(16.00 hodin)

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Odkazuji se na návrh usnesení přečtený v obecné rozpravě s tím, že ještě doplním, že usnesení zahraničního výboru obsahuje bod 7, kdy zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout usnesení ve stejném znění tak, jak jej přijal zahraniční výbor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní v podrobné rozpravě Leo Luzar s návrhem, připraví se kolega Navrkal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vaším prostřednictvím ke kolegovi Janulíkovi, bych měl poznámky. A samozřejmě předpokládám, že ta slova, která tady předtím řekl, myslel opravdu s velkým humorem, o chlebíčkách a vínu, popř. jestli opravdu budou hlasovat členové této skupiny za chlebíčky a víno, potom by si to měli napsat do přiznání, že přijali dar od izraelské ambasády, aby hlasovali tak, jak mají hlasovat, jak byli vyzváni. Ale beru, že to byl řečnický obrat a humor, možná ne vhodný, ale humor.

A teď dovolte k vlastnímu návrhu usnesení. Nevím, jestli máte před sebou ten text, ale pokusím se krátce modifikovat návrh usnesení:

Za prvé. Důrazně odsuzuje všechny projevy antisemitismu směřující proti jednotlivcům, náboženským institucím, organizacím včetně popírání holocaustu - jinými slovy vypuštění - jakož i Státu Izrael.

Za druhé. Odmítá jakékoli zpochybňování práva Státu Izrael a státu Palestina na existenci a obranu.

Trojku si dovolím nehlasovat, protože s ní nesouhlasím.

Ve čtyřce vyzývá vládu, aby jak doma, tak i v mezinárodních vztazích rozhodně vystupovala proti všem formám antisemitismu.

S pětkou taky nesouhlasím, proto nebudu navrhovat její změny.

A šestka v tom textu, tak jak je, je dle mého názoru přijatelná.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Zpravodaj si jistě poznamenal, abychom byli schopni hlasovat o protinávrhu.

Nyní pan poslanec Navrkal, připraví se kolega Volný. Před kolegou Navrkalem faktická poznámka paní poslankyně Černochové. Jsme v rozpravě, pane poslanče (k poslanci Navrkalovi, který už stojí u řečnického pultu), a já jsem vás sice vyzval, ale předtím faktická poznámka má přednost, takže paní kolegyně Jana Černochová s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych poprosila, abyste se soustředil na řízení schůze, protože já jsem se s faktickou poznámkou hlásila ještě před vystoupení pana kolegy Luzara a vy jste mě vypnul. Takže prosím, řiďte tuto sněmovnu náležitě.

Já jsem chtěla reagovat na pana poslance Janulíka. Mě se to, co tady zaznělo, dotklo. Já jsem ve skupině přátel Izraele. Myslím si, že pro Izrael a pro to, abychom tady čelili některým nesmyslům vůči Izraeli, dělám maximum, považuji se tedy za skutečného přítele Izraele. A nikdy jsem na skupině nepozřela ani jeden chlebíček a nevypila ani deci výtečného izraelského vína. To si chodím nakupovat za své vlastní prostředky. A žádám pana poslance Janulíka, aby se nám omluvil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, já jsem vás nevypnul, to si vyhrazuji, to jsem opravdu neudělal, váš záznam tady mám, ale měl jsem ho až poté, kdy jsem dal slovo panu kolegovi Luzarovi.

Takže nyní pan kolega Navrkal a ohlašuji pana kolegu Volného. Máte slovo, pane poslanče, v podrobné rozpravě.

 

Poslanec František Navrkal: Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, jenom bych ještě prostřednictvím pana předsedajícího navrhoval, abychom o jednotlivých bodech usnesení hlasovali jednotlivě. To je vše.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, to je navrženo a pan navrhovatel to akceptoval, takže předpokládám, že tento proces nikdo nenaruší.

Nyní tedy pan poslanec Lubomír Volný s návrhem a připraví se kolega Kobza. Jsme v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Lubomír Volný: Já bych chtěl také vyzvat všechny členy skupiny přátel Izraele, aby skutečně prokázali své přátelství a skutečně prokázali respekt ke Státu Izrael a hlasovali pro tento můj dodatek k bodu 2 (nápověda od stolku zpravodajů) - 2b našeho usnesení, který zní: Poslanecká sněmovna oceňuje a respektuje ochotu a odhodlání Státu Izrael bránit své hranice, občany a nezávislost i smrticími prostředky a souhlasí s nekompromisním naplňováním izraelských imigračních zákonů. - Je to jednoznačně pro-izraelské stanovisko, a proto žádám členy klubu izraelského přátelství o podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Skupina přátel podle jednacího řádu zřízená v rámci stálé delegace Meziparlamentní unie, abychom byli v souladu s jednacím řádem.

Nyní pan poslanec Kobza. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Jak zde zaznělo v předchozích příspěvcích v obecné rozpravě, tak nárůst antisemitismu je v přímé souvislosti s imigrací a islamizací západní Evropy, kde tento nárůst je jasně statisticky doložen. Senátor Láska sepsal zprávu o podílu Saúdské Arábie na radikalizaci islámu v západní Evropě, kde uvádí, že Saúdská Arábie do islamizace západní Evropy investovala 10 miliard dolarů. A já si proto myslím, že otázka antisemitismu v Evropě je záležitostí evropsko-muslimskou, a to nějak postrádám právě v návrhu usnesení.

S usnesením na podporu Státu Izrael, jeho práv, nemám problém, kromě Kosova podporujeme všechny státy, ale chybí mi tam jednoznačné zdůraznění té evropské části problému antisemitismu. Chtěl bych proto navrhnout, aby k usnesení byl dodán další bod, který by zněl, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odsuzuje veškeré projevy a formy antisemitismu v Evropě v souvislosti s migrací a s islamizací západní Evropy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, další dodatek.

Ještě v podrobné rozpravě s faktickou poznámkou pan místopředseda Vojtěch Pikal. A sněmovnu žádám o klid. Než se to uklidní, abyste byl dobře slyšet, pane místopředsedo, přečtu omluvy došlé předsedovi Sněmovny. Mezi 17.30 a 19 hodin se z rodinných důvodů omlouvá pan poslanec Julius Špičák a mezi 15.50 do 18 hodin se omlouvá pan poslanec Jan Skopeček. Ještě chviličku, než bude klid. Máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, pane předsedající. Já se jenom obracím na proběhlou rozpravu s drobným upřesněním. Přesný název té skupiny je Meziparlamentní skupina ČR - Izrael. To přátel běžně v oficiálních názvech nebývá, nicméně všichni to tak vnímají. Jenom ať je to úplně přesně ve stenozáznamu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se, jestli je někdo v podrobné rozpravě. Pokud už nikdo, ptám se, jestli je vůle ještě o závěrečné slovo po podrobné. Není tomu tak. Ale prosím o návrh na usnesení a způsob hlasování, protože ty jednotlivé věci jsou buď změnou původního usnesení, nebo doplněním, a rád bych tedy vyjasnil proceduru. (K pultu má zájem jít navrhovatel poslanec Bartošek.) Za normálních okolností bych o to požádal zpravodaje, ale jestli za zpravodaje to chce říct navrhovatel, tak je to dohoda mezi nimi. No, je tady poměrně velký hluk, tak já požádám sněmovnu o klid. A pokud nikdo nevznese námitku proti postupu předsedajícího, tak jako předsedající navrhuji, aby návrh na usnesení specifikoval navrhovatel místo zpravodaje, protože jeho poznámky jsou jak ze zahraničního výboru, tak z této části schůze, ve které projednáváme napodruhé tento bod.

Myslím, že se sněmovna uklidnila, pan kolega Bartošek má slovo s návrhem na formulaci usnesení a postupu schvalování usnesení. Máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP