nátlak vyvíjený proti aktivistům za práva Palestinců, jmenovitě pak proti těm, kteří vyzývají k mírumilovnému bojkotu coby nástroji občanského politického tlaku na Stát Izrael. Ač v usnesení zahraničního výboru není konkrétně jmenováno, jde tu zejména o hnutí BDS.

Usnesení vychází z předpokladu, že bojkot Státu Izrael či jakékoliv výzvy tímto směrem patří k projevům antisemitismu. To pokládáme za absurdní. Jednak proto, že jasně proklamovanou motivací aktivistů a sympatizantů hnutí BDS je důraz na dodržování lidských práv Palestinců a dalších menšin, a nikoliv útok na židovský národ, jednotlivce či kolektiv, a dále, protože kritiku konkrétního státu či režimu nebo i aktivistický politický tlak na ně nelze podle našeho názoru chápat jako projev nenávisti k lidem, kteří v tomto státě žijí.

Nejčerstvějším případem toho mohou být třeba nedávné výzvy k bojkotu tureckého zboží kvůli zacházení s Kurdy - výzvy, které by zřejmě těžko někdo pokládal za projev protiturecké nenávisti. Tři požadavky hnutí BDS - ukončení okupace, plné zrovnoprávnění Palestinců žijících v Izraeli a uznání práva návratu pro uprchlíky - vycházejí zjevně z obecně přijatelného požadavku rovnosti a jejich motivem v žádném případě není zničení či ohrožení Státu Izrael, natož nenávist k židovskému národu. Jistě není nutné s požadavky hnutí beze zbytku souhlasit, ale také není žádný důvod je vylučovat předem z diskuse. Podobně to platí o zvolené metodě bojkotu, již hnutí BDS vnímá jako krajní, leč účinný a stále nenásilný způsob, jak občansky přispět k tlaku na zlepšení situace Palestinců poté, co jiné nenásilné prostředky selhaly. Nemusíme ji přijímat za svou, avšak ani upírat druhým právo na tento způsob vyjádření občanského postoje.

Konečně je dokladem toho, jak absurdní je ztotožňovat BDS s antisemitismem, také široká podpora tohoto hnutí mezi liberálně smýšlejícími Židy v Izraeli i ve světě. Samotné hnutí podpořily desítky židovských obcí po celém světě, včetně významné americké organizace Jewish Voice for Peace či izraelské platformy Boycott From Within, která se rovněž připojila k výzvě českým poslancům. Práva na bojkot coby občansky vyjádřený způsob protestu chráněný svobodou slova se zastali také respektovaná mezinárodní organizace Amnesty International, šéfka evropské diplomacie Federica Mogheriniová, nizozemský ministr zahraničí Bert Koenders či respektovaná Americká unie pro občanské svobody. Nejvyšší soud v USA už v roce 1982 shledal politicky motivované bojkoty a výzvy k nim jako aktivity chráněné svobodou projevu.

Děkujeme za pozornost, kterou jste tomuto dopisu věnoval. Věříme, že ačkoli pohled na kořeny a řešení blízkovýchodního konfliktu se mohou různit, má v diskusi o něm panovat svoboda, otevřenost a snaha o objektivitu bez zbytečného a účelového očerňování a že k této svobodě přispějete i Vy svým poslaneckým hlasem.

S úctou za Židovský hlas solidarity již jednou jmenovaní Joe Grim Feinberg, Markéta Hrbková, Magdalena Křížová, Carolina Sidonová, Pavel Sterec a Vít Strobach.

Pokud bych některé jméno četl nesprávným způsobem, tak se omlouvám, rozhodně to nebyl úmysl.

Tento postoj části židovské komunity reprezentované touto organizací Židovský hlas solidarity přesně reflektuje postoj nás poslanců za hnutí Jednotní, kteří v žádném případě nebudou hlasovat pro toto usnesení, pokud při jednotlivém hlasování projdou již výše zmiňované body. My sami totiž bohužel žijeme v zemi, kde Ústavní soud potvrdil, že rasismus a politická diskriminace jsou legálními prostředky pro vyjádření svého politického názoru v této zemi. Ústavní soud České republiky totiž umožňuje v této zemi, abyste si rasisticky vytipovali svého klienta jako příslušníka Ruské federace, a umožňuje vám, abyste si na něm nenávistně provedli vlastní průzkum jeho politických názorů, a pokud jeho politické názory nebudou totožné s vašimi, tak mu nemusíte poskytnout žádnou službu. Možná se vám to zdá zvláštní, možná jste tuto situaci nepostřehli, ale ano, pokud jste podnikatel, který jinak nesmí nikoho diskriminovat, tak v České republice smíte rasisticky a xenofobně odmítnout obsloužit kohokoliv, koho si vytipujete jako příslušníka Ruské federace a kdo nemá stejné politické názory jako vy. Je to ostuda, je to katastrofa, já s tím zásadně v tomto případě nesouhlasím, ale na druhé straně má podle mě ten dotyčný pan hoteliér naprosto stejně právo neodebírat ruský plyn, když se mu to nelíbí, nejezdit na ruský benzin, má právo nekupovat ruské potraviny, má právo nekupovat z Ruska vůbec nic, má právo tam neinvestovat, pokud nebude chtít. A to je ten základní rozdíl.

Takže my opravdu nemůžeme podpořit nic v tomto usnesení, co by směřovalo k tomu, aby v rozporu s názory minimálně části židovské komunity vedlo k tomu, že za antisemity budou považováni a označováni lidé, kteří pouze vyjadřují svůj politický názor. Chtěl bych na toto upozornit zejména své kolegy, kteří se považují za liberální demokraty, protože toto je názor, který sdílí jejich liberální kolegové právě ve Státě Izrael. Toto je jeden bod mého vystoupení.

Druhý bod se týká rostoucího antisemitismu v Evropě. Tak jako jsem si pro to své první vystoupení vybral určitý server, u kterého by mi mohli kolegové ověřit, jestli se jedná o nějaký proruský server, nebo jestli to platí Putin, ten server se jmenuje Britské listy, tak pro druhou část svého vystoupení jsem si vybral server, který se jmenuje Hlídací pes, takže bych poprosil o stejnou kontrolu. A je to rozhovor Hlídacího psa v polovině loňského roku s ředitelem Židovského muzea Leo Pavlátem.

Jeden z dotazů zněl: Je to skutečně tak, že je antisemitismus v Evropě na vzestupu? A odpověď pana ředitele Židovského muzea byla: "Podle dostupných informací jednoznačně ano." Teď přichází zajímavý výčet zemí: ve Francii, Belgii, Holandsku, Velké Británii, Švédsku, nově v Německu. V první polovině roku 2018 bylo v Německu zaznamenáno o 10 % více antisemitských útoků ve srovnání s rokem 2017, kdy šlo o 1 453 případy, v průměru tedy čtyři denně. Nárůst je nyní daleko větší. Je to dáváno i do souvislosti s imigrační vlnou. A já bych chtěl, když už diskutujeme o usnesení proti rostoucímu antisemitismu v Evropě, abychom k sobě byli poctiví a upřímní. Ten rostoucí antisemitismus, ne antisemitismus jako takový, opravdu jsou tady lidé, kteří nenávidí Stát Izrael, kteří nenávidí Židy, kteří k nim mají patologický vztah, a jsou to lidé, kteří tady v Evropě vždycky byli. Ale počet těchto evropských antisemitů zdaleka neroste. Neroste ani jejich agresivita. Oni jsou pořád stejně agresivní. Co roste, je počet antisemitů, které jsme si úspěšně importovali do Evropy. To je ten pravý důvod, proč roste antisemitismus v Evropě. Nic z toho jsme v tomto usnesení nenašel.

Další otázka toho zřejmě proruského serveru Hlídací pes na ředitele Židovského muzea pana Pavláta byla: "Je to podle vás pravda, že antisemitismus v Evropě roste kvůli imigraci z muslimského světa?" Z údajů uvedené německé analýzy to nelze vyvodit, ale k dispozici jsou třeba data z Velké Británie. Tam si židovské organizace zřídily CST, Community Security Trust, službu k ostraze židovských komunit a monitorování antisemitských incidentů. A tento zdroj uvádí, že protižidovských útoků se účastní disproporční množství muslimů. Evropská muslimská komunita má zásadní problém s antisemitismem, a pokud si to my jako většina neuvědomíme a budeme zbabělí si to přiznat, tak Židé budou v Evropě muslimy pronásledování ještě víc, protože jejich počet v Evropě neustále roste díky nelegální imigraci, a s pocitem beztrestnosti, který za tyto útoky muslimská komunita získává, bude daleko těžší mezi nimi provádět nějakou integrační práci. Můžeme se dostat do stejné situace, do jaké se dostala anglická policie, která zřejmě po dekády kryla hromadné znásilňování anglických dívek muslimskými gangy, protože se bála obvinění z rasismu.

Takže buďme odvážní a nebojme se pojmenovat příčiny rostoucího antisemitismu v Evropě. Příčinou rostoucího antisemitismu v Evropě je imigrační vlna z muslimských zemí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP