(15.30 hodin)
(pokračuje Kobza)

Já bych se rád vrátil trošku do minulosti. Zanedlouho si budeme připomínat smutné čtvrté výročí útoku na pařížský klub Bataclan s téměř stovkou obětí. O čem se moc nemluvilo, bylo to, proč byl pro útok vybrán právě Bataclan. Bylo to proto, že majitelé budovy jsou Židé.

A když 7. ledna 2015 došlo k vyvraždění redakce Charlie Hebdo, na to navazoval přímo útok na košer lahůdkářství ve východní části Paříže, kde muslimský útočník držel rukojmí, která posléze čtyři zastřelil. Držel je tam jako rukojmí za to, aby útočníci z Charlie Hebdo, kteří se skrývali, mohli odejít. Společným jmenovatelem těchto a dalších útoků je, že pachateli byli imigranti, ať už to byla první, druhá, nebo třetí generace. A je to jenom vrchol pomyslného ledovce.

Tyto násilné útoky v maximální možné míře jsou produktem právě masivní nelegální imigrace, kterou v současnosti se snaží evropské úřady legalizovat, a už nemluví o přerozdělování, ale o přesídlování. Dostáváme řadu deklarací o tom, jak máme přijímat stále větší a větší množství migrantů, jak je máme zachraňovat odevšad apod. Ale všichni mají společné jedno. V podstatě otevírají dveře Evropy, která je bezbranná, otevírají dokořán. A lidé, kteří sem přicházejí, jsou poslední, kteří by chtěli Evropu budovat. Oni ji přicházejí ovládnout. A antisemitismus je jenom jedním z průvodních jevů.

Podívejme se koneckonců, co se děje teď v České republice. Měli jsme tady v nedávné době tři brutální útoky imigrantů na naše občany. A co na to říká ministr vnitra? Nic, protože tady není. Bude snad platit to, co řekl Sadiq Khan v Londýně, že si máme na toto násilí zvykat? Musíme si uvědomit, že jsou to zločiny, které by bez migrace tady nebyly. A naši občané by nezápasili o život někde v nemocnici.

Tady v tom směru se antisemitismus promítá s určitou nenávistí vůči křesťanské a západní civilizaci jako takové. Takže můžeme směle říct, že jsme s židovskou komunitou na jedné lodi, a musíme velmi rázně toto všechno odmítnout, musíme vyzvat naše bezpečnostní složky, aby jednaly. A musíme se vzepřít nesmyslům, jako je režim strpění, že imigrant, který tady spáchá zločin, tak po odpykání trestu ho není možné vypovědět, ten tady může zůstat dál a bude na svobodě.

Počty útoků, které jsou motivovány antisemitismem, v západní Evropě meziročně narůstají. A je jenom otázkou, kdy se dočkáme podobného vývoje tady u nás. V Německu v roce bylo 1 646 antisemitských trestných činů. Velký počet zaznamenala Velká Británie, Francie. Ale jediná země, která zaznamenala pokles těchto činů, bylo Maďarsko, které, jak víte, se velmi účinně brání migraci.

Já abych tedy uzavřel svůj příspěvek do diskuse tím, že je jednoznačně prokázáno, že nárůst antisemitismu v Evropě je v přímé souvislosti s migrací. A není tedy možné, abychom bojovali proti antisemitismu bez toho, že budeme bojovat proti nelegální migraci, protože jsou to jenom naše úřady, které smějí rozhodovat, koho sem pustíme a koho ne. Nebude to rozhodovat nějaký Řek v Bruselu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Kobzovi. A než budeme pokračovat, konstatuji, že tady mám jednu faktickou poznámku paní kolegyně Jany Černochové a přednostní přihlášky pana ministra zahraničí a pana místopředsedy Okamury. Než dám slovo k faktické poznámce, požádám sněmovnu o klid, aby každý příspěvek měl náležité stejné prostředí. Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych faktickou poznámkou chtěla reagovat na pana poslance Leo Luzara, který se nám tady vyznal ze svého obdivu k Palestině. Já bych ho chtěla poprosit, nebo obecně zástupce Komunistické strany Čech a Moravy, jestli by se mohli zasadit o to, aby se dořešila ta nedořešená věc, která se týkala, jestli si na to vzpomenete, toho výbuchu na tzv. palestinské ambasádě. Stejně tak obrovského množství nelegálních zbraní, které tam tehdy Policie ČR zadržela. Byla to velmi obrovská kauza, která se řešila i na úrovni diplomacie.

Takže já bych jenom chtěla poprosit, abychom si tady skutečně říkali věci, tak jak jsou. A pokud tady kolegové z Komunistické strany Čech a Moravy opěvují Palestinu - já tomu rozumím. Byli to oni, kteří uznali tento tzv. stát. Na druhou stranu my máme přeci právo mít na to názor jiný. A tady skutečně došlo a dochází k flagrantnímu porušování českých právních předpisů. A nejenom těch, ale mezinárodních smluv, protože samozřejmě že ty zbraně sem tehdy byly dopraveny nelegálně. Byla tím porušena minimálně Vídeňská úmluva a i jiné smlouvy. Takže pokud tady chcete negovat nějaké usnesení kolegy Bartoška, nepoužívejte argumentaci tohoto typu, která skutečně vyznívá ve prospěch Palestinců zcela absurdním způsobem.

ODS podpoří návrh usnesení, který předkládá kolega Bartošek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce paní kolegyně Černochové. Jsou tady další tři faktické poznámky. Kolega ministr Petříček a Tomio Okamura posečkají.

Já ale před faktickou poznámkou Ondřeje Benešíka přečtu ještě došlé omluvy předsedovi Poslanecké sněmovny, a to pana poslance Petra Venhody od 17.45 do 19 hodin a od 16 hodin do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Antonín Staněk.

Nyní tedy pan kolega Ondřej Benešík s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Připraví se Leo Luzar.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo. Zazněl tady výrok ohledně institutu strpění, který v našem právním řádu existuje od roku 1992, a to na základě mezinárodních smluv, ke kterým Československo a Česká republika později přistoupila. Takže to není žádný nový institut, ale je starý a přímo do zákona se dostal v roce 1999. Jak jistě víte, bylo to v době vlády premiéra Miloše Zemana, dnešního prezidenta.

Ohledně tohoto institutu, který sice jenom velmi okrajově, ale přece jenom souvisí s dnešním tématem, je velká diskuse. A já bych vás, všechny poslance, kteří máte o toto téma zájem, chtěl pozvat na čtvrteční zasedání podvýboru pro migraci a azylovou politiku v rámci evropského výboru, kde tuto záležitost budeme řešit a konzultovat a diskutovat se zástupci Ministerstva vnitra tak, aby mohla být skutečně vysvětlena, aby ten návrh, který Ministerstvo vnitra přinese do Sněmovny, mohl být podroben diskusi, a tak, abychom se mohli vyjadřovat přesně. Protože já po konzultaci s odborníky z Ministerstva vnitra jsem nabyl dojmu, že řada kolegů se k tomuto vyjadřuje opravdu velmi neodborně a používá, alespoň z informací, které mám z Ministerstva vnitra, zavádějící argumenty. Takže vy, co o to máte zájem, prosím, využijte této možnosti. Na plénu může vystoupit jenom někdo. Na podvýboru mohou vystoupit i odborníci, kteří nejsou politici, kteří nejsou poslanci nebo členové vlády. Využijte toho prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP