(15.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní Leo Luzar s faktickou poznámkou. Přihlásili se pan poslanec Lubomír Volný a Václav Klaus v tomto pořadí. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vaším prostřednictvím ke kolegyni Černochové, která mě vyzvala, abych reagoval, popřípadě odpověděl. Já bych chtěl tady jasně říct, že stát Palestina vznikl v roce 1947 rezolucí OSN. V roce 1948, až v těch únorových událostech, se tato země stala komunistickou zemí, nebo socialistickou, chcete-li, podle toho, jak se na ten světový vývoj díváte. Jinými slovy rezoluce OSN 181, která říká, že se má rozdělit území stávající Palestiny mezi dva státy, Stát Izrael a stát Palestina, je z roku 1947. Takže bych tady tuto historii sem netahal.

Druhá věc. Když hovoříte o tom, že ano, tady byly nějaké problémy s ambasádou Palestiny a s výbuchem zbraní, nebo nálezem zbraní, které tam byly podle vás asi umístěny nějak - nevím, použila jste různé výrazy - tak tady chci říci, že to je zrovna ten příklad, o kterém se tady bavím. To znamená, že když se snažíte glorifikovat nějaký stát, ale používáte tyto argumenty, jako by každý Palestinec byl zodpovědný za to, co se stalo v rámci jeho státního zřízení. To je přesně tento problém, který zevšeobecňuje tu věc jako takovou. Přece každý Palestinec neznamená, že zodpovídá za rozhodnutí svého státu nebo chyby svého státu. Stejně jako každý Izraelec nezodpovídá za chyby svého Státu Izrael. A teď jestliže toto používáte, tak si uvědomme tu roli státu. Proto také nesouhlasím s tím, aby byl stát vyjmut z té kritiky, tak jak navrhuje tady toto usnesení. Kritizovat stát je zcela oprávněné a hledat cesty proti státu je také zcela oprávněné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Lubomír Volný, připraví se Václav Klaus, poté paní kolegyně Černochová ještě jednou. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl vaším prostřednictvím poděkovat zřejmě poprvé - doufám, že ne naposledy - paní kolegyni Černochové v této Sněmovně za to, že se nebojí kritizovat Palestinu a že si tady dnes můžeme kritizovat Izrael bez obviňování z antisemitismu, kritizovat Palestinu a imigrační vlnu bez obav, že budeme obviněni z islamofobie.

Nicméně bych chtěl požádat právě paní kolegyni Černochovou vaším prostřednictvím, pane předsedající, o podporu mého dodatku k usnesení. Já ten dodatek zopakuji, on zní takto: "Poslanecká sněmovna oceňuje a respektuje ochotu a odhodlání Státu Izrael bránit své hranice, občany a nezávislost i smrticími prostředky a souhlasí s nekompromisním naplňováním izraelských imigračních zákonů."

Zrovna od někoho, kdo je tak tvrdý a nekompromisní, jako jste vy, paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, bych podporu tohoto dodatku opravdu očekával. A také bych od vás očekával, že jako členka Občanské demokratické strany, strany, která se velice často staví do role obhájců přirozené lidské svobody a zodpovědnosti za vlastní rozhodování, tak bych od vás právě očekával, že nebudete podporovat ty části usnesení, které vyzývají k bojkotu izraelského zboží, investic a služeb. Protože k tomu my tady v Poslanecké sněmovně nemáme právo. My nemáme právo diktovat občanům, koho anebo co mají bojkotovat a proč. Takže vás prosím, abyste nepodpořili tuto část tohoto usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Také děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Václav Klaus, připraví se poté paní kolegyně Černochová, Langšádlová a Leo Luzar. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Já bych chtěl ve faktické poznámce zareagovat na pana poslance Benešíka vaším prostřednictvím. Nikoliv na to nedůstojné první vystoupení, kde odváděl pozornost k nějakým naprosto nesmyslným věcem, ale na tu druhou poznámku, kde víceméně hájí sociálně demokratické Ministerstvo vnitra.

Na ten seminář samozřejmě běžte. Na druhou stranu dnes vyšla tiskem odborná zpráva pana advokáta Suchého, která se zabývá institutem strpění. Ta situace je samozřejmě jako vždycky poněkud složitější. To znamená, my leccos máme dlouho v našem právním řádu, ale něco se vždycky posouvá, často pod tlakem evropských struktur. Takže taky, když tady byla ta pozvánka, tak na vás také apeluji, si to pozorně přečtěte, protože věc není tak jednoduchá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Jana Černochová s faktickou poznámkou a připraví se paní kolegyně Langšádlová. Máte slovo, paní kolegyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěla reagovat ve své faktické poznámce na pana kolegu poslance Luzara vaším prostřednictvím. Já jsem nehovořila o rezoluci OSN, já jsem hovořila o uznání Československé socialistické republiky, které proběhlo mnohem později než v tom vámi zmiňovaném roce.

Co se týče těch zbraní, tak tady bych chtěla informovat pana kolegu Luzara, že dokonce se i takzvaná ambasáda - protože to není ambasáda v pravém slova smyslu - omluvila za to, že skutečně policie prokázala, že se v jejích útrobách nacházely nelegální zbraně, které možná nebyly použity, ale každopádně tam byly. Ostatně zemřel tam i tehdejší takzvaný velvyslanec palestinský, nebo palestinského autonomního území, který tam otevíral ten trezor. Takže zbraně, které byly nelegální, se tam skutečně našly, na tom trvám. Takže já jsem nepoužila jiné slovo než slovo, které je skutečně z veřejných zdrojů dostupné - nelegální zbraně - a byla porušena Vídeňská úmluva. Tady, když si vyhledáte staré články, tak najdete informaci, že policie našla v budově nelegální zbraně, Palestinci se za jejich držení omluvili. Zbraně prý pocházely z dob Československa a nikdy nebyly použity.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Helena Langšádlová a ještě jedna poznámka pana kolegy Luzara. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Úvodem mi dovolte, abych i já vás pozvala na podvýbor pro migraci a azylovou politiku, kde věřím, že si institut strpění vysvětlíme a vysvětlíme si i to, že ty informace, tak jak se z některých směrů šíří, nejsou úplně pravdivé.

Ale k věci. Já bych chtěla poděkovat kolegům, kteří iniciovali toto usnesení, poděkovat kolegům, kteří to projednali na zahraničním výboru. A opravdu, mohli bychom si říct, že jak je to možné, že tady musíme znovu opakovat, že jsme proti jakémukoliv zpochybňování práva Státu Izrael na existenci a obranu, jako by to bylo samozřejmé. Ale není. Situace v Evropě i u nás se mění a já jsem přesvědčena, že tyto věci máme znovu deklarovat, protože Izrael je demokratický stát, je to náš blízký spojenec.

A ta historie Evropy, kdy antisemitismus, nenávist nabyly takových rozměrů, že to vedlo ke smrti mnoha milionů lidí, by nás měla poučit, že je potřeba včas a naprosto zásadně se postavit proti jakýmkoliv projevům antisemitismu a varovat. Proto si myslím, že je důležité přijmout ta usnesení tak, jak byla předložena. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě poznámka pana kolegy Leo Luzara, připraví se pan poslanec Lubomír Volný opět k další faktické poznámce. Máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím ke kolegyni Černochové. Nechci to protahovat, ale použila výraz nelegální nalezené zbraně. Ano, to jsou titulky z roku 2014, kdy k této věci došlo. Samozřejmě všechny také říkají, že bude provedeno šetření a další vyšetřování policie.

Ten výbuch, ke kterému došlo - a v roce 2018, pokud jsem narazil na poslední článek, už hovoří o tom, že to jsou staré zbraně ze 70., 80. let, že pocházejí z darů tehdejších představitelů československého státu palestinským představitelům. Čerpám z otevřených zdrojů stejně jako kolegyně. A velvyslanec, který otevíral starý trezor, o kterém ani nevěděl, co tam je - prostě stalo se.

Tady možná bude stát pro nás oba nějaké oficiální stanovisko Ministerstva vnitra z šetření tohoto starého případu, ať si uděláme jasno a nenapadáme někoho, kdo za to nemůže a ještě krom toho tam zahynul. A asi to opravdu nebyla jeho vina, ale náhoda. To bych si teda rád přál. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP